Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 30 Αὐγούστου, ὁ Ὄρθρος ἄρχισε στίς 7.00 π.μ., ὅπου χοροστάτησε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως κ. Νίκανδρος, ὁ ὁποῖος καί προέστη τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας πού ἀκολούθησε, μαζί μέ τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιο καί τόν Σεβασμ. Ποιμενάρχη μας.
 
Στήν ὁμιλία του, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως ἀναφέρθηκε στήν φράση πού λέει ὁ ἱερεύς κατά τή θεία λατρεία, «Πάντων τῶν ἁγίων μνημονεύσαντες ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Κάθε μέρα ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει κάποιον Ἅγιο γιά νά ἑορτάζει. Κάθε μέρα ἔχουμε κάποιον Ἅγιο πού ἑορτάζει, γιά νά ἔχουμε «μνήμη Ἁγίου».
 
Σήμερα, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί προστάτου τῆς πόλεως τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου. Εἶναι σαφής καί ξεκάθαρος ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου : «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν» (Ἐβρ. 13,7). Μνημονεύουμε σήμερα τόν ἅγιο Ἀλέξανδρο πού ἐλάλησε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὡς γνήσιος φίλος Του. Εἶναι γνωστή ἡ ζωή του καί τό ἀγωνιστικό του φρόνημα, ὅταν, πρεσβύτερος ὤν, ἐκπροσώπησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη, καθότι ὑπἐργηρος, ὁ ὁποῖος δέν μποροῦσε να μεταβεῖ γιά νά ὑπεραπιστεῖ τήν Ἐκκλησία κατά τήν Α’ Οἰκουμενική Σύνοδο ἀπό τίς κακοδοξίες τοῦ Ἀρείου, ὁ ὁποῖος ὑποβίβαζε τόν Ἰησοῦ Χριστό σέ κτίσμα, καί δέν τόν ἀναγνώρισε ὡς ἕνα ἀπό τά τρία Πρόσωπα τῆς ἁγίας Τριάδος καί ἄρα ὡς Θεό. Ἔμελλε νά τόν διαδεχθεῖ καί στόν ἀρχιερατικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
 
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος παραστάθηκε στή Σύνοδο μέ τή σύνεση, τή σοφία καί τήν ἁγιότητα τοῦ βίου του πού ἦταν καί τά σπουδαιότερα ἐφόδιά του γιά νά ὑπερασπιστεῖ τήν Ἐκκλησία μας. Τί νά μνημονεύσουμε ἀπό τή βιοτή του; Τό ὀρθόδοξο ἦθος του. Καί αὐτὀς πού ἔχει ὀρθόδοξο ἦθος εἶναι αὐτός πού ἔχει «νοῦν Χριστοῦ». Ὅταν κάποιος γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί μέτοχος τῶν μυστηρίων της, τότε γίνεται μέτοχος τῆς Ἐκκλησίας καί ἑνώνεται μέ αὐτήν καί ἄρα μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό.
 
Ἡ Ἐκκλησία δέν διασπᾶται. Οἱ ἄνθρωποι διασπῶνται, ὅταν διαχωρίζονται ἀπό τήν ἀλήθειά της, ὅπως οἱ αἱρετικοί. Ὁ Χριστός ἐνανθρώπησε γιά νά ἐπαναφέρει τή χαμένη ἑνότητα. Ἐμεῖς διασπώμαστε ὅταν ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί αὐτό εὔκολα μποροῦμε νά τό παρατηρήσουμε στήν προσωπική, οἰκογενειακή καί κοινωνική μας ζωή. Μέσα ἀπό τήν ἑνότητα ἔρχεται ἡ εἰρήνη. Τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας μᾶς ἑνώνει καί μᾶς τρέφει μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο βρῆκαν τήν εὐκαιρία κάποιοι νά συκοφαντήσουν κατά τήν κρίση αὐτή τῆς πανδημίας, ἀγνοώντας ὅτι Αὐτό ὑπάρχει «εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος».
 
Ὁ ἐπίσκοπος ἐκφράζει τήν ἑνότητα, καθώς «ὅπου ἐπίσκοπος, ἐκεῖ καί Ἐκκλησία» καί συνεπῶς καί ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σέ αὐτή τήν πόλη ἡ ἑνότητα ἐκφράζεται στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος μέ τό ἐκκλησιαστικό του ἦθος, τή λιπαρά θεολογική του κατάρτιση καί τήν πλούσια συγγραφική του δραστηριότητα ἐγγυᾶται τήν ἑνότητα τῆς τοπικῆς σας Ἐκκλησίας.
 
