• Γενναιοδωρία στό Νοσοκομεῖο Κιλκίς εἰς μνήμην μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἐμμανουήλ.
  • Ἔκκληση σέ ἑταιρεῖες, φορεῖς καί πολίτες γιά συμπαράσταση στά δύο Νοσοκομεῖα καί στά Κ.Υ.

Στή διανυόμενη περίοδο (τήν Ἀναστάσιμη ὡς πρός τό λειτουργικό πυρήνα καί τήν ἐκκλησιαστική της βίωση), μέ πρωτοβουλίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, τοῦ καί Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πολυανῆς & Κιλκισίου, σημειώθηκαν καί προγραμματίζονται ἀξιοζήλευτες πρωτοβουλίες κοινωφελοῦς προσφορᾶς.

Συγκεκριμένα, ὅπως ἀρχικά γνωστοποιήθηκε κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως ἐνώπιον τοῦ λαοῦ καί τῶν Ἀρχῶν τοῦ Κιλκίς, ὁ Σεβ. Τοποτηρητής ἀνακοίνωσε τήν πρότασή του, πού ἐγένετο ἀσμένως ἀποδεκτή ἀπό τά μέλη τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί ἐπικροτήθηκε ὁλόθερμα ἀπό τά μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Μητροπόλεως, γιά τήν προμήθεια ἑνός ἐξαιρετικά ἀναγκαίου ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀξίας 60.000 εὐρώ γιά τό Νοσοκομεῖο Κιλκίς, εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πολυανῆς & Κιλκισίου κυροῦ Ἐμμανουήλ. Ἡ πρωτοβουλία αὐτή, ὅπως πληροφορήθηκα ἀπό τούς ἱερεῖς, ἐπικροτήθηκε μέ συγκίνηση καί ἐνθουσιασμό ἀπό τό λαό καί τήν κοινή γνώμη.

Πληροφορηθείς ἀπό ἀσθενεῖς πού κατέφευγαν στή Θεσσαλονίκη γιατί δέν ὑπῆρχαν τά ἀπαραίτητα καί ἀναγκαῖα μηχανήματα, ἀπεφάσισα ὅπως διευκολύνω τήν πλήρη λειτουργία μιᾶς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου Κιλκίς μέ τά ἀπαραίτητα μηχανήματα ὥστε νά ἐξυπηρετοῦνται πληρέστερα οἱ ἀσθενεῖς.

Ὅμως, τά αὐστηρά περιοριστικά μέτρα ὑγειονομικῆς ἀσφάλειας, ἐπί ἕνα καί πλέον ἔτος, προκάλεσαν καί στούς ἐνοριακούς ναούς ὁριακή συρρίκνωση ἐσόδων καί δυσανεξία ἐξυπηρέτησης τῶν στοιχειωδῶν λειτουργικῶν τους ἀναγκῶν, μέ ἀνάλογη ἀδυναμία στίς ἀντίστοιχες κεντρικές Ὑπηρεσίες Φιλοπτώχου τῶν δύο Μητροπόλεων. Γι᾽ αὐτό καί ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθύνει δημόσια ἔκκληση (μέ ἀνάλογες ἐγκυκλίους μέσῳ τῶν δύο Μητροπόλεων):

α) πρός κάθε ἑταιρεία ἤ ἐπιχείρηση ἤ φορέα ἤ δυνάμενο ἰδιώτη, γιά ἀνθρωπιστική ἐπιστήριξη καί αὐτῆς τῆς ἀνάγκης ἄμεσης κοινωφελοῦς προσφορᾶς, μέ ἔμμεση ἀνταπόκριση στούς πάσχοντες καί τίς οἰκογένειές τους, ὥστε νά ἐξυπηρετοῦνται τοπικά ἀπό τίς παρεχόμενες ὑπηρεσίες καί νά ἀποφεύγεται ἡ ταλαιπωρία μετακίνησης καί διαμονῆς ἐκτός νομοῦ (ΠΕ)·

