Tου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

Στον κύκλο των Θεομητορικών εορτών περιλαμβάνεται και η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Ναό.

1. Η υπόθεση της εορτής αναφέρεται από το λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου με τις πληροφορίες του οποίου καταβάλλεται προσπάθεια να καλυφθούν ορισμένα κενά των κανονικών Ευαγγελίων.

Στο Πρωτευαγγέλιο γράφεται, ότι οι ευσεβείς γονείς της Θεοτόκου, Ιωακείμ και Αννα, έπειτα από εικοσαετή έγγαμο βίο ήσαν άτεκνοι και παρακαλούσαν με θέρμη το Θεό να χαρίσει σ’ αυτούς τέκνο. Ο Αγγελος Κυρίου ανήγγειλε στην Αννα και τον Ιωακείμ ότι θα εκπληρωθεί η επιθυμία τους. Η Αννα πλήρης χαράς υποσχέθηκε να αφιερώσει το τέκνο, το οποίο θα αποκτούσε, στο Θεό.

Μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών η Αννα απέκτησε κόρη, τη Μαρία, την οποία ανέθρεψε μετά μεγίστης προσοχής «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» μέχρι της ηλικίας των τριών ετών, οπότε μετά του Ιωακείμ και συνοδείας λαμπαδηφόρων κορασίων μετέβησαν στο Ναό και την παρέδωσαν στον Ιερέα, για να εκπληρώσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει οι γονείς της στο Θεό.

Η Παρθένος Μαρία, παραμένουσα στο Ναό, μελετούσε την Αγία Γραφή, προσευχόταν και ησχολείτο με διάφορα εργόχειρα, τρεφόμενη από Αγγελο. Οταν έφθασε σε ηλικία δώδεκα ετών παρεδόθη από τους Ιερείς του Ναού κατόπιν σημείων στον Ιωσήφ, «προς τήρησιν», δηλαδή προς φύλαξη και όχι για να γίνει γυναίκα του.

Ο Ιωσήφ ο δίκαιος για να αποφύγει τα σχόλια της ιουδαϊκής κοινωνίας και για να την προστατεύσει, την ονόμασε μνηστή του (Constantinus Tischendorf Evangelia Apocrypha, Lipsiae Avenarius et Mendelssohn, MDCCCLIII, 1853, §V- X, σελ. 10-20).

Η διήγηση αυτή του Πρωτευαγγελίου δεν είναι πρωτότυπη, αφού στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη συναντάμε κι άλλες παρόμοιες προς αυτή.

2. Η εορτή των Εισοδίων της Παρθένου Μαρίας στο Ναό με τον χαρμόσυνο χαρακτήρα της, προετοιμάζει πνευματικά τους πιστούς για την εορτή των Χριστουγέννων. Καλούνται ο ουρανός, η γη, οι άγγελοι και οι άνθρωποι να μετάσχουν στην οικουμενική αυτή χαρά. Η εορτή έχει παγκόσμιο και ουράνιο χαρακτήρα, διότι με την είσοδο της Παρθένου Μαρίας στο Ναό αρχίζει η πραγματοποίηση των προαιωνίων βουλών του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων.

Η Υμνολογία της Εκκλησίας μας στο απολυτίκιο της εορτής που ψάλλεται στις Ιερές Ακολουθίες αναφέρει τις αιτίες της πνευματικής χαράς μας,  διότι η εορτή αποτελεί:

α’. Το προοίμιο της ευδοκίας του Θεού

Με την Παρθένο Μαρία αρχίζει να εκδηλώνεται η ευδοκία δηλαδή η ευμενής διάθεση, η εύνοια, η αγαθή προαίρεση του Θεού για τους ανθρώπους. Αυτή η ευμένεια του Θεού προς το ανθρώπινο γένος διακηρύχθηκε από τους Αγγέλους που τη νύχτα της κατά σάρκα γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού έψαλαν το «δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκά β’, 14).

Του θαυμαστού αυτού έργου προοίμιο αποτελεί η είσοδος της Παρθένου Μαρίας στο Ναό.

