Ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου των, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ἐπεσκέφθησαν, τὴν 6ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., τὸ Ἱερὸν Κέντρον οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ συνεργάται τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης, γενόμενοι δεκτοὶ μετ’ ἐγκαρδιότητος καὶ πατρικῆς στοργῆς ὑπὸ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ.

Κατὰ τὴν ἀκρόασιν ταύτην, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπαρουσίασεν ἐν συντομίᾳ τὸ ἐπιτελούμενον ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησιαστικὸν ἔργον, ἀφορῶν εἰς τὴν ὀργάνωσιν καὶ στελέχωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καὶ εἰς τὴν διαποίμανσιν τοῦ πολυεθνικοῦ αὐτῆς ποιμνίου, ἀπαρτιζομένου ἐκ Ρωμηῶν, ἐξ Ἑλλάδος, Σλαυοφώνων, Ρουμάνων, Γεωργιανῶν, Ἀγγλοσαξώνων καὶ λοιπῶν ἐθνικοτήτων Ὀρθοδόξων. Ηὐχαρίστησε δ’ ἰδιαιτέρως τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην διὰ τὴν τακτικὴν ἀποστολὴν ρουμανοφώνου, οὐκρανοφώνου, γεωργιανοφώνου καὶ ἄλλων κληρικῶν ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως εἰς Σμύρνην πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν συγκεκριμένων πιστῶν (κυρίως τοῦ Ἱ. Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως) καὶ ἐζήτησε τὴν Πατριαρχικὴν εὐλογίαν ἐπὶ τῇ συμπληρώσει κατ’ αὐτάς (11 Σεπτεμβρίου) πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς, χειροτονίας καὶ καταστάσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἀποκαλυπτικὴν Λυχνίαν τῆς Σμύρνης.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπαρουσίασεν εἰς τὸν Πατριάρχην τὸν προσφάτως ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονηθέντα διάκονον Ἱερολογ. κ. Ἀνδρέαν Ρωμανόφκσκυ καὶ τὸν ἄρτι προσληφθέντα, ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πολύκαρπον Θεοφάνη, τοὺς ὁποίους Οὗτος ηὐλόγησε καὶ ηὐχήθη καλλίκαρπον καὶ πολύκαρπον διακονίαν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Κοινότητι καὶ Ἱ. Μητροπόλει Σμύρνης. Ὁ δὲ νεοπροσληφθεὶς κληρικὸς προσέφερεν εἰς τὸν νέον Ποιμενάρχην του, διὰ τῶν σεπτῶν χειρῶν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἀπότμημα ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς τὴν κατοχήν του, πρὸς εὐλογίαν τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

Πρὸς τούτοις, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κατ’ ἰδίαν Πατριαρχικὴν φιλοτιμίαν καὶ προαίρεσιν, ἀπένειμε τῷ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρῳ κ. Ἀθανασίῳ Κατζιγκᾷ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένῳ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, τὸ ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκφράσας εἰς αὐτὸν τὴν Πατριαρχικὴν εὐαρέσκειαν διὰ τὴν εὔορκον καὶ μετὰ ζήλου διακονίαν του ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Ἰωνίας, ἀλλὰ καὶ ὡς λευΐτου λευκανθέντος ἐν τῇ ἱερωσύνῃ, εὐχηθεὶς αὐτῷ ὑγιείαν κατ’ ἄμφω καὶ δύναμιν εἰς τὴν συνέχισιν αὐτῆς.

 Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ηὐλόγησε καὶ τοὺς λοιποὺς παρισταμένους συνεργάτας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Εὐγεν. κ. Ἕλλην Φυλλίδου, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ὀζκουρκούτην, Ἰδιαίτερον Γραμματέα τοῦ Μητροπολίτου, καὶ Ἐλλογιμ. κ. Παυλίναν Ρωμανόφκσκαϊα, Γραμματέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀπουσιασάντων, ἀπροόπτως, διὰ λόγους ὑγιείας καὶ λοιπούς, τῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου, Προέδρου, καὶ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Χατζούδη, Ἀντιπροέδρου καὶ Ὑπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων, τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος.

Τὰ στελέχη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης κατὰ τὴν ἐν Πόλει διαμονήν των ἐπεσκέφθησαν τὴν Κοινότητα Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος καὶ ἔτυχον ἐγκαρδίου ὑποδοχῆς ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ Ἐντιμ. κ. Γ. Παπαλιάρη, Προέδρου, καὶ μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος.   

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...

Δυσαρέσκεια της Αθήνας για την «κίνηση» του Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Η Αθήνα εξέφρασε, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, την ενόχλησή της σχετικά με την παρουσία του αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Σπιτιού της...

ΒΥΡΩΝΑΣ: Πάνδημη υποδοχή Τιμίου Ξύλου του Σταυρού του Κυρίου και Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού

Με χαρά, ευλάβεια και την πρέπουσα τιμή, κλήρος και λαός υποδέχτηκαν το απόγευμα της Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου, έμπροσθεν του Ενοριακού Ιερού Ναού της Μεταμορφωσέως...

Ακυρώνεται η ξενάγηση Μητσοτάκη από τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η ξενάγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στο Σημείο Μηδέν και στον Άγιο Νικόλαο στον Μανχάταν, την...

Στο ΚΔΑΠ «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» συντελείται ένα θαύμα στην καρδιά της Φθιώτιδος

Τον αγιασμό για τη νέα χρονιά στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (Κ.Δ.Α.Π.) «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στη Νέα Άμπλιανη...

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με το Δ.Σ. του ΙΣΚΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου και του Δ. Σ....

Πανηγυρικός εσπερινός για την Παναγία Μυρτιδιώτισσα στην Πύλο

Στην αρχόντισσα της Μεσογείου, στην ιστορική Πύλο, τελέσθηκε απόψε, παραμονή της εορτής της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, ο πανηγυρικός εσπερινός . Του εσπερινού προέστη ο...