Αρχική Συναξάρι 15ης Μαῒου aggelos_kiriou_me _ton_osio_paxomio

aggelos_kiriou_me _ton_osio_paxomio