Μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 2867/Υ1/2020 κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση (Ὑπουργεῖα Παιδείας καὶ Ὑγείας)  «Ἐπιβολὴ τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.3.2020 ἕως 30.3.2020»:

“Απαγορεύεται  τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας (κάθε εἴδους καὶ κάθε νομικοῦ, κανονικοῦ καὶ ἐν γένει θρησκευτικοῦ καθεστῶτος ναῶν καὶ παρεκκλησίων, εὐκτηρίων οἴκων, τεμενῶν κ.λπ.) κάθε δόγματος καὶ θρησκείας, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καὶ χωρητικότητάς τους, στὸ σύνολο τῆς Ἐπικράτειας, γιὰ προληπτικοὺς λόγους δημόσιας ὑγείας καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.3.2020 ἕως καὶ 30.3.2020”.

Ἄρα, ἀπαγορεύεται ἡ τέλεση ὄχι μόνο θείας λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλης κοινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας (ἑσπερινοί, ἀπόδειπνα, παρακλήσεις, δεήσεις κ.λπ.)  στο σύνολο τῆς Ἐπικράτειας. Ἑπομένως καὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος ποὺ εἶναι  τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας (ἄρθρο 105 πάρ. 1 Σύντ.).

«Οἱ ὡς ἄνω ἀπαγορεύσεις καὶ ὑποχρεώσεις καταλαμβάνουν καὶ τοὺς χώρους λατρείας ποὺ βρίσκονται ἐνταγμένοι ἐντὸς δημοσίων, δημοτικῶν, φιλανθρωπικῶν, κοινωφελῶν ἢ ἄλλων ὑπηρεσιῶν, καταστημάτων καὶ ἐγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων καὶ ψυχιατρείων, γηροκομείων, οἰκοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων) καὶ ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καὶ ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων)»

Ἄρα, οἱ παραπάνω ἀπαγορεύσεις ἰσχύουν, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἰδρυματικοὺς ναούς, καὶ γιὰ κάθε ἰδιωτικὸ ναὸ καὶ ναϊδριο.

«Οἱ ὡς ἄνω ἀπαγορεύσεις καὶ ὑποχρεώσεις καταλαμβάνουν καὶ τοὺς ναοὺς καὶ πάσης φύσεως χώρους λατρείας ποὺ κεῖνται ἐντὸς τῶν ἱερῶν μονῶν, μοναστηριῶν καὶ κάθε εἴδους καὶ νομικοῦ/κανονικοῦ καθεστῶτος χώρων ἐγκαταβίωσης»

Εἶναι σαφές, λοιπόν, ὅτι οἱ ἴδιες ἀπαγορεύσεις ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς ναοὺς καὶ παρεκκλήσια τῶν  μοναστηριῶν (τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας, συνεπῶς καὶ τοῦ Ἁγίου Ὅρους)  ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ νομοκανονικὸ καθεστὼς ποὺ τελοῦν, δηλαδὴ ἂν εἶναι  μονὲς δ.δ., ἡσυχαστήρια, ἂν ἀνήκουν στὸ  ἐκκλησιαστικὸ καθεστὼς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετόχια ἄλλων Πατριαρχείων  κ.λπ.

«Οἱ Ἱερὲς Μονές, τὰ Μοναστήρια καὶ οἱ λοιποὶ χῶροι ἐγκαταβίωσης ἐντός της Ἐπικράτειας κατὰ τὸ ὡς ἄνω χρονικὸ διάστημα δὲν θὰ δέχονται κοινὸ καὶ πιστοὺς σὲ ὀργανωμένες ἢ ἀτομικὲς προσκυνηματικὲς ἐπισκέψεις»

Ξεκάθαρο. Καμμία  ὁμαδικὴ ἢ ἀτομικὴ ἐπίσκεψη στὰ μοναστήρια, οὔτε γιὰ νὰ συναντήσεις τὸν πνευματικό σου γιὰ ἐξομολόγηση.

«Οἱ ἀπαγορεύσεις ἐπισκέψεων καὶ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα προληπτικὰ μέτρα ποὺ ἀφοροῦν στὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, λαμβάνονται μὲ ἀπόφαση τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, κατόπιν προηγούμενης ἐνημέρωσης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας»

Κομμένες λοιπὸν καὶ οἱ ἀνάλογες ἐπισκέψεις, προσκυνηματικὲς κ.α. στὸ Ἅγιον Ὅρος.

