Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος 

Πικρότατες ἐντυπώσεις προκαλεῖ ἡ εἴδηση γιά ἀναζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν ἐπερχόμενη ἐπίσκεψη τοῦ ἀντιχρίστου καί αἱρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου Α΄ στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα ὑπενθυμίζεται ὅτι τήν πρόσκληση ἀπηύθυνε ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Στίς 23-10-2019 ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νίκος Δένδιας ἐπεσκέφθη τόν Πάπα στό Βατικανό[1]. Τήν ἀποκάλυψη γιά τήν ἔλευση τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα ἔκανε ὁ πάλαι ποτὲ ὑπουργὸς Γιῶργος Καλαντζῆς[2], κατὰ τὴν κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας (2020) τοῦ Ἐπιμελητηρίου Καβάλας, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Καβάλας καί Φιλίππων Στεφάνου. Βεβαίως ὑπάρχει καί ἡ σχετική μυστική συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καί τῶν Μητροπολιτῶν, τίς πόλεις τῶν ὁποίων θά ἐπισκεφθεῖ. Ἡ ἐπίσκεψη, λόγῳ κορωναϊοῦ, πέρασε σέ δεύτερη μοίρα, χωρίς ὅμως νά ξεχαστεῖ. Ὁδεύοντας πρός τό τέλος τοῦ κορωναϊοῦ, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε νά ἀναζωπυρώσει τό θέμα. Στίς 13-05-2020 εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, στήν ὁποία, μεταξύ ἄλλων, τόνισε ὅτι προσβλέπει στήν ἐπίσκεψή του στή χώρα μας, μόλις οἱ συνθήκες τό ἐπιτρέψουν. Ὁ Πρωθυπουργός ὑπενθύμισε τούς ἑορτασμούς τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, τό 2021, καί πρότεινε στόν Πάπα, κατά τήν ἑπόμενη ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα, νά ἐπισκεφθεῖ πόλεις, πού βρίσκονται στό ἐπίκεντρο τῶν πρώτων χρόνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀκολουθώντας τά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου[3].

Ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Φραγκῖσκος, ὁ ὁποῖος θα συνοδεύεται ἀπό τούς οἰκουμενιστές Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, θά ἐπισκεφτεῖ τήν Θεσσαλονίκη, τήν Βέροια, τήν Καβάλα, τούς Φιλίππους, τήν Ἀθήνα καί τήν Κόρινθο. Τό πρόσχημα τῆς ἐπισκέψεως εἶναι ὅτι ὁ Πάπας ἐπιθυμεῖ νά περπατήσει στά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Οἱ ἡμέτεροι ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα θά τονίσει τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἔναντι τοῦ ἐθνικοῦ μας προβλήματος μέ τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων καί τήν ἐπαίσχυντη «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» καί ὅτι θα αὐξήσει τόν θρησκευτικό τουρισμό στή Χώρα μας, ὁ ὁποῖος ἔχει μειωθεῖ, λόγῳ τῆς ἀπαγόρευσης πραγματοποιήσεως προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν ἀπό τήν Ρωσία στήν Ἑλλάδα, ἐξαιτίας τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς νέας σχισματοαιρετικῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν Κύπρο ὑπενθυμίζεται ὅτι τήν πρόσκληση ἀπηύθυνε ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκος Ἀναστασιάδης, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τό Βατικανό στίς 18-11-2019[4]. Ἡ ἐπίσκεψη σχεδιάζεται νά πραγματοποιηθεῖ ἐντός τοῦ 2020, χρονιά ἑορτασμῶν γιά τά ἑξήντα (60) χρόνια ἀπό τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί δέκα (10) χρόνια μετά τήν τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄. Βεβαίως ὑπάρχει καί ἡ σχετική μυστική συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου. Ἡ ἐπίσκεψη, λόγῳ κορωναϊοῦ, πέρασε σέ δεύτερη μοίρα, χωρίς ὅμως νά ξεχαστεῖ. Ὁδεύοντας πρός τό τέλος τοῦ κορωναϊοῦ, ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης φρόντισε νά ἀναζωπυρώσει τό θέμα. Στίς 04-05-2020 εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, καί τοῦ ἀπηύθυνε ἐκ νέου πρόσκληση γιά πραγματοποίηση ἐπίσημης ἐπίσκεψής του στήν Κύπρο, ὅταν οἱ συνθῆκες τό ἐπιτρέψουν. Ἐπίσης, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐνημέρωσε τόν Ποντίφικα γιά τήν ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης νά συνεισφέρει στήν αἱρετική Παπική Κοινότητα τοῦ λεγομένου «Ἁγίου Αἰγιδίου» καί τήν Ὀργάνωση Caritas, ποσό συνολικοῦ ὕψους 40.000€, ὡς ἔμπρακτη ἀπόδειξη ἀλληλεγγύης καί συμπαράστασης, καθώς ἐπίσης καί ὡς ἔνδειξη τῆς βαθειᾶς φιλίας καί τῶν δεσμῶν, πού συνδέουν τήν Κύπρο μέ τό Βατικανό[5].

