Η κατά Σέρρας και Νιγρίτα Εκκλησία, για τον αγιασμό, την πνευματική στερέωση και ενίσχυση του πιστού λαού του Θεού και μάλιστα των μαθητών και μαθητριών, που θα διαγωνισθούν σε λίγες ημέρες, στις εφετεινές Πανελλήνιες εξετάσεις, υποδέχθηκε σήμερα Τετάρτη 1 Ιου­νί­ου 2022, στις 7:00 το απόγευμα, στον προ­α­ύ­λει­ο χώ­ρο της ανδρώας ι­ε­ράς Μο­νής Αγ. Πα­ρα­σκευ­ής Σερρών, μέρος του μυροβόλου λει­ψά­νου της Αγί­ας, ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου, που ευρίσκεται αποθησαυρισμένο απὸ πολλοὺς αιώνες στην παλαί­φατο αυτοκρατορικὴ Μονὴ Αγ. Αικατερίνης του Θεοβαδί­στου ό­ρους Σινά, όπου ο Θεὸς παρέδωσε στον Προφήτη Μωϋσὴ τις πλάκες της Διαθήκης.

            Η υποδοχή του θαυματοβρύτου λειψάνου, το οποίο εκόμισε για πρώτη φορά στην πόλη των Σερρών, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός, πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο, τον ευαγή κλήρο, αντιπροσωπείες των ενοριακών, κατηχητικών συνάξεων της Εκκλησίας των Σερρών και της Νιγρίτης με τα λάβαρά τους, καθώς και πλήθος ευσεβών χριστιανών, που προσήλθαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν την χάρη και την ευλογία της πανσόφου Νύμφης του Χριστού, Αικατερίνης.

            Ο Σεβ. κ. Θεολόγος αμέσως μετά την πάνδημη υποδοχή του ιερού λειψάνου, χοροστάτησε στη Δοξολογία, που τελέσθηκε στην ως είρηται ιερά Μονή των Σερρών. Ο Σεβ. κ. Θεολόγος, αφού ευχαρίστησε δια θερμών λόγων τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Σινά κ. Δαμιανό, για την μεγίστη ψυχοστηρικτική αυτή ευλογία, την μεταφορά δηλαδή στην πόλη των Σερρών, του ιερού λειψάνου της Αγ. Αικατερίνης, ομίλησε επικαίρως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα για την φιλόστοργη παρουσία και σκέπη των αγίων στην ζωή και τον προσωπικό πνευματικό μας αγώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Άγιε Καθηγούμενε της ιεράς, αυτοκρατορικής μονής της Αγ. Αικατερίνης του Θεοβαδίστου όρους Σινά, κ. Δαμιανέ, με αισθήματα βαθυτάτης συγκινήσεως, Σας υπεδέχθημεν στην πόλιν και Μητρόπολίν μας, κομίζοντα την μεγίστην ευλογίαν, το απότμημα δηλαδή εκ του χαριτοβρύτου λειψάνου της Αγίας, ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου, το οποίο φυλάσσεται ως πολυτίμητος θησαυρός στην παλαίφατο Μονή του Σινά.

Η αγία  Εκκλησία μας, ως εργαστήριον αγιότητος και διδασκαλείον  των ευαγγελικών αρετών, πάντοτε εργάζεται για τον αγιασμόν και την εγχρίστωση του χριστεπωνύμου λαού του Θεού. Διά τούτο προστρέχει στα ιερά και χαριτόβρυτα λείψανα των αγίων μας, ως προς πηγήν ακένωτον χαρίτων και ευλογιών. Η Αγία μητέρα μας Ορθόδοξος Εκκλησία, καθὼς παρέλαβε απὸ τους αγίους Πατέρες μας, σέβεται και τιμά τα ιερὰ και χαρι­τόβρυτα των αγίων της πίστεώς μας λείψανα, διότι σύμφωνα με την διδασκαλία και την αρχαία παράδοσή Της, είναι δε­κτικά και μεταδοτικά της ζωηφόρου χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, γι’ αυτό και ευωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργούν και πηγάζουν ιά­ματα και θεραπείες. Η τιμητικὴ προσκύνησις των ιερών λειψάνων των αγίων μας, ως αρχαίο και πατροπαράδοτο έθος, βασίζεται στο δόγμα της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου.

