«Ἄκου ἕνα βιβλίο» μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πέραν τῶν δυσκολιῶν στήν περιοχή πού κάθε φορά κήρρυτε τό Εὐαγγέλιο, εἶχε νά ἀντιμετωπίσει καί τίς μεγάλες ἀπογοητεύσεις, ἀπό τά μέρη ἐκεῖνα πού ἤδη εἶχε κατηχήσει, στά ὁποῖα ὅμως διάφοροι ψευδαπόστολοι κήρυτταν ἀλλότριες διδασκαλίες καί φυσικά συκοφαντώντας τό πρόσωπό του καί τό ἔργο του. Ἔτσι, ἡ σύνταξη μιᾶς ἐπιστολῆς ἀποτελοῦσε τόν τρόπο τῆς ἀντιμετώπισης περί τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀντίκρουσης τῶν συκοφαντιῶν ἐναντίον του. Ἔτσι, καί ἡ «πρός Ἐφεσίους» δέν ἀποτελεῖ ἐξαίρεση. Πιθανότατα συντάσσει τήν ἐπιστολή αὐτή ἐνῶ βρίσκεται δέσμιος (3,1. 4,1. 6,20).[1]
 
«Περιέχει γενική κατήχηση καθώς καί γενικές παραινέσεις πρός τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀδιακρίτως, χωρίς νά ἀναφέρεται σέ εἰδικές καταστάσεις. Ὁπωσδήποτε ἔχει γενικό κατηχητικό χαρακτῆρα».[2] Οἱ παραλῆπτες εἶναι πρώην ἐθνικοί πού κατηχοῦνται, ἀλλά πού βρίσκονται σέ ἑνότητα μέ τούς Ἰουδαίους. Εἶναι σαφές ὅτι ὁ Παῦλος θέλει καί κηρρύτει τήν «ἐν Χριστῷ» παγκόσμια ἑνότητα ὅλης τῆς Ἐκκλησίας.[3] Ξεκαθαρίζει ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί ἔχουν τήν θέση τους μέσα σ’ αὐτήν τήν οἰκουμενική Ἐκκλησία. Ὑπάρχουν ἐπιμέρους τοπικές Ἐκκλησίες, ἀλλά ὅλες ἀνήκουν στήν Μία Ἐκκλησία.[4]   Ὁ καθηγητής Καραβιδόπουλος ἀναφέρει γιά τό θέμα αὐτό: «Ἡ νέα αὐτή οἰκογενειακή σχέση ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους καί μέ τόν Θεό μπορεῖ νά ζεστάνει τήν καρδιά τους, νά τούς ξαναδώσει τή χαμένη πατρίδα γιά τό μέλλον καί νά τούς μεταβάλει ἀπό βιολογικές μονάδες σέ πρόσωπα».[5]
 
Τά θέματα πού προέκυψαν ὡς πρός τήν γνησιότητας τῆς ἐπιστολῆς ξεκίνησαν κυρίως ἀπό τόν 18ο αἰώνα καί εἶναι πολλά, κυρίως ἀφοροῦν στήν διαφορά τῆς γλῶσσας καί τοῦ ὕφους της σέ σχέση μέ τίς ἄλλες ἐπιστολές τοῦ Παύλου,[6] καί κυρίως ἡ σχέση της μέ τήν «Πρός Κολοσσαεῖς».[7]    Μέχρι καί σήμερα πάντως ἀποτελεῖ ἕνα ἀκανθῶδες καί δυσεπίλυτο θέμα. Ὡστόσο, καί τά ἐπιχειρήματα ὑπέρ τῆς ἑνότητας καί γνησιότητας εἶναι ἱκανά, μέ κυριότερο τήν «μαρτυρία τῆς ἐπιστολῆς» στήν ἀρχαία ἐκκλησιαστική παράδοση. Ὁ Ἰγνάτιος, ὁ Πολύκαρπος,  τήν «γνωρίζουν», ὁ Μουρατόρι καί ὁ Μαρκίων τήν συμπεριλαμβάνουν στόν κανόνα τους. Ὁ Εἰρηναῖος, ὁ Κλήμης Ἀλεξανδρείας, ὁ Τερτυλλιανός καί ὁ Κυπριανός βεβαιώνουν περί αὐτῆς.[8]
 
Ὡς πρός τόν τόπο καί τόν χρόνο συγγραφῆς ὑπάρχουν κατά βάση δύο πιθανές προσεγγίσεις. Γράφτηκε ἤ στήν Ρώμη μεταξύ τῶν ἐτῶν 61-63, ἤ στήν Μικρά Ἀσία περί τό 90 μ.Χ.[9]
 
