Στο πλαίσιο των ΚΕ΄ Παυλείων, την Κυριακή 9 Ιουνίου το απόγευμα στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο πραγματοποιήθηκε το ΣΤ’ Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών, με θέμα «Παράδοση και Τέχνη».

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στο τέλος απένειμε και τα αναμνηστικά των ΚΕ΄ Παυλείων στους ομιλητές και στις χορωδίες.

Πρώτη ομιλήτρια ήταν η κ. Μαρία Ζουμπούλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Η έννοια της παράδοσης, μια σημασιολογική προσέγγιση».

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κ. Νίκος Ορδουλίδης, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Παράδοση και καινοτομία στην ψαλτική: Σακελλαρίδης και Ψάχος».

Τρίτος ομιλητής ήταν ο κ. Γιώργος Κοκκώνης, αναπληρωτής καθηγητής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η ψαλτική και το δημοτικό τραγούδι».

Χρέη προέδρου ανέλαβε ο Άρχων Μαΐστωρ της ΜΧΕ και Διευθυντής του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Γεώργιος Ορδουλίδης.

Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό πρόγραμμα από τρεις χορωδίες.

 Συμμετείχαν οι χορωδίες των Συλλόγων Ιεροψαλτών των Ιερών Μητροπόλεων α) Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας υπό την διεύθυνση του κ. Βασίλειου Δόντσιου, β) Ν. Πιερίας «Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω» υπό την διεύθυνση του κ. Δημητρίου Καραμούζα και γ) Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας υπό την διεύθυνση του κ. Ιορδάνη Ζερδαλή.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γραμματέας της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Αρχιμ. Αρσένιος Χαλδαιόπουλος.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στο Συνέδριο Βυζαντινών Τεχνών :

Συνεχίζοντας τήν ὡραία παρά­δο­ση τῶν Συνεδρίων Βυζαντινῶν Τε­χνῶν πού καθιερώσαμε πρίν ἀπό μερικά χρόνια ὡς μία ἀπό τίς πολλές ἐκδηλώσεις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, πού ἐντάσ­σο­νται στό πλαίσιο τῶν Παυλείων, συμπεριλάβαμε στό φετινό ἑόρτιο πρόγραμμα, καθώς τιμοῦμε τά 25 χρόνια ἀπό τήν καθιέρωση τῶν Παυλείων στήν Ἱερά μας Μητρό­πολη, καί τό Στ´ Συνέδριο Βυζα­ντινῶν Τεχνῶν ὑπό τό γενικό τίτλο «Παράδοση καί τέχνη».

Τό Συνέδριό μας πραγματοποιεῖ­ται φέτος στό Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμε­λᾶ, στό ὁποῖο σᾶς καλωσορίζω ὅλους μέ πολλή χαρά καί τιμή.

Ἡ βυζαντινή μουσική, ὅπως εἶ­ναι γνωστό σέ ὅλους, εἶναι μία κατ᾽ ἐξοχήν παραδοσιακή τέχνη. Ὄχι μόνο γιατί εἶναι μία τέχνη μέ μα­κρό παρελθόν καί ἱστορία αἰώ­νων, ἀλλά καί γιατί εἶναι μία τέ­χνη πού παρότι παραδίδεται καί σέ γραπτή μορφή, σέ μουσικά χειρό­γραφα καί θεωρητικές πραγματεῖ­ες, στήν πραγματικότητα μᾶς πα­ρα­δόθηκε ἀπό τόν δάσκαλο στόν μαθητή, ἀπό τόν ἕνα στόν ἄλλον, σέ μία ἀτελείωτη ἁλυσίδα ἀνθρώ­πων, πού αἰῶνες τώρα δέν ἔπαυ­σαν νά ὑμνοῦν τόν Θεό καί τούς ἁγίους «ἀκαταπαύστοις στόμασι, ἀσιγήτοις δοξολογίαις».

Μέ τόν ἴδιο τρόπο συνεχίζει νά παραδίδεται, ἄλλωστε, καί στίς ἡμέρες μας, παρά τήν ἐξέλιξη τῶν τεχνικῶν καί τεχνολογικῶν μέ­σων.

