Όλες oi άποκρυφιστικές τάσεις περιλαμβάνονται καί κινούνται στόν πνευματικό χώρο της λεγόμενης «Νέας «Εποχής του Ύδροχόου» (New Age).

Πρόκειται γιά παλιά οκέψη πού συναντάται σε έξωχριστιανικές θρησκείες Σύμφωνα μέ αυτήν, ή ανθρωπότητα περνάει άπό συνεχή εναλλαγή ορισμένων έποχών καί δέν ακολουθεί οριζόντια ευθύγραμμη τροχιά, όπως είναι ή ορθόδοξη θεώρηση. Αυτή ή τροχιά είναι κυκλική, καλείται «Ζωδιακός Κύκλος» καί διαιρείται σέ δώδεκα «ζώδια». Γιά νά περάσει τό ηλιακό σύστημα ένα άπό αυτά τά ζώδια χρειάζεται κάτι παραπάνω άπό 2.100 χρόνια. Αύτός ό χρόνος είναι ή μέτρηση μίας Εποχής. Η κίνηση άπό ζώδιο σέ ζώδιο γίνεται άντίστροφα Έτσι καί οί «ζωδιακοί μήνες» διαδέχονται ό ένας τόν άλλο «πρός τά πίσω».

Οί άνθρωποι τής «Νέας Εποχής» ισχυρίζονται πώς κατά τήν εποχή του Ύδροχόου τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ό ήλιος μπήκε στό ζώδιο των ιχθύων καί ή «Εποχή των Ιχθύων» άρχισε. Ήταν ή έποχή πού έζησε ό Χριστός, ή έποχή τού Χριστιανισμού. Ή έποχή αύτή λογίζεται άπό τούς οπαδούς τής «Νέας «Εποχής» ώς έποχή περιορισμού καί στενότητας. Σ’ αύτήν κυριαρχούσαν οί έντολές, ό έλεγχος των ιερέων, ή δίωξη των έλεύθερα σκεπτόμενων άνθρώπων, ή έποχή των πολέμων, τής άποικιοκρατίας τής καταστροφής τής φύσης. Αύτή, λοιπόν, ή έποχή τελειώνει καί αρχίζει μιά Νέα Εποχή, αύτή «τού Ύδροχόου»!

Μέ τά δεδομένα αύτά, λοιπόν, σύμφωνα μέ τήν άποκρυφιστική αντίληψη, oι «ειδικοί έπιστήμονες» πού διαχειρίζονται την «άπόκρυφη επιστήμη» καί κατέχουν τήν «άμεση γνώση», θέτουν ώς στόχο νά προετοιμάσουν τους άνθρώπους γιά τή νέα κατάσταση. Καί, γι΄αυτό τόν λόγο, απαιτούν άπόλυτη υποταγή άπό τούς όπαδούς-μαθητές τους, υποστηρίζοντας οτι αντλούν τήν αυθεντία τους άπό υπερβατικό έπίπεδο ή καί άπό τήν ταύτισή τους μέ τήν θεϊκή πραγματικότητα.

Όμοιες τάσεις που δραστηριοποιούνται στόν χώρο αύτό είναι πολλές, μέ διαφορετικά ονόματα συγκλίνουν ομως στόν Ιδιο σκοπό: νά άλλοιώσουν τό ορθόδοξο φρόνημα καί νά καταργήσουν τήν ελευθερία τού άνθρώπινου προσώπου. Π.χ.: Εσωτερισμός – Σαμανισμός -Γκουρουϊσμός – Αστρολογία – Αριθμολογία – Ούφολογία – Πνευματισμός – Νέο – σατανισμός -Μαγεία κ. ά.

