Εὐαγγελία Τσαγκαρλὴ- Διαμάντη*

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ καὶ τὴν ἀνάγκη ἀκύρωσης ὅλων τῶν προγραμμάτων σπουδῶν (ΠΣ) τῶν Θρησκευτικῶν, γράψαμε ἐπανειλημμένως. Τελικὰ πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ἀπὸ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτE) καὶ μὲ τὶς ἀποφάσεις αὐτὲς ἀναμένεται ἡ κανονικὴ λειτουργία τοῦ σχολικοῦ προγράμματος. Θὰ συνεχίσει τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο νὰ μορφώνει καὶ νὰ προσανατολίζει ὀρθόδοξα τοὺς μαθητές, ἔργο τὸ ὁποῖο πράττει συνεχῶς, ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες. Σ’ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία παρέχει στοὺς νεοέλληνες τὴ δυνατότητα τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας, ἐνῶ καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἀξιολογεῖ τὰ προγράμματα, γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν ἀληθειῶν τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Ἀσφαλῶς ὑπάρχει μέριμνα καὶ γιὰ τοὺς μὴ ὀρθοδόξους μαθητές.

Εἶναι σημαντικὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ ξεκινήσει ἄμεσα καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων. Ὀφείλουμε, ὡς Ἕλληνες, νὰ συνειδητοποιοῦμε συνεχῶς τὴν εὐθύνη μας. Ἂν στὴν Ἑλλάδα καταργηθεῖ ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία, αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει τὸν μεγαλύτερο, ἴσως, καὶ σοβαρότερο βανδαλισμὸ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἔχει γραφεῖ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα προηγήθηκε καὶ ἡ μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τὰ ὀρθόδοξα δόγματα καὶ οἱ κανόνες, στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα διατυπώθηκαν. Οἱ Ἕλληνες ὀρθόδοξοι, μέσα στοὺς αἰῶνες, κράτησαν τὴν ἀνθρωπιστικὴ παράδοση ὡς θεανθρωπότητα καὶ μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο βοήθησαν καὶ χῶρες ποὺ τὴν εἶχαν ἀπολέσει. Ὀφείλουμε, νὰ ἀναζητοῦμε τὰ παιδαγωγικὰ μέσα ποὺ θὰ καθιστοῦν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εὐχάριστο, ἑλκυστικὸ καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς μαθητές. Πρωτοπόροι στὸ ἔργο αὐτὸ οἱ Θεολόγοι, οἱ ὁποῖ­οι μποροῦν νὰ ἀναδεικνύουν τὴν ἀξία τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καὶ νὰ βοηθοῦν τοὺς μαθητές τους, Ἕλληνες καὶ μή. Ἡ συνεχὴς ἀναζήτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας εἶναι καθῆκον, ἀφοῦ τὸ συνιστοῦν καὶ οἱ κορυφαῖοι διδάσκαλοι καὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν προϋπόθεση τῆς σταθερότητας στὴν Ἀλήθεια τῆς πίστης. Διότι, ἡ τῆς ἀληθείας διαστροφὴ ἐστὶν ἀνατροπὴ τῶν πάντων.

Ὅσο γιὰ τὰ ΠΣ τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ ἀκύρωσε τὸ ΣτE, θυμίζουμε ὅτι:

– στεροῦνται τῆς ὀρθῆς μεθοδολογίας σχεδιασμοῦ -ἑτοιμάστηκαν μὲ στόχο νὰ βολευτοῦν ὅλοι, χωρὶς τὴν βασικὴ προϋπόθεση τῆς τήρησης ὅλων τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων σχεδιασμοῦ προγραμμάτων καὶ τὸν ἀνάλογο προσανατολισμό.

– τὰ ὀρθόδοξα μαθήματα-προτάσεις στὴ διδακτέα ὕλη τοῦ ΠΣ, εἶναι δοσμένα χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη ἱστορικότητα, ὥστε νὰ κατανοοῦν οἱ μαθητὲς τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία. Στὰ προγράμματα αὐτὰ ὑπάρχει διάσπαρτη ἀναφορὰ σὲ ἱστορικὰ γεγονότα, μὲ τυχαία σειρά. Προστίθενται θέματα ποὺ ἀφοροῦν διάφορα θρησκεύματα καὶ ἔτσι χάνεται ἡ ἱστορικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἡ προϊστορία του. Ἐπίσης μὲ τὸν σχεδιασμὸ αὐτόν, τὰ προγράμματα σπουδῶν ἀπομακρύνουν τὸ μαθητὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τῆς ἐπίδρασης τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας στὴν ἐξέλιξη τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Γι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους καὶ ἐπειδὴ ἡ φιλοσοφία τῶν προγραμμάτων αὐτῶν δὲν συνάδει μὲ τὸν ὀρθόδοξο προσανατολισμό, προτείνουμε τὴν ἀλλαγὴ προγραμμάτων καὶ βιβλίων καὶ ὄχι ἁπλὰ τὴν βελτίωσή τους. Ἀναμένουμε τὴν κατανόηση τοῦ θέματος, ἀπὸ τοὺς φορεῖς τῆς πολιτείας, ὥστε νὰ ξεκινήσει ἄμεσα ἡ ἀλλαγή.

