ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Ο Μακαριστός ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν & πάσης ῾Ελλάδος, ὁ ἀπό Δημητριάδος, Χριστόδουλος (κατά κόσμον Χρῆστος) Παρασκευαΐδης, γεννήθηκε στήν ᾿Αθήνα τό 1939, ἔχοντας ἄμεση καταγωγή ἀπό τήν ἀκριτική Ξάνθη καί πιό μακρινή ἀπό τήν ᾿Αδριανούπολη. ῾Ο πατέρας του Κωνσταντῖνος, ἐπιφανής προσωπικότητα τῆς πόλης, διετέλεσε Δήμαρχος Ξάνθης, τήν περίοδο μετά τόν Β´ Παγκόσμιο πόλεμο. Διακρινόταν γιά τήν αὐστηρότητα τοῦ ἤθους, τήν εὐθυκρισία, τήν ἐντιμότητα, τήν αὐξημένη ᾿Εκκλησιαστική καί ᾿Εθνική συνείδηση. ῾Η μητέρα του Βασιλική ἦταν ἡ προσωποποίηση τῆς ταπείνωσης, τοῦ σεμνοῦ καί διακριτικοῦ βίου.

῾Ο Μακαριστός ᾿Αρχιεπίσκοπος πολύ γρήγορα ἐπέδειξε ἰδιαίτερη ἔφεση στά γράμματα. Μαθήτευσε στήν περίφημη Λεόντειο Σχολή τῶν ᾿Αθηνῶν, κάνοντας παράλληλες ὑψηλές σπουδές στήν Εὐρωπαϊκή καί Βυζαντινή μουσική. Τήν ἴδια περίοδο τῶν ἐφηβικῶν του χρόνων συνδέθηκε στενά μέ τήν ἐνοριακή ζωή καί τόν λειτουργικό βίο τῆς ᾿Εκκλησίας, καθώς ἔκανε κομμάτι τῆς καθημερινότητάς του τήν ἱεροψαλτική καί ἄλλη διακονία στήν ἐνορία του τήν ῾Αγία Ζώνη Κυψέλης.

Σπούδασε Νομική καί Θεολογία στό Πανεπιστήμιο τῶν ᾿Αθηνῶν καί ἔλαβε τόν τίτλο τοῦ Διδάκτορος τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, ὑποβάλλοντας τήν γνωστή καί περίφημη διπλωματική του ἐργασία περί τοῦ Παλαιοημερολογητικοῦ ζητήματος. ῾Η βαθιά κλίση του, ὅμως, πρός τήν ἱερωσύνη τόν ὁδήγησε στά χέρια ἐμπείρου πνευματικοῦ καθοδηγητοῦ καί πατρός, τοῦ μετέπειτα Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Καλλινίκου, κοντά στόν ὁποῖον μυήθηκε στό ἱεραποστολικό πνεῦμα καί τήν ἀγάπη γιά τόν μοναχικό βίο, πού ἔλαβε σάρκα καί ὀστά τό 1961, ὅταν ἐκάρη μοναχός, μέ τό ὄνομα Χριστόδουλος καί ἐγκαταβίωσε στήν ῾Ι. Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων. Τήν ἴδια χρονιά χειροτονήθηκε Διάκονος ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Τρίκκης Διονύσιο καί ἀνέπτυξε πλούσια ἱεροκηρυκτική καί κατηχητική δράση σέ ὅλο τό εὖρος τῆς Μητροπόλεως.

