Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε με λαμπρότητα Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο έλαβαν ακόμη μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Ναζαρέτ κ. Κυριακός (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων), Κάτω Δουνάβεως κ. Κασσιανός (Εκκλησία Ρουμανίας), Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος (Εκκλησία Βουλγαρίας), Ζουγκντίντι και Τσαΐτσι κ. Γεράσιμος (Εκκλησία Γεωργίας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος (Εκκλησία Κύπρου), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος (Εκκλησία της Ελλάδος) και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Σιναΐας κ. Ιερώνυμος (Εκκλησία Ρουμανίας) και Ζνεπόλεως κ. Αρσένιος (Εκκλησία Βουλγαρίας) και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του προκατόχου του μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου και στη συνέχεια, στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως, επέδωσε τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου στους Αρχιερείς, τους οποίους και ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες μεταδίδει απευθείας ο Εκκλησιαστικός Τηλεοπτικός Σταθμός «4Ε», πρόκειται να ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με τον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στο «Βήμα» του Αποστόλου Παύλου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τους Αγίους Αρχιερείς αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ποία φυλακή οὐκ ἔσχε σε δέ­σμιον; ποία δέ Ἐκκλησία οὐκ ἔχει σε ρήτορα; Δαμασκός μέγα φρονεῖ ἐπί σοί, Παῦλε, … Ρώμη καί αὐτή κομ­πάζει· ἀλλ᾽ ἡ Ταρσός πλέον χαί­ρει».

Στήν εὐλογημένη αὐτή χορεία τῶν πόλεων, τίς ὁποῖες ἀπαριθμεῖ ὁ θεοκίνητος κάλαμος τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, καί οἱ ὁποῖες καυ­χῶνται γιά τόν «Παῦλον, τό καύ­χημα τῆς οἰκουμένης», συναριθ­μεῖ­ται καί ἡ δική μας πόλη, ἡ Βέροια, πού δέχθηκε τόν λόγο του «μετά πάσης προθυμίας» καί πί­στευσε στόν Χριστό.

Γι᾽ αὐτό καί δικαίως καυχᾶται καί σεμνύνεται καί δοξάζει τόν Θεό γιά τή μεγάλη τιμή νά ἔχει τόν «κλη­τό» τοῦ Κυρίου ἀπόστολο, διδά­σκαλό της, ἀλλά καί νά ἔχει τήν εὐλογία καί τή χάρη νά συνεχίζει νά ἀκούει τόν λόγο του, λόγο Ἰη­σοῦ Χριστοῦ, λόγο διαυγῆ καί κρυ­στάλλινο, λόγο πού δίδει ἀπαντή­σεις σέ ὅλα τά θέματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο τοῦ χθές καί τοῦ σήμερα καί τοῦ αὔριο, μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώ­σεις τῶν Παυλείων, τίς ὁποῖες διοργάνωσε καί φέτος, γιά 28η φορά, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, χωρίς τούς πε­ριο­ρισμούς τῶν προηγουμένων δύο ἐτῶν.

Καί σήμερα, ἡμέρα τῆς λαμπρᾶς μνήμης τῶν πρωτοκορυφαίων ἀπο­­στόλων, τιμοῦμε ἰδιαιτέρως τόν οὐρανοβάμονα ἀπόστολο Παῦ­λο, τιμοῦμε τόν δικό μας ἀπό­στο­λο, «ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβα­σιν τῆς ἀναστροφῆς» του καί ἀνα­μι­μνη­σκόμενοι μέ εὐγνωμοσύνη τούς κόπους, τίς ταλαιπωρίες, τίς διώξεις, τίς φυλακίσεις, τούς κιν­δύνους καί τά μαρτύρια τά ὁποῖα ὑπέμεινε γιά νά κηρύξει τό Εὐαγ­γέλιο τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλη τήν οἰ­κου­μένη.

Συγχρόνως ὅμως ἐμπνεό­μεθα καί ἀπό τή βεβαιό­τητα τῆς ὁμολογίας του ὅτι «πάντα ἰσχύει ἐν τῷ ἐν­δυναμοῦντι» αὐτόν «Χριστῷ», γιά νά ὑπερβαίνουμε καί ἐμεῖς τίς κρίσεις πού ἀντιμετω­πί­ζουμε ὡς πρόσωπα καί ὡς συλλο­γικότητες, «ἀφορῶν­τες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν».

«Ἐν παντί εὐχαριστοῦντες», ὅπως ὁ μέγιστος ἀπόστολος Παῦ­λος μᾶς δίδαξε, τόν εὐχαριστοῦμε αὐτή τήν ἱερή στιγμή, στό τέλος τῆς λαμπρᾶς πολυαρχιερατικῆς θεί­­ας Λειτουργίας, γιατί μᾶς ἀξίω­σε νά τιμή­σουμε τή μνήμη του στόν περί­κλυτο αὐτό ναό τῶν πρω­τοκο­ρυ­φαίων ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου, στήν Παλαιά Μητρό­πολη τῆς Βεροίας, καί τόν παρακαλοῦμε ταπεινά νά μᾶς ἐνισχύει πάντοτε μέ τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες του.

Εὐχαριστοῦμε ὅμως ἀπό καρδίας καί ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καί πρός ὅσους συμπανηγυ­ρίζουν σήμερα καί τιμοῦν μαζί μας τόν τῶν Βεροιέων διδάσκαλο, καί πρω­τίστως τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἁγίους  Ἀρχι­ε­ρεῖς, ἐκπροσώπους τῶν πρεσβυ­γε­νῶν καί νεωτέρων Πατριαρ­χείων καί τῶν κατά τόπους Αὐτο­κεφά­λων Ἐκκλησιῶν, ὅλους τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι τόσο χθές ὅσο καί σήμερα λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστό­λου Παύλου.

Ὅλως ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ καί ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπί­σκο­πο Κρήτης κ. Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουρ­γίας καί μᾶς ὁμίλησε.

Εὐχαριστῶ ἀκόμη ἀπό καρδίας καί τούς ἄρχοντές μας, τόν ὑπουργό μας, τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς εὐλαβεῖς μοναχούς καί μονα­χές, καί τόν πιστό λαό πού ἐξέφρασε μέ τήν παρουσία του τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη του πρός τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦ­­λο.

Θά ἦταν τέλος παράλειψη ἄν δέν εὐχαριστοῦσα καί τόν τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, ὁ ὁποῖος μέ τίς ἀπευ­θεί­ας τηλεοπτικές μεταδόσεις τῶν λα­τρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἑορ­τῇ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστό­λου Παύλου ἀπό τή Βέροια, τόσο χθές ὅσο καί σήμερα ἀλλά καί τό ἀπόγευμα,  μεταφέρει τό μήνυμα τοῦ μεγίστου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἀποστόλου τῆς Βε­ροί­ας, τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τῶν Ἐθνῶν σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.

Εἴθε ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά σκέπει καί νά διαφυλάττει τήν πατρίδα μας, τή Βέροιά μας ἀλλά καί ὅλον τόν κόσμο.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...

Η Πάρος τίμησε τον Όσιο Αρσένιο

Αρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε την Πέμπτη 18-8-2022 στην Πάρο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Άγιο Αρσένιο στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, τελέσθηκε την Τετάρτη 17-8-2022 το απόγευμα στην πανηγυρίζουσα...

Το «ύστατο χαίρε» στην Γερόντισσα Αρσενία

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως τελέσθηκε την Τρίτη 16-8-2022 το απόγευμα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου, η Εξόδιος Ακολουθία της...

Ευχαριστήριες και συγχαρητήριες ευχές για τη συνδρομή στη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με αφορμή τη λήξη των κατασκηνωτικών...

Έτη πολλά, πανευφρόσυνα και καρποφόρα

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει ολόθερμες συγχαρητήριες ευχές προς τον Σεπτό Γέροντά...

Πανδήμως εόρτασαν το θαύμα του Αγίου Βλασίου

Σήμερα Τρίτη 17 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ...

Ο Γρεβενών Δαβίδ για την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Ένας απλός αριθμός. Με τον αγώνα όμως του Μίλτου Τεντόγλου μεταμορφώνεται σε διάκριση,...

Τριήμερος εορτασμός της Παναγίας στα Γρεβενά

Η λαμπρή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της «αμετάθετου ελπίδας» όλων μας, γέμισε με χαρά και τον τόπο μας, τα Γρεβενά. Την παραμονή, ο Σεβασμιώτατος...