ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ  KAI  ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ  Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

«ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο  ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ IΑ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΨΑΛΤΙΚΗΣ   ΤΕΧΝΗΣ

O Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Ι.Μ. Δημητριάδος «Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης», σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού προκηρύσσει, τον IΑ΄ Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκκλησιαστικής  Ψαλτικής Τέχνης.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο:
α) Την προβολή της γνήσιας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Παράδοσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.
β) Την ενίσχυση του φρονήματος των νέων Ιεροψαλτών και σπουδαστών της ψαλτικής τέχνης.
γ) Την προσφορά κινήτρων για περαιτέρω μελέτη και βελτίωσή τους.
δ) Τη γνωριμία και την ανάπτυξη δεσμών αγάπης και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Το φετινό διαγωνισμό θα έχουμε την χαρά και την τιμή να ευλογήσει και να παρακολουθήσει ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται

α) Σε εμπειρικούς Ιεροψάλτες.
β) Σε μαθητές και σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής (ανεξαρτήτως μουσικού επιπέδου, ηλικίας και φύλου) από όλες ανεξαιρέτως της Σχολές Βυζαντινής Μουσικής και τα αντίστοιχα Τμήματα των Ωδείων της Μητροπόλεώς μας και όχι μόνον.
γ) Σε μαθητές των Μουσικών Σχολείων.

Ο ΙΑ΄ Πανελλήνιος Διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στα Μελισσάτικα Βόλου.

Όροι συμμετοχής και αξιολόγησης στον Διαγωνισμό

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υποβάλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο αίτησης συμμετοχής έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ερμηνεύσουν έναν ύμνο επιλογής, του επιπέδου της κατηγορίας, στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή. Δεν επιτρέπεται να παραβούν αυτόν τον όρο, ούτε για ευκολότερου ούτε για δυσκολότερου επιπέδου ύμνο. Αυτό έχει σημασία για την δίκαιη βαθμολόγησή τους. Διαφορετικά, η συμμετοχή τους ακυρώνεται.

– Οι διαγωνιζόμενοι θα ερμηνεύσουν μόνο το μέλος των ύμνων και όχι την «παραλλαγή».

–  Δεν επιτρέπεται η συνοδεία Ισοκρατήματος.

–  Εκτός των διαγωνιζομένων της κατηγορίας, «Εμπειρικοί Ιεροψάλτες», όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να υποβάλουν στην Κριτική Επιτροπή καθαρά φωτοαντίγραφα των έργων που οι ίδιοι έχουν επιλέξει.

– Τα επιλεχθέντα από τους υποψηφίους έργα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τις εξής κλασσικές μουσικές εκδόσεις: Αναστασιματάριο και Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου ή Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου ή Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ή Ιακώβου Πρωτοψάλτου ή Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Μουσική Συλλογή Γεωργίου Πρωγάκη,  Ταμείον Ανθολογίας Θεοδώρου Φωκαέως, Μεγ. Εβδομάδα-Πεντηκοστάριον Γεωρ. Ραιδεστηνού, Αι δύο (νέαι) Μέλισσαι Αγαθ. Κυριαζίδη.

Δεν θα γίνουν δεκτοί διαγωνιζόμενοι που θα παραβούν τον όρο αυτό.

– Η ρυθμική αγωγή, η έκφραση (ποιοτικές αναλύσεις), η τονικότητα που επιλέγεται κλπ., είναι προσωπικά στοιχεία, τα οποία μπορεί ο κάθε διαγωνιζόμενος να επιλέξει και να ακολουθήσει ελεύθερα. Η Κριτική Επιτροπή, όμως, θα λάβει υπ όψιν και θα κρίνει την συνέπεια των διαγωνιζομένων στις επιλογές αυτές, π.χ. το αν ο ρυθμός εκτέλεσης είναι αργός η γοργός, δεν θα αποτελέσει στοιχείο κρίσης και βαθμολόγησης, αν όμως, ο εξεταζόμενος δεν είναι συνεπής στον ρυθμό που επέλεξε (είναι άρρυθμος η ασταθής), αυτό θα αποτελέσει στοιχείο βαθμολόγησης. Το ίδιο θα ισχύσει και με την έκφραση (ποιοτικές αναλύσεις). Αν πάλι κάποιος επιλέξει υψηλή τονικότητα, θα βαθμολογηθεί αρνητικά αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής της τονικότητας.

– Η επιλογή της τονικότητας και το «κούρδισμα» στον ήχο κατά την στιγμή του διαγωνισμού θα πρέπει να γίνει από τον διαγωνιζόμενο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει από τον συνοδό διδάσκαλο η άλλο πρόσωπο.

– Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι όλοι παρόντες σε όλες τις ακροαματικές διαδικασίες, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, να χειροκροτήσουν και να εμψυχώσουν τους συναγωνιζόμενους και να τους ενισχύσουν αδελφικά στην προσπάθειά τους. Τυχόν απουσία από το ακροατήριο χωρίς σχετική ενημέρωση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθυστερημένη προσέλευση η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (άσκοπες μετακινήσεις στην αίθουσα, φωνασκίες και θόρυβος) θα αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού του διαγωνιζομένου που υποπίπτει σε τέτοια συμπεριφορά.

– Η διαδικασία είναι ανοιχτή στο κοινό.

– Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής, εγνωσμένου κύρους και ορίζεται από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

– Η Κριτική Επιτροπή θα βαθμολογεί τον κάθε διαγωνιζόμενο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, σε κλίμακα από 5-10. Οι νικητές θα αναδειχθούν με βάση το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτών.

– Η Κριτική Επιτροπή θα βαθμολογήσει ξεχωριστά και επί ειδικού εντύπου το καθένα από τα παρακάτω στοιχεία της παρουσίασης των διαγωνιζομένων:       

1. Τονική σταθερότητα – Διαστηματική ακρίβεια 5-10 βαθμοί       

2. Χρονική – Ρυθμική σταθερότητα 5 -10 βαθμοί       

3. Πιστότητα στο μουσικό κείμενο – Έκφραση 5-10 βαθμοί       

4. Αναπνευστική και φωνητική τεχνική – Άρθρωση 5-10 βαθμοί       

5. Βαθμός δυσκολίας του επιλεγμένου ύμνου 5-10 βαθμοί, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί στους διαγωνιζομένους μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αιτήσεων με προσωπικό e-mail.

– Ο διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει από κάθε κριτή 20-40 βαθμούς για κάθε ύμνο και 5-10 βαθμούς για τον βαθμό δυσκολίας του επιλεγμένου ύμνου, δηλαδή σύνολο από 25-50 βαθμούς.

– Το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτών για κάθε διαγωνιζόμενο θα αποτελέσει τον τελικό βαθμό αυτού.

– Οι νικητές θα λάβουν ανά κατηγορία Α, Β, Γ Βραβείο, Α, Β, Γ Έπαινο, , Α, Β, Γ Διάκριση, ανάλογα με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν.

– Οι βαθμολογίες και η τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων θα παραμείνουν μυστικές και θα ανακοινωθούν στο τέλος του διαγωνισμού, κατά την Τελετή Βράβευσης των διαγωνισθέντων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο.

– Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, θα συμμετέχουν σε μία χορωδία, η οποία θα ερμηνεύσει τους υποχρεωτικούς ύμνος του διαγωνισμού. Ο στόχος είναι η συνύπαρξη των διαγωνιζομένων σε ένα χορό ψαλτών και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.

– Οι διαγωνιζόμενοι και τα μέλη των Κριτικών Επιτροπών με τη δήλωση συμμετοχής τους αποδέχονται το ενδεχόμενο ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης της διαδικασίας και παραχωρούν το δικαίωμα δημοσίευσης μέρους ή όλου του σχετικού υλικού μέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, κυκλοφορίας σε δίσκο κλπ.

– Οι διαγωνιζόμενοι και τα μέλη των Κριτικών Επιτροπών με τη συμμετοχή τους αποδέχονται και όλους τους ανωτέρω όρους συμμετοχής.

Επίπεδα διαγωνιζομένων

Α. ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Εμπειρικοί Ιεροψάλτες ή αρχάριοι μαθητές, μη γνώστες σημειογραφίας (χωρίς παρτιτούρα).

Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σύντομο ειρμολογικό, σύντομο στιχηραρικό και σύντομο παπαδικό μέλος (Σύντομο Αναστασιματάριο, σύντομο Ειρμολόγιο, σύντομες Δοξολογίες, Στιχολογίες, Πολυέλεοι κ.λ.π.).

Γ. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αργό ειρμολογικό, αργοσύντομο στιχηραρικό και παπαδικό μέλος (Αργοσύντομο Αναστασιματάριο, Ειρμολόγιο και Δοξαστάριο, δηλαδή αργοσύντομα Στιχηρά και Δοξαστικά, αργές Καταβασίες και Δοξολογίες, Ασματικά συντόμων Δοξολογιών, αργοσύντομοι Πολυέλεοι, Ανοιξαντάρια και Μακάριος ανήρ, αργοί Αναβαθμοί, κ.λ.π.).

