Το απόγευμα της Τρίτης, 22ας Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στα προπύλαια του υπό ανέγερση Ιερού Ναού του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, η υποδοχή των Ιερών Εικόνων των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τις οποίες μετέφερε και προσέφερε στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βελίκης κ. Σιώνιος, Ιεράρχης της Εκκλησίας της Βουλγαρίας.

Τις Ιερές Εικόνες υποδέχτηκε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, και η αδελφότητα της Ιεράς Μονής.

Στη συνέχεια τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Βελίκης κ. Σιωνίου, στον οποίο συμμετείχε και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες για τη δωρεά των δύο εικόνων τίμησε με τον Σταυρό του Αποστόλου Παύλου τον Θεοφιλέστατο και με το μετάλλιο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας τον κ. Μπόρη Καλιμπάτσεβ, ο οποίος κάλυψε τη δαπάνη της περίτεχνης κατασκευής τους.

Οι ιερές Ακολουθίες μεταδόθηκαν απευθείας  από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, τη σελίδα της στο Facebook και τον ραδιοφωνικό της σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελέημων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Κατά τή χθεσινή ἡμέρα ἡ Ἐκ­κλη­σία μας ἑόρτασε τήν εἴσοδο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἡ ὁποία σηματοδοτεῖ τήν ἀρχή τῆς προετοιμασίας της γιά τή μεγάλη ἀποστολή τήν ὁποία ἐπρόκειτο νά ἀναλάβει στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπόψε ψάλαμε, ὅπως καί κάθε Τρί­τη, τήν Παράκληση τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερου­πό­λεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυμα­τουρ­γοῦ, ἔχοντας χοροστατοῦντα τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Βελί­κης κ. Σιώνιο, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας, προσφιλῆ καί ἀγα­πητό ἀδελφό, ὁ ὁποῖος ἐπισκέ­πτεται τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἀπόψε τήν Ἱερά Μονή τῆς Πανα­γίας Δοβρᾶ, γιά νά μᾶς προσφέρει τήν εἰκόνα τοῦ πρω­τοκορυφαίου ἀποστόλου Πέτρου, καθώς πρίν ἀπό λίγο καιρό μᾶς εἶχε προσφέρει καί τήν εἰκόνα τοῦ  ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκ­κλησίας, καί, θά ἔλεγα, εἶναι ὁ δωρητής αὐτῶν τῶν δύο εἰκόνων μαζί μέ τόν κ. Βόρι. Τόν καλωσορίζουμε μέ πολλή ἀγά­­πη καί τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας καί γιά τήν ἐπίσκεψή του καί γιά τίς δύο εἰκόνες πού μᾶς χάρισαν καί γιά τήν ἀποψινή χορο­στασία.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βελί­κης κ. Σιώνιος, ἐκτός τῶν ἄλλων καθηκόντων του στήν Ἐκκλησία τῆς Βουλγα­ρίας, εἶναι καί ἡγούμενος τῆς Ἱε­ρᾶς Μονῆς τοῦ Μπάτσκοβο. Ἡ Μονή εἶναι ἀφιερωμένη στήν Παναγία καί σύγχρονη σχεδόν μέ τή δική μας Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ.

Χαιρόμεθα ὅμως ἰδιαιτέρως, για­τί ἡ ἐπίσκεψή του αὐτή συμπί­πτει καί μέ τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ἀρχιεπισκόπου Ἀχρί­δος, τοῦ θαυματουργοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε μαθητής τῶν ἁγίων ἰσαπο­στόλων καί φωτιστῶν τῶν Σλά­βων, τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθο­δίου τῶν Θεσσαλονικέων, καί ἐργάσθηκε καί ὁ ἴδιος πολύ γιά τόν ἐκχριστιανισμό καί τόν ἐκπολι­τι­σμό τῶν νοτίων σλαβικῶν φύλων καί τῶν Βουλγάρων.

Ὅπως ὅμως ἡ Ὑπεραγία Θεοτό­κος, ἡ Παναγία Παρθένος, προε­τοι­μάσθηκε γιά νά ἀνταποκριθεῖ στήν κλήση τοῦ Θεοῦ νά γίνει Μη­τέρα τοῦ Υἱοῦ του, τοῦ Σωτῆρος καί Λυτρωτοῦ μας, ἔτσι καί ὁ ἅγιος Κλήμης, ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος, προετοιμάσθηκε μέ τή μαθητεία του, δίπλα κυρίως στούς ἁγίους Κύ­ριλλο καί Μεθόδιο, γιά νά ὁλο­κληρώσει τό ἔργο τοῦ εὐαγγελι­σμοῦ τῶν Σλάβων, τό ὁποῖο ἐπρό­κειτο νά τοῦ ἀναθέσει ὁ Θεός μετά τήν κοίμηση τῶν ἁγίων Κυ­ρίλ­λου καί Μεθοδίου.

Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Θεός ἔχει μία κλήση γιά τόν καθέ­να ἀπό ἐμᾶς. Ἔχει νά ἀναθέσει στόν καθένα μας μία ἀποστολή, ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις μας, καί ἕνα σταυρό, ὁ ὁποῖος εἶναι οἱ δυσκολίες, οἱ ὁποῖες συνοδεύουν αὐτή τήν ἀποστολή. Μᾶς ἀφήνει βεβαίως τήν ἐλευθερία νά ἐπιλέ­ξουμε, ἄν θά ἀνταποκριθοῦμε ἤ ὄχι στήν πρόσκλησή του. Ἄν θέ­λουμε νά τόν ἀκολουθήσουμε, θά πρέπει νά ἀνταποκριθοῦμε καί νά ἀναλάβουμε τήν ἀποστολή, στήν ὁποία μᾶς καλεῖ, ἀνάλογα ἀσφα­λῶς μέ τίς δυνάμεις καί τίς δυνα­τότητές μας. Δέν μᾶς καλεῖ φυσικά ὅλους νά κάνουμε τό ἴδιο ἔργο, οὔτε μᾶς ἐπιφορτίζει περισσότερο ἀπό ὅσο μποροῦμε νά σηκώσουμε. Ὅμως μᾶς τό ἔχει πεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅτι ὅποιος θέλει νά τόν ἀκολουθήσει, θά πρέπει νά σηκώ­σει τόν σταυρό του καί νά τόν ἀκολουθήσει.

Αὐτό ἔκανε, ὅπως γνωρίζουμε, καί ὁ ἅγιος Κλήμης. Ὑπέμεινε πολ­λούς διωγμούς καί ταλαι­πω­ρίες καί ἐξορίες, προκειμένου νά ἀνταποκριθεῖ στήν ἀποστολή του καί νά κηρύξει τόν Χριστό στήν περιοχή τῆς Βουλγαρίας.

Τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπό­λεως, ὁ ὁποῖος στά δύσκολα χρό­νια πού κυριαρχοῦσε ἕνα ἄθεο κα­θεστώς, ἐκεῖνος δέν δίσταζε νά διδάσκει στό Πανεπιστήμιο καί νά χειρουργεῖ μέ τό μαῦρο ράσο τοῦ ἐπισκόπου, κάτω ἀπό τή λευκή ποδιά τοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἰατρι­κῆς, ἀλλά καί νά λειτουργεῖ μέ ἀποτέλεσμα νά διωχθεῖ, νά φυλακισθεῖ καί νά ἐξορισθεῖ, γιά νά μήν καθο­δηγεῖ τούς ἀνθρώπους στήν πίστη, γιά νά μήν τούς παρηγορεῖ καί νά μήν θεραπεύει τίς ἀσθένειές τους.

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι τόσο ὁ ἅγιος Κλήμης ὅσο καί ὁ ἅγιος Λου­κᾶς ἀνταποκρίθηκαν στήν ἀπο­στο­­λή τους μέ κόπο καί πόνο, σηκώνοντας ὁ καθένας τόν δικό του βαρύ σταυρό. Ὅμως μέσα ἀπό αὐτή τή δοκιμασία ἁγιάσθηκαν καί ἔλαβαν χάρη ἀπό τόν Θεό, ὥστε ὄχι μόνο νά θαυματουργοῦν ἐν ζωῇ ἀλλά καί μετά τήν κοίμησή τους διά τῶν χαριτοβρύτων καί θαυματουργῶν τους λειψάνων, παρακινώντας καί ἐμᾶς νά ἀντα­ποκριθοῦμε στήν κλήση τοῦ Θεοῦ, νά ἀνταποκριθοῦμε στήν ἀποστο­λή πού ἔχει ἑτοιμάσει γιά ἐμᾶς.

