Τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2020 μέ τήν ἄρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων καί τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στή Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης χοροστάτησε καί ἐτέλεσε τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στόν Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Σέ κλίμα ἐμφανοῦς συγκινήσεως οἱ πιστοί προσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό γιά νά συμμετάσχουν στή Θεία Λειτουργία καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, συμμορφούμενοι ἀπολύτως μέ τά μέτρα ὑγιεινῆς ὅπως αὐτά ὁρίσθησαν ἀπό τήν Πολιτεία καί τήν Ἱερά Σύνοδο, τά ὁποῖα καί τηρήθησαν ἐπακριβῶς σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετά τήν ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου στήν σύντομη προσλαλιά τοῦ τόνισε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος μετά ἀπό δίμηνη πνευματική δοκιμασία ἄνοιξαν καί πάλι οἱ Ἐκκλησίες μας. Ὅλοι μαζί σηκώσαμε αὐτό τόν Σταυρό τῆς δοκιμασίας ἐκ τῆς φοβερᾶς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μέ χαρά ἀτενίζουν καί πάλιν τά εὐλογημένα πρόσωπά σας. Ὅλοι μαζί ἐν εἰρήνῃ, μέ εὐλογημένη ταπείνωση καί προσευχή, μέσα ἀπό τό Ἱερό Μυστήριο τῆς ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, πού τελοῦμε αὐτή τήν ὥρα, καλούμεθα νά ἀκολουθήσουμε τά βήματα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ζητήσω ταπεινά συγγνώμη, ἐάν σέ κάτι ἄθελά μου σᾶς ἐλύπησα, ἤ ἐάν κάτι περιμένατε περισσότερο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό σας ὅλο αὐτό τό δύσκολο χρονικό διάστημα. Θέλω ὅμως νά γνωρίζετε ὅλοι σας ὅτι καθημερινά ἐν πλήρει ταπεινώσει καί σιωπή προσευχόμουν καί τελοῦσα μέ τούς καλούς μου Ἱερεῖς Παρακλήσεις μετά σχετικῶν εὐχῶν διά τήν ἴασιν τῶν προσβληθέντων ὑπό τοῦ φονευτοῦ ἰοῦ, τῶν νοσηλευομένων στά νοσηλευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας ἀδελφῶν μας, ὑπέρ περιφρουρήσεως τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων καί διά τούς ἐν γήρατι ὄντας, ὑπέρ ὑγείας καί ἐνισχύσεως τῶν Ἰατρῶν καί τῶν Νοσηλευτῶν τῶν Θεραπευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς χώρας μας, καθώς καί ὑπέρ ὑγείας σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως . Καί θέλω νά γνωρίζετε πώς μέσα στήν Ἐκκλησία μας ἡ μεγαλύτερη ἀρετή εἶναι ἡ ὑπακοή ἐν ταπεινώσει.

Σέ αὐτές τίς δύσκολες καί ἐπίπονες μέρες πού περάσαμε ὁ Ἐπίσκοπός σας ἔκανε ὑπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο καί οἱ Ἱερεῖς στόν Ἐπίσκοπό τους δεχόμενοι προκλητικές ἐνέργειες, πειρασμούς καί προκλήσεις προερχόμενες εἴτε ἀπό ἀντιεκκλησιαστικές συμπεριφορές, εἴτε ἀπό ἄτομα πού διακατέχονται ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο γιά τά Ἱερά καί τά Ὅσια τῆς πίστεώς μας. Ὅμως μέ ἀγάπη καί ὑπομονή προσπαθήσαμε καί προσπαθοῦμε νά σηκώνουμε τό σταυρό τῆς ὁμολογίας τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας.

Ἤγγικεν ἡ ὥρα παιδιά μου, ὁ καταβάς ἐξ οὐρανοῦ Ἄγγελος, ἀπεκύλησε τόν λίθον! Ἀπό σήμερα μποροῦμε νά ξαναζήσουμε μέσα στό σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας, μέσα στόν ἁγιασμένο χῶρο τῶν Ναῶν μας πού εἶναι ἁγιασμένοι καί εὐλογημένοι μέ τήν Χάριν τῶν Ἐγκαινίων καί νά αἰσθανθοῦμε κατά Χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἔστω καί μέ τήν ὕπαρξη περιοριστικῶν μέτρων.

Γιά τοῦτο σέ κάθε Ἱερό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας θά τελοῦνται Θεῖες Λειτουργίες κάθε Σάββατο καί δύο κάθε Κυριακή γιά νά μπορέσουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί μας νά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας. «Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω».

