Το Σάββατο 14 Αυγούστου το απόγευμα ξεκίνησαν στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά του Βερμίου οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Στον Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό χοροστάτησε και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ενώ έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τους Αρχιερείς για την παρουσία τους και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Διά ταύτης ἡ παγγενής τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν».

Παραμονή τῆς μεγάλης Θεομητο­ρικῆς ἑορτῆς τῆς ἐνδόξου Κοιμή­σεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Πανα­γί­ας Σουμελᾶ πανηγυρίζει τήν ἔφο­ρο καί προστάτιδά του. Τιμᾶ καί γεραίρει τήν Κυρία Θεοτόκο καί Κυρία τοῦ Πόντου. Τιμᾶ καί γεραί­ρει αὐτήν πού ἔγινε τό μέσον «τῆς παγγενοῦς τῶν βροτῶν σωτη­ρί­ας», ἀλλά καί τῆς τῶν Ποντίων σωτηρίας.

Καί μαζί καί ἐμεῖς, εὐσεβεῖς λά­τρεις τῆς Παναγίας Παρθένου, τέ­κνα  καί φίλοι τοῦ Πόντου καί τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, σπεύσαμε στό Ἱερό αὐτό καθίδρυμα τῆς Πα­ναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, γιά νά μακαρίσουμε τήν Παναγία Μη­τέ­ρα μας μαζί μέ τά πλήθη τῶν Ὀρ­θοδόξων, πού συγκεντρώ­νο­νται αὐτή τήν ἡμέρα στά ἱερά προ­σκυνήματα τῆς Ὑπεραγίας Θεο­τό­κου σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἀπό τόν βορρᾶ μέχρι τόν νότο καί ἀπό τήν ἀνατολή μέχρι τή δύση, ἀλλά καί στήν Ἴμβρο καί τό ἱστορικό μονα­στήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στόν Πόντο, ἐκεῖ πού καί φέτος θά ἑορ­τα­σθεῖ ἡ πάνσεπτος Κοίμησή της μέ τήν παρουσία τοῦ Πανα­γι­ω­τά­του Οἰκουμενικοῦ μας Πα­τρι­άρ­χου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Σπεύσαμε γιά νά προσκυνήσουμε καί νά ἀσπασθοῦμε τήν ἱστορική καί θαυματουργό της εἰκόνα, νά τῆς ἐμπιστευθοῦμε «στεναγμοῖς ἀλα­­λήτοις» τά αἰτήματά μας καί νά λάβουμε τή χάρη καί τήν εὐ­λογία της.

Σπεύσαμε γιά νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Ὑπε­ρα­γία Θεοτόκο, ἡ ὁποία ὄχι μόνο ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἔγινε αἰτία τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γέ­νους ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀλλά καί διά μέσου τῶν αἰώνων σώζει διά τῶν πρεβειῶν της ἀπό πάσης ἀνά­γκης καί θλίψεως τούς ἀνθρώπους καί ἀποτελεῖ γιά ὅλα τά πιστά τέ­κνα της τήν «ἐν ταῖς νόσοις τα­χι­νήν βοήθειαν καί ἐν τοῖς κινδύ­νοις ρύστιν καί προστάτιν».

Αὐτές ὅμως τίς κρίσιμες ἡμέρες τῆς πανδημίας καί τῶν πυρκαϊῶν, πού περιορίζουν ἀναγκαστικά τή λαμ­­πρότητα τῶν ἑορτασμῶν πρός τιμήν τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Κυρίου μας καί μητέρας ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων καί ἐμποδίζουν πολ­λούς ἀδελφούς μας νά φθάσουν τόσο ἐδῶ, στήν Παναγία Σουμελᾶ, ὅσο καί στά ἄλλα Θεομητορικά προσκυνήματα, δέν ἦταν δυνατόν νά μήν τήν ἱκετεύσουμε νά γίνει γιά ἄλλη μία φορά «τῶν βροτῶν σω­­τηρία» καί νά ἀπαλλάξει τήν πα­τρίδα μας καί τούς πληγέντες ἀδελφούς μας ἀπό αὐτές τίς δοκι­μα­σίες.

