• Γενναιοδωρία στό Νοσοκομεῖο Κιλκίς εἰς μνήμην μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐμμανουήλ.
  • Ἔκκληση σέ ἑταιρεῖες, φορεῖς καί πολίτες γιά συμπαράσταση στά δύο Νοσοκομεῖα καί στά Κ.Υ.

Στή διανυόμενη περίοδο (τήν Ἀναστάσιμη ὡς πρός τό λειτουργικό πυρήνα καί τήν ἐκκλησιαστική της βίωση), μέ πρωτοβουλίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, τοῦ καί Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς & Κιλκισίου, σημειώθηκαν καί προγραμματίζονται ἀξιοζήλευτες πρωτοβουλίες κοινωφελοῦς προσφορᾶς.

Συγκεκριμένα, ὅπως ἀρχικά γνωστοποιήθηκε κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως ἐνώπιον τοῦ λαοῦ καί τῶν Ἀρχῶν τοῦ Κιλκίς, ὁ Σεβ. Τοποτηρητής ἀνακοίνωσε τήν πρότασή του, πού ἐγένετο ἀσμένως ἀποδεκτή ἀπό τά μέλη τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί ἐπικροτήθηκε ὁλόθερμα ἀπό τά μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Μητροπόλεως, γιά τήν προμήθεια ἑνός ἐξαιρετικά ἀναγκαίου ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀξίας 60.000 εὐρώ γιά τό Νοσοκομεῖο Κιλκίς, εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πολυανῆς & Κιλκισίου κυροῦ Ἐμμανουήλ. Ἡ πρωτοβουλία αὐτή, ὅπως πληροφορήθηκα ἀπό τούς ἱερεῖς, ἐπικροτήθηκε μέ συγκίνηση καί ἐνθουσιασμό ἀπό τό λαό καί τήν κοινή γνώμη.

Πληροφορηθείς ἀπό ἀσθενεῖς πού κατέφευγαν στή Θεσσαλονίκη γιατί δέν ὑπῆρχαν τά ἀπαραίτητα καί ἀναγκαῖα μηχανήματα, ἀπεφάσισα ὅπως διευκολύνω τήν πλήρη λειτουργία μιᾶς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου Κιλκίς μέ τά ἀπαραίτητα μηχανήματα ὥστε νά ἐξυπηρετοῦνται πληρέστερα οἱ ἀσθενεῖς.

Ὅμως, τά αὐστηρά περιοριστικά μέτρα ὑγειονομικῆς ἀσφάλειας, ἐπί ἕνα καί πλέον ἔτος, προκάλεσαν καί στούς ἐνοριακούς ναούς ὁριακή συρρίκνωση ἐσόδων καί δυσανεξία ἐξυπηρέτησης τῶν στοιχειωδῶν λειτουργικῶν τους ἀναγκῶν, μέ ἀνάλογη ἀδυναμία στίς ἀντίστοιχες κεντρικές Ὑπηρεσίες Φιλοπτώχου τῶν δύο Μητροπόλεων. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθύνει δημόσια ἔκκληση (μέ ἀνάλογες ἐγκυκλίους μέσῳ τῶν δύο Μητροπόλεων):

α) πρός κάθε ἑταιρεία ἤ ἐπιχείρηση ἤ φορέα ἤ δυνάμενο ἰδιώτη, γιά ἀνθρωπιστική ἐπιστήριξη καί αὐτῆς τῆς ἀνάγκης ἄμεσης κοινωφελοῦς προσφορᾶς, μέ ἔμμεση ἀνταπόκριση στούς πάσχοντες καί τίς οἰκογένειές τους, ὥστε νά ἐξυπηρετοῦνται τοπικά ἀπό τίς παρεχόμενες ὑπηρεσίες καί νά ἀποφεύγεται ἡ ταλαιπωρία μετακίνησης καί διαμονῆς ἐκτός νομοῦ (ΠΕ)·

β) πρός ὅλες τίς ἐνορίες, ἐνόψει τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἰσαποστόλων, γιά νά περιαχθεῖ δίσκος καί νά προσκληθοῦν οἱ ἑορτάζοντες νά “δώσουν ἕνα κέρασμα φιλοτιμίας” καί οἱ ὑπόλοιποι μιά ἀνάλογη συνεισφορά ὑπέρ τῶν οἰκείων εἴτε εἰς μνήμην τῶν κεκοιμημένων προσφιλῶν τους.

Οἱ ἐθελοντικές εἰσφορές κάθε δυναμένου παράγοντα τῶν δύο Δήμων (καί τῶν εὐρύτερων περιοχῶν πού ὑπάγονται στίς δύο Μητροπόλεις) θά κατατίθενται ἀντίστοιχα στό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς & Κιλκισίου (στό λογ/σμό: GR1901408800880002101170572 /Alpha Bank) ἤ στή Λογία Φιλαδελφίας & Ἀλληλεγγύης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου (στό λογ/σμό GR2301103230000032300123356/Εθνική Τράπεζα) ὅπως καί τό προϊόν τοῦ δίσκου ἀπό τίς Ἐνορίες.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐγκύκλιας αὐτῆς ἐνημέρωσης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης καί Τοποτηρητής Κιλκισίου μνημονεύει τίς ἐπανειλημμένες πρωτοβουλίες του μέ οἰκονομικές ἤ ἐξοπλιστικές προσφορές ἀπό τό συγγραφικό του ἔργο πρός τό Νοσοκομεῖο Γουμένισσας, πού ἀπηχοῦνται ἄμεσα καί ἔμμεσα στόν ἐξυπηρετούμενο λαό τῆς περιοχῆς.

Πλῆρες τό κείμενο τῆς Ἐγκύκλιας Ἔκκλησης

Πρός τό Ἐκκλησιαστικό Πλήρωμα Γουμενίσσης, Γεφύρας, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου

ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Σᾶς χαιρετῶ ἕναν πρός ἕναν, μέσα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική βίωση καί αἴσθηση, ἐλπίδα καί προσδοκία τοῦ αἰωνίου Πάσχα, τοῦ ὁποίου τίς ἀπαρχές ζοῦμε στήν πορεία τοῦ βίου πού μᾶς χάρισε ἀνανεωμένη ὁ Κύριος.

Καί ἀπευθύνομαι στήν καλοπροαίρετη φιλοτιμία σας, στούς ἀδελφούς μου ἐν Κυρίῳ πού ἀπαρτίζουν τό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα στή Μητρόπολη Γουμενίσσης, Γεφύρας, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου. Ὅλοι σας ζήσατε καί ζεῖτε, νιώσατε καί νιώθετε μιά συνοχή καί ἀγωνία, πρῶτα μέ τήν οἰκονομική κρίση κι ἔπειτα μέ τά κρούσματα καί τά θύματα τῆς πανδημίας στόν τόπο μας, καί τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν πανδημία. Μεγάλη ἡ ψυχολογική φόρτιση, ὁριακή οἰκονομική δυσπραγία.

Μόνη “παρηγοριά” (χωρίς ἀποτέλεσμα) εἶναι ὅτι τό κακό τριγυρίζει τούς πάντες, εἴμαστε συγκοινωνοί τῆς ταλαιπωρίας! Κανένας δέν ἀποκλείεται ἀπό συμμέτοχος τῆς κοινῆς γιά πολλά ἀγωνίας.

Μόνη ἀληθινή παρηγοριά, ἔρχεται ἡ κληρονομημένη ζωντανή πίστη καί ἡ ἐλπίδα στό Θεό καί στήν Παναγία μας. Μόνο καλό “συναπάντημα”, ἡ προσευχή καί ἡ συμπόνια καί ἡ ἀνθρωπιά, μαζί μέ τήν κοινωνική εὐαισθησία καί προσφορά τῶν ἁρμοδίων.

Ἡ Μητρόπολη καί οἱ ἐνοριακές ἐκκλησίες (θεῖο δῶρο ἀπ᾽ αἰώνων, κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων στά δικά μας μέτρα) πέρασαν καί περνοῦν πολλά ἀδιέξοδα, πάνω ἀπό ἕνα χρόνο. Δυσκολίες, πού συνεχίζονται: ὁριακές ποιμαντικές δυσκολίες (μέ τήν ἀποστέρηση τῆς παρουσίας σας, παρόλο πού οἱ ἐνορίες ἐπωμίζονται τήν εὐθύνη τῆς δικῆς σας πνευματικῆς ἐπιστηρίξεωςκαί ἀξεπέραστες οἰκονομικές δυσκολίες (ἐλαχιστοποίηση μέχρι μηδενισμός τῶν ἐνοριακῶν ἐσόδων, ἐλλείμματα τεράστια γιά τά στοιχειώδη λειτουργικά ἔξοδα, ἐλλείμματα τεράστια γιά τή στοιχειώδη φιλανθρωπική προσφορά).

Ὅμως, δέν πρέπει νά ξεχάσουμε ὅλοι μας μιά κοινή ὀφειλή, γιά τήν κοινή ὠφέλεια, σ᾽ αὐτές τίς κρίσιμες συγκυρίες γιά ὅλη τή χώρα καί γιά τόν τόπο μας (ὅπως καί παγκόσμια).

Προέχει αὐτὴν τὴ στιγμὴ κάθε ἰδιωτική καί συλλογική ἐνίσχυση τῶν Νοσοκομείων καί συγκεκριμένα τοῦ Νοσοκομείου Γουμένισσας. Γιά ἕναν ἀρτιότερο καί πληρέστερο ἐξοπλισμό. Ἔτσι, ὥστε νὰ διευκολύνονται οἱ ἀσθενεῖς μας (ὅσο γίνεται) στά δικά μας Νοσοκομεῖα καί νά μήν ἐξαναγκάζονται νὰ καταφεύγουν στὴ Θεσσαλονίκη ἢ ἀλλοῦ γιὰ ἐξετάσεις καὶ θεραπεία (ἐάν μποροῦν νά ἐξυπηρετηθοῦν ἄρτια ἐδῶ, στόν τόπο μας). Ἀλλιῶς θά ἔχουμε πολλαπλάσια ταλαιπωρία γιά τούς ἀσθενεῖς καί τίς οἰκογένειές τους.

Παλαιότερα, στή Γουμένισσα, στηρίξαμε ἐπανειλημμένα (καί) τόν ἐξοπλισμό τῆς Νοσοκομειακῆς αὐτῆς μονάδας, μέ ἰατρικά ἐργαλεῖα, μέ μηχανήματα, μέ κλινοσκεπάσματα, προσφέροντας σημαντικό μέρος ἀπό τά ἔσοδα πολλαπλῶν ἐκδόσεων τοῦ βιβλίου μας “Ἡ ζωή ἐκ τάφων” γιά τούς Νεοφανεῖς Ἁγίους. Πέρυσι, μέ προτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παραχωρήσαμε συμβολικά ἕνα μισθό μας γιά κάποια λειτουργικά ἔξοδα. Πολλές φορές παρενέβημεν στίς ἑκάστοτε Κυβερνήσεις, γιά τή διατήρηση τοῦ Νοσοκομείου καί τήν ἰατρική του στελέχωση.

Ἀνάλογη φροντίδα ἐπιδείξαμε πρόσφατα γιά τό Νοσοκομεῖο τοῦ Κιλκίς καί θέλουμε πάλι νά μεριμνήσουμε. Στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τό μεσημέρι στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στό Κιλκίς, ἀνακοινώσαμε δημόσια πρός τούς Κιλκισιῶτες μιά σημαντική προσφορά γιά τήν ἀγορά ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ μέ σκοπό τήν πλήρη ἐξυπηρέτηση τῶν νοσοκομειακῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ. Μέ δική μας πρόταση καί ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ ἐκεῖ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ἐγκρίθηκε ἡ προμήθεια νοσοκομειακοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεως, ἀξίας 60.000 εὐρώ, γιά τὸ Νοσοκομεῖο Κιλκὶς εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κυροῦ Ἐμμανουὴλ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκφράσει τήν ἐπιθυμία του, πρίν τήν νοσηλεία του, νά βοηθήσει τό Νοσοκομεῖο. Ἦταν μιά γενναιόδωρη προσφορά στό κεντρικό Νοσοκομεῖο, πού ἐξυπηρετεῖ τό λαό μας ὅλου τοῦ νομοῦ.

Ὅμως, οἱ νοσοκομειακές ἀνάγκες (καί στό Κιλκίς καί στή Γουμένισσα) δέν λιγοστεύουν. Ἄλλη μιά Κλινική τοῦ Νοσοκομείου Κιλκίς χρειάζεται μηχανήματα, καί ἡ δαπάνη προϋπολογίζεται περί τίς 20.000 εὐρώ. Ἡ Γουμένισσα (καί τά ἄλλα Κέντρα Ὑγείας στήν περιοχή μας μέχρι τή Γέφυρα) χρειάζονται οἰκονομική ὑποστήριξη γιά ἐξοπλισμό καί λειτουργικά ἔξοδα.

Ἀπευθύνω ἔκκληση σὲ ἑταιρεῖες, ἐπιχειρήσεις, φορεῖς, ὀργανισμοὺς καί δυναμένους ἰδιῶτες τῆς περιοχῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, νά εὐαρεστηθοῦν νά συνεισφέρουν μέ τό παραδοσιακό φιλότιμο, τώρα πού ἐξέλιπαν οἱ μεγάλοι εὐεργέτες πού θυσίασαν τά πάντα γιά τήν πατρίδα, κάθε δυνατή ὑποστήριξη, ὥστε νά καταστεῖ εὐχερής ἡ ἀγορά καί δωρεά μηχανημάτων καί νοσοκομειακοῦ ὑλικοῦ.

Ἐπιπλέον, τὴν ἡμέρα τῶν ἁγίων ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, θὰ περιαχθεῖ δίσκος σὲ ὅλους τούς ναοὺς. Ἑορτάζουσες καὶ ἑορτάζοντες καλὸ θὰ ἦταν νὰ προσφέρετε ἐξ ἀγαθῆς προαιρέσεως ὡσάν ἕνα κέρασμα γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν μηχανημάτων καί νοσοκομειακοῦ ἐξοπλισμοῦ, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσθενῶν μας. Οἱ ὑπόλοιποι ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος νὰ προσφέρετε ὅ,τι δύναται καὶ προαιρεῖται ὁ καθένας, εἴτε ὑπέρ εὐλογίας καί ὑγείας τῶν οἰκογενῶν, εἴτε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων σας.

Ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν θέλουν νὰ δώσουν κάτι περισσότερο, μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου, στήν Ὑπηρεσία “Λογία Φιλαδελφίας & Ἀλληλεγγύης” (στό λογ/σμό GR2301103230000032300123356/Εθνική Τράπεζα) μὲ τὴν ἔνδειξη Ν.Ε. («νοσοκομειακός ἐξοπλισμός»).

Ἀδελφοί μου, ἡ φιλοτιμία τῆς ἀνθρωπιᾶς μας ἀπηχεῖται ὡς ἔμπρακτη εὐλαβική ἀναφορά στὸ Θεό. Θέλετε νά “δανείσετε” στό Θεό, μέ ἐπικαρπία θείων εὐλογιῶν γιά τό σπιτικό σας; Μπορεῖτε νά τό πετύχετε διακονώντας τή συνανθρώπινη κοινωνία ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. “Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχὸν”. Μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ νοσοκομειακοῦ ἐξοπλισμοῦ, πού θά ἐξυπηρετήσει τόσους καί τόσους συνανθρώπους μας, πολλαπλασιάζεται στή νιοστή δύναμη (ἀνυπολόγιστα) τὸ ἀντίτιμο τοῦ οὐρανοῦ στὴ γῆ. Ὅσο πιό πολλοὶ οἱ εὐεργετηθέντες, τόσο περισσότερες οἱ εὐλογίες γιά τούς δωρητές καί τήν κοινωνία μας ὅλη. Ἄς προσφέρουμε, συλλογιζόμενοι τὸ ἁγιοπατερικό: “εἶδες τὸν ἀδελφόν σου, εἶδες Κύριον τὸν Θεὸν σου”.