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,
Ἔχουμε ἀντιληφθεῖ  τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἔννοια τῶν ἀπαγορεύσεων;
Θὰ κάνουμε Σταύρωση καὶ Ἀνάσταση κατ’ οἶκον. Μὲ τὶς ἐκκλησιὲς κλειστές. Μὲ τοὺς  ἐπισκόπους στὰ ἐπισκοπεία τοὺς ἀνέργους  καὶ τοὺς ἐφημερίους ἄνευ ἐφημεριῶν  μὲ κλειστὰ τὰ πνευματικὰ νοσοκομεῖα τους.
Ἡ “πρόβα τζενεράλε” ἔγινε. Τὸ “πατρόν” τῶν ἀπαγορεύσεων κόπηκε στὸ Βατικανό.  Ἡ Κυβέρνηση πρόθυμα τὸ  ἀντέγραψε. Καὶ μάλιστα  μὲ τὴ συναίνεση τῆς Ἱεραρχίας.
Στὸ ἑξῆς, κάθε φορᾶ, ποὺ κάποιος λόγος δημόσιας τάξης (ὅπως τώρα ἡ δημόσια ὑγεία) τὸ «ἀπαιτεῖ», τὸ προηγούμενο ἤδη ὑπάρχει.   Θὰ κλείνονται καὶ οἱ ἐκκλησίες. Θὰ καταργεῖται ἡ λατρεία. Καὶ οἱ αἰτίες στὸ μέλλον θὰ εἶναι (ἢ θὰ κατασκευάζονται) πολλές.
Ἡ Ἱεραρχία μᾶς ἔχει κατανοήσει τί παραχώρησε στὸ Κράτος;  Τί δικαιώματα παρέδωσε στὴν “πολιτικὴ ὀρθοτητα”;
Θυμηθεῖτε τὴ δήλωση τοῦ Κύρ. Μητσοτάκη: «Τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα πρέπει κι αὐτὰ νὰ προσαρμοστοῦν στὴν πραγματικότητα”.
Οἱ Ἱεράρχες σιωποῦν.
Τὸ Ἅγιον Ὅρος;
Οἱ Γεροντάδες καὶ οἱ Πνευματικοί μας;
Θὰ μιλήσουν;
Θὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Χριστιανοσύνης (τουλάχιστον στὴν Ἑλλάδα) ποὺ τὰ Πάθη καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου θὰ μείνουν ἀνεόρταστα!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Νικάνορος στην Αγκαθιά

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου...

«Ἐνώπιον κινδύνων καί δεινῶν» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

«Δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν». – «Διάσωσον ἀπό κινδύνων τούς δούλους σου,  Θεοτόκε». – «Λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ κινδύνων,Θεοτόκε ἁγνή». Οἱ κίνδυνοι καί τά διάφορα...

Επίσκεψη του Τούρκου Προξένου της Θεσ/νίκης στον Μητροπολίτη Λαρίσης

Ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας Efe Ceylan με έδρα την Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε εν νέου την πόλη της Λάρισας, προκειμένου να παραστεί στην αλλαγή και...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η ιστορική Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βραγκιανών

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020, ανήμερα της δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος...

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις λιτανείες

Κατόπιν ερωτημάτων πολλών πιστών περί των ισχυουσών συστάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου σχετικώς προς την τέλεση των λιτανειών κατά την προσεχή περίοδο πληροφορούμε ότι...

O εορτασμός του Αγίου Νικάνορος στην Καστοριά

Το καύχημα του Καλλιστράτου Όρους και τον κτήτορα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας τίμησε η ακριτική Καστοριά, εορτάζοντάς τον ως συμπολιούχο της...

Λαμπρά πανήγυρις Ιερού Προσκυνήματος Μεταμορφώσεως του Κυρίου Κουρτικίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2020, παραμονή της δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος...

Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσσης στην Άρτα

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020, το απόγευμα, τηρηθέντων των μέτρων για την πρόληψη της Πανδημίας, στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού...

Η Παράκληση της Παναγίας στο Λιανοβέργι

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Μεθεόρτιο Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα...

Η «κατοικία του Θεού» στα σπλάχνα της Παναγίας

Πόσα κείμενα έχουν γραφτεί για την Παναγία και πάλι είναι λίγα και πάντα θα είναι λίγα για να εγκωμιάσουν το τιμιώτατο Πρόσωπό της. Όμως...

Ακολουθία επί τη διασαλεύσει της Αγίας Τραπέζης στη Λήμνο

Χθες, κατά την μεγάλη δεσποτική εορτή του Θέρους, αυτήν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, έλαβε χώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος, στη...

Παράκληση της Παναγίας στην Μητρόπολη Κορίνθου

Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος στην Κόρινθο τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος την Ι. Παράκληση το εσπέρας της Πέμπτης...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι.Μ. Κορίνθου

Με την δέουσα Εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε κι εφέτος η Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι. Μητρόπολη Κορίνθου. Συγκεκριμένα την παραμονή της Εορτής,...

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ι.Μ. Θηβών

Η  Μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού εορτάσθηκε σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφερείας με την συμμετοχή των πιστών. Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης...

Ρασοφορία νέου Μοναχού στην Αγιά

Ένας ακόμη νέος Μοναχός πρόκειται να προστεθεί στην μοναστική οικογένεια της Τοπικής μας Εκκλησίας, συνεχίζοντας την μακρά παράδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και μάλιστα...