Αρχική Συναξάρι 3ης Ἀπριλίου Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΗΣ ΒΥΡΙΤΣΑ

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΗΣ ΒΥΡΙΤΣΑ