Ἐτιμήθη ἐν Σμύρνῃ ἡ Ἁγία Φωτεινὴ τὴν πέμπτην ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Πάσχα Κυριακήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀναγιγνώσκεται ἡ περικοπὴ ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου, ὅπου περιγράφεται ὁ διάλογος τοῦ Κυρίου μετὰ Σαμαρείτιδος γυναικός, τῆς μετ’ αὐτὸν τὸν διάλογον μετανοησάσης καὶ ἀναδειχθείσης εἰς Ἁγίαν καὶ Ἰσαπόστολον. Παράδοσις παλαιὰ τῆς Σμύρνης προβλέπει ἡ Ἁγία Φωτεινὴ νὰ ἑορτάζεται ἐπισήμως τὴν ἡμέραν αὐτήν, ἡ ὁποία, παράδοσις, μετεφέρθη ἀπὸ τοὺς Σμυρναίους καὶ εἰς τοὺς νέους τόπους τῆς ἐγκαταστάσεώς των, εἰς Νέαν Σμύρνην Ἀττικῆς καὶ ἀλλοῦ. Εἰς τὴν Σμύρνην  ἐτιμήθη τὴν Κυριακὴν 30ὴν Μαΐου ἐ.ἔ. ἡ Ἁγία, ὑπὸ περιοριστικὰ μέτρα καθολικῆς ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας λόγῳ πανδημίας καὶ μὲ τὴν συμμετοχήν, ὡς ἐκ τούτου, ἐλαχίστων πιστῶν. Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, κατὰ τὸν ὁποῖον ηὐλογήθη Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγιείας καὶ μακροημερεύσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου, Προέδρου, καὶ τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης ὡς καὶ τῶν ἁπανταχοῦ ἐκγόνων τῶν μακαριστῶν Σμυρναίων, τὴν δὲ πρωΐαν τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχεν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος, ἀπευθυνόμενος εἰς τοὺς ὀλίγους πιστούς, ἀνεφέρθη εἰς τὸ διαχρονικὸν μήνυμα τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς περὶ τῆς ὑπερβάσεως τῶν ἀνθρωπίνων διακρίσεων ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας. Πλέον δὲ συγκεκριμένως, «ὁ διάλογος αὐτὸς τοῦ Κυρίου μετὰ μιᾶς γυναικὸς Σαμαρείτιδος, καθ’ ὑπέρβασιν τῶν κοινωνικῶν, ἐθνικῶν – φυλετικῶν δεδομένων (γνωστὴ ἡ διαφορὰ Ἰουδαίων καὶ Σαμαρειτῶν) τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀλλὰ καὶ θρησκευτικῶν, καταδεικνύει τὴν διαχρονικὴν ἐπικαιρότητα τοῦ σωτηριολογικοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, διαδιδοῦσα τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἱδρυτοῦ της, καλεῖ πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ εἰς τὴν σωτηριώδη μετάνοιαν ἐλθεῖν, ἀποτελοῦσα ἡ ἰδία ἰατρεῖον ψυχῶν. Καὶ τοῦτο πράττει ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία ἤδη ἀπὸ αἰώνων, πρὸ τῆς ἀναπτύξεως τῶν διαφόρων φιλοσοφικῶν καὶ κοινωνικῶν θεωριῶν τῶν κάτω χρόνων τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας (ἤτοι, κυρίως, κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Ἐγκυκλοπαιδισμοῦ καὶ τοῦ Δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ ἀλλὰ καὶ ἀργότερον) περὶ ὑπερβάσεως πάσης διακρίσεως μεταξὺ ἀνθρώπων, λόγῳ φύλου, ἐθνικῆς καταγωγῆς ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου λόγου». Διηυκρίνησε, μάλιστα, καὶ τὸ περιεχόμενον τοῦ ὅρου «διάκρισις ἀνθρώπου», ἡ ὁποία ἀφορᾷ ὄχι εἰς διακρίσεις, ἀποτέλεσμα ὡρισμένης ἐπιλογῆς τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ὁδηγεῖ εἰς ἀπόκλισιν ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ εἰς διακρίσεις φύλου, καταγωγῆς κ.τ.τ. ἢ καὶ συνειδήσεως, ποὺ δὲν ἀντιβαίνει εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου, καὶ ἐτόνισεν ὅτι «ἡ Ἐκκλησία σέβεται τὴν ἐλευθερίαν συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώπου, ταὐτοχρόνως διδάσκει τὴν Εὐαγγελικὴν Ἀλήθειαν καὶ ὀφειλετικῶς, ἀλλὰ παιδαγωγικῶς καὶ ἀγαπητικῶς, ἐπιτιμᾷ τὴν ἐκτροπὴν καὶ ἀναμένει συμπαθῶς καὶ προσευχητικῶς τὴν ἐπάνοδον τοῦ παρεκτραπέντος».

Πρὸς συμμετοχὴν τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων τῆς λατρευτικῆς συνάξεως πιστῶν, ἐτελέσθη καὶ τὴν Πέμπτην, 27ην Μαΐου ἐ.ἔ., μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, τοῦ Ρώσσου, Θεία Λειτουργία, εἰς τὴν ὁποίαν συνελειτούργησε μετὰ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιος, ἐλθὼν ἐξ Ἀτταλείας εἰς Σμύρνην μετὰ τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Βλαδιμήρου, πρὸς θεραπείαν τοῦ μυστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως τῶν ρωσσοφώνων καὶ λοιπῶν σλαυοφώνων μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...

Εις πολλά έτη Δέσποτα!

Μία ευχή σαν προσευχή Αφιερωμένη στην εορτή του Αρχιεπισκόπου Του Δημ.Ιωάννου Οικονομολόγου-Αναλογιστή «Ἐν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ιερωνύμου ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε 14 Ιουνίου 2021, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ιερά...

Ρασοφορία Μοναχής στην Ι.Μ. Αγ. Βλασίου Τρικάλων & Μεγαλοσχημία Μοναχής στο Ησυχ. Τιμίου Σταυρού Μαψού

Στην Ι. Μονή Αγίου Βλασίου Άνω Τρικάλων μετέβη ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος το πρωί της Κυριακής, 13 Ιουνίου 2021, όπου ετέλεσε την...

Σερρών Θεολόγος: «Οι Νεομάρτυρες είναι η δόξα της Εκκλησίας και το καύχημα της Ελλάδος»

Ταξίδι νοσταλγικό και διδακτικό σε δρόμους φωτεινούς του αειζώου ορθοδόξου πνεύματος και της φιλογενούς ελληνικής παραδόσεώς μας, απήλαυσαν όσοι συμμετείχαν στην επετειακού χαρακτήρος εκδήλωση...

Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στην Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Ιουνίου 2021, τελέσθηκε Παράκληση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου Γρεβενών για  τους  μαθητές της  Γ΄ Λυκείου  που ...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό Αγ. Παρασκευής...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αλήθεια της Πίστεως είναι η κόκκινη γραμμή μας»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ετέλεσε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 13 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, η οποία...