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω ἔχουμε νά παρατηρήσουμε τά ἐξῆς :

α) Ἡ πτώση τῶν ἐκκλησιαστικῶν οἰκουμενιστικῶν ταγῶν συνεχίζεται μέ ἀμείωτους ρυθμούς. Μετά τόν Οἰκουμενισμό, τό Κολυμπάρι, τό Οὐκρανικό καί τό σφράγισμα τῶν Ναῶν, λόγῳ κορωναϊοῦ, ἔρχεται καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Ρώμης, συμβόλου τῆς ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς», τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» καί τῆς πανθρησκείας.

β) Εἶναι ἡ τρίτη φορά, πού ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας ἐπισκέπτεται τήν Ἑλλάδα. Ἡ πρώτη φορά ἦταν τόν Μάιο τοῦ 2001, ὅταν ὁ Πάπας Ἰωάννης – Παῦλος Β΄ ἐπεσκέφθη τήν Ἀθήνα ἐπί Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου καί ἡ δεύτερη ἦταν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, ὅταν ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, μαζί μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, ἐπεσκέφθη τήν Λέσβο.

γ) Ἔχουμε πάλι τό ἴδιο σκηνικό, ὅπως καί στίς προηγούμενες δύο ἐλεύσεις τοῦ Πάπα. Τό 2001 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος. Τό 2016 καί τό 2019 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

δ) Εἶναι ἡ δεύτερη φορά, πού ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας ἐπισκέπτεται τήν Κύπρο. Ἡ πρώτη φορά ἦταν τόν Ἰούνιο τοῦ 2010, ὅταν ὁ Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ ἐπεσκέφθη τήν Πάφο, τήν Λευκωσία καί τήν Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου[6].

ε) Ἔχουμε πάλι τό ἴδιο σκηνικό, ὅπως καί στήν προηγούμενη ἔλευση τοῦ Πάπα. Τό 2010 τήν πρόσκληση στόν Πάπα ἀπηύθυνε ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας.

στ) Ὀ Πάπας Φραγκῖσκος δέν ἔρχεται στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, γιά νά προσκυνήσει, ἀλλά γιά νά τόν προσκυνήσουμε ὡς παγκόσμιο πολιτικοθρησκευτικό ἡγέτη καί νά μαγαρίσει τή Χώρα μας.

ζ) Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, τά βήματα τοῦ ὁποίου προφασίζεται ὅτι θέλει νά ἀκολουθήσει ὀ Πάπας, εἶναι λάβρος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν. Ἄς θυμηθοῦμε μόνο τό Παύλειο˙ «αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει, ὤν αὐτοκατάκριτος»[7].

η) Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι, ὄχι μόνο αἵρεση, ἀλλά ἀναίρεση καί καθαίρεση τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ.

θ) Ὁ ἅγιος ἔνδοξος ἐθνοϊερομάρτυς καί ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός τονίζει : «Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε»! «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι· ὁ ἕνας εἶναι ὁ πάπας καὶ ὁ ἕτερος εἶναι αὐτὸς, ὁποῦ εἶναι εἰς τὸ κεφάλι μας, χωρὶς νὰ εἰπῶ τὸ ὄνομά του, τὸ καταλαβαίνετε, μὰ λυπηρὸν εἶναι νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ, διότι αὐτοὶ οἱ Ἀντίχριστοι εἶναι εἰς τὴν ἀπώλειαν, καθὼς τὸ ἔχουν»[8].

ι) Ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα δέν πρόκειται νά μᾶς ὠφελήσει ἐθνικά στό ζήτημα τῆς Μακεδονίας, διότι, ὡς γνωστόν, τό Βατικανό στηρίζει τά Σκόπια.

ια) Ὁ θρησκευτικός τουρισμός εἶναι ἔννοια ἄγνωστη στήν Ὀρθοδοξία. Τά Ὀρθόδοξα μνημεῖα καί προσκυνήματα προσελκύουν μόνα τους μέ τήν Χάρι καί τό μεγαλεῖο τους.

ιβ) Ὁ Παπισμός ὡς διαχρονικός ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπιχειρεῖ μέ ἤπια μέσα, ὡς Δούρειος Ἴππος, νά ὑποτάξει ἐκ τῶν ἔσω τήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο Ἑλλάδα καί Κύπρο.

ιγ) Τόν 15ο αἰ. οἱ πρόγονοί μας, γιά νά ἀποφύγουν τόν ἐξ Ἀνατολῶν κίνδυνο τῶν Τούρκων, ζήτησαν βοήθεια ἀπό τήν Δύση, τόν Πάπα. Ἐναντι τοῦ ἐξανατολισμοῦ προτίμησαν τόν ἐκδυτικισμό, τόν ἐκλατινισμό. Ἡ παπική βοήθεια, ὅμως, δέν ἦλθε ποτέ, μέ ἀποτέλεσμα τήν Ἄλωση τῆς Πόλεως. Καί τόν ἐξανατολισμό δέν ἀπέφυγαν, ἀλλά καί στόν ἐκδυτικισμό ὑπέκυψαν. Καί πάλι σήμερα, μέ πρόφαση τό μεταναστευτικό ζήτημα καί τόν κίνδυνο τῶν Τούρκων, ζητᾶμε βοήθεια ἀπό τόν Πάπα. Δέν θά μᾶς βγεῖ σέ καλό. Δέν πρέπει νά στηριχθοῦμε στή βοήθεια τῆς Δύσης, παρά μόνον στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό μας, τήν Κυρία Θεοτόκο, τούς ἀντιπαπικούς Ἁγίους μας καί τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Δέν πρέπει νά ἐπαναλάβουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος.

ιδ) Διακηρύττουμε καί διατρανώνουμε στεντορείᾳ τῇ φωνῇ σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς ὅτι Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΣ. ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ PAX VATICANA. Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΘΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΕΙΣΒΟΛΕΑ.

[1] https://katanixi.gr/2019/10/23/συνάντηση-πάπα-φραγκίσκου-δένδια-στο/

[2] Τό ὅραμα τοῦ Γ. Καλαντζῆ : Πατριάρχης καί Πάπας νά περπατήσουν μαζί στούς Φιλίππους, 02-08-2019, https://katanixi.gr/2019/08/02/το-ὅραμα-του-γ-καλαντζή-πατριάρχης-καί/, Ἀνακοινώθηκε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἑλλάδα καί συγκεκριμένα στή Μακεδονία. Σχεδιασμοί αντιδράσεων! 17-01-2020, https://katanixi.gr/2020/01/17/ανακοινώθηκε-η-επίσκεψη-του-πάπα-φραγ/, https://www.youtube.com/watch?v=P3bC1I70KSE

[3] Τηλεφωνική ἐπικοινωνία Μητσοτάκη – Πάπα Φραγκίσκου, 13-05-2020, https://www.romfea.gr/diafora/37025-tilefoniki-epikoinonia-prothupourgou-me-papa-fragkisko

[4] Τί δώρα ἀντάλλαξαν Πρόεδρος Ἀναστασιάδης – Πάπας Φραγκῖσκος, 18-11-2019, https://www.alphanews.live/politics/ti-dora-antallaxan-proedros-anastasiadis-papas-fragkiskos-binteofoto, https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-lesrB445VY&feature=emb_logo

[5] Τηλεφωνική ἐπικοινωνία τοῦ προέδρου Ἀναστασιάδη μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, 04-05-2020, https://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/930813/ti-syzitisan-tilefonika-ptd-kai-papas-fraggiskos-a

[6] http://www.kykkos.org.cy/imkt.cy.net/11/T11-006.pdf

[7] Τίτ. 3, 10-11.

