Τό Σάββατο 5 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιήθηκε ἡ Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας μέ θέμα «Ὁ ἀπό Καστορίας Μητροπολίτης Ἀμασείας Γερμανός Καραβαγγέλης. Συμβολή στήν Ἱστορία τοῦ Μικρασιατικοῦ καί Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ».

Ἡ Ἡμερίδα ἐντασσόταν στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἐπετείου τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή καί τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί συνδιοργανώθηκε μέ τήν Ἀντιπεριφέρεια Καστοριᾶς καί τόν Δῆμο Καστοριᾶς.

Μετά τόν ἁγιασμό ἔναρξης, τήν εἰσαγωγική ὁμιλία ἔκανε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος, δίνοντας τόν στίγμα τῆς Ἡμερίδος. Περιέγραψε τήν κατάσταση τοῦ ἀκμάζοντος Ἑλληνισμοῦ τῶν τριῶν ἠπείρων καί πέντε θαλασσῶν στά τέλη τοῦ ΙΘ´ αἰῶνος. Σέ αὐτό τό περιβάλλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀνδρώθηκε ὁ Γερμανός Καραβαγγέλης, πού μαζί μέ τόν Πρωτοσύγκελλό του ἱερομάρτυρα Πλάτωνα Ἀϊβαζίδη καί τούς πρόσφυγες πού ἐγκαταστάθηκαν στήν Καστοριά εἶναι οἱ συνδετικοί κρίκοι τῆς Καστοριᾶς μέ τήν Μικρασία καί τόν ξερριζωμό.

Χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Καστοριᾶς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη, ὁ Δήμαρχος Καστοριᾶς κ. Ἰωάννης Κορεντσίδης, ἡ Πρόεδρος τοῦ Π.Σ. κ. Κάλλη Κυριακίδου, ἡ Διευθύντρια Β´/θμιας Ἐκπαίδευσης κ. Εὐγενία Μαρνέλλη, ὁ Διευθυντής Α´/μιας Ἐκπαίδευσης κ. Ἀναστάσιος Ξανθόπουλος καί ἡ Κοσμήτωρ τῆς Μαθηματικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας κ. Ζαχαρούλα Καλογεράτου. Ἐπίσης γραπτό χαιρετσιμό ἀπέστειλε  καί ὁ Βουλευτής Καστοριᾶς κ. Ζήσης Τζικαλάγιας.

Στήν συνέχεια, τόν λόγο ἔλαβαν οἱ εἰσηγητές καί ἀνέπτυξαν τό θέμα τους.

Οἱ εἰσηγητές καί οἱ ἀντίστοιχες εἰσηγήσεις τους μέ τήν σειρά πού ἐκφωνήθηκαν ἦταν:

-Μιχαήλ Τρίτος, ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου καί Ἄρχων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «Ἡ Μικρασιατική Καταστροφή καί οἱ συνέπειές της».

-Ἰωάννης Μπάκας, Καθηγητής στόν Τομέα τῆς Ἱστορίας καί τῶν διορθοδόξων καί διαχριστιανικῶν σχέσεων Α.Π.Θ.: «Ὁ Γερμανός Καραβαγγέλης ὡς Μητροπολίτης Ἀμασείας. Τό ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό του ἔργο».

-Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτων: «Ὁ Ἱερομάρτυς Πλάτων Ἀϊβαζίδης, ὡς Πρωτοσύγκελλος τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη».

Περιλήψεις τῶν εἰσηγήσεων παρατίθενται κατωτέρω.

Μετά τήν συζήτηση πού ἀκολούθησε, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος εὐχαρίστησε τήν κ. Ἀντιπεριφερειάρχη καί τόν κ. Δήμαρχο γιά τήν συνεργασία καί τήν βοήθειά τους, τήν Ἐπιτροπή προετοιμασίας τοῦ Συνεδρίου πού ἀποτελεῖτο ἀπό τόν Ἀρχιμ. π. Στέφανο Σχοινᾶ, τόν κ. Ἐμμανουήλ Κουτσιαύτη καί τόν κ. Κυριάκο Μωϋσίδη, τά μέλη τοῦ Γραφείου Τύπου Διάκονο π. Παῦλο Λαζόγκα καί κ. Σπυρίδωνα Ἀσημακόπουλο, τήν διεύθυνση τοῦ Ἐνυδρείου γιά τήν παραχώρηση τῆς Αἰθούσης, καί τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.

Τά πρακτικά τοῦ Συνεδρίου θά δημοσιευθοῦν προσεχῶς.

*   *   *

Οἱ περιλήψεις τῶν εἰσηγήσεων τῆς Ἡμερίδος

Μιχαήλ Τρίτος, ὁμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου καί Ἄρχων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «Ἡ Μικρασιατική Καταστροφή καί οἱ συνέπειές της»

Περίληψη

Η εισήγηση του κ. Μιχαήλ Τρίτου αναφέρθηκε γενικά στη Μικρασιατική Καταστροφή και στις συνέπειές της.  Αρχικά, έγινε αναφορά στα αίτια της Μικρασιατικής Καταστροφής και στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν.

