Τό Σάββατον, 13ην/26ην  Ὀκτωβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς ἐπανακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Τό γεγονός τῆς ἐπανακομιδῆς τοῦ λειψάνου ἔλαβε χώραν τήν 13ην/26ην  Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1965. Τότε, ἕν ἔτος μετά τήν συνάντησιν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα καί τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου ΣΤ΄, μετά τήν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων καί τήν ἔναρξιν τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐζήτησε τό ἱερόν λείψανον τοῦ Ὁσίου Σάββα, τό ὁποῖον οἱ Σταυροφόροι εἶχον μεταφέρει εἰς Βενετίαν.

Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ἐπέστρεψε τοῦτο καί μετηνέχθη πρός ὑποδοχήν πάνδημον εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ, προσκύνησιν ἐπί μίαν ἑβδομάδα εἰς τό Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἐκεῖθεν πρός φύλαξιν διά παντός εἰς τήν Λαύραν τήν ὑπό τοῦ Ἁγίου Σάββα ἱδρυθεῖσαν πρός προστασίαν τῶν Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων καί τῶν προσκυνητῶν καί πρός ἐνίσχυσιν πνευματικήν καί ἁγιασμόν

Διά τόν ἑορτασμόν τοῦ γεγονότος τούτου προεξῆρξεν ὁλονυκτίου Ἀγρυπνίας, Ἀποδείπνου και Χαιρετισμῶν, Ὄρθρου καί θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί τοῦ  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱερομονάχων ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Πνευματικοῦ της Λαύρας Ἀρχιμανδρίτου Εὐδοκίμου, Ἀραβόφωνων Ἱερέων, καί τῶν Ἱεροδιακόνων Μάρκου και Εὐλογίου, ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου δεξιά ἑλληνιστί καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου ἀριστερά Ἀραβιστί καί προσευχομένων ἐντοπίων ἐξ Ἱεροσολύμων, Βηθλεέμ, Μπετζάλλας, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρουμανίας καί Ρωσίας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Δείτε Επίσης