Τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2020 μέ τήν ἄρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων καί τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στή Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης χοροστάτησε καί ἐτέλεσε τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στόν Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Σέ κλίμα ἐμφανοῦς συγκινήσεως οἱ πιστοί προσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό γιά νά συμμετάσχουν στή Θεία Λειτουργία καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, συμμορφούμενοι ἀπολύτως μέ τά μέτρα ὑγιεινῆς ὅπως αὐτά ὁρίσθησαν ἀπό τήν Πολιτεία καί τήν Ἱερά Σύνοδο, τά ὁποῖα καί τηρήθησαν ἐπακριβῶς σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετά τήν ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου στήν σύντομη προσλαλιά τοῦ τόνισε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος μετά ἀπό δίμηνη πνευματική δοκιμασία ἄνοιξαν καί πάλι οἱ Ἐκκλησίες μας. Ὅλοι μαζί σηκώσαμε αὐτό τόν Σταυρό τῆς δοκιμασίας ἐκ τῆς φοβερᾶς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μέ χαρά ἀτενίζουν καί πάλιν τά εὐλογημένα πρόσωπά σας. Ὅλοι μαζί ἐν εἰρήνῃ, μέ εὐλογημένη ταπείνωση καί προσευχή, μέσα ἀπό τό Ἱερό Μυστήριο τῆς ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, πού τελοῦμε αὐτή τήν ὥρα, καλούμεθα νά ἀκολουθήσουμε τά βήματα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ζητήσω ταπεινά συγγνώμη, ἐάν σέ κάτι ἄθελά μου σᾶς ἐλύπησα, ἤ ἐάν κάτι περιμένατε περισσότερο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό σας ὅλο αὐτό τό δύσκολο χρονικό διάστημα. Θέλω ὅμως νά γνωρίζετε ὅλοι σας ὅτι καθημερινά ἐν πλήρει ταπεινώσει καί σιωπή προσευχόμουν καί τελοῦσα μέ τούς καλούς μου Ἱερεῖς Παρακλήσεις μετά σχετικῶν εὐχῶν διά τήν ἴασιν τῶν προσβληθέντων ὑπό τοῦ φονευτοῦ ἰοῦ, τῶν νοσηλευομένων στά νοσηλευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας ἀδελφῶν μας, ὑπέρ περιφρουρήσεως τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων καί διά τούς ἐν γήρατι ὄντας, ὑπέρ ὑγείας καί ἐνισχύσεως τῶν Ἰατρῶν καί τῶν Νοσηλευτῶν τῶν Θεραπευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς χώρας μας, καθώς καί ὑπέρ ὑγείας σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως . Καί θέλω νά γνωρίζετε πώς μέσα στήν Ἐκκλησία μας ἡ μεγαλύτερη ἀρετή εἶναι ἡ ὑπακοή ἐν ταπεινώσει.

Σέ αὐτές τίς δύσκολες καί ἐπίπονες μέρες πού περάσαμε ὁ Ἐπίσκοπός σας ἔκανε ὑπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο καί οἱ Ἱερεῖς στόν Ἐπίσκοπό τους δεχόμενοι προκλητικές ἐνέργειες, πειρασμούς καί προκλήσεις προερχόμενες εἴτε ἀπό ἀντιεκκλησιαστικές συμπεριφορές, εἴτε ἀπό ἄτομα πού διακατέχονται ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο γιά τά Ἱερά καί τά Ὅσια τῆς πίστεώς μας. Ὅμως μέ ἀγάπη καί ὑπομονή προσπαθήσαμε καί προσπαθοῦμε νά σηκώνουμε τό σταυρό τῆς ὁμολογίας τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας.

Ἤγγικεν ἡ ὥρα παιδιά μου, ὁ καταβάς ἐξ οὐρανοῦ Ἄγγελος, ἀπεκύλησε τόν λίθον! Ἀπό σήμερα μποροῦμε νά ξαναζήσουμε μέσα στό σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας, μέσα στόν ἁγιασμένο χῶρο τῶν Ναῶν μας πού εἶναι ἁγιασμένοι καί εὐλογημένοι μέ τήν Χάριν τῶν Ἐγκαινίων καί νά αἰσθανθοῦμε κατά Χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἔστω καί μέ τήν ὕπαρξη περιοριστικῶν μέτρων.