Στη συνέχεια, έγινε λόγος για τις αρνητικές επιπτώσεις της που είναι: Η ματαίωση για την ολοκλήρωση της Μεγάλης Ιδέας και την ανακοπή της πορείας της, η φθοροποιός δύναμη της διχόνοιας ηγεσίας και λαού, η επανεκτίμηση της στάσεως των συμμάχων απέναντι μας και το δράμα της προσφυγιάς, που ήλθε να συμπληρώσει τον ασύλληπτο αριθμό των θυμάτων.

Πέραν των αρνητικών συνεπειών έγινε αναφορά και στις θετικές συνέπειες που είναι: Η εθνική ομοιογένεια και η δημογραφική ενίσχυση του ελληνικού κράτους, η συστηματική οικοδόμηση της σύγχρονης αστικής Ελλάδος και η προσφορά των προσφύγων στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους.

*

Ἰωάννης Μπάκας, Καθηγητής στόν Τομέα τῆς Ἱστορίας καί τῶν διορθοδόξων καί διαχριστιανικῶν σχέσεων Α.Π.Θ.: «Ὁ Γερμανός Καραβαγγέλης ὡς Μητροπολίτης Ἀμασείας. Τό ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό του ἔργο»

Περίληψη

Τον Φεβρουάριο του 1908 ο Γερμανός Καραβαγγέλλης εξελέγη μητροπολίτης Αμασείας, από Καστορίας. Σε μια εποχή κρίσιμη για τον Ελληνισμό σηματοδότησε, με τη δυναμική του παρουσία, την εκ βάθρων σχεδόν πνευματική αναγέννηση του Δυτικού Πόντου.

Η άφιξή του στην Αμισό, στις 25 Μαρτίου 1908, έγινε η απαρχή ενός μεγάλου ανορθωτικού έργου του στην επαρχία Αμασείας. Δημιούργησε κτιριακές υποδομές σε όλες της κοινότητες της επαρχίας του, και στελέχωσε τα σχολεία με διδασκάλους. Με συνδρομές πλουσίων ομογενών ίδρυσε σχολεία και στα πιο απόμακρα και ορεινά χωριά.

Από τις πρώτες φροντίδες  του μητροπολίτη ήταν η σύνταξη νέων αυστηρών κανονισμών, με βάση τους οποίους θα εκλέγονταν τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων σωματείων και συντεχνιών και έτσι θα αποφεύγονταν οι κομματικές έριδες, που ταλάνιζαν τις ελληνικές κοινότητες. Οι ηγετικές ικανότητες του μητροπολίτη Γερμανού, οι διπλωματικές αρετές του, οι οργανωτικές και διοικητικές εμπνεύσεις του συνέβαλαν αποφασιστικά στη διευθέτηση των πραγμάτων και στην ομαλή λειτουργία τους.

Η περίοδος της αρχιερατείας του Γερμανού στην Αμάσεια, από το 1908 μέχρι το 1914, υπήρξε περίοδος ανασυγκρότησης της εκκλησιαστικής επαρχίας Αμασείας και εποχή μεγάλων κοινωνικών και κοινωφελών έργων. Ωστόσο, από την επιστράτευση του 1914 μέχρι την έξοδο από τις πατρογονικές εστίες του Ελληνισμού της περιοχής, ξεκινά μια περίοδος διωγμών του ελληνικού στοιχείου, και ένας συνεχής και αδιάκοπος αγώνας για τη διάσωσή του. Ήταν μια δραματική περίοδος για τον Ελληνισμό του Πόντου και μια προσωπική οδύσσεια για τον ίδιο τον μητροπολίτη Γερμανό.

Μπροστά στην τραγική κατάσταση που διαμορφωνόταν για τον Ελληνισμό της περιοχής και με την πείρα που είχε αποκτήσει στη Μακεδονία, κατά την ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα, ο μητροπολίτης Γερμανός οργάνωσε, κατά την περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας, τις έως τότε άτακτες ανταρτικές ομάδες του Πόντου

Στόχος τους ήταν η προστασία και σωτηρία των γυναικοπαίδων και των γερόντων.

Δυστυχώς τα αρχεία, τα οποία τηρούνταν στη μητρόπολη Αμασείας, και από τα οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε σημαντικές πληροφορίες για την αρχιερατεία του Γερμανού στην Αμάσεια, καταστράφηκαν τον Οκτώβριο του 1917, με τη σύλληψη του μητροπολίτη και την απέλασή του στην Κωνσταντινούπολη.

*

Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτων: «Ὁ Ἱερομάρτυς Πλάτων Ἀϊβαζίδης, ὡς Πρωτοσύγκελλος τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη»

Περίληψη

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς και Ρεντίνης κ.κ. Πλάτων, ἀφοῦ ἀρχικῶς ἀναφέρθηκε σέ βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊεραμάρτυρος Πλάτωνος Ἀϊβαζίδη καθώς καί σέ στοιχεῖα πού ἀφοροῦν στίς σπουδές του, τή γενικότερη μόρφωσή του καί τά πρῶτα χρόνια τῆς ἱερατικῆς του σταδιοδρομίας, τόνισε τή γνωριμία του Ἁγίου μέ τόν Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη, ἡ ὁποία ἔπαιξε σπουδαῖο καί ἀποφασιστικό ρόλο στή μετέπειτα ζωή του.

Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στήν ἐθνικοθρησκευτική του δράση στήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας, ἀλλά καί μετέπειτα στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀμασείας του Πόντου. Ἔκανε λόγο τόσο γιά τό πλούσιο ἔργο του, κοντά στόν Μητροπολίτη Ἀμασείας Γερμανό Καραβαγγέλη, ὅσο καί γιά τά δραματικά γεγονότα πού ἀφοροῦν στή σύλληψή του, τή φυλάκισή του, τήν καταδίκη του καί τέλος τό ἱερό του μαρτύριο.

Τέλος, ἀναφέρθηκε καί σέ ὅλες ἐκεῖνες τίς πρωτοβουλίες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως συγκαταριθμηθῇ καί ἐπισήμως μεταξύ ἄλλων νεομαρτύρων εἰς τάς Ἁγιολογικάς Δέλτους διά Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εκδημία Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως αναγγέλλει την κοίμηση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αστακού μακαριστού...

Εκδηλώσεις για τα 100χρόνια από τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Ι.Μ. Καλαβρύτων

Mε την οργανωτική σύμπραξη της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, του Δήμου Αιγιαλείας και του Πολιτιστικού Συλλόγου "Προποντίς", πραγματοποιήθηκαν τριήμερες εκδηλώσεις (25-27 Νοεμβρίου 2022),...

Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ | Τά σύγχρονα ἐκκλησιολογικά προβλήματα καί προτάσεις γιά τήν θεραπεία τους

Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου, Προη­γου­μέ­νου Ἱ. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁγίων Μετεώρων 28 Νοεμβρίου 2022   Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, μία ἀπό τίς πιό γνωστές Ἑταιρεῖες Δημοσκοπήσεων δημοσίευσε μία...

«Ασκητισμός ή σχιζοφρένεια;»

Η πνευματική ομιλία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας των εσπερινών ομιλιών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, παρουσία του Σεβασμιωτάτου...

Ποιμαντικές δραστηριότητες του Μητροπολίτου Καστορίας

Πλούσιο σέ δραστηριότητες ποιμαντικές ἦταν τό Σαββατοκύριακο 26 καί 27 Νοεμβρίου 2022 γιά τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο. * Σάββατο 26 Νοεμβρίου Τό Σάββατο τό πρωί...

Αιτωλίας Δαμασκηνός προς ιερείς: «Να χαίρεστε για την ιερωσύνη που σας εμπιστεύθηκε ο Θεός και η Εκκλησία»

Την πρώτη γενική ιερατική σύναξη συνεκάλεσε σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στον Ιερό Ναό...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας προς κληρικούς Αδελαΐδος: «Παρακαλώ να πορευθούμε με αγάπη και ενότητα»

Το μήνυμα της αγάπης και της ενότητας εξέπεμψε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος, κατά την εισήγησή του στην Ιερατική Σύναξη των κληρικών της...

Στον Μητρ. Δημητριάδος ο ομοσπονδιακός τεχνικός Υδατοσφαίρισης & Ασημένιος Ολυμπιονίκης Θοδωρής Βλάχος

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κ. Ιγνάτιο, επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, στο γραφείο του στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός...

Ο Μητροπολίτης Φαναρίου ομιλητής στην ιερατική σύναξη των κληρικών της Αυστρίας και Ουγγαρίας

Μετά από τιμητική και φιλάδελφο πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολίτου Αυστρίας κου Αρσενίου επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας ο Πανιερ. Μητροπολίτης Φαναρίου κος Αγαθάγγελος, Γενικός...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας προς νεοχειροτονούμενο Διάκονο: «Έχουν μεγάλη αξία οι προσευχές της μάνας»

Την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία παραδόθηκε επισήμως στην κοινή λατρεία ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας στην Αδελαΐδα, ένα...

Η Εκκλησία δεν διώχνει κανέναν, έχει ρόλο σωστικό για όλους τους ανθρώπους και αγαπητικό

Την Θ. Λειτουργία τέλεσε χθες Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο...

Απόφαση-καταλύτης της Εκκλησίας της Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, εἰς συνεδρίαν, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου,...

Δοξολογία για την Εθνική Αντίσταση στην Άρτα

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Άρτης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ετέλεσε Δοξολογία, προς...

Ἡ ἑορτή τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων στήν Πάτρα

          Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἱερά καί πανσεβάσμιος μνήμη, πάντων τῶν ἐν Ἀχαΐᾳ καί ἐξ’ Ἀχαΐας Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι μέ πρῶτον τόν πανεύφημον καί...

Η Άρτα εόρτασε τον Άγιο Δαμασκηνό τον Στουδίτη

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, το πρωΐ, στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου-Αγίου Μερκουρίου, στο Επισκοπείο Άρτης, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη...