Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 

Πικρότατες ἐντυπώσεις προκαλεῖ ἡ εἴδηση γιά ἀναζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν ἐπερχόμενη ἐπίσκεψη τοῦ ἀντιχρίστου καί αἱρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄ στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα ὑπενθυμίζεται ὅτι τήν πρόσκληση ἀπηύθυνε ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Στίς 23-10-2019 ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νίκος Δένδιας ἐπεσκέφθη τόν Πάπα στό Βατικανό[1]. Τήν ἀποκάλυψη γιά τήν ἔλευση τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα ἔκανε ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς Γιῶργος Καλαντζῆς[2], κατὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας (2020) τοῦ Ἐπιμελητηρίου Καβάλας, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Καβάλας καί Φιλίππων Στεφάνου. Βεβαίως ὑπάρχει καί ἡ σχετική μυστική συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καί τῶν Μητροπολιτῶν, τίς πόλεις τῶν ὁποίων θά ἐπισκεφθεῖ. Ἡ ἐπίσκεψη, λόγῳ κορωναϊοῦ, πέρασε σέ δεύτερη μοίρα, χωρίς ὅμως νά ξεχαστεῖ. Ὁδεύοντας πρός τό τέλος τοῦ κορωναϊοῦ, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε νά ἀναζωπυρώσει τό θέμα. Στίς 13-05-2020 εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, στήν ὁποία, μεταξύ ἄλλων, τόνισε ὅτι προσβλέπει στήν ἐπίσκεψή του στή χώρα μας, μόλις οἱ συνθήκες τό ἐπιτρέψουν. Ὁ Πρωθυπουργός ὑπενθύμισε τούς ἑορτασμούς τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, τό 2021, καί πρότεινε στόν Πάπα, κατά τήν ἑπόμενη ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα, νά ἐπισκεφθεῖ πόλεις, πού βρίσκονται στό ἐπίκεντρο τῶν πρώτων χρόνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀκολουθώντας τά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου[3].

Ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ ὁποῖος θα συνοδεύεται ἀπό τούς οἰκουμενιστές Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, θά ἐπισκεφτεῖ τήν Θεσσαλονίκη, τήν Βέροια, τήν Καβάλα, τούς Φιλίππους, τήν Ἀθήνα καί τήν Κόρινθο. Τό πρόσχημα τῆς ἐπισκέψεως εἶναι ὅτι ὁ Πάπας ἐπιθυμεῖ νά περπατήσει στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Οἱ ἡμέτεροι ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα θά τονίσει τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἔναντι τοῦ ἐθνικοῦ μας προβλήματος μέ τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων καί τήν ἐπαίσχυντη «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» καί ὅτι θα αὐξήσει τόν θρησκευτικό τουρισμό στή Χώρα μας, ὁ ὁποῖος ἔχει μειωθεῖ, λόγῳ τῆς ἀπαγόρευσης πραγματοποιήσεως προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν ἀπό τήν Ρωσία στήν Ἑλλάδα, ἐξαιτίας τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς νέας σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Κύπρο ὑπενθυμίζεται ὅτι τήν πρόσκληση ἀπηύθυνε ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκος Ἀναστασιάδης, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τό Βατικανό στίς 18-11-2019[4]. Ἡ ἐπίσκεψη σχεδιάζεται νά πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ 2020, χρονιά ἑορτασμῶν γιά τά ἑξήντα (60) χρόνια ἀπό τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί δέκα (10) χρόνια μετά τήν τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄. Βεβαίως ὑπάρχει καί ἡ σχετική μυστική συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου. Ἡ ἐπίσκεψη, λόγῳ κορωναϊοῦ, πέρασε σέ δεύτερη μοίρα, χωρίς ὅμως νά ξεχαστεῖ. Ὁδεύοντας πρός τό τέλος τοῦ κορωναϊοῦ, ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης φρόντισε νά ἀναζωπυρώσει τό θέμα. Στίς 04-05-2020 εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, καί τοῦ ἀπηύθυνε ἐκ νέου πρόσκληση γιά πραγματοποίηση ἐπίσημης ἐπίσκεψής του στήν Κύπρο, ὅταν οἱ συνθῆκες τό ἐπιτρέψουν. Ἐπίσης, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐνημέρωσε τόν Ποντίφικα γιά τήν ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης νά συνεισφέρει στήν αἱρετική Παπική Κοινότητα τοῦ λεγομένου «Ἁγίου Αἰγιδίου» καί τήν Ὀργάνωση Caritas, ποσό συνολικοῦ ὕψους 40.000€, ὡς ἔμπρακτη ἀπόδειξη ἀλληλεγγύης καί συμπαράστασης, καθώς ἐπίσης καί ὡς ἔνδειξη τῆς βαθειᾶς φιλίας καί τῶν δεσμῶν, πού συνδέουν τήν Κύπρο μέ τό Βατικανό[5].

