Mία ἀπάντηση στόν Σεβασμιότατο Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, στό ἀνοιχτό ἐρώτημά του γιά τήν ζακέττα μέσα στήν Ἐκκλησία!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε μία τοποθέτηση τοῦ Σεβασμιοτάτου Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, σχετικά μέ τίς ἀντιδράσεις πολλῶν Χριστιανῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν χρήση μάσκας μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τίς ὁποῖες προφανῶς δέν συμφωνεῖ.

Καταλήγει τήν τοποθέτησή του μέ ἕνα ἐρώτημα τό ὁποῖο ἀπευθύνει σέ ὅσους ἀπό ἐμᾶς δέν συμφωνοῦμε μέ τήν χρήση μάσκας μέσα στούς Ἱερούς Ναούς.

Σέ αὐτό τό ἐρώτημα Σεβασμιότατε σᾶς δίνω ταπεινά τήν δική μου ἀπάντηση, ἀφοῦ πρῶτα παραθέσω τήν τοποθέτησή σας στούς ἀναγνῶστες γιά τήν ἐνημέρωσή τους περί τίνος πρόκειται.

Γόρτυνος Ιερεμίας: «Και μέσα στην Εκκλησία, χριστιανέ, μπορεί να κολλήσεις κορονοϊό»!…

Πρέπει, λοιπόν, ὅλοι μας νά προφυλαχτοῦμε, γιά νά ἀποτρέψουμε τό κακό.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ Ἑβδομαδιαῖο περιοδικό ●Ἀριθμ. φύλ. 8  Συντάκτης: Ἐπίσκοπος Ἰερεμίας IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

Μᾶς ἦρθε στά χρόνια μας, ἀδελφοί χριστιανοί, γιά τά πολλά μας ἁμαρτήματα, καί τό θανατηφόρο κακό τοῦ κορωνοϊοῦ.

1.Καί πρέπει, λοιπόν, ὅλοι μας νά προφυλαχτοῦμε, γιά νά ἀποτρέψουμε τό κακό.
Πάντως, γιά τήν προφύλαξή μας ἀπό τό κακό τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅλοι οἱ εἰδικοί μᾶς συνιστοῦν τίς ἀποστάσεις μεταξύ μας καί νά φορᾶμε μάσκα, γιά νά μήν εἰσπνέουμε τυχόν κακό μικρόβιο τοῦ ἄλλου ἤ καί τῆς  ἀτμόσφαιρας ἀκόμη τά μικρόβια.
Ἰδιαίτερα αὐτό σέ συναντήσεις καί συγκεντρώσεις εἶναι ἀναγκαῖο.

2.Γύρω ἀπό τόν κορωνοϊό ἀκούστηκαν πολλά, πού μερικά μᾶς  ἀποδεικνύουν ὅτι δέν σκεπτόμαστε θεολογικά, μά οὔτε καί λογικά, δηλαδή, ἀνθρώπινα. Καί ἐξηγῶ τί θέλω νά πῶ, ζητώντας συγγνώμη ἀπό τούς ἀντιφρονοῦντες. Εἶπαμε γιά τήν προφύλαξή μας νά φορᾶμε μάσκες στό πρόσωπο. Καί ἔτσι γίνεται στά σχολεῖα, στά «σοῦπερ μάρκετ», στίς συγκεντρώσεις, στίς ἀγορές κ.λπ. Τό ἴδιο βεβαίως καί γιά τόν ἴδιο λόγο πρέπει νά γίνεται καί στούς ἱερούς Ναούς κατά τήν θεία λατρεία.

Ὄχι, λέγουν, μερικοί, ἤ καί πολλοί χριστιανοί καί κληρικοί, ὄχι μέσα στούς Ναούς ἡ μάσκα. Γιατί;, τούς ρωτᾶμε. Γιατί μέσα στόν Ναό – μᾶς λέγουν – εἶναι ὁ Θεός καί δέν πρόκειται νά μᾶς συμβεῖ κανένα κακό.