Τό 1965, εὑρισκόμενος ἤδη, μετά τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητός του, στήν ᾿Αθήνα, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος καί ᾿Αρχιμανδρίτης ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Κίτρους Βαρνάβα καί διορίστηκε ῾Ιεροκήρυξ ἀρχικά στόν ῾Ι. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ᾿Ασυρμάτου καί στή συνέχεια στήν Παναγίτσα τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου, ὅπου ἀνέπτυξε πλούσια ποιμαντική δράση σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς διακονίας του. ῎Αγνωστη στούς πολλούς παραμένει ἡ ἀπόσπασή του τό 1967, μέ ἀπόφαση τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, στήν ἀκριτική Μητρόπολη Πολυανῆς καί Κιλκισίου, ὅπου παρέμεινε γιά ἕξι μῆνες ἀναπτύσσοντας σπουδαῖο ῾Ιεραποστολικό καί ἐθνικό ἔργο στήν ῾Ελληνοβουλγαρική μεθόριο. ᾿Από ἐκεῖ ἐκλήθη ἀπό τόν τότε ᾿Αρχιεπίσκοπο κυρό ῾Ιερώνυμο Α´ νά ἀναλάβει καθήκοντα Γραμματέως τῶν ᾿Εκκλ/κῶν Δικαστηρίων καί Γραμματέως τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου. ᾿Από τῆς θέσεως τοῦ ᾿Αρχιγραμματεύοντος ἐξελέγη Μητροπολίτης Δημητριάδος & ῾Αλμυροῦ στίς 13/7/1974, σέ ἡλικία 35 ἐτῶν.

῾Ως Ποιμενάρχης τῆς Μητροπόλεώς μας ἀνέπτυξε πλούσιο πνευματικό, φιλανθρωπικό καί συγγραφικό ἔργο. Βασικό του μέλημα ἦταν ἡ ἐπιμόρφωση τῶν ὑπαρχόντων κληρικῶν καί ἡ εἴσοδος στήν χορεία τοῦ ῾Ιεροῦ Κλήρου νέων προσοντούχων προσώπων. ᾿Επεδίωκε οἱ ὑποψήφιοι κληρικοί νά διακρίνονται ὄχι μόνο ἀπό τήν αὐτονόητη εὐσέβεια καί πνευματικότητα ἀλλά καί ἀπό τήν θύραθεν μόρφωση.

᾿Από τίς πρωταρχικές ἐπιλογές του ἦταν ἡ διαρκής πνευματική καλλιέργεια καί ἀναγέννηση τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου τῆς ᾿Εκκλησίας. ῾Η λεγόμενη ἐσωτερική κατήχηση καί ἱεραποστολή, στηρίχθηκε τόσο στόν ἴδιο καί στούς κληρικούς του, ὅσο καί στήν ἐνεργοποίηση ἱκανῶν λαϊκῶν στελεχῶν τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως.

῾Ο ἴδιος, ἐπί 24 ὁλόκληρα χρόνια, ἔκανε μεγάλες ὁμιλίες στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως ἀναπτύσσοντας σέ συνέχειες, θέματα κατηχητικοῦ καί ὁμολογιακοῦ ἐνδιαφέροντος. Παράλληλα, σέ 15ήμερη βάση, ἦταν ὁμιλητής στίς συνάξεις τῆς ῾Ενώσεως Χριστιανῶν ᾿Επιστημόνων καί τῆς Χριστιανικῆς Κοινωνικῆς ῾Ενώσεως, τίς ὁποῖες ὁ ἴδιος ἵδρυσε, μέ θέματα εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Στίς βασικές του μέριμνες ἦταν ἡ πνευματική προσέγγιση εἰδικῶν κοινωνικῶν ὁμάδων τῆς ἐπαρχίας του, τίς ὁποῖες καλοῦσε σέ ἐτήσιες συνάξεις, κεντρικός ὁμιλητής στίς ὁποῖες ἦταν πάντοτε ὁ ἴδιος. Τέτοιες ὁμάδες ἦταν οἱ ἰατροί, οἱ νομικοί, οἱ ἐκπαιδευτικοί καί οἱ φοιτητές.

