Ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου των, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ἐπεσκέφθησαν, τὴν 6ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., τὸ Ἱερὸν Κέντρον οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ συνεργάται τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης, γενόμενοι δεκτοὶ μετ’ ἐγκαρδιότητος καὶ πατρικῆς στοργῆς ὑπὸ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ.

Κατὰ τὴν ἀκρόασιν ταύτην, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπαρουσίασεν ἐν συντομίᾳ τὸ ἐπιτελούμενον ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησιαστικὸν ἔργον, ἀφορῶν εἰς τὴν ὀργάνωσιν καὶ στελέχωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης καὶ εἰς τὴν διαποίμανσιν τοῦ πολυεθνικοῦ αὐτῆς ποιμνίου, ἀπαρτιζομένου ἐκ Ρωμηῶν, ἐξ Ἑλλάδος, Σλαυοφώνων, Ρουμάνων, Γεωργιανῶν, Ἀγγλοσαξώνων καὶ λοιπῶν ἐθνικοτήτων Ὀρθοδόξων. Ηὐχαρίστησε δ’ ἰδιαιτέρως τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην διὰ τὴν τακτικὴν ἀποστολὴν ρουμανοφώνου, οὐκρανοφώνου, γεωργιανοφώνου καὶ ἄλλων κληρικῶν ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως εἰς Σμύρνην πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν συγκεκριμένων πιστῶν (κυρίως τοῦ Ἱ. Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως) καὶ ἐζήτησε τὴν Πατριαρχικὴν εὐλογίαν ἐπὶ τῇ συμπληρώσει κατ’ αὐτάς (11 Σεπτεμβρίου) πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς, χειροτονίας καὶ καταστάσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἀποκαλυπτικὴν Λυχνίαν τῆς Σμύρνης.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπαρουσίασεν εἰς τὸν Πατριάρχην τὸν προσφάτως ὑπ’ αὐτοῦ χειροτονηθέντα διάκονον Ἱερολογ. κ. Ἀνδρέαν Ρωμανόφκσκυ καὶ τὸν ἄρτι προσληφθέντα, ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πολύκαρπον Θεοφάνη, τοὺς ὁποίους Οὗτος ηὐλόγησε καὶ ηὐχήθη καλλίκαρπον καὶ πολύκαρπον διακονίαν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Κοινότητι καὶ Ἱ. Μητροπόλει Σμύρνης. Ὁ δὲ νεοπροσληφθεὶς κληρικὸς προσέφερεν εἰς τὸν νέον Ποιμενάρχην του, διὰ τῶν σεπτῶν χειρῶν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἀπότμημα ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς τὴν κατοχήν του, πρὸς εὐλογίαν τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

Πρὸς τούτοις, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κατ’ ἰδίαν Πατριαρχικὴν φιλοτιμίαν καὶ προαίρεσιν, ἀπένειμε τῷ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρῳ κ. Ἀθανασίῳ Κατζιγκᾷ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένῳ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, τὸ ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐκφράσας εἰς αὐτὸν τὴν Πατριαρχικὴν εὐαρέσκειαν διὰ τὴν εὔορκον καὶ μετὰ ζήλου διακονίαν του ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Ἰωνίας, ἀλλὰ καὶ ὡς λευΐτου λευκανθέντος ἐν τῇ ἱερωσύνῃ, εὐχηθεὶς αὐτῷ ὑγιείαν κατ’ ἄμφω καὶ δύναμιν εἰς τὴν συνέχισιν αὐτῆς.

 Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ηὐλόγησε καὶ τοὺς λοιποὺς παρισταμένους συνεργάτας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Εὐγεν. κ. Ἕλλην Φυλλίδου, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ὀζκουρκούτην, Ἰδιαίτερον Γραμματέα τοῦ Μητροπολίτου, καὶ Ἐλλογιμ. κ. Παυλίναν Ρωμανόφκσκαϊα, Γραμματέα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀπουσιασάντων, ἀπροόπτως, διὰ λόγους ὑγιείας καὶ λοιπούς, τῶν Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου, Προέδρου, καὶ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Χατζούδη, Ἀντιπροέδρου καὶ Ὑπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων, τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος.