Γιά τοῦτο σέ κάθε Ἱερό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας θά τελοῦνται Θεῖες Λειτουργίες κάθε Σάββατο καί δύο κάθε Κυριακή γιά νά μπορέσουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί μας νά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας. «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Ἐλᾶτε διψασμένα παιδιά μου, ἐσεῖς δηλαδή πού διψᾶτε γιά γάργαρο πνευματικό νερό καί μετέχετε τῶν ἱερῶν καί σωστικῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐλᾶτε μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης στό κράσπεδο τῆς Ὡραίας Πύλης καί γευθεῖτε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου μας, εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος καί ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γευθεῖτε καί ξεδιψάστε ἀπό τοῦ ζῶντος ὕδατος γιατί «ἐκεῖνος πού θά πιεῖ ἀπό τό νερό πού ἐγώ θά τοῦ δώσω, δέν θά διψάσει στόν αἰῶνα». Ναί! «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος».

Πρό τοῦ «Δι΄ εὐχῶν» ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τούς Ἱερεῖς, συμφώνως μέ τήν ἐντολήν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτέλεσε Ἱερόν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπό τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου τοῦ Κορονοϊοῦ τελειωθέντων ἀδελφῶν μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εντυπωσιάζει με την πρόοδό του το Παράρτημα Σπερχειάδος – Μακρακώμης του Ωδείου της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Mια όμορφη βραδιά λόγου, ποίησης και μελωδίας αφιερωμένη στην Μικρά Ασία χάρισε το 5ο Παράρτημα του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ»...

Άγιος Μιχαήλ Χωνιάτης ή Ακομινάτος. Ο λόγιος επίσκοπος των Αθηνών {4 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ,Θεολόγου - Καθηγητού Μέσα από τη σύγχρονη πνευματική Βαβέλ και το πυκνό σκοτάδι της ψυχαναγκαστικής ιδεοληψίας κατά της χριστιανικής πίστης, προβάλλουν οι ολόφωτες...

Άγιος Ανδρέας Κρήτης: Ο ποιητής του Μεγάλου Κανόνος {4 Ιουλίου}

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ, Θεολόγου - Καθηγητού Την Πέμπτη της Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών ψάλλεται στην Εκκλησία μας ο Μέγας Κανόνας, το έξοχο ποίημα του αγίου...

Δέηση υπέρ ανευρέσεως του αγνοουμένου Συνταγματάρχου συνεπεία της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Θωμάς Κάιας, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς μας Μητροπόλεως,...

Μνήμη Ιωάννη Γαλάνη Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ

Χαράλαμπος Γ. Ατματζίδης, Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ Το Σάββατο 2 Ιουλίου τελέστηκε η Νεκρώσιμη Ακολουθία του Καθηγητή Ιωάννη Γαλάνη, στον Ιερό Ναό...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως

Ξεκίνησαν φέτος με την Χάρη του Θεού και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου, οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, στην περιοχή...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η Παναγία Εικονίστρια Πολιούχος Σκιάθου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 η Πανήγυρη της επετείου ευρέσεως της Ιεράς Εικόνος της...

Η Εξόδιος Ακολουθία της Μοναχής Θεοδότης

Η Τοπική μας Εκκλησία προέπεμψε σήμερα Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022, την Αδελφή της Ι. Μονής Αγ. Βλασίου Τρικάλων, μακαριστή Μοναχή Θεοδότη, (κατά κόσμον Μαρία)...

Αύριο η κηδεία της Ηγουμένης Ευπραξίας

Η Αποστολική Ιερά Μητρόπολή μας αναγγέλλει μετά θλίψεως την εις Κύριον εκδημία της μακαριστής Ηγουμένης της Ι. Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χιλιομοδίου Γερόντισσας Ευπραξίας...

Θυρανοίξια Ιερού Παρεκκλησίου της Αγίας Υπομονής στα Κύμινα

Την Κυριακή 3 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων...

Στην κατασκήνωση του Αγίου Λαυρεντίου λειτούργησε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος

Κάτω από τον ίσκιο των πλατάνων στην κατασκήνωση της Τοπικής μας Εκκλησίας στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, λειτούργησε την Κυριακή 3/7 ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος...

Στον Ναό του Αγίου Δωροθέου, στο ομώνυμο χωριό «Δωροθέα» Αριδαίας o Μητρ. Σύρου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' , πραγματοποίησε σήμερα το καθιερωμένο το ετήσιο προσκύνημά του στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Δωροθέου, στο χωριό Δωροθέα...

Κυριακή Γ΄ Ματθαίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νέας Περάμου

Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022, Γ΄ Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ετέλεσε την Θεία Λειτουργία στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου...

Η Σύναξη Πάντων των Κρητών Διαλαμψάντων Αγίων

Επί τη Συνάξει Πάντων των Κρητών Διαλαμψάντων Αγίων, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος ιερούργησε την Κυριακή 3 Ιουλίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας...

Πραγματοποιήθηκε στον Βόλο ο Ι΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Με απόλυτη επιτυχία, διεξήχθη το Σάββατο 2/7, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο Ι΄ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ψαλτικής Τέχνης, στον οποίο συμμετείχαν 52 σπουδαστές και σπουδάστριες...