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Εἰρηνουπόλεως ἔκλεισε τό κήρυγμά του εὐχαριστώντας τόν Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος τοῦ ἐπέτρεψε νά προεξάρχει σήμερα, ἐνῶ κατά τήν τάξιν εἶναι «δικαίωμα» τοῦ ἐπιχωρίου ἐπισκόπου νά τό πράξει καί προέτρεψε τούς πιστούς νά μένουν προσηλωμένοι στήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.
 
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κατά τήν Ἀπόλυση εὐχαρίστησε τόσο τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη Εἰρηνουπόλεως, ὅσο καί τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη Ἀχαΐας κ. Ἀθανάσιο πού ἐλάμπρυναν μέ τήν παρουσία τούς τήν ἐφετινή πανήγυρη, ἔστω καί ἐν μέσῳ δυσκολιῶν καί πανδημίας, εὐχήθηκε στούς ἑορτάζοντες καί τίς ἑορτάζουσες «Χρόνια πολλά καί τοῦ χρόνου νά μπορέσουμε νά ἐπανέλθουμε στήν κανονικότητα πού ἐφέτος στερηθήκαμε».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εγκαίνια Παρεκκλησίου στο Ακόντιο Διποταμίας

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, βρίσκεται το χωριό Ακόντιο, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια της Διποταμίας Καστοριάς. Το χωριό αυτό, δυστυχώς, έχει ερημώσει...

«Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»

Ιεροδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη  «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» Στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τονίζει την αξία...

Εναρκτήρια δράση της Ι.Α. Αυστραλίας για την επέτειο των 200 χρόνων απο την Ελληνική Επανάσταση

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Picton της Νέας Νοτίου Ουαλίας η εναρκτήρια δράση της Εθνικής Επιτροπής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας για την επέτειο...

Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ι.M. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολή μας, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα...

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω στη Βέροια

Με επίκεντρο τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Νικοδήμου Βεροίας, εορτάστηκε το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,...

Θεία Εὐχαριστία καί σύγχρονες ἀμφισβητήσεις της

Ἡ Θεία Εὐχαριστία στό στόχαστρο νέων ἐπιθέσεων   Ἀφορμή νά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δίνει τό γεγονός ὅτι, μεταξύ τῶν τραγικῶν καταστάσεων, πού...

Η γνώση μόνη της είναι επικίνδυνη

τοῦ ἀρχιμ.Ἰακώβου Κανάκη Η γνώση είναι δύναμη και η αγάπη σκοπός, όταν τα δύο αυτά συνοδοιπορούν, έχουμε ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Κατά τον άγιο Μάξιμο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η καρδιά μου επιβάλλει να βρεθώ κοντά στο ποίμνιό μου»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η θεομηνία, ενεργοποίησε όλο τον μηχανισμό στήριξης της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να συμπαρασταθεί και...

Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος απαντά στον κ. Ανδριόπουλο: ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ – Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΜΑΣ-Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ  *********** ΑΓΑΠΗΤΕ κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΕ, Δεχθήτε, παρακαλώ, τις θερμές μου ευχαριστίες για το υβριστικό δημοσίευμά σας...

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο Κτηνοτρόφος του Έβρου.. Στα «μαλακά» οι Τούρκοι! (μίλησε η δικαιοσύνη;)

Ένοχος κρίθηκε τελικά ο  κτηνοτρόφος που προσπάθησε να εμποδίσει Τούρκους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 26 μηνών με αναστολή αλλά χωρίς κανένα...

Αυταπάρνηση και οικογένεια – Κυριακή μετά την Ύψωση

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «...ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ...»  (Μάρκ.8,34) Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ...

Επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού στον Μητροπολίτη Σύμης

Tήν Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος μέ ἰδιαιτέρα χαρά ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σύμης τήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ...

Αγιασμό στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Αγιασμός τελέστηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας χοροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερωνύμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής...

«Ήρθα να σας γνωρίσω έναν έναν» -Ο Μητρ. Φθιώτιδος στα χωριά Βούζι, Αχλαδιά και Πετρωτό

Παρά την έντονη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά η προγραμματισμένη περιοδεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών σε όμορφα και γραφικά χωριά της περιοχής του Δήμου...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στα Άσπρα Σπίτια

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Άσπρων Σπιτιών, για την εορτή...