Δικαίως θεωρεῖται ἀπό τούς πλέον λειτουργικούς ῾Ιεράρχες. Χοροστατοῦσε καί κήρυττε ἀνελλιπῶς τίς Κυριακές σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως, καθώς καί στίς πανηγύρεις στίς πόλεις καί στά χωριά. Καθιέρωσε τίς ᾿Αρχιερατικές χοροστασίες στόν Μητροπολιτικό Ναό ῾Αγίου Νικολάου Βόλου, κατά τόν ῾Εσπερινό τοῦ Σαββάτου, προκειμένου κλῆρος καί λαός νά συμμετέχουν στήν ὑποδειγματική τέλεση τῆς ἀκολουθίας, ἡ ὁποία πάντα διανθιζόταν ἀπό θεῖο κήρυγμα ἐξ ἑνός κληρικοῦ ἐκ περιτροπῆς.

῞Ιδρυσε τήν Χριστιανική Νεολαία Δημητριάδος (Χ.ΝΕ.Δ.) στήν ὁποία ἐνεγράφησαν χιλιάδες νέα παιδιά τῆς σχολικῆς ἡλικίας, πού ἔδωσαν πνοή στά νεκρωμένα, ὡς τότε, κατηχητικά σχολεῖα τῶν ἐνοριῶν. ῾Η Χ.ΝΕ.Δ. γρήγορα λειτούργησε ὡς πρότυπο καί γιά πολλές ἄλλες Μητροπόλεις, οἱ ὁποῖες ὀργάνωσαν τό νεανικό τους ἔργο σέ ἀνάλογα πλαίσια.

Οἱ πρωτοβουλίες του στόν χῶρο τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς ὑπῆρξαν πρωτότυπες καί πρωτοποριακές. ῞Ιδρυσε τά πρῶτα τέσσερα Σπίτια Γαλήνης σέ ἀντίστοιχες μεγάλες ἐνορίες τοῦ Βόλου καί τῆς Νέας ᾿Ιωνίας (᾿Αναλήψεως, ῾Αγίου Κωνσταντίνου, Μεταμορφώσεως καί Εὐαγγελιστρίας), μέ σκοπό τήν καθημερινή σίτιση τῶν ἀδυνάμων κοινωνικῶν τάξεων τῆς πόλης καί τῶν κάθε λογῆς ἀναξιοπαθούντων. ῎Εργα του, ἐπίσης, εἶναι τό Κέντρο Συμπαραστάσεως Οἰκογενείας, ἡ Σχολή Γονέων, ὁ Συμβουλευτικός Σταθμός προβλημάτων ἐφηβείας, ὁ Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «῾Ο ᾿Εσταυρωμένος» κ.ἄ.

῞Υστερα ἀπό τήν 24χρονη καρποφόρο ποιμαντορία του στή Μητρόπολη Δημητριάδος, ἐξελέγη ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν & πάσης ῾Ελλάδος στίς 28/4/1998, σέ ἡλικία 59 ἐτῶν. Στά δέκα χρόνια τῆς ᾿Αρχιεπισκοπικῆς του διακονίας μίλησε στήν καρδιά τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ καί ἔγινε ὁ μπροστάρης στούς ἀγῶνες τῶν δικαίων καί τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς του ἰδιοπροσωπίας. Δέ δίστασε νά συγκρουστεῖ μέ κατεστημένα συμφέροντα, νά ἔρθει σέ ρήξη μέ δυνάμεις πού ἐπιβουλεύονταν τίς ἀρχές, τίς παραδόσεις καί τήν ἱστορία τοῦ τόπου.

Δέν ἀναπαύθηκε στίς δάφνες τοῦ ἀξιώματός του, ἀλλά ἔφερε τήν ᾿Εκκλησία καί πάλι στό προσκήνιο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, διαλέχθηκε εἰλικρινά μέ τούς νέους, στήριξε τίς εὐπαθεῖς κοινωνικές ὁμάδες, ἔδωσε πνοή καί λόγο στήν ᾿Εκκλησία καί στόν ἱερό κλῆρο, προσέδωσε διεθνές κῦρος καί ὀντότητα στήν ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος, ἀνέπτυξε τόν διαχριστιανικό καί διαθρησκειακό διάλογο, ἐργάστηκε μέ ζῆλο γιά τήν προώθηση τῶν διορθοδόξων σχέσεων καί τήν ἑνότητα τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν.

