Ἐντὸς κλίματος κατανύξεως ἑωρτάσθη ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων εἰς τὴν ἱστορικὴν Σμύρνην, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος προέστη καὶ τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς.

Ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τὴν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῶν Μεγάλων Βασιλικῶν Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων, τὴν πρωΐαν τῆς 24ης Δεκεμβρίου, ἐνῷ τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, καὶ περὶ ὥραν 6ην, ἐτέλεσε τὴν Ἑσπερινὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου. Τὴν δὲ κυριώνυμον ἡμέραν προεξῆρχε τῆς Χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας, καθ’ ἥν ἀνεγνώσθη ἡ Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τοῖς Χριστουγέννοις, ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, ὅστις συνελειτούργει αὐτῷ, μεθ’ ἣν ἐψάλη, κατὰ τὴν τάξιν, ὁ Πατριαρχικὸς Πολυχρονισμός.

Κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης ἐμνημόνευσε τοὺς ἀσθενοῦντας ὑπὸ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγιείας των καὶ ταχείας ἀναρρώσεώς των, καὶ τοὺς ἕνεκεν αὐτῆς κοιμηθέντας, μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ηὐχήθη εἰς τὰ μέλη τῆς Κοινότητος τὰ εἰκότα ἐπὶ τῇ Μητροπόλει τῶν Ἑορτῶν.

Χαιρετίσας δ’ αὐτοὺς ἑορτίως ἀνέφερεν ὅτι τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς συναντήσεως, τῆς συναντήσεως τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου, πρὸς τὸν ὑπ’ Αὐτοῦ δημιουργηθέντα -πλὴν πεπτωκότα ἕνεκα τῆς παρακοῆς- ἄνθρωπον, τονίσας ὅτι κατὰ τὰ φετεινὰ Χριστούγεννα, τὰ ὁποῖα ἑορτάζονται ὑπὸ τὰ ὑγιειονομικὰ πρωτόκολλα τῆς κοινωνικῆς ἀποστασιοποιήσεως, ἡ σημασία αὕτη τῆς ἑορτῆς εἶναι ἰδιαιτέρως ἐμφανὴς καθὼς οἱ ἄνθρωποι, λόγῳ τῆς ἀλγεινῆς ἐμπειρίας τῆς ἀπομονώσεως πρὸς ἀποφυγὴν τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ ἐκτιμήσωμεν περισσότερον τὸ ἀγαθὸν τῆς κοινωνίας καὶ ἐπικοινωνίας. Κατέκλεισε δ’ εἰπὼν ὅτι Κόλασις εἶναι ἡ στέρησις τῆς Κοινωνίας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν συνάνθρωπον, καλέσας ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους νὰ ἀξιοποιήσωμεν τὸ μέγα δῶρον τῆς Θείας Οἰκονομίας, τὴν δυνατότητα τῆς αἰωνίου θέας τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς ἀλλήλους. Τέλος, ηὐχήθη ὅπως τὸ Θεῖον Βρέφος, ὁ Χριστός, κολοβώσῃ τὰς ἡμέρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς πανδημίας, φωτίσῃ δὲ τὰς διανοίας τῶν ἐπιστημόνων νὰ παράσχουν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα τὰ κατάλληλα θεραπευτικὰ μέσα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πάσχα: «Αντάρτικο» η Εκκλησία της Κρήτης – Ζητά Ανάσταση… στην ώρα της και καταθέτει αντιπρόταση

Και ξαφνικά η Εκκλησία της Κρήτης… διαφοροποιείται από την πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος ως προς το πώς θα εορταστεί το Άγιον Πάσχα. Μέσω επιστολής...

Συναξάρι 21ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη  τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰανουαρίου, ἐπισκόπου, Προκούλου ἤ Πρόκλου, Σώσσου καί Φαύστου τῶν διακόνων,...

Προβληματισμός και αναστάτωση…

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση υποδέχτηκε κλήρος και λαός το γε­γο­νός ό­τι ό­λοι οι Ι­ε­ροί Να­οί θα πα­ρα­μέ­νουν α­νοι­κτοί για τους πι­στούς σε ό­λες...

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Οι αποφάσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση

Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 164ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, κα­τά την πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σα μέ­σω τη­λε­δι­α­σκέ­ψε­ως συ­νε­δρί­α­σή Της, της Τρί­της 20ής Α­πρι­λί­ου 2021,...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η μετάθεση της τελετής της Αναστάσεως θα φέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα»

Στην πρωινή εκπομπή «Από τις 6» της ΕΤ1 μίλησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, σχετικά με την λειτουργία των Ναών την Μεγάλη...

Ιλίου Αθηναγόρας: Συμβιβαστική λύση για να μην μείνουν κλειστές οι εκκλησίες

Για τις συζητήσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας προκειμένου να βρεθεί λύση για την λειτουργία των ναών ενόψει Πάσχα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς...

Πάτερ ημών: click-take away

Σχόλιο εν όψει της εισόδου μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα  Μητροπολίτου Φαναρίου Aγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικῆς Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Δεν θα μιλήσω για τον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: “H Ανάσταση πρέπει να γίνει κανονικά στις 12 τα μεσάνυχτα”

Για τις λειτουργίες των εκκλησιών κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και το αίτημα της Ιεράς Συνόδου προς την κυβέρνηση μίλησε στο LIVE...
video

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη;

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη; Πώς μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Γιατί χρειάζεται να κάνουμε ελεημοσύνη; Με ποιον τρόπο μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Ο μεγάλος διδάσκαλος...

«Μεθόδευση, Υποβάθμιση και Κατάργηση Δομών.» Το τρίπτυχο της νέας δομής της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Εντείνονται οι ανησυχίες όσων φοβούνται ότι το προετοιμαζόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και κατάργησή της. Με τίτλο “«Μεθόδευση,...

Συναξάρι 20ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Ζακχαίου τοῦ ἀρχιτελώνου καί ἀποστόλου. Ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ἔζησε κατά τούς χρόνους...
video

Ο ΣΤ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Τον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό για την φετινή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ετέλεσε απόψε, Κυριακή Ε΄ των Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στην...
video

Το αγώνισμα της Μετανοίας – Ομιλία Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Στ’ Κατανυκτικό Εσπερινό (video)

 Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, κατά την Ακολουθία του Στ’ και τελευταίου Κατανυκτικού Εσπερινού...

Η 5η Εβδομάδα της Σαρακοστής την Ι.Μ. Χαλκίδος

Κατά την πέμπτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, με περιορισμένη συμμετοχή πιστών,...

Συνέρχεται αύριο η Δ.Ι.Σ.

Συνέρχεται εκ νέου για τον μήνα Απρίλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 164ης...