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἐξῆς :

α) Ἡ πτώση τῶν ἐκκλησιαστικῶν οἰκουμενιστικῶν ταγῶν συνεχίζεται μέ ἀμείωτους ρυθμούς. Μετά τόν Οἰκουμενισμό, τό Κολυμπάρι, τό Οὐκρανικό καί τό σφράγισμα τῶν Ναῶν, λόγῳ κορωναϊοῦ, ἔρχεται καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Ρώμης, συμβόλου τῆς ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς», τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» καί τῆς πανθρησκείας.

β) Εἶναι ἡ τρίτη φορά, πού ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας ἐπισκέπτεται τήν Ἑλλάδα. Ἡ πρώτη φορά ἦταν τόν Μάιο τοῦ 2001, ὅταν ὁ Πάπας Ἰωάννης – Παῦλος Β΄ ἐπεσκέφθη τήν Ἀθήνα ἐπί Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου καί ἡ δεύτερη ἦταν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, ὅταν ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, μαζί μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, ἐπεσκέφθη τήν Λέσβο.

γ) Ἔχουμε πάλι τό ἴδιο σκηνικό, ὅπως καί στίς προηγούμενες δύο ἐλεύσεις τοῦ Πάπα. Τό 2001 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος. Τό 2016 καί τό 2019 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

δ) Εἶναι ἡ δεύτερη φορά, πού ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας ἐπισκέπτεται τήν Κύπρο. Ἡ πρώτη φορά ἦταν τόν Ἰούνιο τοῦ 2010, ὅταν ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ ἐπεσκέφθη τήν Πάφο, τήν Λευκωσία καί τήν Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου[6].

ε) Ἔχουμε πάλι τό ἴδιο σκηνικό, ὅπως καί στήν προηγούμενη ἔλευση τοῦ Πάπα. Τό 2010 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας.

στ) Ὀ Πάπας Φραγκῖσκος δέν ἔρχεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, γιά νά προσκυνήσει, ἀλλά γιά νά τόν προσκυνήσουμε ὡς παγκόσμιο πολιτικοθρησκευτικό ἡγέτη καί νά μαγαρίσει τή Χώρα μας.

ζ) Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, τά βήματα τοῦ ὁποίου προφασίζεται ὅτι θέλει νά ἀκολουθήσει ὀ Πάπας, εἶναι λάβρος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν. Ἄς θυμηθοῦμε μόνο τό Παύλειο˙ «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει, ὤν αὐτοκατάκριτος»[7].

η) Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι, ὄχι μόνο αἵρεση, ἀλλά ἀναίρεση καί καθαίρεση τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ.

