Αρχική Συναξάρι 3ης Μαρτίου Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