[8] Βλ. τὴν Η´ Διδαχὴ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Πατέρες και Μητέρες μου, ανοίξτε τα μοναστήρια μας ακόμη περισσότερο στον λαό του Θεού»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Πρώτη Παμμοναστική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος συνεκάλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών σήμερα το απόγευμα, ημέρα εορτής...

Πως να περάσεις τη νύχτα σου…

Το βράδυ, με το τέλος όλων των έργων της ημέρας, ευχαρίστησε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες πού έλαβες κατά τη διάρκεια της ημέρας,...

Μητροπολίτης Διδυμοτείχου: Νά πιστεύουμε χωρίς συμβιβασμούς καί ἐκπτώσεις

Στν Ιερό Ενοριακό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ορεστιάδος ιερούργησε την Κυριακή των Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, 31 του μηνός Μαΐου ε.ε. ο Σεβασμιώτατος...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων στην Μητρόπολη Νεαπόλεως

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου ιερούργησε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, την Κυριακή 31 Μαΐου 2020. Κυριακή των αγίων Πατέρων σήμερα και η μνήμη...

Μητροπολίτης Σύρου: H περίοδος αυτή είναι ευκαιρία προβληματισμού και αλλαγής τρόπου ζωής

Στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής, της επιλεγομένης και «Αγίας», όπου φυλάσσεται από αιώνων η ομώνυμη θαυματουργός Εικόνα, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο...

Συναξάρι 1ης Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰουστίνου, τοῦ Φιλοσόφου. Ὁ «θαυμασιώτατος» Ἰουστίνος, κατά τόν μαθητή του Τατιανό, ἐγεννήθηκε...

Υπέρ αναπαύσεως Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Γερβασίου Σαρασίτη

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 τελέσθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπως και σε όλους τους ναούς της πόλης μας, τρεις Θείες Λειτουργίες...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων στον Άγιο Χριστόφορο Παγγαίου

ην Κυριακή 31 Μαΐου 2020, των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον ενοριακό...

Στο Αργυροπούλι ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Στο κήρυγμα του, ο σεπτός μας Ποιμενάρχης αναφέρθηκε στην Αποστολική...
video

Φθιώτιδος: «Έχουμε ανάγκη από Πατέρες που θα μεταδίδουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την τελευταία Ενορία της Μητροπόλεως του στα σύνορα με τον Νομό Βοιωτίας, η οποία συνδέει πνευματικά την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος...

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στην Καλαμάτα

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας τέλεσε την Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας...

Χειροθεσία Πρωτοπρεσβυτέρου στο Σύδνεϋ

Μήνυμα ενότητας έστειλε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, με την ευκαιρία του εορτασμού της μνήμης των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου. Την...

5ετές Μνημόσυνο Γέροντος Χρυσοστόμου Γκέλμπεση στη Μονή Ελευθερωτρίας Ζακύνθου

Κείμενο και ποίημα: π. Παναγιώτης Καποδίστριας Φωτο-ανταπόκριση: π. Σεραφείμ Κονίδης Σήμερα το πρωί, Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 31η Μαΐου 2020, στη Γυναικεία Μονή Παναγίας της Ελευθερωτρίας Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκε Αρχιερατική...

16 χρόνια ακώλυτης λειτουργίας του Ξενώνα συνοδών ασθενών της Ι.Μ. Νεαπόλεως

ΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Συμπληρώνονται φέτος, 16 χρόνια ακώλυτης λειτουργίας...

Μελιτηνής Μάξιμος: H εκκοσμίκευση και ο ζηλωτισμός κατατρώγουν το σώμα της Εκκλησίας

Σήμερα, Κυριακή των 318 Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, ήταν η πρώτη Κυριακή επαναλειτουργίας των Ι. Ναών στη Γαλλία με τη συμμετοχή πιστών....