β) πρός ὅλες τίς ἐνορίες, ἐνόψει τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἰσαποστόλων, γιά νά περιαχθεῖ δίσκος καί νά προσκληθοῦν οἱ ἑορτάζοντες νά “δώσουν ἕνα κέρασμα φιλοτιμίας” καί οἱ ὑπόλοιποι μιά ἀνάλογη συνεισφορά ὑπέρ τῶν οἰκείων εἴτε εἰς μνήμην τῶν κεκοιμημένων προσφιλῶν τους.

Οἱ ἐθελοντικές εἰσφορές κάθε δυναμένου παράγοντα τῶν δύο Δήμων (καί τῶν εὐρύτερων περιοχῶν πού ὑπάγονται στίς δύο Μητροπόλεις) θά κατατίθενται ἀντίστοιχα στό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς & Κιλκισίου (στό λογ/σμό: GR1901408800880002101170572 /Alpha Bank) ἤ στή Λογία Φιλαδελφίας & Ἀλληλεγγύης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου (στό λογ/σμό GR2301103230000032300123356/Εθνική Τράπεζα) ὅπως καί τό προϊόν τοῦ δίσκου ἀπό τίς Ἐνορίες.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐγκύκλιας αὐτῆς ἐνημέρωσης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης καί Τοποτηρητής Κιλκισίου μνημονεύει τίς ἐπανειλημμένες πρωτοβουλίες του μέ οἰκονομικές ἤ ἐξοπλιστικές προσφορές ἀπό τό συγγραφικό του ἔργο πρός τό Νοσοκομεῖο Γουμένισσας, πού ἀπηχοῦνται ἄμεσα καί ἔμμεσα στόν ἐξυπηρετούμενο λαό τῆς περιοχῆς.

Πλῆρες τό κείμενο τῆς Ἐγκύκλιας Ἔκκλησης

Πρός τό Ἐκκλησιαστικό Πλήρωμα Γουμενίσσης, Γεφύρας, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου

ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Σᾶς χαιρετῶ ἕναν πρός ἕναν, μέσα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική βίωση καί αἴσθηση, ἐλπίδα καί προσδοκία τοῦ αἰωνίου Πάσχα, τοῦ ὁποίου τίς ἀπαρχές ζοῦμε στήν πορεία τοῦ βίου πού μᾶς χάρισε ἀνανεωμένη ὁ Κύριος.

Καί ἀπευθύνομαι στήν καλοπροαίρετη φιλοτιμία σας, στούς ἀδελφούς μου ἐν Κυρίῳ πού ἀπαρτίζουν τό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα στή Μητρόπολη Γουμενίσσης, Γεφύρας, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου. Ὅλοι σας ζήσατε καί ζεῖτε, νιώσατε καί νιώθετε μιά συνοχή καί ἀγωνία, πρῶτα μέ τήν οἰκονομική κρίση κι ἔπειτα μέ τά κρούσματα καί τά θύματα τῆς πανδημίας στόν τόπο μας, καί τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά τήν πανδημία. Μεγάλη ἡ ψυχολογική φόρτιση, ὁριακή οἰκονομική δυσπραγία.

Μόνη “παρηγοριά” (χωρίς ἀποτέλεσμα) εἶναι ὅτι τό κακό τριγυρίζει τούς πάντες, εἴμαστε συγκοινωνοί τῆς ταλαιπωρίας! Κανένας δέν ἀποκλείεται ἀπό συμμέτοχος τῆς κοινῆς γιά πολλά ἀγωνίας.

Μόνη ἀληθινή παρηγοριά, ἔρχεται ἡ κληρονομημένη ζωντανή πίστη καί ἡ ἐλπίδα στό Θεό καί στήν Παναγία μας. Μόνο καλό “συναπάντημα”, ἡ προσευχή καί ἡ συμπόνια καί ἡ ἀνθρωπιά, μαζί μέ τήν κοινωνική εὐαισθησία καί προσφορά τῶν ἁρμοδίων.

Ἡ Μητρόπολη καί οἱ ἐνοριακές ἐκκλησίες (θεῖο δῶρο ἀπ᾽ αἰώνων, κοινωνία Θεοῦ καί ἀνθρώπων στά δικά μας μέτρα) πέρασαν καί περνοῦν πολλά ἀδιέξοδα, πάνω ἀπό ἕνα χρόνο. Δυσκολίες, πού συνεχίζονται: ὁριακές ποιμαντικές δυσκολίες (μέ τήν ἀποστέρηση τῆς παρουσίας σας, παρόλο πού οἱ ἐνορίες ἐπωμίζονται τήν εὐθύνη τῆς δικῆς σας πνευματικῆς ἐπιστηρίξεωςκαί ἀξεπέραστες οἰκονομικές δυσκολίες (ἐλαχιστοποίηση μέχρι μηδενισμός τῶν ἐνοριακῶν ἐσόδων, ἐλλείμματα τεράστια γιά τά στοιχειώδη λειτουργικά ἔξοδα, ἐλλείμματα τεράστια γιά τή στοιχειώδη φιλανθρωπική προσφορά).

Ὅμως, δέν πρέπει νά ξεχάσουμε ὅλοι μας μιά κοινή ὀφειλή, γιά τήν κοινή ὠφέλεια, σ᾽ αὐτές τίς κρίσιμες συγκυρίες γιά ὅλη τή χώρα καί γιά τόν τόπο μας (ὅπως καί παγκόσμια).

Προέχει αὐτὴν τὴ στιγμὴ κάθε ἰδιωτική καί συλλογική ἐνίσχυση τῶν Νοσοκομείων καί συγκεκριμένα τοῦ Νοσοκομείου Γουμένισσας. Γιά ἕναν ἀρτιότερο καί πληρέστερο ἐξοπλισμό. Ἔτσι, ὥστε νὰ διευκολύνονται οἱ ἀσθενεῖς μας (ὅσο γίνεται) στά δικά μας Νοσοκομεῖα καί νά μήν ἐξαναγκάζονται νὰ καταφεύγουν στὴ Θεσσαλονίκη ἢ ἀλλοῦ γιὰ ἐξετάσεις καὶ θεραπεία (ἐάν μποροῦν νά ἐξυπηρετηθοῦν ἄρτια ἐδῶ, στόν τόπο μας). Ἀλλιῶς θά ἔχουμε πολλαπλάσια ταλαιπωρία γιά τούς ἀσθενεῖς καί τίς οἰκογένειές τους.

Παλαιότερα, στή Γουμένισσα, στηρίξαμε ἐπανειλημμένα (καί) τόν ἐξοπλισμό τῆς Νοσοκομειακῆς αὐτῆς μονάδας, μέ ἰατρικά ἐργαλεῖα, μέ μηχανήματα, μέ κλινοσκεπάσματα, προσφέροντας σημαντικό μέρος ἀπό τά ἔσοδα πολλαπλῶν ἐκδόσεων τοῦ βιβλίου μας “Ἡ ζωή ἐκ τάφων” γιά τούς Νεοφανεῖς Ἁγίους. Πέρυσι, μέ προτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παραχωρήσαμε συμβολικά ἕνα μισθό μας γιά κάποια λειτουργικά ἔξοδα. Πολλές φορές παρενέβημεν στίς ἑκάστοτε Κυβερνήσεις, γιά τή διατήρηση τοῦ Νοσοκομείου καί τήν ἰατρική του στελέχωση.

Ἀνάλογη φροντίδα ἐπιδείξαμε πρόσφατα γιά τό Νοσοκομεῖο τοῦ Κιλκίς καί θέλουμε πάλι νά μεριμνήσουμε. Στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τό μεσημέρι στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στό Κιλκίς, ἀνακοινώσαμε δημόσια πρός τούς Κιλκισιῶτες μιά σημαντική προσφορά γιά τήν ἀγορά ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ μέ σκοπό τήν πλήρη ἐξυπηρέτηση τῶν νοσοκομειακῶν ἀναγκῶν τοῦ λαοῦ. Μέ δική μας πρόταση καί ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ ἐκεῖ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, ἐγκρίθηκε ἡ προμήθεια νοσοκομειακοῦ ἐξοπλισμοῦ ἀπὸ τὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεως, ἀξίας 60.000 εὐρώ, γιά τὸ Νοσοκομεῖο Κιλκὶς εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κυροῦ Ἐμμανουὴλ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκφράσει τήν ἐπιθυμία του, πρίν τήν νοσηλεία του, νά βοηθήσει τό Νοσοκομεῖο. Ἦταν μιά γενναιόδωρη προσφορά στό κεντρικό Νοσοκομεῖο, πού ἐξυπηρετεῖ τό λαό μας ὅλου τοῦ νομοῦ.

Ὅμως, οἱ νοσοκομειακές ἀνάγκες (καί στό Κιλκίς καί στή Γουμένισσα) δέν λιγοστεύουν. Ἄλλη μιά Κλινική τοῦ Νοσοκομείου Κιλκίς χρειάζεται μηχανήματα, καί ἡ δαπάνη προϋπολογίζεται περί τίς 20.000 εὐρώ. Ἡ Γουμένισσα (καί τά ἄλλα Κέντρα Ὑγείας στήν περιοχή μας μέχρι τή Γέφυρα) χρειάζονται οἰκονομική ὑποστήριξη γιά ἐξοπλισμό καί λειτουργικά ἔξοδα.

Ἀπευθύνω ἔκκληση σὲ ἑταιρεῖες, ἐπιχειρήσεις, φορεῖς, ὀργανισμοὺς καί δυναμένους ἰδιῶτες τῆς περιοχῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, νά εὐαρεστηθοῦν νά συνεισφέρουν μέ τό παραδοσιακό φιλότιμο, τώρα πού ἐξέλιπαν οἱ μεγάλοι εὐεργέτες πού θυσίασαν τά πάντα γιά τήν πατρίδα, κάθε δυνατή ὑποστήριξη, ὥστε νά καταστεῖ εὐχερής ἡ ἀγορά καί δωρεά μηχανημάτων καί νοσοκομειακοῦ ὑλικοῦ.

Ἐπιπλέον, τὴν ἡμέρα τῶν ἁγίων ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, θὰ περιαχθεῖ δίσκος σὲ ὅλους τούς ναοὺς. Ἑορτάζουσες καὶ ἑορτάζοντες καλὸ θὰ ἦταν νὰ προσφέρετε ἐξ ἀγαθῆς προαιρέσεως ὡσάν ἕνα κέρασμα γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν μηχανημάτων καί νοσοκομειακοῦ ἐξοπλισμοῦ, γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσθενῶν μας. Οἱ ὑπόλοιποι ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος νὰ προσφέρετε ὅ,τι δύναται καὶ προαιρεῖται ὁ καθένας, εἴτε ὑπέρ εὐλογίας καί ὑγείας τῶν οἰκογενῶν, εἴτε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων σας.

Ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν θέλουν νὰ δώσουν κάτι περισσότερο, μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου, στήν Ὑπηρεσία “Λογία Φιλαδελφίας & Ἀλληλεγγύης” (στό λογ/σμό GR2301103230000032300123356/Εθνική Τράπεζα) μὲ τὴν ἔνδειξη Ν.Ε. («νοσοκομειακός ἐξοπλισμός»).

Ἀδελφοί μου, ἡ φιλοτιμία τῆς ἀνθρωπιᾶς μας ἀπηχεῖται ὡς ἔμπρακτη εὐλαβική ἀναφορά στὸ Θεό. Θέλετε νά “δανείσετε” στό Θεό, μέ ἐπικαρπία θείων εὐλογιῶν γιά τό σπιτικό σας; Μπορεῖτε νά τό πετύχετε διακονώντας τή συνανθρώπινη κοινωνία ἐν ὀνόματι τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. “Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχὸν”. Μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ νοσοκομειακοῦ ἐξοπλισμοῦ, πού θά ἐξυπηρετήσει τόσους καί τόσους συνανθρώπους μας, πολλαπλασιάζεται στή νιοστή δύναμη (ἀνυπολόγιστα) τὸ ἀντίτιμο τοῦ οὐρανοῦ στὴ γῆ. Ὅσο πιό πολλοὶ οἱ εὐεργετηθέντες, τόσο περισσότερες οἱ εὐλογίες γιά τούς δωρητές καί τήν κοινωνία μας ὅλη. Ἄς προσφέρουμε, συλλογιζόμενοι τὸ ἁγιοπατερικό: “εἶδες τὸν ἀδελφόν σου, εἶδες Κύριον τὸν Θεὸν σου”.

Μετ᾽ εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Γουμενίσσης, Γεφύρας, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών στην Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου

Την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος της Ι. Μητροπόλεως μας, Πρωτοσύγκελλος και Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αναστάσεως...

Λιτά εόρτασε τα ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων αυτών, Αγαπίου...

Δωδώνης και Κατραμάδος στον νέο Υπουργό Τουρισμού

Την πρώτη συνάντηση εργασίας με τον νέο Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλειο Κικίλια είχε σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, στο Υπουργείο Τουρισμού, Αντιπροσωπεία της Διοικούσης...

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και η Ι.Μ. Φθιώτιδος στηρίζουν οικογένειες με ανήλικα τέκνα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος με σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Νομού Φθιώτιδος.          ...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: «Δε διαχωρίζω τους πιστούς σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους – Οι πόρτες των Εκκλησιών μας θα είναι...

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καὶ Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι τῆς ἐν...

Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Αρχιεπισκοπής στο Βεάκειο θέατρο

Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 1821 – 2021, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 μ.μ., στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Στην παράσταση παρουσιάζεται η...

Ψήφισμα Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών μαζί με το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά», το οποίο έχει στόχο την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση...

Ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν ἐν Σμύρνῃ

Προσκυνηματικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὴν γῆν τῆς Ἰωνίας ἐπραγματοποίησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονυσίου Τζίτζιου, Πρωτοσυγκέλλου...

Επετειακή Μουσική Εκδήλωση Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...
video

Ιερώνυμος Λαρίσης: Μου είπαν ότι αν εμβολιαστώ, στον 3ο Παγκόσμιο τα… έξυπνα όπλα θα με βρουν και θα σκοτωθώ...

Απίστευτα πράγματα μετέφερε πως του είπαν μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, με αφορμή την απόφαση του Ιεράρχη να γίνουν...

Η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επίκεντρο το Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στα Κουμπουριανά Αμφίκλειας εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η μνήμη της αγίας οικογένειας του Αγίου Ευσταθίου...

Κορίνθου Διονύσιος: Δια του Σταυρού έρχεται η χάρις του Θεού

Στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Απ. Παύλου στην Κόρινθο λειτούργησε χθες Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τους...

Εγκατάσταση νέου Εφημερίου στη Φολέγανδρο

Προερχόμενος από τη Μύκονο, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ μετέβη στη Φολέγανδρο και άμα τη αφίξει του ιερούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,...

Ι. Μ. Φθιώτιδος και ΑΠΟΣΤΟΛΗ συνεχίζουν το πρόγραμμα «ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ» και τη νέα περίοδο

 Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνεχίζουν το πρόγραμμα στήριξης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.    ...