            Οι άγιοι μας γνωρί­ζουν με έ­να συγ­κλο­νι­στι­κό τρό­πο, την χά­ριν και την δό­ξαν του Κυρί­ου μας Ι­η­σού Χρι­στού, την δύ­να­μιν του μυ­στη­ρί­ου της Αναστάσε­ώς Του, και τον προορισμό του κάθε ανθρώπου, που είναι, να γίνει με την χάρη του Θεού, θεούμενο Πρόσωπο. Η εν Χριστώ βεβαίως θέωσις του ανθρώπου αφορά στον σύνολο άνθρωπο, ψυχὴ και σώμα.

Ο πιστός πλησιάζοντας τα λείψανα των αγίων, αποκτά την εμπειρία του παραδείσου. Κατανύσσεται και παροτρύνεται να γνωρίσει καλύτερα τον άγιο και δι’ αυτού τον ίδιο τον Κύριό μας, ο Οποίος εθαυμάστωσε τους αγίους Του, να μελετήσει τον βίο του και να παραδειγματισθεί» ετόνισε ο Σεβ. και συνέχισε, «τα ιερά λείψανα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της νέας ζωής, που έφερε στον κόσμο ο Χριστός και της δυνάμεως της Αναστάσεώς Του. Γι’ αυτό πρέπει να τα προσκυνούμε ευλαβικά με βαθειά πίστη, να τα ασπαζόμαστε προσευχητικά, να εκζητούμε τη βοήθεια των αγίων μας, να αγωνιζόμαστε στην πνευματική μας ζωή.

Με την σημερινή ευλογητή έλευση του ιερού λειψάνου της πανσόφου Νύμφης του Χριστού, Αικατερίνης, νοερώς και με βαθειά συγκίνηση στρέφουμε το νουν και την καρδίαν μας στο Θεοβάδιστο όρος Σινά, στον τόπο της υπερφυούς θεοφανείας στους προκρίτους των προφητών Μωϋσή και Ηλία, όπου τελεσιουργήθηκαν τα μεγάλα, θαυμαστά, μοναδικά και άγια της πίστεώς μας, κατά την Παλαιάν και κατά την Καινήν Διαθήκην.

            Εκεί, όπου κτυπά δυνατά η καρδιά κάθε ορθοδόξου χριστιανού, διακονεί θυσιαστικώς, αιώνες τώρα η Σιναϊτική αδελφότητα, που διαφυλάσσει θησαυρούς πολυτίμους και αγίους, με κόπους, αγωνίες, κινδύνους και θυσίες.

            Τιμούμε και σεβόμεθα υπερβαλλόντως τους πατέρες της Μονής του όρους Σινά, που με πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες την υπηρετούν, με πρώτον τον σεπτόν Αρχιεπίσκοπον και Καθηγούμενόν τους, Σεβασμιώτατον κ. Δαμιανόν. Αυτοί, οι διάδοχοι των μεγάλων Σιναϊτών πατέρων, ζουν καθημερινώς το μυστήριο του Σταυρού και γνωρίζουν εμπειρικώς την ακαταγώνιστη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού! Ας έχωμεν την ευχή και την προσευχή τους».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Σεβ. στους νέους και νέες που σε λίγες ημέρες θα διαγωνισθούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ευχόμενος καλή επιτυχία και πλούσιο φωτισμό στον επίπονο αγώνα τους υπογραμμίζοντας και τα εξής:

«Λίγες ημέρες, αγαπητά μας παιδιά, πριν από την έναρξη των εφετεινών εξετάσεών σας, η τοπική μας Εκκλησία, για την πνευματική ενίσχυση όλων σας, έφερε κοντά μας, από το Θεοβάδιστο όρος Σινά, το ιερό και μυρίπνοο λείψανο της πανσόφου και πανεπιστήμονος μεγαλομάρτυρος του Χριστού, Αγ. Αικατερίνης. Να προσέλθετε, λοιπόν παιδιά μου, να ασπασθείτε, με θερμή πίστη, το ιερό λείψανό της, για να λάβετε την χάριν της. Ξεκινήστε την προσπάθειά σας, ζητώντας τον φωτισμό του Θεού, την μεσιτεία της πανσόφου Αγ. Αικατερίνης και όλων των αγίων Του και όλα θα πάνε καλά! Σας συνοδεύουμε όλοι, αυτές τις ιδιαίτερες ώρες, με την αγάπη και την προ­σευχή μας. Καλή επιτυχία»!

Ακολούθως, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός, αφού ευχαρίστησε εγκαρδίως τον φιλάγιο λαό του θεού και τον σεπτό Ποιμενάρχη της κατά Σέρρας Εκκλησίας κ. Θεολόγο, για την υποδοχή του ιερού λειψάνου, αναφέρθηκε στην διαχρονική ιστορική παρουσία και μαρτυρία της παλαιφάτου, αυτοκρατορικής Μονής του όρους Σινά.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, τελέσθηκε ο πανηγυρικός, Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της θ. Αναλήψεως.

