Μήνυμα προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 – 2020, το οποίο διαβάστηκε κατά την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 σ’ όλους τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως, και όπου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Χαιρόμαστε γιατί σήμερα τα παιδιά μας έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να διδαχθούν … και να αθλούνται… Όλα αυτά είναι χρήσιμα.. Ας προσέξουμε, όμως, αγαπητοί γονείς. Το κάθε παιδί, αγόρι ή κορίτσι, δεν είναι μόνο μυαλό και σώμα. Είναι ψυχοσωματική οντότητα. Και η ψυχή είναι ο κυρίως άνθρωπος. Είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Από τον εσωτερικό, πρωτίστως, άνθρωπο, εξαρτάται η καλλιέργεια και η ολοκλήρωση του ανθρώπου… εξαρτάται και ο αγιασμός και η σωτηρία του.

Θερμά παρακαλώ κληρικούς, εκπαιδευτικούς και κυρίως εσάς αγαπητοί γονείς, όλοι μας να αναλάβουμε ακοίμητο αγώνα. Κανένα παιδί να μη λείψει εφέτος από τα Κατηχητικά Σχολεία.. να φέρουμε τα παιδιά μας στην Αλήθεια».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ:

Ἀγαπητοὶ γονεῖς χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Γιὰ μία ἀκόμη φορά μὲ πατρικὴ ἀγάπη, σεβασμὸ καὶ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πρόοδο τῶν παιδιῶν σας, σημειώνω λίγες εἰλικρινεῖς σκέψεις καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ τὶς ἀκούσετε καὶ νὰ τὶς δεχθῆτε. Δὲν ἔχω κανένα προσωπικὸ λόγο καὶ καμία ἰδιοτελῆ σκοπιμότητα γιὰ νὰ γράψω καὶ νὰ φανερώσω αὐτὲς τὶς σκέψεις μου. Ὁ πόθος γιὰ τὴν ἀληθινὴ ἐπιτυχία καὶ ὁλοκλήρωσι τῶν νέων μας τοὺς ὁποίους τόσα χρόνια διακονῶ, μὲ ἀναγκάζει νὰ σᾶς μιλήσω.

Ἄρχισαν τὰ μαθήματα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. Πολὺ χαιρόμαστε τὰ παιδιά μας ποὺ κατακλύζουν τοὺς αὔλειους χώρους τῶν δημοτικῶν, τῶν γυμνασίων καὶ τῶν λυκείων καὶ κάθε μέρα αὐξάνουν τὶς γραμματικὲς καὶ ἐπιστημονικὲς γνώσεις τους. Τιμοῦμε καὶ συγχαίρουμε τοὺς καλοὺς καὶ ἀκούραστους ἐκπαιδευτικούς μας, οἱ ὁποῖοι μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη προσφέρουν μέσα στὴν αἴθουσα καὶ ὅπου παραστεῖ ἀνάγκη, τὴν ἐπιστημονικὴ γνῶσι τους, στοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες.

Χαιρώμαστε γιατί σήμερα τὰ παιδιά μας ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διευρύνουν τὶς γνώσεις τους, νὰ διδαχθοῦν ξένες γλῶσσες, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀθλοῦνται ἀφοῦ «ἡ γυμνασία εἶναι ὠφέλιμη» κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὅλα αὐτὰ εἶναι χρήσιμα, ἀναγκαῖα καὶ ὠφελοῦν τὴν διανόησι καὶ τὸν σωματικὸ ἄνθρωπο.

Ἄς προσέξουμε, ὅμως, ἀγαπητοὶ γονεῖς. Τὸ κάθε παιδί μας, ἀγόρι ἢ κορίτσι, δὲν εἶναι μόνο μυαλὸ καὶ σῶμα. Εἶναι ψυχοσωματικὴ ὀντότητα. Καὶ ἡ ψυχὴ εἶναι ὁ κυρίως ἄνθρωπος. Εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος. Ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ, πρωτίστως, ἄνθρωπο, ἐξαρτᾶται ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ ὁλοκλήρωσι τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἀπὸ τὸ πῶς εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς κόσμος τοῦ ἀνθρώπου, ἐξαρτᾶται καὶ ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ σωτηρία του.