*Εὐαγγελία Τσαγκαρλὴ- Διαμάντη,Δρ Θεολογίας, Mr Φιλολογίας (Εἰδίκευση: «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Διδασκαλίας καὶ τῆς Ἀξιολόγησης»)

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Παράκληση της Παναγίας στο Λιανοβέργι

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Μεθεόρτιο Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα...

Η «κατοικία του Θεού» στα σπλάχνα της Παναγίας

Πόσα κείμενα έχουν γραφτεί για την Παναγία και πάλι είναι λίγα και πάντα θα είναι λίγα για να εγκωμιάσουν το τιμιώτατο Πρόσωπό της. Όμως...

Ακολουθία επί τη διασαλεύσει της Αγίας Τραπέζης στη Λήμνο

Χθες, κατά την μεγάλη δεσποτική εορτή του Θέρους, αυτήν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, έλαβε χώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος, στη...

Παράκληση της Παναγίας στην Μητρόπολη Κορίνθου

Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στην Κόρινθο τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος την Ι. Παράκληση το εσπέρας της Πέμπτης...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι.Μ. Κορίνθου

Με την δέουσα Εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε κι εφέτος η Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου. Συγκεκριμένα την παραμονή της Εορτής,...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι.Μ. Θηβών

Η  Μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού εορτάσθηκε σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφερείας με την συμμετοχή των πιστών. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης...

Ρασοφορία νέου Μοναχού στην Αγιά

Ένας ακόμη νέος Μοναχός πρόκειται να προστεθεί στην μοναστική οικογένεια της Τοπικής μας Εκκλησίας, συνεχίζοντας την μακρά παράδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και μάλιστα...

Ορκωμοσία Νεοσυλλέκτων στο 584 Τάγμα Πεζικού από τον Μητροπολίτη Άρτης

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020, το πρωΐ, στο 584 Τάγμα Πεζικού  Άρτης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ετέλεσε την Ορκωμοσία των Νεοσυλλέκτων της...

Επιστολή συμπαράστασης του . Μητροπολίτου Μάνης προς τον Πατριάρχην Αντιοχείας

Μακαριώτατε, Μετά βαθυτάτης θλίψεως συμμετέχομεν εἰς τόν πόνον τοῦ λαοῦ τῆς φίλης χώρας τοῦ Λιβάνου, ἐκ τοῦ προσφάτου τραγικοῦ συμβάντος εἰς Βηρυττόν καί δεόμεθα, ὅπως...

Η Παράκληση της Παναγίας στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Χριστού Κουλούρας

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι.Μ. Καρυστίας

Μέσα σε κλίμα εόρτιο και χαρακτηριστικό το οποίο μας εμπνέει και φανερώνεται μέσα απο τον θεομητορικό μήνα Αύγουστο είναι και η Μεγάλη Δεσποτική Εορτή...

Ἡ ἑορτὴ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως στὴν Σμύρνη

Ἑωρτάσθη  ἡ Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς Σμύρνην, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Φωτεινῆς, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ....

Ανθρωπιστική βοήθεια της Ι.Μ. Καλαβρύτων στον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου

 Σε τούτες τις κρίσιμες στιγμές που περνά ο μαρτυρικός λαός του Λιβάνου κανείς δεν πρέπει να μείνει αδιάφορος. Για αυτό και η Ιερά Μητρόπολή μας, με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Μεταμόρφωση του Σωτήρα (Βράχας): Το «λημέρι» των αγωνιστών

Στην απομονωμένη, ορεινή περιοχή βόρεια του χωριού Βράχα της Ευρυτανίας, μέσα στο δάσος από βελανιδιές, βρίσκεται η ιστορική ομώνυμη μονή, η σπουδαιότερη των ανατολικών...

Ολοκληρώθηκε στην Κατερίνη το πρόγραμμα «Κατασκήνωση στην πόλη»

Ολοκληρώθηκαν οι τρεις περίοδοι του προγράμματος «Κατασκήνωση στην πόλη»,  που διοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος στο πλαίσιο των δράσεων...