Μετ᾽ εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Γουμενίσσης, Γεφύρας, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου από τον Μητροπολίτη Σύρου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β' τέλεσε απόψε την Ακολουθία των Θυρανοιξίων ιερού Παρεκκλησίου, τιμώμενου επ’ ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων...

Η εορτή του Αγίου Νικολάου του Κοκοβίτη στο Πολυδένδρι

Την Τρίτη 9 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε υπαίθρια Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον...

Στη Ραψάνη ο Μητρ. Λαρίσης τέλεσε την Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου

Στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ραψάνης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος το εσπέρας της Τρίτης 9 Αυγούστου, όπου...
video

Έρχεται συμφορά

Έρχεται συμφορά. Οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, οι νόμοι που θεσπίστηκαν πίσω από τον covid-19, η παγκόσμια ανησυχία, το παγκόσμιο ασταθές πολιτικό σύστημα, νέα...

Παράκληση προς την Παναγία στον Άγιο Δημήτριο Πέτα (Κυράτσα) Άρτης

Την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022, το απόγευμα, στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στον Άγιο Δημήτριο Πέτα (Κυράτσα) Άρτης, εψάλη ο Παρακλητικός Κανών...

Ο Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος στην πανηγυρίζουσα ενορία των Ωρεών

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιερό ενθουσιασμό η Ενορία των Ωρεών στην Β. Εύβοια τίμησε την Μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού με...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η 5η κατασκηνωτική περίοδος της Ι.Μ. Χαλκίδος

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 το μεσημέρι, προτελευταία ημέρα της πέμπτης κατασκηνωτικής περιόδου (θηλέων Δημοτικού), ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην παράσταση «Το δάκρυ της Παναγίας»

Την Δευτέρα 8-8-2022 το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετέβη στο Φιλώτι της Νάξου, όπου στο Αθλοθέατρο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΡΡΑΣ» παρηκολούθησε την Θρησκευτική και Ιστορική...

Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο του Περιστερίου Κλήμη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἀνακοινώνει ὅτι τήν Κυριακήν 14ην Αὐγούστου 2022 ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός ἔτους ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου...

Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Βικτώριας Αυστραλίας

Στο πλαίσιο της πολυήμερης ποιμαντικής επισκέψεως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στη Βικτώρια, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Αυγούστου, Ιερατική Σύναξη των κληρικών που...

Χιλιάδες παιδιά και νέοι στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Εκατοντάδες παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, αγόρια και κορίτσια συμμετέχουν και φέτος στον πρότυπο και ανακαινισμένο κατασκηνωτικό χώρο της Μητρόπολης Λεμεσού στο Σαϊττά, αποκτώντας...

«Eἰς ἀσθενείας και θλίψεις» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

Ἀπό τάς θερμότερας δεήσεις καί ἱκεσίας τῆς μικρᾶς παρακλήσεως εἶναι αἱ ἀναφερόμεναι εἰς ἀσθενείας καί θλίψεις. Εἶναι πολλῶν και διφόρων μορφῶν αἱ θλίψεις. Ἡ...

Πανήγυρη Αγίου Νικάνορος στην Καστοριά

Μέσα στην λαμπρή ατμόσφαιρα της Μεγάλης Δεσποτικής Εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, το διήμερο 6-7 Αυγούστου, η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας τίμησε τον προστάτη...

ΕΚΤΑΚΤΟ | Νεότερα σχετικά με την υγεία του Μητροπολίτη Μηθύμνης

Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης εισήχθη και νοσηλεύεται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κ.κ. Χρυσόστομος ο οποίος διαγνώστηκε με κορονοϊό και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στο...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τα Ονομαστήρια του Μητροπολίτη Άρτης Καλλινίκου 

Πανδήμως, η Ιερά Μητρόπολη Άρτης, τίμησε την μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης, εορτή κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...