Ἐλᾶτε διψασμένα παιδιά μου, ἐσεῖς δηλαδή πού διψᾶτε γιά γάργαρο πνευματικό νερό καί μετέχετε τῶν ἱερῶν καί σωστικῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐλᾶτε μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης στό κράσπεδο τῆς Ὡραίας Πύλης καί γευθεῖτε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου μας, εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος καί ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γευθεῖτε καί ξεδιψάστε ἀπό τοῦ ζῶντος ὕδατος γιατί «ἐκεῖνος πού θά πιεῖ ἀπό τό νερό πού ἐγώ θά τοῦ δώσω, δέν θά διψάσει στόν αἰῶνα». Ναί! «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος».

Πρό τοῦ «Δι΄ εὐχῶν» ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τούς Ἱερεῖς, συμφώνως μέ τήν ἐντολήν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτέλεσε Ἱερόν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπό τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου τοῦ Κορονοϊοῦ τελειωθέντων ἀδελφῶν μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τον πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο πανηγύρισε η Βέροια

Κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου πανηγύρισε στη Βέροια ο πολιούχος της πόλεως, Όσιος Αντώνιος ο νέος. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού...

Η Ισχύουσα ΚΥΑ για τη λειτουργία των Ναών και Μονών (Φ.Ε.Κ. Β΄ 89/16-1-2021)

Πρός τήν Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­πι­σκο­πή Ἀ­θη­νῶν καί τίς Ἱ­ε­ρές Μη­τρο­πό­λεις τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος Θέμα: «Περί τῆς λει­τουρ­γί­ας τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν κα­τά τό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 18η Ἰανουαρίου...

Μέγας Αντώνιος: Ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού

Ο Μέγας Αντώνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού, που θεμελίωσε τον υγιή Μοναχισμό. Έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων...

«Τοῖς ἐρημικοῖς, ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος ἐγγίνεται»

Υπάρχουν στιγμές που προσπαθεί κανείς να αποτιμήσει και να περιγράψει συναισθήματα και αξίες, αλλά αδυνατεί η γλώσσα και τρέμει το χέρι. Και τούτο διότι,...

Γεώργιος ο Νεομάρτυρας: Πνευματικός καθρέπτης στα Ιωάννινα

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα Kαί πάλιν ἐφέτος μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ εὐκλεής πόλη τῶν Ἰωαννίνων, λάμπουσα ἀπό χαρά καί καυχόμενη, γιορτάζει τόν...

Πανηγυρικός Εσπερινός του πολιούχου της Βεροίας Οσίου Αντωνίου του Νέου

Το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου η Βέροια εορτάζει και πανηγυρίζει τον προστάτη και πολιούχο της Όσιο Αντώνιο τον Νέο. Δυστυχώς φέτος εξαιτίας της...

Συναξάρι 17ης ᾿Ιανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Αντωνίου τοῦ Μεγάλου. ῾Ο Μέγας Ἀντώνιος ἐγεννήθηκε περί τό 251 μ.Χ....

40ήμερο Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρώην Τρίκκης και Σταγών Αλεξίου

Μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως τελέσθηκε το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 το πρωί η Θεία Λειτουργία και το τεσσαρακονθήμερο αρχιερατικό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της...

Κυκλοφόρησε το αφιερωματικό βιβλίο της I.M. Λαρίσης: «Δύο Φορές Το ‘21…»

Κυκλοφόρησε από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σε συνεργασία με τις Εκδόσεις «Εν πλώ» το αφιερωματικό βιβλίο για την συμπλήρωση 200 ετών από...

Η Γερόντισσα Φιλοθέη Αγιομετεωρίτισσα

Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Καββαδία Η κατά κόσμον Σοφία, μια από τα επτά τέκνα του Ιερέως Μιχαήλ και της πρεσβυτέρας Ανδρομάχης Κοσβύρα, είδε το φως της...

«Προεπαναστατικά Κινήματα» Επετειακή εκδήλωση Ι.Μ. Φθιώτιδος

Από την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η τρίτη κατά σειρά και σύμφωνα...

Απέκδυση του παλαιού – ένδυση του νέου «εν Χριστώ» ανθρώπου

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ) Κολ. 3, 4-11 ΑΠΕΚΔΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ – ΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ «ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ», ΑΝΘΡΩΠΟΥ «Ἀπεκδυσάμενοι τόν παλαιόν ἄνθρωπον σύν...

40ήμερο μνημόσυνο Γερόντισσας Φιλοθέης – Ιερά Μονή Ρουσσάνου Μετεώρων

Τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Ρουσσάνου Μετεώρων το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής πλέον γερόντισσας Φιλοθέης, η οποία εκοιμήθη εν Κυρίω προ σαράντα ημερών. Κατά την θεία...

Επίσκεψη Φορέων στην Ι. Μ. Βράχου Νεμέας

Στο Ιστορικό Καστρομονάστηρο της Παναγίας Βράχου Νεμέας μετέβη σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος όπου είχε συνάντηση με τους...

Εμβολιάστηκε ο Mητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Στον εμβολιασμό κατά του COVID – 19 στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στους τροφίμους του Γηροκομείου Πειραιώς προχώρησε σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου...