Τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2020 μέ τήν ἄρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων καί τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στή Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης χοροστάτησε καί ἐτέλεσε τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στόν Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Σέ κλίμα ἐμφανοῦς συγκινήσεως οἱ πιστοί προσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό γιά νά συμμετάσχουν στή Θεία Λειτουργία καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, συμμορφούμενοι ἀπολύτως μέ τά μέτρα ὑγιεινῆς ὅπως αὐτά ὁρίσθησαν ἀπό τήν Πολιτεία καί τήν Ἱερά Σύνοδο, τά ὁποῖα καί τηρήθησαν ἐπακριβῶς σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετά τήν ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου στήν σύντομη προσλαλιά τοῦ τόνισε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος μετά ἀπό δίμηνη πνευματική δοκιμασία ἄνοιξαν καί πάλι οἱ Ἐκκλησίες μας. Ὅλοι μαζί σηκώσαμε αὐτό τόν Σταυρό τῆς δοκιμασίας ἐκ τῆς φοβερᾶς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μέ χαρά ἀτενίζουν καί πάλιν τά εὐλογημένα πρόσωπά σας. Ὅλοι μαζί ἐν εἰρήνῃ, μέ εὐλογημένη ταπείνωση καί προσευχή, μέσα ἀπό τό Ἱερό Μυστήριο τῆς ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, πού τελοῦμε αὐτή τήν ὥρα, καλούμεθα νά ἀκολουθήσουμε τά βήματα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ζητήσω ταπεινά συγγνώμη, ἐάν σέ κάτι ἄθελά μου σᾶς ἐλύπησα, ἤ ἐάν κάτι περιμένατε περισσότερο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό σας ὅλο αὐτό τό δύσκολο χρονικό διάστημα. Θέλω ὅμως νά γνωρίζετε ὅλοι σας ὅτι καθημερινά ἐν πλήρει ταπεινώσει καί σιωπή προσευχόμουν καί τελοῦσα μέ τούς καλούς μου Ἱερεῖς Παρακλήσεις μετά σχετικῶν εὐχῶν διά τήν ἴασιν τῶν προσβληθέντων ὑπό τοῦ φονευτοῦ ἰοῦ, τῶν νοσηλευομένων στά νοσηλευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας ἀδελφῶν μας, ὑπέρ περιφρουρήσεως τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων καί διά τούς ἐν γήρατι ὄντας, ὑπέρ ὑγείας καί ἐνισχύσεως τῶν Ἰατρῶν καί τῶν Νοσηλευτῶν τῶν Θεραπευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς χώρας μας, καθώς καί ὑπέρ ὑγείας σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως . Καί θέλω νά γνωρίζετε πώς μέσα στήν Ἐκκλησία μας ἡ μεγαλύτερη ἀρετή εἶναι ἡ ὑπακοή ἐν ταπεινώσει.

Σέ αὐτές τίς δύσκολες καί ἐπίπονες μέρες πού περάσαμε ὁ Ἐπίσκοπός σας ἔκανε ὑπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο καί οἱ Ἱερεῖς στόν Ἐπίσκοπό τους δεχόμενοι προκλητικές ἐνέργειες, πειρασμούς καί προκλήσεις προερχόμενες εἴτε ἀπό ἀντιεκκλησιαστικές συμπεριφορές, εἴτε ἀπό ἄτομα πού διακατέχονται ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο γιά τά Ἱερά καί τά Ὅσια τῆς πίστεώς μας. Ὅμως μέ ἀγάπη καί ὑπομονή προσπαθήσαμε καί προσπαθοῦμε νά σηκώνουμε τό σταυρό τῆς ὁμολογίας τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας.

Ἤγγικεν ἡ ὥρα παιδιά μου, ὁ καταβάς ἐξ οὐρανοῦ Ἄγγελος, ἀπεκύλησε τόν λίθον! Ἀπό σήμερα μποροῦμε νά ξαναζήσουμε μέσα στό σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας, μέσα στόν ἁγιασμένο χῶρο τῶν Ναῶν μας πού εἶναι ἁγιασμένοι καί εὐλογημένοι μέ τήν Χάριν τῶν Ἐγκαινίων καί νά αἰσθανθοῦμε κατά Χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἔστω καί μέ τήν ὕπαρξη περιοριστικῶν μέτρων.

Γιά τοῦτο σέ κάθε Ἱερό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας θά τελοῦνται Θεῖες Λειτουργίες κάθε Σάββατο καί δύο κάθε Κυριακή γιά νά μπορέσουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί μας νά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας. «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Ἐλᾶτε διψασμένα παιδιά μου, ἐσεῖς δηλαδή πού διψᾶτε γιά γάργαρο πνευματικό νερό καί μετέχετε τῶν ἱερῶν καί σωστικῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐλᾶτε μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης στό κράσπεδο τῆς Ὡραίας Πύλης καί γευθεῖτε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου μας, εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος καί ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γευθεῖτε καί ξεδιψάστε ἀπό τοῦ ζῶντος ὕδατος γιατί «ἐκεῖνος πού θά πιεῖ ἀπό τό νερό πού ἐγώ θά τοῦ δώσω, δέν θά διψάσει στόν αἰῶνα». Ναί! «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος».

Πρό τοῦ «Δι΄ εὐχῶν» ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τούς Ἱερεῖς, συμφώνως μέ τήν ἐντολήν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτέλεσε Ἱερόν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπό τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου τοῦ Κορονοϊοῦ τελειωθέντων ἀδελφῶν μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η σημερινή ημέρα - Παγκόσμιος Ημέρα Περιβάλλοντος - η οποία, ως γνωστόν, εθεσπίσθη...

Ψυχοσάββατο Πεντηκοστής

Μία ακόμη ευκαιρία μάς προσφέρει η αγία μας Εκκλησία, να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, τόσο τα πρόσωπα που υπήρξαν προσφιλή για...

Τι σημαίνει η λέξη ανάθεμα; Ποια είναι η σημασία της;

Ἡ λέξη ἀνάθεμα καί ἡ σημασία της ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς), Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Σάν Φρανσίσκο Ἡ ἑλληνική λέξη ἀνάθεμα, ἀποτελεῖται ἀπό δύο λέξεις: τήν ἀνά, πού εἶναι...

Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική καί ἡ ψηφιακή μετάδοση τοῦ μηνύματός της

τοῦ καθηγητῆ Γεωργίου Μαντζαρίδη Ἡ Ὀρθόδοξη Ποιμαντική στηρίζεται στήν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία πού θεμελιώνεται στόν καινό ἐν Χριστῷ ἄνθρωπο καί διέπεται ἀπό τήν ἀρχή τοῦ προσώπου....

Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό κείμενο τοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου, ἐφημερίου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς Οἱ «ροπαλοφόροι», οἱ «φωνασκοῦντες ὁμολογητές» και τό... «γλυφιτζούρι περί σφραγίσματος  τοῦ Ἀντι-χρίστου». Ἐπίκαιρες σκέψεις μέ ἀφορμή τό  κείμενο...

Η Ιερά Μονή Παναγίας Ρεματιανής

Η Ιερά Μονή Παναγίας Ρεματιανής, βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων και απέχει 32 χιλ. από τη Σπάρτη, όπου τη συναντούμε αριστερά του δρόμου που...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ακούγοντας τον κάθε Ιερέα της Μητροπόλεως μας ωφελήθηκα πολύ»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος των 14 ειδικών Περιφερειακών Ιερατικών Συνάξεων, τις οποίες πραγματοποίησε ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας...

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης εδέχθη τον Αρχηγό ΓΕΣ

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού κ. Χαράλαμπος Λαλούσης. Ο σεπτός μας Ποιμενάρχης καλωσόρισε τον κ....

Συναξάρι 4ης Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων Μάρθας καί Μαρίας, τῶν ἀδελφῶν τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου. Οἱ Ἁγίες Μάρθα...

Δ.Ι.Σ.: Η Γιόγκα δεν έχει καμία θέση στην ζωή των Χριστιανών

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Δ.Ι.Σ. προς Μητροπολίτες και Ιερό Κλήρο: Απέχετε από κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από τις οργανώσεις Rotary και Lions

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Ανακοινωθέν της δεύτερης συνεδρίας της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Ιούνιο

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Εκκλησία της Ελλάδος: «H διαδικασία μεταδόσεως της Θείας Κοινωνίας προς τους πιστούς παραμένει ως έχει»

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Δωρεά υγειονομικού υλικού αξίας 97.000,00€ από την Εκκλησία της Ελλάδος

Συνήλθε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, στη δευτέρα Συνεδρία της για τον μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης...

Αγρυπνία για τους τελειόφοιτους μαθητές από τον Μητροπολίτη Λεμεσού

Το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου, τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Πανιερωτάτου Μητροπιλίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου υπέρ των μαθητών οι οποίοι θα παρακαθίσουν...