Ἐπειδή με ρωτάτε , σᾶς ἀπαντῶ:

1,Ἀπό τόν ἴδιο τόν Πατριάρχη ἄκουσα, τέσσερις ἤ πέντε φορές ὅτι οἱ λαβόντες τήν αὐτοκεφαλία ἀπεκόπησαν ἀπό τό σχίσμα καί ἀνήκουν πλέον στήν ἁγίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

2,Τό ὅτι κατά τήν δικτατορία συνέβησαν παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων μέ τήν δημιουργία Ἀριστίνδην Συνόδου, αὐτό μοῦ τό εἶπε ὁ πολυσέβαστος καί ἅγιος πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Μοῦ εἶπε ἐπί λέξει:«Τσουβαλιάστηκαν οἱ Κανόνες γιά τήν ἐκλογήν τοῦ Ἱερωνύμου(τοῦ Α´). Ποῦ ᾽σαι Καντιώτη νά φανατίσεις τά παιδιά γιά νά φωνάξουν ἀνάξιος. Ὄχι μόνον αὐτό δέν ἔγινε, ἀλλά…». Ἤθελε νά πεῖ ὅτι ὄχι μόνο ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος δέν διαμαρτυρήθηκε, ἀλλά ἀπό τό «τσουβάλιασμα» αὐτό τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐξελέξη Ἐπίσκοπος. Ὁ πατήρ Ἐπιφάνιος ὁμιλεῖ! Ἑπομένως, ὅσοι ἔχουν ἀντίθετο γνώμη καί νομίζουν ὅτι τά σχετικά μέ τήν ἐκλογή τοῦ Ἱερωνύμου Α´ καί τήν σύνθεση Ἀριστίνδην Συνόδου εἶναι σύμφωνα μέ τούς Κανόνες, ἐναντιοῦνται πρός τόν μεγάλον Κανονολόγο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλο.

3,Στό ἐρώτημα ποιός τότε, κατά τήν δικτατορία, κατά τίς παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων διαμαρτυρήθηκε, ἔχω νά πῶ ὅτι βεβαίως τότε, ἄν καί δικτατορία, διαμαρτυρήθηκαν Καθηγηταί Πανεπιστημίου, καί πρῶτος καί καλύτερος ὁ μακαριστός Γεράσιμος Κονιδάρης καί εἶναι γραμμένα τά κείμενα τῆς διαμαρτυρίας του. Ἀλλά ὁ πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, κατά τόν παραπάνω λόγο του, θά περίμενε νά διαμαρτυρηθεῖ κατά πρῶτον ὁ μεγάλος-μεγάλος ἀγωνιστής, ὁ θρυλικός πατήρ Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Καί ὄχι μόνον νά διαμαρτηρηθεῖ, ἀλλά καί νά φανατίσει παιδιά, γιά νά φωνάξουν «ἀνάξιος» στίς χειροτονίες, ὅπως τό ἔκανε λίγο παλαιότερα σέ πολύ-πολύ μικρότερες παραβάσεις ἀπ᾽ αὐτές πού συνέβησαν κατά τήν δικτατορία («τσουβάλιασμα Ἱερῶν Κανόνων»). Γι᾽ αὐτό καί εἶπε ὁ π. Ἐπιφάνιος:«Ποῦ᾽σαι Καντιώτη νά φανατίσεις παιδιά νά φωνάξουν “ἀνάξιος”».

4,Ἀσφαλῶς, οἱ ἐκλεγέντες τότε ὑπό τῆς Ἀριστίνδην Συνόδου ἦταν κανονικοί καί νόμιμοι Μητροπολίτες, διότι ἀναγνωρίστηκαν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας μέ τά συνεχῆ συλλείτουργα (βλ. ἀρχιμ. Ἐπιφ. Θεοδωροπούλου,Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, τόμ. Α´, σ. 383 ἑξ.). Ἐάν δέν εἶναι κανονικοί, δέν εἶμαι καί ἐγώ κανονικός, διότι εἶμαι κουρά εἰς μοναχόν καί χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ μακαριστοῦ πολυσεβάστου Γέροντος π. Αὐγουστίνου. Τιμωρήθηκαν ὅμως τότε διά τίς γενόμενες παραβάσεις τά μέλη τῆς Ἀριστίνδην Συνόδου μέ πενταετῆ – νομίζω – ἀποχή ἀπό τήν Ἱεραρχία. Ὅλοι ὅμως τό λέγουν ὅτι οἱ ἐκλεγέντες ὑπό τῆς Ἀριστίνδην τότε Ἱεράρχες ἦταν ὅλοι ἄριστοι καί περισσότερο ἀπό ἄριστοι. Ὅτι ἔγιναν ὅμως παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων («τσουβάλιασμα», κατά τόν πατέρα Ἐπιφάνιο), ἔγιναν.

† Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δείτε το σχόλιο του κ. Λυκούργου Νάνη πάνω στη θλιβερότατη τοποθέτηση του μητροπολίτου Γόρτυνος για το Ουκρανικό

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.