θ) Ὁ ἅγιος ἔνδοξος ἐθνοϊερομάρτυς καί ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός τονίζει : «Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε»! «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι· ὁ ἕνας εἶναι ὁ πάπας καὶ ὁ ἕτερος εἶναι αὐτὸς, ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ κεφάλι μας, χωρὶς νὰ εἰπῶ τὸ ὄνομά του, τὸ καταλαβαίνετε, μὰ λυπηρὸν εἶναι νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ, διότι αὐτοὶ οἱ Ἀντίχριστοι εἶναι εἰς τὴν ἀπώλειαν, καθὼς τὸ ἔχουν»[8].

ι) Ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα δέν πρόκειται νά μᾶς ὠφελήσει ἐθνικά στό ζήτημα τῆς Μακεδονίας, διότι, ὡς γνωστόν, τό Βατικανό στηρίζει τά Σκόπια.

ια) Ὁ θρησκευτικός τουρισμός εἶναι ἔννοια ἄγνωστη στήν Ὀρθοδοξία. Τά Ὀρθόδοξα μνημεῖα καί προσκυνήματα προσελκύουν μόνα τους μέ τήν Χάρι καί τό μεγαλεῖο τους.

ιβ) Ὁ Παπισμός ὡς διαχρονικός ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιχειρεῖ μέ ἤπια μέσα, ὡς Δούρειος Ἴππος, νά ὑποτάξει ἐκ τῶν ἔσω τήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο Ἑλλάδα καί Κύπρο.

ιγ) Τόν 15ο αἰ. οἱ πρόγονοί μας, γιά νά ἀποφύγουν τόν ἐξ Ἀνατολῶν κίνδυνο τῶν Τούρκων, ζήτησαν βοήθεια ἀπό τήν Δύση, τόν Πάπα. Ἐναντι τοῦ ἐξανατολισμοῦ προτίμησαν τόν ἐκδυτικισμό, τόν ἐκλατινισμό. Ἡ παπική βοήθεια, ὅμως, δέν ἦλθε ποτέ, μέ ἀποτέλεσμα τήν Ἄλωση τῆς Πόλεως. Καί τόν ἐξανατολισμό δέν ἀπέφυγαν, ἀλλά καί στόν ἐκδυτικισμό ὑπέκυψαν. Καί πάλι σήμερα, μέ πρόφαση τό μεταναστευτικό ζήτημα καί τόν κίνδυνο τῶν Τούρκων, ζητᾶμε βοήθεια ἀπό τόν Πάπα. Δέν θά μᾶς βγεῖ σέ καλό. Δέν πρέπει νά στηριχθοῦμε στή βοήθεια τῆς Δύσης, παρά μόνον στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, τήν Κυρία Θεοτόκο, τούς ἀντιπαπικούς Ἁγίους μας καί τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Δέν πρέπει νά ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος.

ιδ) Διακηρύττουμε καί διατρανώνουμε στεντορείᾳ τῇ φωνῇ σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς ὅτι Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ PAX VATICANA. Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΘΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΕΙΣΒΟΛΕΑ.

[1] https://katanixi.gr/2019/10/23/συνάντηση-πάπα-φραγκίσκου-δένδια-στο/

[2] Τό ὅραμα τοῦ Γ. Καλαντζῆ : Πατριάρχης καί Πάπας νά περπατήσουν μαζί στούς Φιλίππους, 02-08-2019, https://katanixi.gr/2019/08/02/το-ὅραμα-του-γ-καλαντζή-πατριάρχης-καί/, Ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένα στή Μακεδονία. Σχεδιασμοί αντιδράσεων! 17-01-2020, https://katanixi.gr/2020/01/17/ανακοινώθηκε-η-επίσκεψη-του-πάπα-φραγ/, https://www.youtube.com/watch?v=P3bC1I70KSE

[3] Τηλεφωνική ἐπικοινωνία Μητσοτάκη – Πάπα Φραγκίσκου, 13-05-2020, https://www.romfea.gr/diafora/37025-tilefoniki-epikoinonia-prothupourgou-me-papa-fragkisko

