τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Ἐμμανουήλ 

«… Οἵδα αι ταπεινοῦσθαι οἵδα
καί περισσεύειν ἐν παντί καί ἐν
πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι
και πεινᾶν και περισσεύειν
και ὑστερεῖσθαι. Πάντα
ἰσχύω ἐν τῶ ἐνδυναμοῦντι
με Χριστῶ!…»

(Ἐπιστολή προς Φιλιππησίους Κεφάλαιο Δ΄ στίχοι 12 – 13)

Ίσως να είναι τολμηρό οι ώρες αυτές της παγκόσμιας κρίσης να μπορούν ἤ και να πρέπει να χαρακτηρισθούν ως ώρες «αἰχμαλωσίας!» ευχαριστούντες Θεώ δι’ όσα «οἰκονομεῖ»

Οἱ πιστοί όλων τών εποχών πέρασαν μέσα από δρόμους πολλών καί ποικίλων δοκιμασιών. «Ἐπειράσθησαν» ποικιλοτρόπα «ὡς χρυσός ἐν χωνευτηρίω». Κάποιοι δε καί «ἐν φόνω μαχαίρας ἀπέθανον…»

Αυτή ἡ επιστολή, ἡ πρός τους Χριστιανούς των  Φιλίππων απευθυνόμενη από τον μεγάλο επιστολογράφο Παῦλο, είναι μία από τις πλέον αποκαλυπτικές επιστολές που χαρακτηρίζει τους πιστούς όλων των εποχών ως ανθρώπους της καρτερίας και της υπομονής.

Κάθε Παύλεια επιστολή έχει τη δική της επιστολική χάρι χάρι καί το δικό της λόγο «εἰς ἔπαινον Θεοῦ».

Αυτή η επιστολή προς Φιλιππησίους έχει ένα ακόμη ξεχωριστό μεγαλείο λόγου σωτήριου.

Σ’ αυτές τις ώρες του πόνου και της αγωνίας για το μέλλον της ίδιας της ζωής και της ακεραιότητας του ανθρωπίνου προσώπου, «εκτενέστερον» ἡ  πιστεύουσα ψυχή κάνει το προβληματισμό προσευχή μέσα στη Γεσθημανή της μόνωσης και του «εκούσιου» εγκλεισμού.

Ότι γράφει ο πιστός μόνο ως προσευχή μπορεί να καταγράφεται κι αυτή όχι πάντοτε καθ’ ολοκληρίαν αλλά τα υπόλοιπα «ἐν κρυπτῶ» κατατίθενται από το «ταμιεῖο» της ψυχής στον τα πάντα «βλέποντα» Θεό και στον τα πάντα ακούοντα Θεό! Εκεί άλλωστε, σ’αυτό το ταμιεῖο της ψυχής γίνονται οι μεγαλύτερες μάχες!…

«Οὐ γάρ ἠμεῖς ἐστέ οἱ λαλοῦντες» και οι γράφοντες αλλά το Πνεύμα του Θεου που ως πιστοί αγωνιούμαι νά κατοικεί μέσα μας καί ΕΚΕΙΝΟ να εκφράζεται!… σε ώρες που «ἐν τῶ κόσμω» θλίψιν ἔχομεν και από θλίψεως εις θλίψιν πορευόμεθα πιστεύοντες σταθερά σε Αυτόν που νίκησε τον κόσμο.

Παρακαλώ όλους  όσοι παίρνουν στα χέρια τους τη Γραφή τούτες τις ώρες που ως «δέσμιοι ἐν Κυρίω» ζούμε στιγμές πρωτόγνωρες και μοναδικές, δι’ ΑΥΤΟΝ και διαβάσατε αυτήν την επιστολή λέξη προς λέξη και θα διαπιστώσετε ότι η καρδιά σας θ’ ανοίξει σε ορίζοντες ουράνιους, μάλλον δε ουρανό θα γεμίσει!…

Δεν θ’ αναλύσω κηρυγματικά τις Παύλειες αυτές προτάσεις. Από μόνα τους τούτα τα λόγια είναι ικανά να μιλήσουν στους ειλικρινώς και ταπεινά πιστεύοντας.

