Μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 2867/Υ1/2020 κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση (Ὑπουργεῖα Παιδείας καὶ Ὑγείας)  «Ἐπιβολὴ τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.3.2020 ἕως 30.3.2020»:

“Απαγορεύεται  τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας (κάθε εἴδους καὶ κάθε νομικοῦ, κανονικοῦ καὶ ἐν γένει θρησκευτικοῦ καθεστῶτος ναῶν καὶ παρεκκλησίων, εὐκτηρίων οἴκων, τεμενῶν κ.λπ.) κάθε δόγματος καὶ θρησκείας, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καὶ χωρητικότητάς τους, στὸ σύνολο τῆς Ἐπικράτειας, γιὰ προληπτικοὺς λόγους δημόσιας ὑγείας καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.3.2020 ἕως καὶ 30.3.2020”.

Ἄρα, ἀπαγορεύεται ἡ τέλεση ὄχι μόνο θείας λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλης κοινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας (ἑσπερινοί, ἀπόδειπνα, παρακλήσεις, δεήσεις κ.λπ.)  στο σύνολο τῆς Ἐπικράτειας. Ἑπομένως καὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος ποὺ εἶναι  τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας (ἄρθρο 105 πάρ. 1 Σύντ.).

«Οἱ ὡς ἄνω ἀπαγορεύσεις καὶ ὑποχρεώσεις καταλαμβάνουν καὶ τοὺς χώρους λατρείας ποὺ βρίσκονται ἐνταγμένοι ἐντὸς δημοσίων, δημοτικῶν, φιλανθρωπικῶν, κοινωφελῶν ἢ ἄλλων ὑπηρεσιῶν, καταστημάτων καὶ ἐγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων καὶ ψυχιατρείων, γηροκομείων, οἰκοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων) καὶ ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καὶ ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων)»

Ἄρα, οἱ παραπάνω ἀπαγορεύσεις ἰσχύουν, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἰδρυματικοὺς ναούς, καὶ γιὰ κάθε ἰδιωτικὸ ναὸ καὶ ναϊδριο.

«Οἱ ὡς ἄνω ἀπαγορεύσεις καὶ ὑποχρεώσεις καταλαμβάνουν καὶ τοὺς ναοὺς καὶ πάσης φύσεως χώρους λατρείας ποὺ κεῖνται ἐντὸς τῶν ἱερῶν μονῶν, μοναστηριῶν καὶ κάθε εἴδους καὶ νομικοῦ/κανονικοῦ καθεστῶτος χώρων ἐγκαταβίωσης»

Εἶναι σαφές, λοιπόν, ὅτι οἱ ἴδιες ἀπαγορεύσεις ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς ναοὺς καὶ παρεκκλήσια τῶν  μοναστηριῶν (τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας, συνεπῶς καὶ τοῦ Ἁγίου Ὅρους)  ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ νομοκανονικὸ καθεστὼς ποὺ τελοῦν, δηλαδὴ ἂν εἶναι  μονὲς δ.δ., ἡσυχαστήρια, ἂν ἀνήκουν στὸ  ἐκκλησιαστικὸ καθεστὼς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετόχια ἄλλων Πατριαρχείων  κ.λπ.

«Οἱ Ἱερὲς Μονές, τὰ Μοναστήρια καὶ οἱ λοιποὶ χῶροι ἐγκαταβίωσης ἐντός της Ἐπικράτειας κατὰ τὸ ὡς ἄνω χρονικὸ διάστημα δὲν θὰ δέχονται κοινὸ καὶ πιστοὺς σὲ ὀργανωμένες ἢ ἀτομικὲς προσκυνηματικὲς ἐπισκέψεις»

Ξεκάθαρο. Καμμία  ὁμαδικὴ ἢ ἀτομικὴ ἐπίσκεψη στὰ μοναστήρια, οὔτε γιὰ νὰ συναντήσεις τὸν πνευματικό σου γιὰ ἐξομολόγηση.

«Οἱ ἀπαγορεύσεις ἐπισκέψεων καὶ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα προληπτικὰ μέτρα ποὺ ἀφοροῦν στὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, λαμβάνονται μὲ ἀπόφαση τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, κατόπιν προηγούμενης ἐνημέρωσης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας»

Κομμένες λοιπὸν καὶ οἱ ἀνάλογες ἐπισκέψεις, προσκυνηματικὲς κ.α. στὸ Ἅγιον Ὅρος.