Αυτή η ευδοκία οφείλεται στην αγαθότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο Οποίος όπως διεκήρυξε ο Θεός Πατέρας είναι ο Υιός της ευδοκίας κατά τη δήλωσή Του εξ ουρανού, όταν βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη και όταν μεταμορφώθηκε στο όρος «εν ω ηυδόκησα» (Ματθαίου 17, 5). Ως Υιός ευδοκίας συμφιλίωσε με τη σταυρική θυσία Του κάθε άνθρωπο με τον Επουράνιο Θεό εφ’ όσον πιστεύει και μετανοήσει. Τότε και ο Θεός Πατέρας χορηγεί το Αγιο Πνεύμα, που αποτελεί τη σφραγίδα, την επιβεβαίωση της δωρεάς του Θεού.

β’. Η προκήρυξη της σωτηρίας των ανθρώπων

Η θεολογία της Εκκλησίας μας θεωρεί ότι με την εορτή των Εισοδίων της Παρθένου Μαρίας προκηρύσσεται η σωτηρία των ανθρώπων, που πραγματοποιήθηκε με τη σάρκωση του Υιού του Θεού.

Η πανανθρώπινη ιστορία δονείται από τον πόθο της λυτρώσεως του ανθρώπου. Αυτός ο αγωνιώδης πόθος συναντάται κυρίως στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού, στον οποίο ο Θεός ανέθεσε ειδική αποστολή και ρόλο, αλλά και στην παράδοση άλλων ειδωλολατρικών λαών. Στον αρχαιοελληνικό κόσμο συναντάμε όχι μόνο έντονα, και διαυγέστατα την προσδοκία της λυτρώσεως στα έργα των Ελλήνων φιλοσόφων και συγγραφέων.

Οταν ο Αγγελος Κυρίου, που πληροφόρησε τον Ιωσήφ τον Μνήστορα

ότι η Παρθένος Μαρία συνέλαβε και κυοφορεί τον Λυτρωτή του ανθρωπίνου γένους, λέγοντάς της ως Σωτήρα και Λυτρωτή του λαού Του, τον εχαρακτήρισε: «αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Ματθαίου α’, 21). Ομοίως και ο Αγγελος στους Ποιμένες ανήγγειλε τη γέννηση του Σωτήρα τους (Λουκά β, 10-11).

Αυτή η σωτηρία προαναγγέλλεται με την είσοδο της Παρθένου Μαρίας στο Ναό.

γ’. Η εκπλήρωση της οικονομίας του Κτίστου

Ο Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (580-662) διεκήρυξε ότι η ενσάρκωση του Υιού του Θεού πρέπει να θεωρηθεί σαν απόλυτος και πρωταρχικός σκοπός του Θεού στην πράξη της Δημιουργίας. Η φύση της ενανθρωπίσεως, της ενώσεως δηλαδή της θείας μεγαλωσύνης με την ανθρώπινη αδυναμία, είναι οπωσδήποτε ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο, αλλά τουλάχιστο μπορούμε να συλλάβουμε ότι ο λόγος και ο σκοπός αυτού του υπερτάτου μυστηρίου ήταν κατά τον Αγιο Μάξιμο, αυτή η ίδια η ενσάρκωση, και μαζί μ’ αυτή η δική μας ενσωμάτωση στο Σώμα του Ενανθρωπήσαντος (βλ.  Μαξίμου  Ομολογητού, «ξ’ ερώτηση προς Θαλάσσιον).

Με την εορτή αρχίζει να εκπληρώνεται το σχέδιο του Κτίστου και Δημιουργού Θεού.