Φρονώ ότι δεν είναι η ώρα των απολύτων –μάλιστα διαπιστώσεων-  και όλως ιδιαιτέρως σε αντιπαράθεση προς τους «ἄγευστους» Θεού…

Ο κόσμος «οἱ τά ἐπίγεια φρονούντες» δεν μπορούν να κατανοήσουν τα της πίστεως μυστήρια ή τους στερεωθέντας επί την «Πέτραν» της Πίστεως.

Ο κόσμος της αποθεωποιημένης λογικής πάντα θα λέει το «μη μιλάς στο Θεό δεν σ’ ακούει!!!». Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω τα λόγια του Κυρίου Ιησού που είπε «Σύ δέ μένε ἐν τῶ ταμιείω σου…» και ο Πατήρ σου «ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ Αὐτός ἀποδώσει σοι ἐν τῶ φανερῶ»

Οι τα του Θεού φρονούντες δυναμικά «έτι και έτι»  περισσότερο θα πιστεύουν και θα συνομολογούν Δαυϊδικά  «Προς Κύριον ἐν τῶ θλίβεσθαί με εκέκραξα καί εἰσηκουσέ μου… ὁ Θεός της σωτηρίας μου…»

Αδελφοί μου φιλόθεοι, φιλάγιοι, φιλακόλουθοι και του Χριστού φίλοι. Κρατήστε παρακαλώ τη φράσι την τελευταία αυτή του Παύλου «πάντα ἰσχύω δε ἐν τῶ ἐνδυναμούντι με Χριστῶ…» Τα πάντα μπορώ να πετύχω ή να κατορθώσω μέσα από τη Χάρι και τη δύναμι της χάριτος του Χριστού.

Στη μοναξιά μου να έχω τον Μόνον

Στην αγωνία μου Εκείνον που η προσευχή Του «ώσεί θρόμβοι αἴματος» πότισαν τη Γη!

Στην εγκατάλειψι των «πομφόλυγων» κατά τον Ι. Χρυσόστομο άφιλων – φίλων έχω τον Ένα και αιώνιο ΦΙΛΟ.

Την ίδια δε στιγμή της εγκατάλειψης ένας του Θεού γνήσιος φίλος, να’ στε σίγουροι, θα σας πάρει τηλέφωνο ως συγκοινωνός της θλίψεως, που καταιγιστικά πλημμύριζει την ψυχή μας.

Στην ανάγκη και πάλι ο Χριστός του Γολγοθά θα στείλη το συγκηρηναίο Σίμωνα!… Ευχαριστώ το Θεό για τους της ζωής μου κηρηναίους.

Ισχύσατε αδελφοί «ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν Οὑρανοίς ὑπάρχει!…» θα πη στην ίδια επιστολή ο του Θεού Παύλος. «Μή ταρασσέσθω ἡμῶν ἡ καρδία, μηδέ δειλιάτω» λέει η φωνή του Θεού.

Πρέπει αυτά να γίνουν ἀλλα «οὐ τό τέλος»

Συγχωρήστε μου τον κηρυγματισμό, που δεν τον απέφυγα τελικά.

Ο εμός λόγος ελάχιστος και ανθρώπινος. Ο Παύλειος Ουράνιος και θεϊκός.

Αυτόν διαβάσετε παρακαλώ και αυτόν τον λόγο βάλτε στις καρδιές σας. Το της  ανομίας «μυστήριον» θα ενεργείται πάντοτε ως μισόκαλον.

Το της πίστεως επίσης πάντοτε «εν ημίν» θα προάγεται.

«Ἔχετε πίστιν» λέει ο ευαγγελιστής Μάρκος. «Στήκετε ἐν τῆ πίστει αδελφοί. Και ἡμέρα τῆ ἡμέρα «ἀπό πίστεως εἰς πίστην προάγεσθε» άνευ μίσους προς τους ψευδομένους και δεδηλωμένους ως εχθρούς «του σταυρού του Χριστού».

Πιστεύοντες πορευόμεθα την Ανάστασιν Του Δοξάζοντες.

Συνεύχεσθε μοι αδελφοί δι εμέ το γράψαντα ταύτα πάντα ίνα ισχύω και ελπιώ επ’ Αυτόν.

Φέτος αδελφοί μου το «σιγησάτω πᾶσα σάρξ βροτεία…» προ του μυστηρίου του Σταυρού, του Τάφου και της Τριημέρου Αναστάσεώς Του. Παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις στο είναι του κόσμου.

Συγχωρούμενοι μέσα σε αυτό το ξενοδοχούμενο ἐν Τάφω Θεϊκό Σώμα –την εκκλησία Του – ας συναναστηθούμε μέσα στο ΦΩΣ της Αναστάσεως Του – το μοναδικό Φώς που μπορεί να διαλύση τα σκοτάδια του κόσμου.

Καλή Ανάστασι
Αδελφοί και φίλοι
Χριστού.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μόρια: Λαθρομετανάστες κατέστρεψαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου – Απίστευτες εικόνες

 Οι αλλοδαποί έφτασαν στο σημείο να σκίσουν πολλές εικόνες και να γεμίσουν με σκουπίδια το σημείο. Την απόλυτη καταστροφή άφησαν πίσω τους οι μετανάστες, οι οποίοι...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο Βραχωρίτης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ανάμεσα στη χορεία των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται: «εξ Αγαρηνών». Πρόκειται για πολλούς...

Ἡ Ἀπόκρυφος Γραμματεία – Τό ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ὁ Ἐνώχ θεωρεῖται πώς εἶναι ὁ ἕβδομος μετά τόν Ἀδάμ Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια πρίν τοῦ Κατακλυσμοῦ....

Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Γράφομεν τὸ παρὸν προκειμένου νὰ προφθάσωμεν τὰς ἐξελίξεις καὶ νὰ περισωθῆ ὅ,τι εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ συνοδικὸν σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστον...

«Κλείνουν το Άγιο Όρος με πρόσχημα τον κορονοϊό ενόψει της επίσκεψης Μισούστιν, δεν υπάρχει έξαρση»

Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Άγιο Όρος την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ προγραμματίζεται να καταλύσει στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος. Η επικείμενη...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Συμπάσχουμε όλοι – Να γίνουν σωστά έργα και όχι μπαλώματα»

Ποιμαντική περιοδεία σε πληγείσες περιοχές πραγματοποιεί ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών ο οποίος απο την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους πληγέντες και εμφανίστηκε συγκινημένος απο τα...

Ζάεφ σε Βαρθολομαίο: Να δοθεί αυτοκεφαλία στη Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ ζήτησε με επιστολή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη η αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία...

Τα πάντα για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου του Ακριτοχωρίου Σερρών

Όταν ρώτησαν οι Ιεροσολυμίτες τον Πρόδρομο να τους πει για τον εαυτό του, ποιος είναι, εκείνος απάντησε: «Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Μέσα...

Πρώτος στον τρύγο των σταφυλιών ο Μητροπολίτης Μαντινείας

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέ ἐθελοντική ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά ἄλλη μία χρονιά βρέθηκε τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2020...

Αυτόφωρο για τους «αρνητές της μάσκας» ζητά με εγκύκλιο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα και να ακολουθούν ακόμα και την αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι συγκεκριμένοι πολίτες αρνούνται τη χρήση μάσκας παρά τα μέτρα, ζητά...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Στομίου

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραλίας Στομίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παραμονή της εορτής της Συλλήψεως...

Ίδρυση νέας Μητροπόλεως;;; Υπάρχει εκλεκτός;;

Πολλές συζητήσεις και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο οικονομικός έλεγχος σε όλους τους Ναούς μίας Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας τον οποίον ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος και αποφάσισε να...

Τρισάγιο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Δωρόθεο

Στο Α´ Κοιμητήριο Αθηνών μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε τρισάγιο επί του Τάφου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και...

Tην Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα θα εορτάσει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα, θα εορτάσει η Πύλος κατά το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2020. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής και ώρα...