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,
Ἔχουμε ἀντιληφθεῖ  τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἔννοια τῶν ἀπαγορεύσεων;
Θὰ κάνουμε Σταύρωση καὶ Ἀνάσταση κατ’ οἶκον. Μὲ τὶς ἐκκλησιὲς κλειστές. Μὲ τοὺς  ἐπισκόπους στὰ ἐπισκοπεία τοὺς ἀνέργους  καὶ τοὺς ἐφημερίους ἄνευ ἐφημεριῶν  μὲ κλειστὰ τὰ πνευματικὰ νοσοκομεῖα τους.
Ἡ “πρόβα τζενεράλε” ἔγινε. Τὸ “πατρόν” τῶν ἀπαγορεύσεων κόπηκε στὸ Βατικανό.  Ἡ Κυβέρνηση πρόθυμα τὸ  ἀντέγραψε. Καὶ μάλιστα  μὲ τὴ συναίνεση τῆς Ἱεραρχίας.
Στὸ ἑξῆς, κάθε φορᾶ, ποὺ κάποιος λόγος δημόσιας τάξης (ὅπως τώρα ἡ δημόσια ὑγεία) τὸ «ἀπαιτεῖ», τὸ προηγούμενο ἤδη ὑπάρχει.   Θὰ κλείνονται καὶ οἱ ἐκκλησίες. Θὰ καταργεῖται ἡ λατρεία. Καὶ οἱ αἰτίες στὸ μέλλον θὰ εἶναι (ἢ θὰ κατασκευάζονται) πολλές.
Ἡ Ἱεραρχία μᾶς ἔχει κατανοήσει τί παραχώρησε στὸ Κράτος;  Τί δικαιώματα παρέδωσε στὴν “πολιτικὴ ὀρθοτητα”;
Θυμηθεῖτε τὴ δήλωση τοῦ Κύρ. Μητσοτάκη: «Τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα πρέπει κι αὐτὰ νὰ προσαρμοστοῦν στὴν πραγματικότητα”.
Οἱ Ἱεράρχες σιωποῦν.
Τὸ Ἅγιον Ὅρος;
Οἱ Γεροντάδες καὶ οἱ Πνευματικοί μας;
Θὰ μιλήσουν;
Θὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Χριστιανοσύνης (τουλάχιστον στὴν Ἑλλάδα) ποὺ τὰ Πάθη καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου θὰ μείνουν ἀνεόρταστα!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμω

Τό Σάββατον, 15ην / 28ην  Μαρτίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου μέ μετάθεσιν ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ....

Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Ιερέως π. Θεμιστοκλή Δεληγιαννίδη

Εκοιμήθη εν Κυρίω την 26η Μαρτίου ο εφημέριος του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Κοιμητηρίου Ζωγράφου Πρωτοπρ. Θεμιστοκλής Δεληγιαννίδης. Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το...

Κορονοϊός – Άγιο Όρος: Μοναχός βρέθηκε θετικός στον ιό – Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Θετικός βρέθηκε στον κορονοϊό Mοναχός του Αγίου Όρους και αυτή την στιγμή νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ο Μοναχός...

Οι Ιερές Ακολουθίες κεκλεισμένων των θυρών στη I.M. Κορίνθου

Με αισθήματα βαθυτάτης ευθύνης έναντι στον δωρεοδότη Θεό, στην Αγία Εκκλησία Του, καθώς και στο υπερπολύτιμο δώρο της ανθρώπινης ζωής ο σεπτός Ποιμενάρχης μας...

«Μακαριώτατε, η συνείδησή μου μέ ἐλέγχει»

Ανοιχτή επιστολή του εκπαιδευτικού και εφημέριου του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Πρωτοπρεσβύτερου π. Βασίλειου Κοκολάκη, προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης...

Καπερνάρος: Να συλληφθεί άμεσα ο Μητροπολίτης Κέρκυρας και να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο!

Ακούστε τη συνέντευξη του γνωστού ποινικολόγου στον ΘΕΜΑ 104.6 και τον Τάκη Σπηλιόπουλο. Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104.6 ο γνωστός ποινικολόγος Βασίλης Καπερνάρος, τόνισε πως οφείλει...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Πανύμνητε Μήτερ, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας»

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου χοροστάτησε την Παρασκευή 27/3, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, κατά την ακολουθία της Δ΄ Στάσης...

Διευκρινίσεις I.M. Εδέσσης για την χθεσινή για την Εγκύκλιο

Μετὰ ἀπὸ ὁρισμένα ἑρωτήματα ποὺ προέκυψαν μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (133/27.3.2020) γιὰ τὸ θέμα τῆς πανδημίας σὲ σχέση μὲ τὰ...
video

«Με την υπευθυνότητά μας να δώσουμε χώρο στην Χάρη της Παναγίας, για να μας σώσει»

Σε κλίμα δέους και ιεράς συγκινήσεως, ενώπιον της Εικόνος της φιλεύσπλαχνης Παναγίας Μητέρας όλων των ανθρώπων, τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου...

Η Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών στο Παρίσι

Την Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων, των...
video

Αρχιεπίσκοπος: «Να προστατεύσουμε την ιερότητα της ζωής μας και των συνανθρώπων μας»

Τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πιστούς απηύθυνε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. «Όλοι μαζί πρέπει να προστατεύσουμε την ιερότητα της ζωής μας και των συνανθρώπων μας»,...

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Poimin.gr

Καλούνται όλοι οι αναγνώστες του Poimin.gr να συμμετάσχουν στο poll, αλλά και να διαδώσουν τη διενέργεια της δημοσκόπησης κοινοποιώντας τη στα κοινωνικά δίκτυα ή...

Ν. Ιωνίας Γαβριήλ: «Η Παναγία να γίνει το φως που θα διώξει το σκότος της απελπισίας»

Η Ακολουθία της Δ΄ Στάσης των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο τελέσθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 στον κεκλεισμένων των θυρών Ιερό Ναό Αγ....

Αιχμηρή δήλωση Μητροπολίτου Μεσσηνίας

Μέ ἀφορμή δημοσίευμα τῆς ἰστοσελίδας ethnos.gr  τῆς 26ης Μαρτίου 2020, μέ τίτλο : “Βρώμικα παιχνίδια σέ βάρος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου γιά τό κλείσιμο τῶν...

Αναίρεσις εσφαλμένων πληροφοριών

 ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ Θεωρῶ καθῆκον καί ὑποχρέωσίν μου νά ἀναιρέσω τίς κάτωθι ἐσφαλμένες πληροφορίες, πού θίγουν τήν ἠθική ὑπόστασι καί τήν ἀξιοπιστία μου...