Ἐπέτειος Ὁλοκαυτώματος στό Παλαιό Κωσταράζι

Τό Σάββατο 29 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἡμέρα ἐπετείου τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ Κωσταραζίου ἀπό τούς Γερμανούς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στό Παλαιό Κωσταράζι.

Συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς Λεωνίδας Μπάρδος, Δημήτριος Συκόπουλος, Γεώργιος Τσιτσής  καί ὁ Διάκονος π. Παντελεήμων, ἐνῶ τό παρόν ἔδωσαν οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ἀρετή τῆς ἀνδρείας, μιᾶς ἀπό τίς βασικές ἀρετές σύμφωνα μέ τήν ἀρχαιοελληνική καί χριστιανική παράδοση, τῆς ὁποίας ἡ ἔλλειψη ὁδηγεῖ εἴτε στό θράσος εἴτε στήν δειλία καί τήν ἀπελπισία. Ἡ παράδοσή μας, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, καλλιεργεῖ τήν ἀρετή τῆς ἀνδρείας, ἀποφεύγοντας τά ἄκρα καί τήν βαρβαρότητα.

Ἀκολούθησαν τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου τοῦ Ὁλοκαυτώματος ἔξω ἀπό τό ἀνακαινισμένο κτίριο τοῦ παλαιοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τά ὁποῖα ἔκαναν ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τόν Δήμαρχο Ἄργους Ὀρεστικοῦ κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, ὁ ὁποῖος καί ἐκφώνησε συγκροτημένο λόγο γιά τό γεγονός καί γιά τό νόημα τοῦ γλυπτοῦ τοῦ μνημείου.

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν.Ἁγίων Πάντων

Τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Πάντων, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἐφημερίου π. Ἀναστασίου Σεμερτζίδη καί τῶν ἱεροδιακόνων π. Χαράλαμπου Σαλίβερου  καί π. Παντελεήμονα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τίς Μυροφόρες γυναῖκες, γιά τήν σημασία τῶν ὀνομάτων τους, καί γιά τό ὅτι καλούμαστε ὅλοι οἱ Χριστιανοί νά γίνουμε Μυροφόροι, μεταμορφώνοντας τά πάθη μας, συμμετέχοντες στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καί λατρεύοντες μέ καθαρά καρδία καί ἱερούς ὕμνους τόν Χριστό.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό μνημόσυνο μελῶν τῆς Ὁμάδας Διάσωσης Καστοριᾶς πού ἔφυγαν ἀπό τήν ζωή τά τελευταῖα χρόνια.

Στό Προφήτη Ἱερεμία, στήν Ὀξυά

Τήν Δευτέρα 1η Μαΐου, ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἱερεμίου πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Ἐξωκκλήσι, στήν Ὀξυά.

Τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο, συμπαραστατούμενο ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Λεβέντη, τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Φώτιο, τόν Ἐφημέριο π. Σταῦρο, καί τούς Διακόνους π. Παῦλο καί π. Παντελεήμονα.

Τό Ἐξωκκλήσι αὐτό, ὅπως καί τό χωριό, ἔσφυζε ἀπό ζωή πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες, καί ἀρκετοί ἦταν οἱ πρώην κάτοικοί του πού ἐκκλησιάσθηκαν.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τόν Προφήτη Ἱερεμία, ἀναφέροντας τρεῖς λόγους του, γιά τήν κλήση του ἀπό τόν Θεό, γιά τήν ἀποστασία τοῦ λαοῦ ἀπό τόν ἀληθινό Θεό καί γιά προτροπή τοῦ Θεοῦ νά μή παρασυρθοῦν ἀπό τήν ἐπίδειξη δυνάμεως τῶν εἰδωλολατρῶν τῆς Βαβυλώνας ἀλλά νά μείνουν πιστοί στόν Θεό. Μέ ἀφορμή τούς προφητικούς αὐτούς λόγους, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε προεκτάσεις στήν σημερινή ἐποχή καί τήν δύναμη τῆς ἀλήθειας καί τῆς πίστης.

Μετά τήν θεία Λειτουργία, οἱ ἐκκλησιασθέντες κάθισαν στήν φύση ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό, ἐνῶ ἀρκετοί δοκίμασαν τά προϊόντα τοῦ χωριοῦ, τά περίφημα μανιτάρια του.

Συμμετοχή στήν ἑορτή τοῦ Μητροπολίτου Σιατίστης

Τό ἀπόγευμα τῆς 1ης Μαΐου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος μετέβη στήν Σιάτιστα, προκειμένου νά συμμετάσχει στόν ἑσπερινό τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχη κ. Ἀθανασίου καί νά τοῦ εὐχηθεῖ τά δέοντα.

Τά ἑκατό χρόνια τοῦ Ἱ.Ν.Ἁγίου Ἀθανασίου Λαχανοκήπων

Τήν Τρίτη 2 Μαΐου, ἑορτή τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός Λαχανοκήπων, ἑορτάζοντας μάλιστα τά ἑκατό χρόνια ἀπό τήν ἀνέγερσή του.

Τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Καλλίνικο, συμπαραστατούμενο ἀπό τούς Ἱερεῖς π. Λεωνίδα Μπάρδο, ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν καταγωγή του ἀπό τό χωριό, τόν Ἐφημέριο π. Πασχάλη Σωτηρόπουλο, καί τούς διακόνους π. Παῦλο καί π. Παντελεήμονα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν θεολογική προσφορά τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, μέ τόν περίφημο λόγο του «Περί τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου», εἶπε ὅτι σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως εἶναι ἡ θέωση καί ἡ ἐκκλησιοποίηση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐκκλησιάσθηκαν οἱ Ἀρχές τοῦ τόπου, ὁ Δήμαρχος Ἄργους Ὀρεστικοῦ κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Δέσποινα Κοζατσάνη, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Μάνος, ἡ Πρόεδρος τοῦ Π.Σ. Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Κάλλη Κυριακίδου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Διαμερίσματος κ. Ἀπόστολος Βλάχος, ὑποψήφιοι Βουλευτές, καί πολλοί πιστοί.

Κατά τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας ὁ π. Λεωνίδας ἀναφέρθηκε μέ γλαφυρότητα στά γεγονότα τῆς εὑρέσεως τῆς εἰκόνος τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου καί τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Ἐνορία προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο μιά εἰκόνα τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, ἐνῶ παιδιά τῶν Λαχανοκήπων τοῦ προσέφεραν ἕνα πορτραῖτο του πού φιλοτέχνησαν τά ἴδια.

Μετά τήν θεία Λειτουργία παρετέθη δεξίωση ἀπό τόν Σύλλογο τῶν Λαχανοκήπων στό πνευματικό κέντρο τοῦ χωριοῦ.

Ἐπίσκεψη Μαθητῶν τῆς Ριζαρείου Σχολῆς

Τό μεσημέρι τῆς 2ας Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη μαθητῶν τῆς Ριζαρείου Σχολῆς, μέ συνοδούς τόν Διευθυντή κ. Νικόλαο Γιαννῆ, τόν ὑποδιευθυντή κ. Γεώργιο Ζήσιμο καί τήν φιλόλογο κ. Χαρίκλεια Ζαραβέλα.

Ὁ Σεβασμιώτατος συζήτησε ἐπί μακρόν μέ τά παιδιά γιά διάφορα θεολογικά καί νεανικά ζητήματα καί τούς προσέφερε βιβλία.

Ἡ ἐκδρομή τῶν μαθητῶν τῆς Ριζαρείου περιελάμβανε μεταξύ ἄλλων τήν ἐπίσκεψη στίς Ἱερές Μονές Μαυριωτίσσης καί Κλεισούρας.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το άβατο του Αγίου Όρους

Το Άγιο Όρος ή αλλιώς το “Περιβόλι της Παναγίας”, γεωγραφικώς βρίσκεται στο τρίτο και ίσως στο ομορφότερο πόδι της Χαλκιδικής. Τη δεύτερη ονομασία του...

Mητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ: οι πιστοί της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας υφίστανται βία εξαιτίας της πίστεώς τους

Ο μητροπολίτης Βίντιν Δανιήλ από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, όπου έθιξε ειδικότερα το θέμα των διώξεων κατά της Ουκρανικής Ορθοδόξου...

«Υπάρχουν άγιοι;»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή των Αγίων Πάντων «Υπάρχουν  άγιοι;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής και την κάθοδο του Αγίου...

Συνάντηση του Μητροπολίτη Ταμασού με την Υπουργό Υγείας της Κύπρου

Την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας επισκέφθηκε την Υπουργό Υγείας, Δρ Πόπη Κανάρη, με την οποία συζήτησαν...

Επίσημη πρόσκληση στον Περιφερειάρχη Αττικής για το Συνέδριο του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Επίσημη πρόσκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παραστεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο επί τη συμπληρώσει εκατό ετών (1923-2023) από της ιδρύσεως...

Λήξη του ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου

Ολοκληρώθηκαν χθες, 8 Ιουνίου, οι εργασίες του ΙΗ' Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, το οποίο διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος...

Επίσκεψη δημάρχου Μεγαρέων στον Μητροπολίτη Κορίνθου

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2023, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Σταμούλης στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο, υπό την παρουσία και του...

Ανακοίνωση εορτής των ονομαστηρίων Μητρ. Λαρίσης

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀνακοινώνεται ὅτι λόγῳ τῶν Συνεδριάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τήν ἑπόμενη ἑβδομάδα, τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου...
video

Bεροίας Παντελεήμων: «Φιλοξενία: το αντίτιμο του Παραδείσου»

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Επίσκεψη του τ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Μητροπολίτη Βεροίας

Το απόγευμα της Πέμπτης, 8ης Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από τον...

Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητρ. Καλαβρύτων Ιερώνυμος

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος, την ερχόμενη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023,...

Σύσκεψη της διοικούσας επιτροπής Προσκυνηματικών Περιηγήσεων

Συνήλθε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στα Γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου,...

«Μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο» Συναυλία της Φιλαρμονικής της Ι.Μ. Ταμασού

Μια θαυμάσια συναυλία της φιλαρμονικής της Μητροπόλεως Ταμασού υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Μάκη Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε στό προαύλιο της Μητροπόλεως Ταμασού στο Επισκοπειό...

32000 έτοιμα γεύματα για το καλοκαίρι από το «Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη» στην Μητρόπολη Φθιώτιδος

Τριάντα δυο χιλιάδες έτοιμα γεύματα, χιλιάδες χαμόγελα αισιοδοξίας και αγάπης προσέφερε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών και ο κ. Ιωάννης Μασούτης, Διευθυντής...