3.Πραγματικά, χριστιανοί, δέν μπορῶ νά καταλάβω τόν λόγο αὐτό. Δηλαδή, ὅταν εἶμαι μέσα στόν Ναό, τήν ὥρα πού γίνεται ἱερή Ἀκολουθία, εἶναι ἁμαρτία τό νά φορέσω μία ζακέττα ἤ καί ἕνα παλτό ἀκόμη, γιά νά προφυλαχτῶ ἀπό τό κρύο; Θά πῶ ὅτι μέσα στόν Ναό, πού εἶμαι, εἶναι ὁ Θεός καί δέν πρόκειται νά κρυώσω; Πόσες φορές δέν συνέβηκε καί σέ ἱερεῖς καί σέ ψάλτες νά κρυολογήσουν ἀπό τά ρεύματα τῶν παραθύρων κατά τήν ὥρα τῆς θείας λατρείας; Ὅ,τι λοιπόν εἶναι μία ζακέττα γιά προφύλαξη ἀπό τό κρύο, τό ἴδιο ἀκριβῶς, ἀκριβῶς τό ἴδιο, εἶναι καί τό νά φορέσω μία μάσκα γιά τήν προφύλαξη ἀπό τόν κορωνοϊό. Καί τό ἄλλο ἀκόμη δέν μπορῶ νά καταλάβω: Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης μόνο στόν Ναό φυλάγει τά παιδιά Του ἀπό ἀρρώστια καί δέν δείχνει τήνἀγάπη Του ἔξω ἀπό τόν Ναό; Μήν περιμένουμε, χριστιανοί μου, νά μᾶς προφυλάξει ὁ Θεός ἐκεῖ πού μποροῦμε μόνοι μας νά προφυλαχθοῦμε. Ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐνεργήσει μέ τήν λογική του καί τήν δύναμή του, δέν ἐπεμβαίνει ὁ Θεός. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας τήν πλάκα, πού ἦταν στόν τάφο τοῦ Λαζάρου, εἶπε νά ἔλθουν οἱ ἄνθρωποι νά τήν παραμερίσουν, γιατί μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά τό κάνουναὐτό. Τί δέν μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά κάνουν; Τό νά ἀναστήσουν τόν νεκρό. Σ ̓αὐτό ἐπενέβη ὁ Χριστός καί ἔκανε τό θαῦμα καί ἀνέστησε τόν Λάζαρο (Ἰωάν. 11,38-39).

  1. Καί στόν Ναό, λοιπόν, μέσα στήν Ἐκκλησία, χριστιανέ, μπορεῖ νά κολλήσεις κορωνοϊό, ἀπό τόν βήχα καί τό φτέρνισμα καί τό πλησίασμα τῶν ἄλλων. Γι ̓αὐτό καί ἐκεῖ πρέπει νά φορᾶς τήν μάσκα καί μήν περιμένεις τόν Θεό νά σοῦ κάνει θαῦμα σ ̓αὐτό πού μπορεῖς μόνος σου νά τό πετύχεις. Στόν Ναό πηγαίνουμε γιά νά δηλώσουμε τήν ἀγάπη μας στόν Θεό μας καί νά πάρουμε τήν Χάρη Του γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς μας, καί ὄχι γιά νά Τόν ἐκπειράζουμε νά μᾶς σώσει ἀπό ἕνα κακό, χωρίς ἐμεῖς νά λάβουμε τά   μέτρα νά διαφυλαχθοῦμε ἀπό αὐτό. Ὁ Θεός μᾶς εἶπε νά τιμοῦμε τούς ἰατρούς καί νά πηγαίνουμε σ ̓αὐτούς, γιατί ὁ Θεός δίνει σ ̓αὐτούς τήν σοφία, γιά νά εὑρίσκουν τά φάρμακα (βλ. Σ.Σειρ. 38,1 ἑξ.).
  2. Εἰπώθηκε καί τό ἄλλο:Δέν πρέπει – εἶπαν –νά φορᾶμε μάσκα στίς Ἐκκλησίες, γιατί ἀλλοιώνεται ἡ μορφή μας καί παρουσιαζόμαστε διαφορετικοί ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Μπράβο μας! Ἄχ!… Καί τό ὅτι ἡ ἁμαρτία μᾶς κάνει ἐλεεινούς καί ἀσχημομούριδες καί ἀσχημίζει τήν ὀμορφιά τῆς ψυχῆς μας, πού εἶναι «κατ ̓εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένη, αὐτό δέν τό βλέπουμε καί δέν μᾶς πονάει;

