AΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν κύριον Κυριᾶκον Μητσοτάκην

****

Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Κατ’ ἀρχάς εὔχομαι ἀπό καρδίας ὁ Ἅγιος Θεός νά σᾶς ἐνισχύει στό δύσκολο καί εὐθυνοφόρο ἔργο σας, ὥστε ἄμεσα νά ἀνταποκριθῆτε καί νά ἐπιλύσετε πρός ὄφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ τά πολλά καθημερινά του προβλήματα. Ὡσαύτως εὔχομαι ἄμεσα καί ἀποτελεσματικά, τόσο οἱ ἐπιστήμονές μας ὅσο καί ἡ Κυβέρνησή μας καί ὅλοι μαζί, μέ τήν φώτιση καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Θεοῦ, διότι χωρίς  Θεόν δέν μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ τίποτα, «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. ιε, 5), νά ἀντιμετωπίσουμε τήν δύσκολη καί ἐπικίνδυνη γιά τή ὑγεία τῶν συνανθρώπων μας νόσου τοῦ Covid 19, νόσος πού δυστυχῶς ἄλλαξε τόν ὁμαλό καί φυσιολογικό τρόπο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Ἐν συνεχεία κύριε Πρωθυπουργέ, μέ ὅλο τόν σεβασμό,ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἔντονη διαμαρτυρία  καί τήν διαφωνία μου γιά τό νέο κλείσιμο τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν χωρίς τήν παρουσία φυσικῶν προσώπων , δηλαδή τῶν πιστῶν.

Εἶναι ἀδιανόητο νά ἀποδεχθοῦμε αὐτήν τήν ὁριζόντια αὐστηροποίηση τῶν μέτρων γιά τούς Ἱερούς Ναούς, οἱ ὁποῖοι καθόλη τήν προηγούμενη διάρκεια τήρησαν μέ εὐλάβεια ὅλα τά περιοριστικά μέτρα.

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού μᾶς ζητήθηκε ἡ χρήση μάσκας ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἡ ἀπόσταση μεταξύ τῶν πιστῶν, ἡ χρήση τῶν ἀντισηπτικῶν, οἱ νουθεσίες πρός τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες καί τούς ἡλικιωμένους νά ἀποφεύγουν τίς συναθροίσεις, ὅλα αὐτά τά πρωτόγνωρα, δύσκολα, ἐπίπονα καί σκληρά μέτρα,τά τηρήσαμε μέ συνέπεια καί ὑποδειγματική πειθαρχία. Αὐτό τό  γεγονός ὁδήγησε πολλούς ἐκ τῶν πιστῶν νά μᾶς ἀπαξιώσουν, χαρακτηρίζοντάς μας γραφικούς, δειλούς, ὀλιγόπιστους κ.λ.π. Ἐμεῖς ὅμως ὅλα αὐτά τά προσπεράσαμε μέ ταπείνωση καί ὑπομονή, γιατί πάνω ἀπ’ ὅλα βάλαμε καί βάζουμε τόν ἄνθρωπο, τόν κάθε πιστό  καί τό πολύτιμο ἀγαθό τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν, πού εἶναι ἡ ὑγεία του.

Χωρίς ἴχνος ἔπαρσης καί ἀλαζονίας μπορῶ νά τονίσω πώς στήν Ἐκκλησία ἀποδείξαμε γιά ἀκόμη μία φορά πώς διακατεχόμαστε ἀπό ὑπευθυνότητα καί γνωρίζουμε πολύ καλά νά ὑπηρετοῦμε καί νά διασφαλίζουμε τήν προστασία τῶν συνανθρώπων μας, τούς ὁποίους ἐπί εἰκοσιτετραώρου βάσεως ὑπηρετοῦμε καί παρόλες τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί ἀτέλειές μας, καθημερινά διακονοῦμε.

Ποῦ ἔφταιξε κύριε Πρωθυπουργέ, ἡ Ἐκκλησία στή διασπορά τῆς νόσου; Γιατί ἀντιμετωπίζεται τόσο αὐστηρά καί σκληρά  ἐκ νέου ἡ Ἐκκλησία μας; Γιατί νά ἀντιμετωπίζεται  ἡ Ἐκκλησία  μέ τά ἴδια μέτρα καί σταθμά πού ἀντιμετωπίζεται ἡ ἀνευθυνότητα ὁρισμένων φυσικῶν προσώπων, κοινωνικῶν ὁμάδων καί φορέων, πού εἶχαν ξεχυθεῖ κατά χιλιάδες στούς δρόμους, στίς πλατεῖες, στά μπάρ, στά πάρκα, χωρίς τήν τήρηση τῶν μέτρων;