Ἡ βυζαντινή μουσική ὅμως ἔχει καί ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό, τό ὁποῖο προσιδιάζει ἀπολύτως στό θέμα τῶν φετινῶν ΚΕ´ Παυλείων, τό ὁποῖο εἶναι «Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας». Καί αὐτό διότι ἡ βυ­ζαντινή μουσική διακονεῖ μέ πολ­λούς τρόπους στό ἔργο τῆς Ἐκ­κλησίας καί μεταδίδει τό μήνυμά της ὄχι μόνο «τοῖς ἐγγύς» ἀλλά καί «τοῖς μακράν».

Τό Στ´ Συνέδριο Βυζαντινῆς Μου­σικῆς πού θά παρα­κο­λου­θή­σου­με σήμερα ἔχει ὡς θέμα: «Μου­σική παράδοση: ἀπό τά βυζαντινά στά νεώτερα χρόνια», καί ἔχουμε τή χαρά νά μᾶς μιλήσουν σχετικά, ὁ κάθε ἕνας ἀπό τή δική του ὀπτική γωνία, ἡ κυρία Μαρία Ζου­μπούλη, ἀναπληρώτρια καθηγή­τρια καί πρόεδρος τοῦ Τμήματος Λαϊκῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσι­κῆς τοῦ ΤΕΙ Ἠπείρου, ὁ κύριος Γεώργιος Κοκκώνης, ἐπίσης ἀνα­πλη­ρωτής καθηγητής στό ἴδιο Τμῆμα, καί ὁ κύριος Νίκος Ὀρδου­λίδης, διδάκτωρ Μουσικολογίας, ὑπότροφος στό ἴδιο Τμῆμα καί συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς μας Μη­τρο­πόλεως.

Τούς εὐχαριστῶ ὅλους ἀπό καρ­δίας γιά τήν ἀνταπόκρισή τους στήν πρόσκλησή μας. Εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως ὅσους ἐργάσθηκαν γιά τήν ἄρτια διοργάνωση τοῦ Συνε­δρίου ἀλλά καί ὅλους ὅσους πα­ρί­στανται σήμερα ἐδῶ, καί εὔχομαι ἐπιτυχία στίς ἐργασίες καί αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου μας.

Ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου στη Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής :

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Να­ούσης καί Καμπανίας ἑορτάζει φέ­τος τό ἀρ­γυρό Ἰωβηλαῖο τῶν Παυλείων, τή συμπλή­ρω­­ση δηλα­δή 25 ἐτῶν ἀπό τήν κα­θιέρωσή τους, τό 1995.

Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων αὐ­­τῶν διοργάνωσε καί τό Στ´ Συ­νέ­δριο Βυζαντινῶν τεχνῶν, τό δεύ­τερο μέρος τοῦ ὁποίου, πού ἀφοροῦσε τή Βυζαντινή μουσική, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα ἐδῶ, στό Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύνημα «Παναγία Σουμελᾶ».

Καί ἐπειδή ἀσφαλῶς δέν ὑπάρχει καλύτερο κλείσιμο γιά ἕνα Συνέ­δριο Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπό μία Συναυλία Βυζαντινῆς Μουσι­κῆς, ἔχουμε τή χαρά νά ὑποδεχό­μα­στε ὑπό τή σκέπη τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τρεῖς χορωδίες, τίς ὁποῖες θά ἀπολαύσουμε σέ λίγο σέ μία ἐπιλογή ὕμνων ἀπό τήν πλού­σια παράδοση τῆς Βυζαντινῆς μας Μουσικῆς.

Καλωσορίζουμε, λοιπόν, μέ πολ­λή χαρά καί τιμή τή Χο­ρω­δία τοῦ Συλλόγου ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρί­νης, Πρε­σπῶν καί Ἑορδαίας «Ἅγι­ος Ἰωάν­νης ὁ Δαμασκηνός», τή Χορωδία τοῦ Συλλόγου ἱεροψαλ­τῶν Πιε­ρίας «Ὅσιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύ­μπῳ», ἀλλά καί τή Χορω­δία τοῦ Συλλόγου ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Κων­στα­ντίνος Πρίγ­γος».

Εὐχαριστῶ θερμότατα καί ἀπό καρ­δίας τούς χοράρχες καί ὅλα τά μέλη τῶν χορωδιῶν, ἰδιαιτέρως τῶν δύο χορωδιῶν πού ἦλθαν ἀπό τήν Φλώρινα καί τήν Πιερία γιά νά συμμετάσχουν στήν ἀποψινή συ­ναυλία, ἀνταποκρινόμενοι στήν πρόσκλησή μας.

