Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως 24 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου εἰς τήν καθέδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί (Φούρνων)-Κορσεῶν, (ἡ ὁποία εἶχε πραγματοποιηθῇ τήν 10ην Σεπτεμβρίου 1995 ἡμέραν Κυριακήν), καί  ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό 25ον ἔτος τῆς ποιμαντικῆς Του Διακονίας, συνεκλήθη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ζώνης Σάμου ἐπετειακή Σύναξις τῶν Ἱερέων τῆς κατ’ Αὐτόν θεοσώστου Μητροπολιτικῆς Περιφερείας, τήν Τρίτην 10ην Σεπτεμβρίου 2019.

Ἀρχικῶς ἐτελέσθη Δοξολογία εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἀνεπέμφθη εἰδική δέησις ὑπερ ὑγιείας καί μακροημερεύσεως τοῦ τε Σεβασμιωτάτου, καί τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος, Κλήρου καί Λαοῦ, ψάλαντος κατά τοπικήν παράδοσιν τοῦ πολυμελοῦς χοροῦ ἐκ τῶν Ἱερέων Ἐφημερίων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Γεωργίου Ἀρχοντούλη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀκολούθως εἰς τό ἀνακαινισμένο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς προσεφέρθη μικρό κέρασμα καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. Σωτήριος Κοσμόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀνάγκην συγκλήσεως μιᾶς τοιαύτης Ἐπετειακῆς Συνάξεως, ἐρειδόμενος ἐπί τοῦ Πατερικοῦ λογίου «Ὅσον πλείονος τιμῆς ἠξιώθημεν, τοσοῦτον πλείονος ἀρετῆς ὀφειλέται ἐσμέν», ἀναλύοντας διεξοδικῶς τά τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης, ἀπό τοῦ Χριστοῦ διά τοῦ Ἐπισκόπου εἰς τόν Πρεσβύτερον καί ὁριοθετώντας τήν σχέσιν τιμῆς, εὐγνωμοσύνης, ὑπακοῆς καί ἀγάπης τῶν Ἱερέων πρός τόν Ἐπίσκοπον, ὡς ὀφειλήν πλείονος ἀρετῆς, ἀντί  τῆς δωρηθείσης ἱερατικῆς τιμῆς. Διερμηνεύοντας δέ τά αἰσθήματα τῶν Πατέρων καί Ἀδελφῶν καί ἐκ προσώπου αὐτῶν κατέκλεισε τήν προσφώνησίν του εὐχόμενος τήν συμπλήρωσιν οὐ μόνον τοῦ ἀργυροῦ, ἀλλά καί τοῦ χρυσοῦ ἰωβηλαίου Ἀρχιερωσύνης.

Ἐν συνεχεία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἔλαβε τόν λόγον καί ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Παν/τον Πρωτοσύγκελλον, ἀνεφέρθη διεξοδικῶς εἰς τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τά βήματά Του ἀπό τήν παιδικήν του ἡλικίαν καί τά ἔτη τῶν σπουδῶν εἰς τήν Ἀθήνα ἕως καί τήν ἐνθρόνισίν του εἰς τήν Μητροπολιτικήν καθέδραν τῆς γενετείρας του.

Μετά τήν εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου τόν λόγον ἔλαβε ὁ Αἰδ/τος Πρωτ. Γεώργιος Ἀρχοντούλης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος, ὁ ὁποῖος συνεπλήρωσε ἤδη 50 ἔτη Ἱερωσύνης καί παραλλήλου διακονίας εἰς τήν διοίκησιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἔκλεισε μέ τήν εἰσήγησή του τήν Σύναξη, ἐρειδόμενος ἐπί τῶν ἁγιογραφικῶν χωρίων «εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου, ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷ ᾿Ιακώβ» (Ψαλμ. ρλα 4-5) καί «ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ μου μᾶλλον ἢ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν» (Ψαλμ. πγ 11), ὡς τίς δύο σημαντικότερες προϋποθέσεις γιά τήν καλήν σχέσιν τοῦ ἱερέως μετά τοῦ Ἐπισκόπου του καί τήν ἐπιτυχίαν τῆς ποιμαντικῆς του διακονίας εἰς τήν Ἐνορίαν.