Τὸ κάθε παιδί, ὁ νέος, ἡ νέα στὴν παιδική, στὴν ἐφηβική, στὴ νεανικὴ ἡλικία τοὺς, πού εἶναι εὐόλισθοι καὶ εὐεξαπάτητοι, δέχονται προκλήσεις πειρασμούς, ἐπιθέσεις ἐκμαυλιστῶν τῆς νεότητος. Δέχονται καταστρεπτικὰ θέλγητρα, πλάνες φωνές∙ περικυκλώνονται ἀπὸ σειρῆνες ποὺ διαφημίζουν ψευτοηδονὲς καὶ ψευτοχαρές, οἱ ὁποῖες κατακερματίζουν τὰ νειᾶτα.

Ἔχουν, ἀγαπητοὶ, τὰ παιδιά μας σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία τὸ φῶς νὰ τὰ φωτίζει, γιὰ νὰ διακρίνουν τοὺς ἐχθροὺς καὶ τὶς παγίδες; Ἔχουν ἀλάθητες καὶ εἰλικρινεῖς φωνὲς γιὰ νὰ τὰ καθοδηγοῦν φωτισμένα, ὥστε νὰ λένε ὄχι στὶς καταστρεπτικὲς ἐπιθέσεις; Χωρὶς βοήθεια τὰ νέα βλαστάρια ἔχουν τὴν δύναμι νὰ ἀντιστέκωνται στὶς καταιγίδες καὶ τὶς φουρτοῦνες τοῦ ἀγριεμένου, τοῦ θολωμένου κόσμου, τοῦ κόσμου ὁ ὁποῖος καὶ τὴ διαστροφὴ ἀκόμα διαφημίζει στὰ νειᾶτα, γιὰ νὰ ἐπιτύχει τά σκοτεινὰ συμφέροντά του;

Δὲν πονᾶμε σήμερα γιὰ τὰ νειᾶτα; Εἴμαστε εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴ νοοτροπία τῆς νεότητος, ἀπὸ τοὺς φθοροποιοὺς «ἡρωισμούς» της, ἀπὸ τὴν ἠθικὴ ἀποχαλίνωσι, ἡ ὁποία ἐμόλυνε καὶ μολύνει καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ἀκόμη;

Ἀγαπητοὶ γονεῖς,

Ἕνα εἶναι τὸ φῶς ποὺ φωτίζει, ὁδηγεῖ ἀλάθητα καὶ ἐνισχύει τὸ νέο καὶ τὴ νέα. Αὐτός καὶ μόνο Αὐτὸς, ποὺ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες εἶπε: «ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Ὅταν φωτίζει ὁ Χριστὸς, τὸν νέο καὶ τὴ νέα, τὸν ἔσω ἄνθρωπο, καλλιεργοῦν ἀρετές, δέχονται χάρι Θεοῦ, γίνωνται ἀνεπηρέαστες σταθερές προσωπικότητες, λάμπουν καὶ φωτίζουν καὶ τοὺς ἄλλους.

Μή, λοιπόν, δίνουμε τὰ πάντα στὰ παιδιά μας καὶ τοὺς στεροῦμε τὸν Χριστό, τὸ φῶς τὸ αἰώνιο, τὸν ὁδηγὸ τῶν νέων. Ἡ κοινωνία μας σήμερα δὲν ἔχει τόσο ἀνάγκη ἀπὸ ἐπιστήμονες. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ ἀρετές, μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη, μὲ φωτισμένη ζωή. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀληθινὰ πρότυπα. Καὶ τὰ πρότυπα τὰ ἀναδεικνύει μόνο ὁ Χριστός.

Ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολί μας, ἀπὸ σήμερα, λειτουργεῖ καὶ πάλι τὰ εὐλογημένα κατηχητικὰ σχολεῖα, τὰ σχολεῖα ποὺ συκοφαντοῦνται μέν τόσο, ἀλλὰ ποὺ ἀνέδειξαν ὅμως τὶς μεγαλύτερες μορφὲς στὴν Πατρίδα μας.

Κι ἐφέτος μὲ τὴν ἀνύστακτη φροντίδα τῶν καλῶν μας ἱερέων, τῶν κατηχητῶν καὶ τῶν κατηχητριῶν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολί μας, θὰ προσφέρει τὸ Χριστό, τὸ φῶς στὰ παιδιά μας.

Θερμὰ παρακαλῶ κληρικούς, ἐκπαιδευτικοὺς καὶ κυρίως ἐσᾶς ἀγαπητοὶ γονεῖς, ὅλοι μας νὰ ἀναλάβουμε ἀκοίμητο ἀγῶνα. Κανένα παιδὶ νὰ μὴ λήψει ἐφέτος ἀπὸ τὰ κατηχητικά μας σχολεῖα.

Νὰ μάθουμε τὸ πρόγραμμα τῶν κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας μας καὶ νὰ φέρουμε τὰ παιδιά μας στὴν Ἀλήθεια.

Ὅλοι, ἀγαπητοί, «μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες» νὰ φέρουμε κι ἐφέτος τὸ φῶς στὰ παιδιά μας. Νὰ φέρουμε τὸ Χριστὸ, νὰ τὰ σώσουμε ἀπὸ τὸ στόμα τῆς φθορᾶς καὶ τῆς ὀδύνης. Ὄχι ἄλλη ἀδιαφορία. Ἔτσι θά ἀνορθώσουμε τή νεότητά μας. Ἔτσι θά λυτρώσουμε τήν πατρίδα μας. Σύνθημα ὅλων μας ἐφέτος: Κανένα παιδί μας, κανείς νέος, καμμιά νέα νά μήν ἀπουσιάζῃ ἀπό τό κατηχητικό σχολεῖο μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Φθιώτιδος Συμεών στην Ομβριακή Δομοκού

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ομβριακής Δομοκού, ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.   Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μεταξύ...

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Β΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 6 Ἰουλίου † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σισώη, τοῦ Μεγάλου. Ὁ Ὅσιος Σισώης καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο...

Πανδήμως η Σίφνος ετίμησε την προστάτιδα της Παναγία Χρυσοπηγή

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου, στον οποίο από εχθές είχε μεταφερθεί η ιερά Εικόνα της Παναγίας Χρυσοπηγής, ιερούργησε σήμερα το...

Η πρώτη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου μετά από 24 χρόνια στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καμπέρας

Κοντά στο ελληνορθόδοξο ποίμνιο της Καμπέρας βρέθηκε την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.  Μολονότι μέσα στον ένα χρόνο από την...

Κατέκλυσαν και φέτος οι πιστοί τη σκήτη του κτήτορος της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου Οσίου Λεοντίου

Την ευλογία τού Οσίου Λεοντίου έλαβαν σήμερα πολλοί ευσεβείς πιστοί από την Αιγιάλεια, την Αχαΐα και την Κόρινθο που ανηφόρισαν στο κατανυκτικό και επιβλητικό...

Ενθρόνιση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλλίπετρας Αρχιμ. Παλαμά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας. Στο...

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 5ης Ιουλίου ε.έ. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως προεξάρχων...

Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Ασσήρου

Φωτογραφικό Υλικό  Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Εκδηλώσεις 199ης επετείου Επαναστάσεως Καλαρρυτών

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ελειτούργησε στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών. Μετά το πέρας...

O Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ευλάβειας προς το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, αντίγραφο της ομώνυμης...

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Πρόσφατα ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν Συνεδρίασή της τῆς 23ης Ἰουνίου 2020, μέ ἀπόφασή της ἐνέταξε στό...

Έναρξη νέου συσσιτίου απόρων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καμπέρα, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην πόλη Queanbeyan και χοροστάτησε στον...

Εκοιμήθει η Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέη Μοναχή

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αγγέλει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέης Μοναχής. Η εξόδιος ακολουθία αυτής...

Λουσμένος από τις ακτίνες του δύοντος ηλίου και τη Θάλασσα ο βράχος της Χρυσοπηγής υποδέχθηκε την ομώνυμη εικόνα της...

Η Αγία Εικόνα της Παναγίας «Χρυσοπηγής», αφού μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπομπή από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Εξαμπέλων Σίφνου, όπου φιλοξενήθηκε επί ένα έτος,...

Φθιώτιδος: Να μην ζούμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, γιατί αυτή η ζωή είναι ζωή δυστυχίας και κόλασης

Στο ερημικό Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Θερμοπυλών, το οποίο είναι κτισμένο στην ορεινό όγκο της Ανάβρας Φθιώτιδος, μετέβη το πρωί του Σαββάτου...