Αρχική Συναξάρι 16ης ᾿Ιανουαρίου ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