Ἡ ἐπετειακή αὐτή Σύναξις ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεσιν ἑόρτιας τράπεζας, τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τοῦ Παν/του Καθηγουμένου π. Ἀμφιλοχίου Φλεβάρη καί τήν προσφοράν μιᾶς εἰκονογραφήσεως τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, ὡς συμβολικοῦ δώρου πρός τόν Σεβασμιώτατον, μέ τήν εὐχήν τῆς, ὑπό τήν σεπτήν Του καθοδήγησιν καί ἐποπτείαν, εὐοδώσεως τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί κατά τό ἀρξάμενον νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν ψυχῶν ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανεν καί ἀνέστη!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Δεκαπενταύγουστος και πανδημία

Του Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη   Όπως για πρώτη φορά ζήσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα με ένα οδυνηρό τρόπο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που...

Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί τον θάνατο

Είναι η μοναδική φορά στην ανθρώπινη ιστορία που γιορτάζεται ο θάνατος. Και αυτό, βέβαια, συμβαίνει μέσα στο χριστιανικό χώρο και τόπο, γιατί ο θάνατος...

Ολοκληρώθηκαν οι Παρακλήσεις της Παναγίας στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Ολοκληρώθηκαν το εσπέρας της Πέμπτης 13 Αυγούστου ε.έ., οι Ιερές Ακολουθίες των Παρακλήσεων προς την Υπεραγία Θεοτόκο, εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και...

Ο Μητροπολίτης Σύμης χοροστατών των Ιερών Παρακλήσεων

Καθ’ ὄλη τὴν διάρκεια τοῦ Δεκαπενταύγουστου, σέ ὅλες τίς ἐνορίες, τελοῦνταν οἱ ἱερές Παρακλήσεις πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας καὶ ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ...

Ο Μητρ. Λαρίσης στον Ι.Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου Σπηλιάς για την Παράκληση της Παναγίας

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως, της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

Μητροπολίτης Aιτωλίας: Mὴν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό. Ὅποιοι κι ἄν μᾶς ζητήσουν… μὴν τοὺς ἀκούσουμε!

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, Μιὰ «ὄασι» εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τὴν ὁποία ζοῦμε σήμερα. Μιὰ «ὄασι» δροσερή καί πνευματικὴ, ἡ ὁποία μέσα...

Η ακολουθία των Εγκωμίων του Επιταφίου της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Νάουσα

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, ξεκίνησαν όπως κάθε χρόνο στην Ημαθία οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την...

«…και Παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου…»

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ, κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2020 Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί, παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα,  «…ΚΑΙ...

«Συ γαρ ει της όντως αληθινής Ζωής η μήτηρ»

Ιεροδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη «Χαίρε, πύλη, η μόνω των Βασιλεί, εις την είσοδον της καθ’ ημάς αφωρισμένη ζωοπλαστίας,  των κλείθρων σοι...

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε»

(Προσέγγιση του μυστηρίου της Θεομήτορος) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι (θα πρέπει να είναι) ευκαιρία για...

Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του Φθιώτιδος Συμεών για τις Παρακλήσεις της Παναγίας

Ολοκληρώθηκαν με ευλάβεια οι Ιερές Παρακλήσεις της Παναγίας μας απ' άκρου εις άκρον και στην Ιερά Μητρόπολή μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών όλες...

Στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι ο Μητρ. Κορίνθου για την Παράκληση της Παναγίας

Στον Ι. Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Γαλατάκι τέλεσε την Ι. Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος, ομιλώντας στους...

Τί πρέπει νά γνωρίζουμε γιά τή Γιόγκα

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται στήν πατρίδα μας ἡ ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου τῆς Γιόγκα, γιά τήν ὁποία ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἐπανειλημμένως...

Νέα Μοναχή στην Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπηδώνος

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της περιοδείας του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ιγνατίου, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, κατά τον οποίο χοροστάτησε στις ακολουθίες των Παρακλητικών Κανόνων στην Υπεραγία Θεοτόκο,...

Τό Θεοτοκάριον

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι μεγάλη Θεο­μητορική ἑορτή πού δείχνει τό μεγαλεῖο καί τήν δόξα...