Ἡ ἀποψινή συναυλία δέν εἶναι μία ἁπλή συναυλία, γιατί ἡ βυ­ζα­ντινή μουσική δέν εἶναι σάν τίς ἄλ­λες μουσικές. Εἶναι μία δια­κο­νία, ὅπως εἶπα καί προηγουμένως, χαιρετίζοντας τό Συνέδριο. Μία διακονία τῆς Ἐκ­­­κλησίας, μία δια­κονία τῶν ἀν­θρώπων. Διότι τό βυζαντινό μέλος συνοδεύεται καί συγχρόνως συνο­δεύει τούς ὑπέρο­χους ὕμνους τῶν θεόπνευστων βυζαντινῶν ὑμνο­γρά­φων, καί ἔτσι θεολογεῖ, ἀνυ­ψώ­νει τήν ψυχή στόν οὐρανό καί πα­ρα­κινεῖ τόν νοῦ μας νά στραφεῖ πρός τόν Θεό.

Καί μέ αὐτή τήν ἔννοια τῆς δια­κο­­νίας ἐντάσσεται ἀπόλυτα καί στό γενικό θέμα τῶν φετινῶν ΚΕ´ Παυλείων πού εἶναι «Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας».

Εὐχαριστώντας γιά ἀκόμη μία φο­­ρά ἀπό καρδίας τούς συντε­λε­στές τῆς Συναυλίας ἀλλά καί τό Πανελ­λήνιο Ἱερό Προσκύνημα πού μᾶς φιλοξενεῖ, τῆς «Παναγία Σουμελᾶ», εὔχομαι καλή ἀκρόαση.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Γέρων Χριστόδουλος Οσιοσυμεωνίτης για τον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης

ΓΕΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 24 Ἰουνίου 2020 Πλήρης πνευματικῆς εὐφροσύνης ἀπὸ βάθους ψυχῆς δοξολογῶ τὸν Ἅγιο τῶν ἁγίων Παντοκράτορα Τριαδικὸ...

Ο εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου 2020, Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Εσπερινό του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγ. Αναργύρων Λουτρών Αιδηψού,...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Εορτάστηκε και εφέτος η εορτή των Αγίων Αναργύρων σε πολλά σημεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών,...

Χειροτονία Διακόνου στον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό στη Νέα Ιωνία. Ανήμερα...

Λαμπρή πανήγυρη Ι. Μονής Αγίων Αναργύρων Μελισσοτόπου

Με την δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα που αρμόζει στην μεγάλη αυτή εορτή, αλλά και την ησυχαστική μοναστική τάξη, τελέστηκε η Πανήγυρη της παλαιφάτου και ιστορικής...

Βίος καί πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Καλλινίκου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας

ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τήν 23η Ἰουνίου 2020 μέ ἀπόφασή του κατέταξε τόν Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας...

Ο Απόστολος Παύλος ετιμήθη «ἀντικρύ Χίου»

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἑόρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τήν ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ἀντικρύ Χίου»(Πράξ. κ΄,...

Ο Μητροπολίτης Καρυστίας στον εορτάζοντα ναό των Αγ. Αναργύρων στην γενέτειρα του

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του χωρίου Κοσμάς Κυνουρίας όπου και μετέβη...

Λαμπρός εορτασμός των Αγίων Αναργύρων στην ιστορική Ιερά Μονή στον Πάρνωνα

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Στην Ιερά Μητρόπολη μας πανηγύρισε με εκκλησιαστική...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό των Αγ. Αναργύρων στη Ν. Ιωνία

Με λαμπρότητα τελέσθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός επί τη σεπτή μνήμη των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών Αναργύρων...

Ο Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Μαντινείας

Ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τελέστηκε μέ λαμπρότητα στήν ἐνορία Στενοῦ Μαντινείας κοντά στήν Τρίπολη. Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Βεροίας

Το διήμερο 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Την παραμονή...

Χειροτονία Διακόνου και Χειροθεσία Πνευματικού από τον Μητρ. Αιτωλίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε η εορτή των Αγίων Αποστόλων και των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στους φερώνυμους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Σύρο

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην παραθεριστική περιοχή «Μάννα» της Σύρου, τελέσθηκε απόψε Αρχιερατικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’, με τη...

Η εορτή των Δώδεκα Αποστόλων στον Άγιο Ανδρέα Παγγαίου

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 εορτάσθηκε με κατάνυξη η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Ελευθερών. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου...