Αρχική Συναξάρι 18ης ᾿Ιανουαρίου Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