Δ. ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Καλοφωνικό ειρμολογικό, αργό (παλαιό) στιχηραρικό και αργό παπαδικό μέλος (Αργό Αναστασιματάριο, Καλοφωνικό Ειρμολόγιο και Αργό Δοξαστάριο Ιακώβου Πρωτοψάλτου, δηλαδή, αργά Στιχηρά και Δοξαστικά, Καλοφωνικοί Ειρμοί, Κρατήματα, Μαθήματα, Δοξαστικά Πολυελέων, αργά Ανοιξαντάρια και Μακάριος ανήρ, αργά Κεκραγάρια και Πασαπνοάρια, Δύναμις, Χερουβικά, Κοινωνικά κ.λ.π.).

Κατηγορίες διαγωνιζομένων

Οι κατηγορίες των διαγωνιζομένων είναι πολλές, ακριβώς για να επιτευχθεί δίκαιη αξιολόγηση, ανάλογα με το φύλο, και την ηλικία των διαγωνιζομένων. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Αγόρια Δημοτικού έως Λυκείου προ της μεταφώνησης.

2. Αγόρια Δημοτικού έως Λυκείου μετά τη μεταφώνηση.

3. Κορίτσια Δημοτικού έως Λυκείου.

4. Άνδρες άνω των 18 ετών.

5. Γυναίκες άνω των 18 ετών.

6. Άνδρες άνω των 30 ετών.

7. Γυναίκες άνω των 30 ετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλες οι ανωτέρω κατηγορίες μπορούν να διαγωνισθούν και σε μικρές ομάδες τριών το ανώτερο ατόμων, με την προϋπόθεση να απαρτίζονται από πρόσωπα της αυτής κατηγορίας, του ιδίου φύλου και του ιδίου επιπέδου.

Στην ανωτέρω περίπτωση οι ομάδες θα διαγωνισθούν και θα βαθμολογηθούν με τους όρους και τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν πιο πάνω, θα βαθμολογηθούν, όμως, με ένα βαθμό (από 5-10) επιπλέον (άρα με σύνολο από 30-60) για την «ομοιογένεια της ομάδας».

Συμπληρώστε την αίτηση ηλεκτρονικά εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις:

α) στην ιστοσελίδα: www.sivkoukouzelis.gr

β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: siv.koukouzelis@gmail.com

γ) στην γραμματεία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών, τηλέφωνο: 6946 46 22 82

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το άβατο του Αγίου Όρους

Το Άγιο Όρος ή αλλιώς το “Περιβόλι της Παναγίας”, γεωγραφικώς βρίσκεται στο τρίτο και ίσως στο ομορφότερο πόδι της Χαλκιδικής. Τη δεύτερη ονομασία του...

Mητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ: οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υφίστανται βία εξαιτίας της πίστεώς τους

Ο μητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, όπου έθιξε ειδικότερα το θέμα των διώξεων κατά της Ουκρανικής Ορθοδόξου...

«Υπάρχουν άγιοι;»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή των Αγίων Πάντων «Υπάρχουν  άγιοι;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής και την κάθοδο του Αγίου...

Συνάντηση του Μητροπολίτη Ταμασού με την Υπουργό Υγείας της Κύπρου

Την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας επισκέφθηκε την Υπουργό Υγείας, Δρ Πόπη Κανάρη, με την οποία συζήτησαν...

Επίσημη πρόσκληση στον Περιφερειάρχη Αττικής για το Συνέδριο του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Επίσημη πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παραστεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επί τη συμπληρώσει εκατό ετών (1923-2023) από της ιδρύσεως...

Λήξη του ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Ολοκληρώθηκαν χθες, 8 Ιουνίου, οι εργασίες του ΙΗ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος...

Επίσκεψη δημάρχου Μεγαρέων στον Μητροπολίτη Κορίνθου

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2023, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο, υπό την παρουσία και του...

Ανακοίνωση εορτής των ονομαστηρίων Μητρ. Λαρίσης

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοινώνεται ὅτι λόγῳ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Φιλοξενία: το αντίτιμο του Παραδείσου»

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Επίσκεψη του τ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Μητροπολίτη Βεροίας

Το απόγευμα της Πέμπτης, 8ης Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από τον...

Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητρ. Καλαβρύτων Ιερώνυμος

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, την ερχόμενη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023,...

Σύσκεψη της διοικούσας επιτροπής Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Συνήλθε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου,...

«Μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο» Συναυλία της Φιλαρμονικής της Ι.Μ. Ταμασού

Μια θαυμάσια συναυλία της φιλαρμονικής της Μητροπόλεως Ταμασού υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Μάκη Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε στό προαύλιο της Μητροπόλεως Ταμασού στο Επισκοπειό...

32000 έτοιμα γεύματα για το καλοκαίρι από το «Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη» στην Μητρόπολη Φθιώτιδος

Τριάντα δυο χιλιάδες έτοιμα γεύματα, χιλιάδες χαμόγελα αισιοδοξίας και αγάπης προσέφερε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και ο κ. Ιωάννης Μασούτης, Διευθυντής...