Ἀλλά σκέπτομαι καί τό ἑξῆς: Τί θά ἔλεγαν γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο, ἄν ζοῦσε στίς μέρες μας καί μαντήλωνε τίς γυναῖκες (βλ. Α ́ Κορ. 11,1 ἑξ.)πού τό μαντήλι εἶναι σάν πέντε καί δέκα μάσκες!…

  1. Ἀδελφοί μου, ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ τό κύριο θέμα τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, μέ τό νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό μας, μέ τό νά γλυκαινόμαστε μέ τήν προσευχή καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων μας, καί νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μέ ὅλους. Γι ̓αὐτά θά κριθοῦμε τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως καί ὄχι γιά τό ἄν φορέσαμε ἤ δέν φορέσαμε μάσκα στούς ἱερούς Ναούς. Ἐμεῖς ὅπως σέ ὅλα, ἔτσι καί σ ̓αὐτό, θά πράξουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἐκκλησία, ἡ Σύνοδος τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέ πολλές εὐχές,† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

ΥΓ. Σ ̓ αὐτούς πού ἐπιμένουν ἀκόμη ὅτι εἶναι ἁμαρτία τό νά φορᾶμε τήν μάσκα στόν Ναό, γιά νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τόν κορωνοϊό, παρακαλῶ νά μοῦ ἀπαντήσουν στό ἁπλό ἐρώτημά μου πού εἶπα: Γιατί αὐτό εἶναι ἁμαρτία καί δέν εἶναι ἁμαρτία καί τό νά φορέσουμε μία ζακέττα στήν Ἐκκλησία, γιά νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τό κρύο;

Σεβασμιότατε,

Πρῶτον: ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά φιλοῦμε τίς χαριτόβρυτες, ἐνίοτε δέ καί μυροβλύζουσες ἅγιες εἰκόνες, εἰδάλλως γινόμεθα εἰκονομάχοι!

Δεύτερον: ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά κοινωνοῦμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, τόν ἴδιο τόν Κύριο καί τόν Μόνο Ἰατρό πάσης νόσου καί μαλακίας ψυχῆς τε καί σώματος! Κι οὔτε γίνεται νά τήν φοροῦμε ἀμέσως μετά τήν Θεία Μετάληψη, διότι βλασφημοῦμε τόν Θεό καί εἶναι σά νά Τοῦ λέμε· δέν εἶσαι Ἰατρός Ἐσύ πού μόλις μετέλαβα, ἀλλά ὁ κορωναϊός εἶναι πιό δυνατός ἀπό Ἐσένα! Βάζω κατευθείαν τήν μάσκα γιά νά μήν γίνω κορωναϊοφόρος κι ἄς ἔγινα μόλις πρίν χριστοφόρος! Ἐπίσης, τί γίνεται μέ τά χείλη μας πού μόλις μετέλαβαν Χριστό, ὅταν τριβοῦν στό ἐσωτερικό τῆς μάσκας;

Τρίτον: ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά λαμβάνουμε τό εὐλογημένο ἀντίδωρο καί νά φιλοῦμε τό χέρι τοῦ Ἱερέα πού λίγο πρίν ἄγγιζε τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Ὁ Ἰερεῦς εἶναι εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ καί τό χέρι του εἶναι δανεικό καί χέρι τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ!

Τέταρτον: ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα δέν γίνεται νά ὀσφραινόμαστε τό θυμίαμα πού ἁγιάζει ὅλον τόν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τούς πάντες καί τά πάντα καί πού ἐπιπλέον ὡς γνωστόν κατά τήν Ἱερά μας Παράδοση καταδιώκει τά δαιμόνια!

«Θυμίαμα Σοί προσφέρομεν Χριστέ ὁ Θεός εἰς ὁσμήν εὐωδίας πνευματικῆς· ὅ προσδεξάμενος εἰς τό νοερόν καί ὑπερουράνιον θυσιαστήριόν Σου ἀντικατάπεμψον  ἡμῖν τήν χάριν καί τήν δωρεάν τοῦ Παναγίου Σου Πνεύματος».

Ὁ Ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης ἑρμηνεύει ὡς ἑξῆς τήν σημασία τοῦ θυμιάματος :  «Δηλοῖ τήν ἀπ’ οὐρανοῦ  χάριν καί δωρεάν ἐκχυθεῖσαν τῷ κόσμῳ διά Ἰησοῦ Χριστοῦ και εὐωδίαν τοῦ Πνεύματος καί πάλιν εἰς τόν οὐρανόν δι’ Αὐτοῦ ἀναχθεῖσαν».

Πέμπτον: ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι μέ μάσκα-φίμωτρο πού φασκιώνει τό στόμα μας τό ὁποῖο προσεύχεται καί ψάλλει δέν γίνεται νά ἀναπέμπουμε προσευχές-θυμιάματα στόν Θεό, τήν στιγμή μάλιστα πού ἐμεῖς δέν παίρνουμε μυρουδιά ἀπό τό δικό Του θυμίαμα!

Εἶναι γελοῖο καί μόνο ὡς θέαμα νά φορᾶμε φίμωτρο καί ταυτοχρόνως νά λέμε ἐξωτερικά ἤ ἐνδιάθετα·

«Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινήεἰσάκουσόν μεΚύριε» (Ψαλμός 140).

Ἁρμόζει μέ φίμωτρο νά μιλᾶμε στόν Θεό καί Αὐτός νά μᾶς «εἰσακούει»;…

Μέ ὀλιγοπιστία καί ἀπιστία ἔχουμε τό θράσος νά μᾶς εἰσακούσει ὁ Κύριος;…

Ἕκτον: ἡ χρήση μάσκας εἶναι ἁμαρτία, διότι ποτέ ὁ Κύριος, ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι οὔτε ἐνήργησαν ποτέ ἔτσι, δηλαδή δέν κάλυπταν μέ μαντήλια-μάσκες καί πανοπλίες τῆς ἐποχῆς τους τό πρόσωπο καί τό σῶμα τους προκειμένου νά προφυλαχθοῦν ἀπό τούς ἀρρώστους, οὔτε ἐπέβαλαν στά πλήθη πού τούς ἀκολουθοῦσαν νά ἐνεργήσουν  ἔτσι προκειμένου νά μήν μολυνθοῦν ἀπό τούς ἀρρώστους!

Ἕβδομον: τήν ζακέττα τήν φορᾶμε γιά νά προστατευθοῦμε ἀπό τό κρύο.

Τήν μάσκα θά τήν φορᾶμε γιά νά «προστατευθοῦμε» ἀπό τίς ὅλες τίς ἁγιαστικές εὐλογίες πού προανέφερα, ἐπίσης  ἀπό τά Θεῖα Πρόσωπα (Τριαδικός Θεός, Παναγία, Ἄγγελοι, Ἅγιοι), τήν Ἄκτιστη Χάρη, τά ἀντικείμενα καί ἐνεργούμενα ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ, τά ὁποῖα θά ὑποβαθμίσουμε μπροστά σέ ἕναν ἰό;

Ὅγδοον: Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τήν ἐλευθερία ὡς ὕψιστο δῶρο ἀγάπης, ὥστε νά μᾶς σώσει συνεργείᾳ τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως καί προαιρέσεώς μας. Χωρίς τήν δική μας ἐλευθερία, ὁ Θεός μέ τό ζόρι δέν μᾶς σώζει!

Ἡ μάσκα καί οἱ «εἰδικοί» (πολιτικοί κι ἐπιστήμονες) ντιρέκτορές της δέν ἔχουν καταργήσει μέχρι τώρα ὁλικῶς (βλέπε lockdown) καί μερικῶς τήν ἐλευθερία τοῦ θρησκεύειν, καθώς καί σειρά ἄλλων ἐλευθεριῶν μας, ἀκόμη καί τοῦ ἔχειν ἄποψιν; Αὐτό δέν εἶναι ἁμαρτία;…

Σεβασμιότατε,

κλείνοντας, θέλω νά Σᾶς ρωτήσω κι ἐγώ κάτι στήν ἐσχάτη τῶν περιπτώσεων, πού ἄς ὑποθέσουμε κολλᾶμε κορωναϊό καί ἐντός τοῦ Ναοῦ γιά ὅσους «πιστούς» ἔτσι ἐξακολουθοῦν νά «πιστεύουν»…

Εἶναι προτιμότερο νά μήν κολλήσετε κορωναϊό καί νά κυκλοφορεῖτε Ὑμεῖς καί τό ποίμνιό Σας ὑγιέστατοι μέ μάσκα ὀλιγοπιστίας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ

νά νοσήσετε, ἀκόμη καί νά ἀπέλθετε ἐν Κυρίῳ πλήρεις πίστεως;

Δέν θά ἀρρωστήσουμε κάποτε ἔτσι κι ἀλλοιῶς καί δέν θά πεθάνουμε;

Ὅμως, γιά τήν πίστη μας θά κριθοῦμε ἕκαστος.