Η ενανθρώπηση του Υιού του Θεού ήτο μία απόρρητη προαιώνια απόφαση του Δημιουργού Θεού που ο Ιδιος φανέρωνε σταδιακά με τις ενέργειές Του. Με τη δημιουργία του κόσμου άρχισε ο Θεός να θέτει σε εφαρμογή αυτό το προαιώνιο σχέδιό Του, που στη γλώσσα της θεολογίας αποκαλείται μυστήριον της Θείας Οικονομίας και πρόκειται για την ενανθρώπιση του Υιού Του, όπως διδάσκει ο απόστολος Παύλος: «Οτι τα πάντα δι’ αυτού και εις αυτόν έκτισται» (Προς Κολοσσαείς α’, 16, Προς Εφεσίους α’, 9, γ’, 9).

Κιβωτός της Ορθοδοξίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τα βάζει με τον Βαρθολομαίο ο Ρώσος Πρέσβης στην Κύπρο

Tην απόφαση χθες της Ιεράς Συνόδου στο ζήτημα της μνημόνευσης του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ουκρανίας, Επιφανίου σχολιάζει στο ΚΥΠΕ ο Πρέσβης της Ρωσίας...

Χωρίς την παρουσία πιστών η φετινή πανήγυρη του Πολιούχου της Σπάρτης

Δυστυχώς χωρίς την παρουσία πιστών εντός του περικαλλούς Ιερού Ναού τίμησε φέτος τον Πολιούχο της, Όσιο Νίκωνα τον ‘’Μετανοείτε’’, η Σπάρτη, λόγω των μέτρων...

14 επέτειος από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου

Σε ανάμνηση της δεκάτης τετάρτης (14) επετείου από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Διονύσιος λειτούργησε σήμερα Πέμπτη,...

Τηρούμε τα μέτρα μέχρι να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει o Θεός

Με αφορμή την ιδιαίτερη επιβάρυνση της περιοχής από την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων covid-19 η Ιερά Μητρόπολις Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ανακοινώνει ότι στις...

Το κουτσομπολιό τυφλώνει τον άνθρωπο

Η καταλαλιά είναι πολύ βαρύ και ολέθριο αμάρτημα. Ωστόσο μερικοί άνθρωποι την έχουν σαν τροφή και ξεκούραση. Εσύ όμως, πιστή στον Κύριο αδελφή, να...

«Πόλεμος» Συνοδικών με αλληλοκατηγορίες για παιχνίδια…

του Γιώργου Χρυσάνθου Έψαχνε την πλειοψηφία και την βρήκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με αποτέλεσμα και επίσημα από σήμερα η Κυπριακή Εκκλησία να αναγνωρίζει το Αυτοκέφαλο...

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Νικολάου Κοκολάκη

Εξεδήμησεν εις Κύριον Ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Νικόλαος Κοκολάκης, σε ηλικία 90 ετών. Ο π. Νικόλαος διακρίθηκε για το πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό...

Βαθαίνει το σχίσμα στην Εκκλησία της Κύπρου

(Δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμου)  Την σημερινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου σχολίασε ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου...

Απολογία Μητροπολίτη Κύκκου για το συμβάν με δημοσιογράφο

Απολογία  Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου Σχετικά με το σημερινό επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο, ο οποίος εμφανίστηκε προς το τέλος της συνέντευξής...

Άγιος Στυλιανός, ο Προστάτης των παιδιών – Eορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου

Ο Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του...

Μητροπολίτης Κύκκου: Ζητώ συγνώμη από όλο τον κόσμο

Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος μίλησε αποκλειστικά στο AlphaNews.live για τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο κατά τη διάρκεια της οποίας...

Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης στην Ι.Μ. Θηβών

«Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ» τιμά η Εκκλησία μας την 25η Νοεμβρίου. Η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης τιμήθηκε στο...

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των 118 στο Μονοδένδρι από τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Θλιβερή επέτειο αποτελεί για τη Σπάρτη η 25η Νοεμβρίου, καθώς την ημερομηνία αυτή, το έτος 1943, στη θέση Μονοδένδρι εκτελέσθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα...

Αυστραλίας Μακάριος: Το πρόσωπο του μακαριστού Στυλιανού ταυτίζεται με τη μισή ιστορία της Αρχιεπισκοπής μας

Το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Στυλιανού, στον φερώνυμο...