Γίνεται φανερό πώς ολα αύτά πού ή «Νέα Εποχή» – καί όλες οί ομάδες πού κινούνται στόν «πνευματικό» της χώρο, καί πιστεύουν σέ «κύκλους» έναλλασσόμενων εποχών, είναι άσυμβίβαστα μέ τήν ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Ή γνώση τού θεού καί ή σωτηρία τού άνθρώπου δέν είναι άποτέλεσμα άνθρώπινης προσπάθειας καί άνελεύθερης υποταγής σέ αυθεντίες άλλά δώρο τού ίδιου τού θεού. Ή σωτηρία τού άνθρώπου συντελέστηκε εν Χριστώ καί θά γίνει κτήμα τού άνθρώπου ή εν Χριστώ άφθαρσία καί αθανασία κατά τή Δευτέρα Του παρουσία ή όποία θά σημάνει καί τό τέλος της ιστορίας. ·

Πρωτ. Κωνσταντίνος Φλάκης

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἅγιος Κωνσταντίνος ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν (2 Ιουνίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μεταξύ των χιλιάδων Νεομαρτύρων, οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και έδωσαν τη ζωή τους, στα μαύρα...

Συναξάρι 2ας Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικηφόρου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος, ὁ...

Κυριακή των Aγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Κυριακή Ζ΄ από του Πάσχα (των αγίων 318 θεοφόρων πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) 31 Μαΐου 2020, χοροστάτησε...

Μητρ. Κορίνθου: Οι Πιστοί οφείλουμε να υπακούμε στην Σύνοδο και στους Επισκόπους

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου λειτούργησε χθες Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, πλαισιούμενος από τους συνοδούς του...

Πένθιμες κωδωνοκρουσίες στον Ι.Ν. της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως

Με πένθιμη κωδωνοκρουσία το μεσημέρι της 29ης Μαΐου 2020, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την αποφράδα ημέρα, στην εκκλησιαστική κοινότητα του ναού της Αγίας...

Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Κόρινθο

Ιερά Αγρυπνία τέλεσε την Παρασκευή, 29η προς 30η Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην...

Συλλείτουργο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος Ησυχίου

Τήν Κυριακήν, 18ην / 31η Μαΐου 2020, Κυριακήν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν καταδικασάντων τόν Ἄρειον καί δογματισάντων τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ...

Ευχαριστήρια επιστολή Μητροπολίτη Σπάρτης προς τους συμμετέχοντες στο οικογενειακό του πένθος

Θερμά Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὁλόψυχη συμμετοχή Σας στό οἰκογενειακό μας πένθος. Τά ἐγκάρδια ἐπαινετικά λόγια Σας, γιά τόν ἀείμνηστο ἀδελφό μας, εἶναι πολύ παρηγορητικά...

Νέος Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αγ. Βλασίου Στυλίδος ο Αρχιμ. Άγγελος Ανθόπουλος

Η αρχή του Θέρους ξεκίνησε για την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με μία ιδιαίτερα ευλογημένη τελετή και με μία πολύ χαρμόσυνη είδηση.   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Μας χρειάζεται Χριστός και Ελλάδα, για να στερεώσουμε την καρδιά μας

Πριν δεκατρία χρόνια, το Σάββατο 2 Ιουνίου του έτους 2007, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας υποδέχθηκε, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Αιτωλού στο...

Τα πρώτα εγκαίνια Ιερού Ναού από τον Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ιερώνυμο

Με ιδιαίτερη ευλάβεια, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκαν χθες, Κυριακή (31 Μαΐου), τα εγκαίνια του ιερού παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου παλαιάς Κουλούρας Αιγίου, υπό...

Τους υπουργού Εθνικής Αμύνης και Υγείας θα δεχθούν οι Συνοδικοί Αρχιερείς

Στο πλαίσιο των Συνεδριών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Ιούνιο, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και τα...

«H ποιμαντική εμπλέκεται με διάφορα προγράμματα, γιατί είναι μια ποιμαντική «που θέλει να ξεκουράζει τον άνθρωπο»

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ....

Λαμπρά η πανήγυρις του Πανναξιακού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκοιλιωτίσσης

Την Κυριακή 31-5-2020 (Κυριακή των Αγίων Πατέρων) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας χοροστάτησε της Ακολουθίας του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερθέντες Άρτους και ιερούργησε στον νέο...

Παναγία Πελεκητή: Η «βασίλισσα» των Αγράφων

Είναι ένα από τα μοναστήρια που ξεχωρίζουν. Το τοπίο, η αρχιτεκτονική του, η ιστορία του καθιστούν την Ιερά Μονή της Παναγίας Πελεκητής προσκυνηματικό κέντρο....