Να σημειωθεί ότι το ιερό λείψανο της Αγ. Αικατερίνης θα πα­ρα­μεί­νει στην ιε­ρὰ Μο­νὴ Αγ. Πα­ρα­σκευ­ής Σερ­ρών έ­ως και την Τρίτη 7 Ιουνίου, όπου καθημερινώς θα τελού­νται ιε­ρὲς ακολου­θίες, προς αγια­σμὸ και πνευματικὴ ενί­σχυση των πι­στών, ιδί­ως δε των μα­θη­τών και μαθητριών, που εκείνες τις ημέρες θα διαγωνίζονται στις εφετει­νὲς Πανελλήνιες εξετάσεις.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ενθρόνιση Καθηγουμένης στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μύλων

Χαρμόσυνα ήχησαν σήμερα οι καμπάνες της ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μύλων, τρία χρόνια μετά την οσιακή κοίμηση της μακαριστής Καθηγουμένης Γερόντισσας Θεοπίστης,  με...

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς {2 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η ρωσική Ορθοδοξία έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο νέφος αγίων, το οποίο κοσμεί το αγιολογικό στερέωμα της Εκκλησίας...

«Ο Λύχνος του σώματος» | Ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαΐας για την Κυριακή Γ’ Ματθαίου

«Ο Λύχνος του σώματος» Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία αποτελεί απόσπασμα της Επί του Όρους Ομιλίας του Κυρίου μας, μας λέει ότι τα μάτια...

Αγιασμός Ενάρξεως λειτουργίας Κατασκηνώσεων Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος

Στις Κατασκηνώσεις Νέων, που λειτουργούν από το 2000, σε παραλιακή έκταση 46 στρεμμάτων, στην περιοχή «Ταξιάρχης Ηλίων» -μεταξύ των Ροβιών και των Λουτρών Αιδηψού-...

Εγκαινιάστηκε ο Nαός της «Κόκκινης Εκκλησιάς»

Ο Ιερός Ναός στην Ορθόδοξο Εκκλησία ως χώρος λατρείας του αληθινού Θεού και συνάξεως επί τω αυτώ του λαού του Θεού συνιστά καθοριστικής σημείο...

Χειροτονία Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου της τοπικής κοινότητας Δρακονερίου, του Δήμου Μεσσήνης, μετέβη το Σάββατο 2 Ιουλίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και...

«Απελευθέρωση από το άγχος»

Ἀνάγκες ποικίλες πιέζουν τὸν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς. Καὶ ἡ μέριμνα γιὰ τὸ αὔριο ἀποτελεῖ συνήθως τρόπο ζωῆς. Δὲν ταλαιπωρεῖ μόνο τοὺς οἰκονομικὰ ἀδύνατους∙ ταράζει...

Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Χίου Παύλου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, μετέβη στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου Τ.Κ. Καππά όπου και...

Η Μονή Βατοπαιδίου στηρίζει την κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος

Μεγάλη ποσότητα τροφίμων προσέφερε στην Τοπική μας Εκκλησία η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους για την λειτουργία της κατασκήνωσης στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου,...

«Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού… και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν»

Το μήνυμα της Γ’ Κυριακής Ματθαίου Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού... και ταύτα πάντα προστεθήσεται...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’ – Αύριο είναι Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, για την Γ’ Κυριακή του Ματθαίου, αφορμώμενος από την ευαγγελική περικοπή...

«Σας φέρνω τ’ άστρα τ’ ουρανού και τον Αυγερινό» – Ο Πέτρος Γαϊτάνος σε συναυλία που οργάνωσε η...

Με μεγάλη επιτυχία εστέφθη η συναυλία με τίτλο “Σας φέρνω τ’ άστρα τ’ ουρανού και τον Αυγερινό”, που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 1 Ιουλίου...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η  Ιερά μνήμη των Αγίων Αναργύρων των εν Ρώμη στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με επίκεντρο εορτασμού την Γλύφα, τον Δομοκό και...

Προσευχή για την εγκυμοσύνη

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἠμᾶς. (τρεῖς φορές) Παναγία...

Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας στό Πλατανάκι Κυνουρίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος τήν Κυριακή 26 Ἰουνίου 2022, ἐπισκέφθηκε τό ὀρεινό χωριό Πλατανάκι τῆς Κυνουρίας καί χοροστάτησε στήν Θεία Λειτουργία. Κατά τήν...