Δέχθηκε ἀπίστευτες ἐπιθέσεις κακότητος καί συκοφαντίας, ἔσωθεν καί ἔξωθεν προερχόμενες, καί ἔχασε τή μάχη μέ τό θάνατο, ἔχοντας ἀνεξίτηλα πάνω του τά ἴχνη τῆς ἀδυσώπητης ἀμετροέπειας τῶν ὀλίγων, ἀλλά καί τῆς λατρείας καί εὐγνωμοσύνης τῶν πολλῶν, στίς 28/1/2008. ῾Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, γιά πολλούς ὁ κορυφαῖος Προκαθήμενος τῆς μεταπολεμικῆς ῾Ελλάδος, κατέκτησε καί δικαίως περίοπτη θέση στήν καρδιά τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ καί θά μένει πάντα στή μνήμη μας ὡς ὁ δικός μας, ὁ χαμογελαστός Χριστόδουλός μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Φθιώτιδος Συμεών στην Ομβριακή Δομοκού

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ομβριακής Δομοκού, ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.   Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μεταξύ...

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Β΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 6 Ἰουλίου † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σισώη, τοῦ Μεγάλου. Ὁ Ὅσιος Σισώης καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο...

Πανδήμως η Σίφνος ετίμησε την προστάτιδα της Παναγία Χρυσοπηγή

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου, στον οποίο από εχθές είχε μεταφερθεί η ιερά Εικόνα της Παναγίας Χρυσοπηγής, ιερούργησε σήμερα το...

Η πρώτη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου μετά από 24 χρόνια στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καμπέρας

Κοντά στο ελληνορθόδοξο ποίμνιο της Καμπέρας βρέθηκε την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.  Μολονότι μέσα στον ένα χρόνο από την...

Κατέκλυσαν και φέτος οι πιστοί τη σκήτη του κτήτορος της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου Οσίου Λεοντίου

Την ευλογία τού Οσίου Λεοντίου έλαβαν σήμερα πολλοί ευσεβείς πιστοί από την Αιγιάλεια, την Αχαΐα και την Κόρινθο που ανηφόρισαν στο κατανυκτικό και επιβλητικό...

Ενθρόνιση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλλίπετρας Αρχιμ. Παλαμά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας. Στο...

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 5ης Ιουλίου ε.έ. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως προεξάρχων...

Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Ασσήρου

Φωτογραφικό Υλικό  Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Εκδηλώσεις 199ης επετείου Επαναστάσεως Καλαρρυτών

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ελειτούργησε στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών. Μετά το πέρας...

O Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ευλάβειας προς το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, αντίγραφο της ομώνυμης...

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Πρόσφατα ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν Συνεδρίασή της τῆς 23ης Ἰουνίου 2020, μέ ἀπόφασή της ἐνέταξε στό...

Έναρξη νέου συσσιτίου απόρων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καμπέρα, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην πόλη Queanbeyan και χοροστάτησε στον...

Εκοιμήθει η Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέη Μοναχή

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αγγέλει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέης Μοναχής. Η εξόδιος ακολουθία αυτής...

Λουσμένος από τις ακτίνες του δύοντος ηλίου και τη Θάλασσα ο βράχος της Χρυσοπηγής υποδέχθηκε την ομώνυμη εικόνα της...

Η Αγία Εικόνα της Παναγίας «Χρυσοπηγής», αφού μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων Σίφνου, όπου φιλοξενήθηκε επί ένα έτος,...

Φθιώτιδος: Να μην ζούμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, γιατί αυτή η ζωή είναι ζωή δυστυχίας και κόλασης

Στο ερημικό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Θερμοπυλών, το οποίο είναι κτισμένο στην ορεινό όγκο της Ανάβρας Φθιώτιδος, μετέβη το πρωί του Σαββάτου...