Μποροῦμε μέ μάσκα να ἐξακολουθοῦμε καί νά πιστεύουμε τό·

«ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεωςἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳμετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν» (Ματθ. ιζ’ 14,23);

Ὅταν μέσα στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἀκτίστου Χάριτος δέν ἔχουμε πίστη ὡς κόκκο σινάπεως, ποῦ περιμένουμε νά μᾶς τήν χαρίσει ὁ Κύριος;

Στά χωράφια πού φυτρώνει τό σινάπι ἤ στίς διαταγές τῶν ἄθεων καί χριστομάχων «εἰδικῶν» καί πολιτικῶν;…

Τήν εὐχή Σας καί ζητῶ συγνώμη γιά τό θάρρος μου νά ἀπαντήσω στό ἀνοιχτό ἐξάλλου ἐρώτημά Σας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Ευσταθίου στη Νέα Ιωνία

Με κατάνυξη εορτάσθηκε η σεπτή μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας αυτού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό στον Περισσό της Νέας...

Εκδηλώσεις μνήμης στη Λαμία για την Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Με επιμνημόσυνη δέηση στον Ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου στην ομώνυμη πλατεία της πόλεως Λαμίας, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ....

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυΐδ

Την Κυριακή μετά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 20 Σεπτεμβρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε την Ιερά...

Πνευματική έκκληση του Φθιώτιδος Συμεών για τους πληγέντες πλημμυροπαθείς

Ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τα θύματα της βιβλικής καταστροφής που προξένησε η πρόσφατη θεομηνία “ΙΑΝΟΣ” σε περιοχές της Μητροπόλεως Φθιώτιδος έστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Ωρεών Φιλόθεος : «Ποιο είναι το κέρδος του χριστιανού από την άρνηση του εαυτού του»

Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγ. Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της οικογενείας του στην περιοχή του Ζωγράφου καθώς εορτάζει το ιερό παρεκκλήσιο...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αληθινή ελευθερία είναι ο Σταυρός του Χριστού»

Για το νόημα της ελευθερίας ομίλησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμέων στον πανηγυρίζοντα Ι. Ν. Αγ. Ευσταθίου στα Κουμπουριανά Αμφικλείας, όπου συλλειτούργησε...

Σε εξέλιξη οι εργασίες ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού στο Νοσοκομείο Αιγίου

Την Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον ανοικοδομούμενο διώροφο Ιερό Ναό του Νοσοκομείου Αιγίου, αφιερωμένο...

Εκδήλωση για τη Μικρασιατική Καταστροφή στην Ενορία της Αγίας Αικατερίνης στο Σύδνεϋ

Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος παραβρέθηκε στην εκδήλωση μνήμης με θέμα "Οι τραυματικές συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής στο σύγχρονο...

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Μάνης Διδυμοτείχου ιερούργησε την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος...

Μοναχική Κουρά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος πολιούχου Πειραιώς

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου Πειραιώς, τελέστηκε σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η μοναχική Κουρά του κ.Βασιλείου Τζουμανέκα, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.Σεραφείμ. Ιδιαίτερη...

Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού στο Καμποχώρι Ημαθίας

Την Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού 20 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου...

Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού στην Μουσθένη Παγγαίου

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020,  μετά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου...

Η εορτή του Αγίου Ευσταθίου στο Μάννα της Σύρου

Στο ιερό Παρεκκλήσιο της Παναγίας, της επιλεγομένης «των κυνηγών», στην ειδυλλιακή περιοχή «Πότισμα», στο Μάννα της Σύρου, ιερούργησε υπαιθρίως σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος...

Η Μεσσήνη υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας

Με μια σεμνή τελετή η πόλη της Μεσσήνης υποδέχθηκε σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2020, την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας, εκ της Ιεράς...

Ποιον να πιστέψουμε και ποιον ν’ ακολουθήσουμε;

Του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, Άρθρο στο Βήμα της Κυριακής 20- 9- 2020 Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς μας βρίσκει όλους προβληματισμένους και ανήσυχους....