Ὑπηρετῶ σέ μία μικρά ἐνορία 150 κατοίκων. Οἱ περισσότεροι εἶναι μεγάλης ἡλικίας μέ σοβαρές παθήσεις καί κινητικά προβλήματα, πού ἀκόμη καί ἄν θά θέλατε νά τούς φέρετε στόν Ἱερό Ναό ,θά ἦταν  ἀδύνατο. Τό ἴδιο συμβαίνει καί σέ πολλές ἄλλες ἐνορίες τῆς ἀκριτικῆς καί ἱστορικῆς Μητροπόλεως πού διακονῶ. Ἑπομένως, οἱ λίγοι πιστοί πού δύνανται νά προσέλθουν στόν Ναό, γιατί νά μήν μποροῦν νά ἐκκλησιαστοῦν; Πῶς θά ὑπάρξει  συνωστισμός, ὅταν θά  ἐκκλησιαστοῦν 40 μέ 50 ἄτομα πού τηροῦν ὅλα τά παραπάνω μέτρα; Στίς μεγάλες ἐνορίες καί τά ἀστικά κέντρα εἶχαν  θεσπιστεῖ περισσότερες ἀπό μία Θεῖες Λειτουργίες καί προσέρχονταν ἀνάλογος ἀριθμός πιστῶν, προκειμένου νά ἀποφεύγεται ἡ μαζική συνάθροιση.

Κύριε Πρωθυπουργέ, τό ἐκ νέου κλείσιμο τῶν Ναῶν ἀποτελεῖ προσβολή καί περιφρόνηση γιά ὅλους ἐμᾶς, κληρικούς καί λαϊκούς, πού μέ συνέπεια, ὑπευθυνότητα καί ἀποτελεσματικότητα τηρήσαμε τά μέτρα προστασίας τῶν πολιτῶν κατά γράμμα καί πιστότερα ἀκόμη καί ἀπό τά ἁρμόδια  ὄργανα τῆς Πολιτείας, καί ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, δέν μπορῶ νά τά ἀποδεχθῶ. Γιά τόν λόγο αὐτό,  εὐκαίρως ἀκαίρως, παντοῦ καί παντί τρόπω, θά ἐκφράζω τήν ἀγανάκτηση, τήν πικρία καί τήν διαφωνία μου, ἀσχέτως  ἄν ἀναγκαστικά καί μέ τόν σπεκουλάτορα τοῦ προστίμου ἐπί τήν κεφαλή μου, θά τά τηρήσω.

 Μέ  τιμή

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βαμβακίδης

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ  Γεννήσεως Θεοτόκου Γραμμένης, Ι.Μ. Ζιχνῶν & Νευροκοπίου

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ι.Μ. Καλαβρύτων για τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας

Τον τελευταίο καιρό στη λοιμική πανδημία του κορωνοϊού, που δοκιμάζει εκατοντάδες συνανθρώπους μας, προστέθηκαν και οι καταστροφικές συνέπειες του μεγάλου σεισμού, που έπληξε την...

Σημαντική στήριξη στο Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων ευχαριστεί: Α. Την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και τον Άγιο Καθηγούμενο αυτής, Γέροντα Εφραίμ, για την προσφορά μεγάλης...

Ιερό τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Μαξίμου

Στον ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, στον αύλειο χώρο του οποίου αναπαύεται ο αοίδιμος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κυρός Μάξιμος,...

Συναξάρι 6ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν Τιμίων Ἥλων ὑπό τῆς Ἁγίας...

Η Καμπάνα στο Κουτσόχερο απόψε Ξαναχτυπά

Από νωρίς το πρωί, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου π. Ιγνάτιος Μουρτζανός βρέθηκε στο χωριό Κουτσόχερο, το οποίο χτυπήθηκε πολύ περισσότερο από όλα...

Φτάνουν πια οι εκπτώσεις

Αρχιμ. Αλέξιος Εγκλειστριώτης Η Κύπρος "της Μπανανίας", όπως πολύ σοφά την χαρακτήρισε ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης,  έσπευσε και πάλι να πρωτοτυπήσει, αυτή τη φορά...

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς…» – Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης

Μαθητικό Συνέδριο Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  «Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς...» -  Αναζητώντας τη λογική των ηρώων της Επανάστασης Αυτός είναι ο τίτλος του 10ου...

Νέος ηγούμενος στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα

Νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστριτίσσης στην Κέρκυρα, εις διαδοχήν του αειμνήστου π. Ευθυμίου Δούη, εξελέγη από την αδελφότητα της Μονής ο...

Συναξάρι 5ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Κόνωνος τοῦ Ἰσαύρου. Ὁ Ἅ­γι­ος Κό­νων ἐγεννήθηκε περί τά τέλη τοῦ...

Ένα- ένα τα ζούμε όλα….

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από μας....Ο σεισμός. Μια ρωγμή στον ήλιο του μεσημεριού, μια ρωγμή στην αδιαφορία μας, στην ασφάλειά μας, στην σιγουριά μας. Από...

Πρόταση ΔΙΣ για σύσταση Παρατηρητηρίου κοινωνικών και υγειονομικών κρίσεων, πανδημιών

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του...

Στιγμιότυπα από την καταστροφή στο Κουτσόχερο

Μέσα στην καταστροφή το καντήλι της πίστης κι η λαμπάδα της ελπίδας επιμένουν να καίνε. ...

Στον δοκιμαζόμενο Τύρναβο ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στην πληγείσα, από τον σεισμό, περιοχή του Τυρνάβου, μετέβη αμέσως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και διεπίστωσε με τα μάτια του...

Συναξάρι 4ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Ὁ Ὅ­σι­ος Γε­ρά­σι­μος ὁ Ἰ­ορ­δα­νί­της ἐγεν­νή­θη­κε...