Τὰ στελέχη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σμύρνης κατὰ τὴν ἐν Πόλει διαμονήν των ἐπεσκέφθησαν τὴν Κοινότητα Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος καὶ ἔτυχον ἐγκαρδίου ὑποδοχῆς ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Βοσπόρου Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ Ἐντιμ. κ. Γ. Παπαλιάρη, Προέδρου, καὶ μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος.   

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος στην πανηγυρίζουσα ενορία των Ωρεών

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιερό ενθουσιασμό η Ενορία των Ωρεών στην Β. Εύβοια τίμησε την Μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού με...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η 5η κατασκηνωτική περίοδος της Ι.Μ. Χαλκίδος

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 το μεσημέρι, προτελευταία ημέρα της πέμπτης κατασκηνωτικής περιόδου (θηλέων Δημοτικού), ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην παράσταση «Το δάκρυ της Παναγίας»

Την Δευτέρα 8-8-2022 το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετέβη στο Φιλώτι της Νάξου, όπου στο Αθλοθέατρο «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΡΡΑΣ» παρηκολούθησε την Θρησκευτική και Ιστορική...

Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο του Περιστερίου Κλήμη

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου ἀνακοινώνει ὅτι τήν Κυριακήν 14ην Αὐγούστου 2022 ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός ἔτους ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου...

Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Βικτώριας Αυστραλίας

Στο πλαίσιο της πολυήμερης ποιμαντικής επισκέψεως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στη Βικτώρια, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Αυγούστου, Ιερατική Σύναξη των κληρικών που...

Χιλιάδες παιδιά και νέοι στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού

Εκατοντάδες παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, αγόρια και κορίτσια συμμετέχουν και φέτος στον πρότυπο και ανακαινισμένο κατασκηνωτικό χώρο της Μητρόπολης Λεμεσού στο Σαϊττά, αποκτώντας...

«Eἰς ἀσθενείας και θλίψεις» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

Ἀπό τάς θερμότερας δεήσεις καί ἱκεσίας τῆς μικρᾶς παρακλήσεως εἶναι αἱ ἀναφερόμεναι εἰς ἀσθενείας καί θλίψεις. Εἶναι πολλῶν και διφόρων μορφῶν αἱ θλίψεις. Ἡ...

Πανήγυρη Αγίου Νικάνορος στην Καστοριά

Μέσα στην λαμπρή ατμόσφαιρα της Μεγάλης Δεσποτικής Εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, το διήμερο 6-7 Αυγούστου, η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας τίμησε τον προστάτη...

ΕΚΤΑΚΤΟ | Νεότερα σχετικά με την υγεία του Μητροπολίτη Μηθύμνης

Στο νοσοκομείο Μυτιλήνης εισήχθη και νοσηλεύεται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κ.κ. Χρυσόστομος ο οποίος διαγνώστηκε με κορονοϊό και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στο...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τα Ονομαστήρια του Μητροπολίτη Άρτης Καλλινίκου 

Πανδήμως, η Ιερά Μητρόπολη Άρτης, τίμησε την μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης, εορτή κατά την οποία άγει τα ονομαστήρια του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Το 2ήμερο της Μεταμορφώσεως κοντά στους Προστάτες Αγίους της Εύβοιας

Η μεγάλη δεσποτική εορτή του καλοκαιριού, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, εορτάσθηκε εφέτος με ιδιαίτερα συγκινητικό τόνο στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, ένα χρόνο ακριβώς μετά...

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Λαρίσης χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και...

Η Παναγία του Καζάν στην αγιοτόκο Όσσα

Με μεγάλη συγκίνηση και χαρά την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 το εσπέρας στα πλαίσια της επικείμενης Μεγάλης Θεομητορικής Εορτής Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου κατόπιν...

Μνημόσυνο μακαριστής Γερόντισσας Ευπραξίας Μοναχή

Στην Ι. Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου μετέβησαν χθες Κυριακή, 7 Αυγούστου 2022, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ....

Η εορτή του Αγίου Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσσης στην Ναύπακτο και τα Σιταράλωνα

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η ετήσια μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Καλλινίκου, Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας, του Αιτωλού στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και...