Αρχική Συναξάρι 3ης Ἀπριλίου Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ ΡΟΔΟΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ ΡΟΔΟΝ