Ἐτιμήθη ἐν Σμύρνῃ ἡ Ἁγία Φωτεινὴ τὴν πέμπτην ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Πάσχα Κυριακήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἀναγιγνώσκεται ἡ περικοπὴ ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου, ὅπου περιγράφεται ὁ διάλογος τοῦ Κυρίου μετὰ Σαμαρείτιδος γυναικός, τῆς μετ’ αὐτὸν τὸν διάλογον μετανοησάσης καὶ ἀναδειχθείσης εἰς Ἁγίαν καὶ Ἰσαπόστολον. Παράδοσις παλαιὰ τῆς Σμύρνης προβλέπει ἡ Ἁγία Φωτεινὴ νὰ ἑορτάζεται ἐπισήμως τὴν ἡμέραν αὐτήν, ἡ ὁποία, παράδοσις, μετεφέρθη ἀπὸ τοὺς Σμυρναίους καὶ εἰς τοὺς νέους τόπους τῆς ἐγκαταστάσεώς των, εἰς Νέαν Σμύρνην Ἀττικῆς καὶ ἀλλοῦ. Εἰς τὴν Σμύρνην  ἐτιμήθη τὴν Κυριακὴν 30ὴν Μαΐου ἐ.ἔ. ἡ Ἁγία, ὑπὸ περιοριστικὰ μέτρα καθολικῆς ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας λόγῳ πανδημίας καὶ μὲ τὴν συμμετοχήν, ὡς ἐκ τούτου, ἐλαχίστων πιστῶν. Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός, κατὰ τὸν ὁποῖον ηὐλογήθη Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγιείας καὶ μακροημερεύσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Θεοδωρίδου, Προέδρου, καὶ τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης ὡς καὶ τῶν ἁπανταχοῦ ἐκγόνων τῶν μακαριστῶν Σμυρναίων, τὴν δὲ πρωΐαν τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχεν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος, ἀπευθυνόμενος εἰς τοὺς ὀλίγους πιστούς, ἀνεφέρθη εἰς τὸ διαχρονικὸν μήνυμα τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς περὶ τῆς ὑπερβάσεως τῶν ἀνθρωπίνων διακρίσεων ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας. Πλέον δὲ συγκεκριμένως, «ὁ διάλογος αὐτὸς τοῦ Κυρίου μετὰ μιᾶς γυναικὸς Σαμαρείτιδος, καθ’ ὑπέρβασιν τῶν κοινωνικῶν, ἐθνικῶν – φυλετικῶν δεδομένων (γνωστὴ ἡ διαφορὰ Ἰουδαίων καὶ Σαμαρειτῶν) τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀλλὰ καὶ θρησκευτικῶν, καταδεικνύει τὴν διαχρονικὴν ἐπικαιρότητα τοῦ σωτηριολογικοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, διαδιδοῦσα τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἱδρυτοῦ της, καλεῖ πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ εἰς τὴν σωτηριώδη μετάνοιαν ἐλθεῖν, ἀποτελοῦσα ἡ ἰδία ἰατρεῖον ψυχῶν. Καὶ τοῦτο πράττει ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία ἤδη ἀπὸ αἰώνων, πρὸ τῆς ἀναπτύξεως τῶν διαφόρων φιλοσοφικῶν καὶ κοινωνικῶν θεωριῶν τῶν κάτω χρόνων τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας (ἤτοι, κυρίως, κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Ἐγκυκλοπαιδισμοῦ καὶ τοῦ Δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ ἀλλὰ καὶ ἀργότερον) περὶ ὑπερβάσεως πάσης διακρίσεως μεταξὺ ἀνθρώπων, λόγῳ φύλου, ἐθνικῆς καταγωγῆς ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου λόγου». Διηυκρίνησε, μάλιστα, καὶ τὸ περιεχόμενον τοῦ ὅρου «διάκρισις ἀνθρώπου», ἡ ὁποία ἀφορᾷ ὄχι εἰς διακρίσεις, ἀποτέλεσμα ὡρισμένης ἐπιλογῆς τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ὁδηγεῖ εἰς ἀπόκλισιν ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ εἰς διακρίσεις φύλου, καταγωγῆς κ.τ.τ. ἢ καὶ συνειδήσεως, ποὺ δὲν ἀντιβαίνει εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου, καὶ ἐτόνισεν ὅτι «ἡ Ἐκκλησία σέβεται τὴν ἐλευθερίαν συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώπου, ταὐτοχρόνως διδάσκει τὴν Εὐαγγελικὴν Ἀλήθειαν καὶ ὀφειλετικῶς, ἀλλὰ παιδαγωγικῶς καὶ ἀγαπητικῶς, ἐπιτιμᾷ τὴν ἐκτροπὴν καὶ ἀναμένει συμπαθῶς καὶ προσευχητικῶς τὴν ἐπάνοδον τοῦ παρεκτραπέντος».

Πρὸς συμμετοχὴν τῶν δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων τῆς λατρευτικῆς συνάξεως πιστῶν, ἐτελέσθη καὶ τὴν Πέμπτην, 27ην Μαΐου ἐ.ἔ., μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, τοῦ Ρώσσου, Θεία Λειτουργία, εἰς τὴν ὁποίαν συνελειτούργησε μετὰ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβρόσιος, ἐλθὼν ἐξ Ἀτταλείας εἰς Σμύρνην μετὰ τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Βλαδιμήρου, πρὸς θεραπείαν τοῦ μυστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως τῶν ρωσσοφώνων καὶ λοιπῶν σλαυοφώνων μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τα ονομαστήρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεγχρεών στην Ι. Μονή Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου

Την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος της Ι. Μητροπόλεως μας, Πρωτοσύγκελλος και Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αναστάσεως...

Λιτά εόρτασε τα ονομαστήρια του ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 η Εκκλησία μας τίμησε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των τέκνων αυτών, Αγαπίου...

Δωδώνης και Κατραμάδος στον νέο Υπουργό Τουρισμού

Την πρώτη συνάντηση εργασίας με τον νέο Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλειο Κικίλια είχε σήμερα, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, στο Υπουργείο Τουρισμού, Αντιπροσωπεία της Διοικούσης...

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και η Ι.Μ. Φθιώτιδος στηρίζουν οικογένειες με ανήλικα τέκνα

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η φιλανθρωπική δράση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος με σκοπό την ενίσχυση ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Νομού Φθιώτιδος.          ...

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας: «Δε διαχωρίζω τους πιστούς σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους – Οι πόρτες των Εκκλησιών μας θα είναι...

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὑπέρτιμος καὶ Ἐξαρχος πάσης Ὠκεανίας, τοῖς Θεοφιλεστάτοις Ἐπισκόποις, τῷ εὐαγεῖ κλήρῳ, ταῖς μοναστικαῖς ἀδελφότησι τῆς ἐν...

Η Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Αρχιεπισκοπής στο Βεάκειο θέατρο

Η μουσικοθεατρική παράσταση «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» 1821 – 2021, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στις 9.00 μ.μ., στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Στην παράσταση παρουσιάζεται η...

Ψήφισμα Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών μαζί με το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά», το οποίο έχει στόχο την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση...

Ἡ Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν ἐν Σμύρνῃ

Προσκυνηματικὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὴν γῆν τῆς Ἰωνίας ἐπραγματοποίησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, συνοδευόμενος ὑπὸ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Διονυσίου Τζίτζιου, Πρωτοσυγκέλλου...

Επετειακή Μουσική Εκδήλωση Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...
video

Ιερώνυμος Λαρίσης: Μου είπαν ότι αν εμβολιαστώ, στον 3ο Παγκόσμιο τα… έξυπνα όπλα θα με βρουν και θα σκοτωθώ...

Απίστευτα πράγματα μετέφερε πως του είπαν μέλη του αντιεμβολιαστικού κινήματος ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, με αφορμή την απόφαση του Ιεράρχη να γίνουν...

Η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στην Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επίκεντρο το Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου στα Κουμπουριανά Αμφίκλειας εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η μνήμη της αγίας οικογένειας του Αγίου Ευσταθίου...

Κορίνθου Διονύσιος: Δια του Σταυρού έρχεται η χάρις του Θεού

Στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Απ. Παύλου στην Κόρινθο λειτούργησε χθες Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος πλαισιούμενος από τους...

Εγκατάσταση νέου Εφημερίου στη Φολέγανδρο

Προερχόμενος από τη Μύκονο, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ μετέβη στη Φολέγανδρο και άμα τη αφίξει του ιερούργησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,...

Ι. Μ. Φθιώτιδος και ΑΠΟΣΤΟΛΗ συνεχίζουν το πρόγραμμα «ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ» και τη νέα περίοδο

 Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνεχίζουν το πρόγραμμα στήριξης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.    ...