Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς κατά τήν Μοναστηριακή τάξη, σήμερα Τετάρτη 6η Νοεμβρίου 2019 τό ἑσπέρας, ὀλίγον πρό τῆς Πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανορμίτου ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου ὁ Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἀνακαινιστικῶν της ἔργων, εἰς τόν ὁποῖον συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἀρχιμ. Ναθαναήλ, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πατρός, οἱ Ἔφοροι καί ἐργαζόμενοι τοῦ Πανορμίτη, καθώς καί πολλοί προσκυνητές πού κατακλύζουν ἐδῶ καί μέρες τήν Μονή ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἐπικειμένης Πανηγύρεως.

Συγκεκριμένα ἀνεκαινίσθη ἐξ ὁλοκλήρου ἡ μεγάλη κουζίνα καί παράλληλα ἐξοπλίσθη μέ σύγχρονα μέσα καί συστήματα, ὥστε νά ἐξυπηρετεῖ τήν φιλοξενία τῶν χιλιάδων προσκυνητῶν τῆς ἐτησίας Πανηγύρεως, ἀλλά καί τίς διάφορες ἄλλες ἀνάγκες τοῦ ὑπολοίπου ἔτους.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι τό γεγονός, ὅτι ἡ ὅλη δαπάνη ἐκαλύφθη πλήρως ὑπό εὐσεβῶν Χριστιανῶν δωρητῶν, οἱ ὁποῖοι εὐλαβοῦνται τόν Ἀρχάγγελο καί ἀγαποῦν τήν Ἱερά Μονή Του καί τούς ὁποίους ἡ Ἱ. Μητρόπολις, ὡς καί ἡ Ἱ. Μονή εὐχαριστοῦν καί καθημερινῶς ἐν ταῖς Ἱεραῖς Ἀκολουθίαις εὔχονται ὑπέρ αὐτῶν.

Ἐπίσης μέ τήν συμβολή ἑτέρων εὐσεβῶν δωρητῶν, ἀνεκαινίσθη ἐκ βάθρων καί ἐξοπλίσθη μέ τήν κατάλληλη ἐπίπλωση ἡ μικρή, ἤ Ἡγουμενική, ὅπως λέγεται, Μοναστηριακή Τράπεζα.

Τέλος ὁλοκληρώθηκαν καί οἱ ἐκτεταμένες οἰκοδομικές ἐργασίες στούς ἐξώστες τοῦ δευτέρου ὀρόφου, στά πλαίσια τῶν ὁποίων καθαιρέθησαν οἱ ἀποσαθρωμένοι σοβάδες τῆς προσόψεως τῆς νοτίου αὐτῆς πτέρυγας, κατεσκευάσθη ἐξ ἀρχῆς νέα ἠλεκτρολογική ἐγκατάσταση καί οἱ τοίχοι ἐπιχρίσθησαν μέ καινούργιους, ἐνῶ ἀντικατεστάθησαν ὅλα τά ξύλινα κουφώματα τῶν κελλιῶν. Παράλληλα ξηλώθηκαν τά προβληματικά δάπεδα τοῦ ἐξώστη γιά νά παύσει πλέον ἡ καταστροφική εἰσροή τῶν ὀμβρίων ὑδάτων στούς ὑποκειμένους ὀρόφους καί ἀφοῦ ἔγινε ἀσφαλής ὑδρομόνωση μέ τά πλέον σύγχρονα ὑλικά, τοποθετήθηκαν μέ σωστό τρόπο καινούργια πλακίδια. Ἐν συνεχείᾳ ἀντικατεστάθησαν τά παλαιά ἐπικίνδυνα κιγκλιδώματα μέ καινούργια πανομοιότυπα, ὑψηλῆς ἀντοχῆς καί ποιότητος καί ἐν τέλει πραγματοποιήθηκε ἐξ’ ἀρχῆς νέος ἐλαιοχρωματισμός. Σημειώνεται ὅτι ἡ μελέτη καί ἐπίβλεψη τοῦ ὡς ἄνω ἔργου, προσεφέρθη ὑπό τοῦ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ καί συνεργάτου τῆς Ἱ. Μονῆς, κ. Θεοδοσίου Κολιάδη.

Ἡ Ἱ. Μονή θά συνεχίσει προσεχῶς μέ τήν βοήθεια τοῦ προστάτου της Ἀρχαγγέλου τήν ἀνακαίνιση καί πλήρη ἀποκατάσταση καί τοῦ ὑπολοίπου κεντρικοῦ Μοναστηριακοῦ συγκροτήματος.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.