 Δέν θά εἶναι ἀσφαλῶς τόσο με­γά­λη ὅσο αὐτές τῶν ἁγίων πού προανέφερα, ἀλλά γιά ὅλους μας ὑπάρχει μία ἀποστολή πού μπο­ροῦμε νά ἀναλάβουμε καί μέσα ἀπό αὐτήν καί ἐμεῖς νά ἁγιασθοῦμε. Ἄς τήν ἀναζητήσουμε καί ἄς ἀγωνισθοῦ­με νά ἐργασθοῦμε γι᾽ αὐτήν μέ ὑπομονή καί ζητώντας πάντοτε τή χάρη καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων.

Εὐχαριστώντας γιά ἄλλη μία φορά τόν Θεοφιλέστατο γιά τήν τιμητική ἐπίσκεψή του καί γιά τίς δύο εἰκόνες πού μᾶς προσέφερε, εὔχομαι ἀπό καρδίας, οἱ πρωτο­κο­ρυφαῖοι ἀπόστολοι καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, νά τόν στηρίζουν, νά τόν ἐνισχύουν καί νά τόν ἐνδυναμώ­νουν, γιά νά συνεχίζει τήν ἀρχιε­ρα­τική του διακονία εἰς ἔτη πολ­λά.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Νικόλαου στην Ενορία της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης

Την εορτή του Αγίου Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας εόρτασε η αγιοτόκος Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τον ομώνυμο, περικαλλή και νεόδμητο Ιερό Ενοριακό Ναό στην...

ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και εκκλησιαστική ιεροπρέπεια εορτάστηκαν τα Σεπτά Ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Φανερωμένης...

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κορίνθου χοροστάτησε κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Διονύσιος, το απόγευμα της Δευτέρας, 5...

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου στhν Μητρόπολη Καστορίας

Τόν Ἅγιο Ἱεράρχη Νικόλαο τίμησε ἡ Μητρόπολη Καστοριᾶς. Στήν βυζαντινή πόλη τῆς Καστοριάς ὑπάρχουν δεκατρία Ἱερά Παρεκκλήσια ἀφιερωμένα στόν Ἅγιο Νικόλαο. Τήν Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου...

Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν πόλη τῶν Πατρῶν

Mέ λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, ἑορτάσθη ἡ πανέορτος μνήμη, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, μέ ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε ο μεγαλοπρεπής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σπάρτης

Τη μνήμη του Αγίου Νικολάου αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας τίμησε την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 η Εκκλησία μας και στη Σπάρτη πανηγύρισε με εκκλησιαστική...

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ενορία του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος πανηγύρισε τον Προστάτη της Άγιο Νικόλαο Αρχιεπίσκοπο Μύρων τον θαυματουργό. Στον Μεγάλο Εσπερινό της εορτής, την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ζωγραφίζοντας τον Άγιο Νικόλαο»

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε στη Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η Ιερά μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Ο Σεβασμιώτατος...

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΕΔΕΣΣΗΣ

Στις προσωρινές εγκαταστάσεις της αδελφότητος της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Γιαννιτσών βρέθηκε το απόγευμα της 6ης Δεκεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και...

«Νέες Υποτροφίες σε Φοιτητές από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας «Εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη»

Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» απένειμε, «Εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη», στις 7-12-2022, 4 υποτροφίες σε Μεσσηνίους νεοεισαχθέντες...

Ανεπίτρεπτες πρακτικές υποψήφιων Μητροπολιτών για τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο (ηχητικό)

Αποκαλυπτικός για άλλη μια φορά ο θεολόγος κ. Θεόδωρος Κυριακού. Μιλώντας αποκλειστικά στο Poimin.gr, αυτήν την φορά έκανε λόγο για πρακτικές που δεν συνάδουν με το...
video

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ποιος και γιατί πρέπει να είναι (ΒΙΝΤΕΟ)

O διευθυντής του Interstellar Institute Λευκωσίας Αχιλλέας Κεντώνης, εξηγεί γιατί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, είναι ο μόνος που μπορεί να...

Τα ονομαστήρια του Επισκόπου Αμαθούντος

Στις 6 Δεκεμβρίου η Αγία μας Εκκλησια εορτάζει την μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Αυτή την μέρα άγει...

H πανήγυρις του Καθεδρικού Ναού της Μητροπόλεως Ταμασού

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας την Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022, χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας στον...

Επανήρχισαν οι συναντήσεις του «Σχολείου Οικογένειας» στην Ερμούπολη

Άρχισε και πάλι μετά από μεγάλα διαστήματα παύσης, λόγω τής πανδημίας , να λειτουργεί κανονικά στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου το «Σχολείο Οικογένειας». Η επανέναρξη...