[4] Τί δώρα ἀντάλλαξαν Πρόεδρος Ἀναστασιάδης – Πάπας Φραγκῖσκος, 18-11-2019, https://www.alphanews.live/politics/ti-dora-antallaxan-proedros-anastasiadis-papas-fragkiskos-binteofoto, https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-lesrB445VY&feature=emb_logo

[5] Τηλεφωνική ἐπικοινωνία τοῦ προέδρου Ἀναστασιάδη μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, 04-05-2020, https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/930813/ti-syzitisan-tilefonika-ptd-kai-papas-fraggiskos-a

[6] http://www.kykkos.org.cy/imkt.cy.net/11/T11-006.pdf

[7] Τίτ. 3, 10-11.

[8] Βλ. τὴν Η´ Διδαχὴ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Χωρίς την παρουσία πιστών η φετινή πανήγυρη του Πολιούχου της Σπάρτης

Δυστυχώς χωρίς την παρουσία πιστών εντός του περικαλλούς Ιερού Ναού τίμησε φέτος τον Πολιούχο της, Όσιο Νίκωνα τον ‘’Μετανοείτε’’, η Σπάρτη, λόγω των μέτρων...

14 επέτειος από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου

Σε ανάμνηση της δεκάτης τετάρτης (14) επετείου από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Διονύσιος λειτούργησε σήμερα Πέμπτη,...

Τηρούμε τα μέτρα μέχρι να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει o Θεός

Με αφορμή την ιδιαίτερη επιβάρυνση της περιοχής από την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων covid-19 η Ιερά Μητρόπολις Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ανακοινώνει ότι στις...

Το κουτσομπολιό τυφλώνει τον άνθρωπο

Η καταλαλιά είναι πολύ βαρύ και ολέθριο αμάρτημα. Ωστόσο μερικοί άνθρωποι την έχουν σαν τροφή και ξεκούραση. Εσύ όμως, πιστή στον Κύριο αδελφή, να...

«Πόλεμος» Συνοδικών με αλληλοκατηγορίες για παιχνίδια…

του Γιώργου Χρυσάνθου Έψαχνε την πλειοψηφία και την βρήκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με αποτέλεσμα και επίσημα από σήμερα η Κυπριακή Εκκλησία να αναγνωρίζει το Αυτοκέφαλο...

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Νικολάου Κοκολάκη

Εξεδήμησεν εις Κύριον Ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Νικόλαος Κοκολάκης, σε ηλικία 90 ετών. Ο π. Νικόλαος διακρίθηκε για το πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό...

Βαθαίνει το σχίσμα στην Εκκλησία της Κύπρου

(Δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμου)  Την σημερινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου σχολίασε ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου...

Απολογία Μητροπολίτη Κύκκου για το συμβάν με δημοσιογράφο

Απολογία  Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου Σχετικά με το σημερινό επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο, ο οποίος εμφανίστηκε προς το τέλος της συνέντευξής...

Άγιος Στυλιανός, ο Προστάτης των παιδιών – Eορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου

Ο Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του...

Μητροπολίτης Κύκκου: Ζητώ συγνώμη από όλο τον κόσμο

Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος μίλησε αποκλειστικά στο AlphaNews.live για τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο κατά τη διάρκεια της οποίας...

Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης στην Ι.Μ. Θηβών

«Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ» τιμά η Εκκλησία μας την 25η Νοεμβρίου. Η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης τιμήθηκε στο...

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των 118 στο Μονοδένδρι από τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Θλιβερή επέτειο αποτελεί για τη Σπάρτη η 25η Νοεμβρίου, καθώς την ημερομηνία αυτή, το έτος 1943, στη θέση Μονοδένδρι εκτελέσθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα...

Αυστραλίας Μακάριος: Το πρόσωπο του μακαριστού Στυλιανού ταυτίζεται με τη μισή ιστορία της Αρχιεπισκοπής μας

Το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Στυλιανού, στον φερώνυμο...