Συμπροσευχόμενοι μαζί μας καί συμπανηγυρίζοντες τήν πάνσεπτο Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, εὑρίσκονται στό Ἱερό αὐτό κατοικητήριο τῆς Παναγίας τῆς Σου­μελιώτισσας, ἐδῶ στό Θρονί, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καί διαποντίων Νήσων κύριος Νε­κτάριος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στόν πανηγυρικό πολυαρχιερα­τι­κό Ἑσπερινό καί θά ὁμιλήσει στή συνέχεια, καί ὁ Σεβασμιώτατος Μη­­τροπολίτης Κίτρους καί Κατε­ρί­νης κύριος Γεώργιος. Ἐκφράζω ταπεινά καί πρός δύο Σεβασμιωτάτους Ἁγί­ους Ἀρχιερεῖς τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμοσύνη μου, γιατί μέ τήν παρουσία τους καί τή συμ­μετοχή τους λαμπρύνουν τήν ἱερά Πανήγυρη καί τιμοῦν τό Ἱερό Προ­­σκύνημα τῆς Παναγίας Σουμε­λᾶ καί τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό, καί ἰδιαιτέρως τόν Ἅγιο Κερκύ­ρας, πού παρά τόν κόπο τοῦ ταξι­διοῦ ἀλλά καί τῶν ἑορτῶν πού εἶχε ἀνταποκρίθηκε μέ πολλή ἀγάπη στήν πρόσκλησή μας.

Εὐχαριστῶ ἀκόμη ἀπό καρδίας τούς ἐκπροσώπους τῆς πολιτείας, τόν Ἀντιδήμαρχό μας, τούς ἐκπροσώπους, τούς Στρατηγούς μας, τοῦ Στρατοῦ τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς καί τά μέλη τῶν Διοι­κητικῶν Συμ­βουλίων τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνή­μα­τος καί τοῦ Σωμα­τείου Παναγία Σουμελᾶ, καί ὅλους ὅσους μέ τήν παρουσία τους ἐκ­φράζουν τήν ἀγά­­πη καί τόν σε­βα­σμό τους πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν προ­στά­τιδα τοῦ Γέ­νους μας, καί τι­μοῦν τόν Ποντια­κό Ἑλληνισμό.

Σεβασμιώτατε καί πολυσέβαστε Ἅγιε Κερκύρας, ὁ λόγος ἀνήκει σέ σᾶς, καί σᾶς πα­ρα­­κα­λῶ νά ἀπευθύνετε λόγον ἀγα­­θόν πρός τιμήν τῆς Κυρίας Θεο­­τό­κου ἀλλά καί στηριγμόν τῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν τῆς Παναγίας μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανήγυρις Μεταστάσεως Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Άρτα

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη...

«Σταυρός, πιστών το στήριγμα…» – Συνεχίζεται το προσκύνημα του ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ και του Ι. Λειψάνου του Αγ. Λουκά...

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης της οἰκουμένης. Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα. Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα. Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα» (Ἐξαποστειλάριον) Μεγίστη τιμή και...

Μηνύματα από τι Ιερό νησί

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. Χωρίς καμμιά ἀμφιβολία ἡ Πάτμος εἶναι τόπος ἱερός. Εἶναι δεύτερη μετά τά Ἱεροσόλυμα. Τόπος Θεοβάδιστος ὁ ἕνας. Θεοφάνειας...
video

Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε αδελφοί του!

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, που τιμάται η Μετάσταση του...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου στην πανέμορφη Βελίτσα (Τιθορέα)

Την Ακολουθία των Θυρανοιξίων του νέου Ιερού Παρεκκλησίου προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Τιθορέα (Βελίτσα), το οποίο χτίστηκε δαπάναις της εριτίμου...

Η εορτή της Οσίας Ευφροσύνης στην Φθιώτιδα

Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφροσύνης του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων «Παράρτημα προστασίας ΑΜΕΑ Φθιώτιδος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος»  στο Δομοκό χοροστάτησε και...

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...