Τό κύριο θέμα τῆς Ἐπιστολῆς εἶναι «ἡ ἀποκάλυψη τοῦ μυστηρίου τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀνακεφαλαίωση τῶν πάντων διά τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία» (1,9).[10]  Τά χριστολογικά καί ἐκκλησιολογικά θέματα δεσπόζουν. Ὁ Χριστός μέσῳ τῆς θυσίας του προσφέρει τήν ἄφεση τῶν παραπτωμάτων (1,7). Μέ τήν ἀνάστασή Του ἑνώνει τούς ἀνθρώπους καί καθίσταται κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας. Δέν ὑπάρχει πλέον καμμία διάκριση ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.[11] Ὅλα συνενώνονται στήν Ἐκκλησία μέσῳ Αὐτοῦ. Ὁ Χριστός ἀνακαινίζει τόν ἄνθρωπο καί οἱ πιστοί «ἐπιβάλλεται» νά ἀποβάλλουν τόν παλαιό ἄνθρωπο καί νά ἐνδυθοῦν τόν νέο, μιμούμενοι τόν Θεό. Μέ τήν πίστη στόν Χριστό, μέσα στήν Ἐκκλησία Του, ζεῖ ὁ πιστός τήν τέλεια κοινωνία. Ὑποτάσσεται ὁ ἕνας στόν ἄλλον, χαρίζουν τά πάντα ὁ ἕνας στόν ἄλλον. Ἔχουν νά ἀντιπαλέσουν τόν διάβολο γι’αὐτό χρειάζονται καί φοροῦν «πανοπλία». Προσεύχονται «ἀδιαλείπτως», ψάλλουν καί ὑμνοῦν τόν Θεό γιά τόν πλοῦτο τῆς χάριτός Του (5,20).[12]
 
[1] Παναγοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, 250.
[2] Παναγοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, 254.
[3] Καραβιδοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2016, σ.304.
[4] Καραβιδοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2016, σ.305.
[5] Καραβιδοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2016, σ.309.
[6] Klaus- Michael Bull, Βιβλιογνωσία της Καινής Διαθήκης, (μετ. Χρ. Καρακόλη), Ἀθήνα 2015.
[7] Καραβιδοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2016, σσ.307-308.
[8] Παναγοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, 252.
[9] Παναγοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, 254.
[10] Παναγοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, 259.
[11] Παναγοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, 259.
[12] Παναγοπούλου Ἰω., Εἰσαγωγή στήν Καινή Διαθήκη, Ἀθήνα 1995, 260.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο Βραχωρίτης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ανάμεσα στη χορεία των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται: «εξ Αγαρηνών». Πρόκειται για πολλούς...

Ἡ Ἀπόκρυφος Γραμματεία – Τό ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ὁ Ἐνώχ θεωρεῖται πώς εἶναι ὁ ἕβδομος μετά τόν Ἀδάμ Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια πρίν τοῦ Κατακλυσμοῦ....

Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Γράφομεν τὸ παρὸν προκειμένου νὰ προφθάσωμεν τὰς ἐξελίξεις καὶ νὰ περισωθῆ ὅ,τι εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ συνοδικὸν σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστον...

«Κλείνουν το Άγιο Όρος με πρόσχημα τον κορονοϊό ενόψει της επίσκεψης Μισούστιν, δεν υπάρχει έξαρση»

Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Άγιο Όρος την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ προγραμματίζεται να καταλύσει στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος. Η επικείμενη...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Συμπάσχουμε όλοι – Να γίνουν σωστά έργα και όχι μπαλώματα»

Ποιμαντική περιοδεία σε πληγείσες περιοχές πραγματοποιεί ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών ο οποίος απο την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους πληγέντες και εμφανίστηκε συγκινημένος απο τα...

Ζάεφ σε Βαρθολομαίο: Να δοθεί αυτοκεφαλία στη Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ ζήτησε με επιστολή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη η αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία...

Τα πάντα για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου του Ακριτοχωρίου Σερρών

Όταν ρώτησαν οι Ιεροσολυμίτες τον Πρόδρομο να τους πει για τον εαυτό του, ποιος είναι, εκείνος απάντησε: «Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Μέσα...

Πρώτος στον τρύγο των σταφυλιών ο Μητροπολίτης Μαντινείας

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέ ἐθελοντική ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά ἄλλη μία χρονιά βρέθηκε τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2020...

Αυτόφωρο για τους «αρνητές της μάσκας» ζητά με εγκύκλιο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα και να ακολουθούν ακόμα και την αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι συγκεκριμένοι πολίτες αρνούνται τη χρήση μάσκας παρά τα μέτρα, ζητά...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Στομίου

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραλίας Στομίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παραμονή της εορτής της Συλλήψεως...

Ίδρυση νέας Μητροπόλεως;;; Υπάρχει εκλεκτός;;

Πολλές συζητήσεις και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο οικονομικός έλεγχος σε όλους τους Ναούς μίας Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας τον οποίον ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος και αποφάσισε να...

Τρισάγιο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Δωρόθεο

Στο Α´ Κοιμητήριο Αθηνών μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε τρισάγιο επί του Τάφου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και...

Tην Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα θα εορτάσει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα, θα εορτάσει η Πύλος κατά το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2020. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής και ώρα...

Εκκλησία και η Οικουμενική Κίνηση

1. Ἀρχίζω τά λεγόμενα «ἐκκλησιολογικά» κηρύγματα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, καί παρακαλῶ νά τά προσέξετε ἰδιαίτερα. Γιατί τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Θά...