του αειμνήστου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Θεοκλήτου

Αγαπητοί,

Ένας ακόμη χρόνος εκύλισεν εις την αιωνιότητα. Χρόνος με δωρεάς και ευλογίας, αλλά και με θλίψεις και ταλαιπωρίας. Χρόνος κατά τον οποίο εζήσαμεν όλοι την αγάπην του Θεού και εγευθήκαμεν την φιλανθρωπίαν και χρηστότητά Του, αλλά και την μακροθυμίαν Του.

Και τώρα, ας σταθώμεν εις το κατώφλιον του νέου έτους και ας σκεφθώμεν πρώτον, ότι ο χρόνος φεύγει ανεπιστρεπτί. Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναζήσωμεν ο,τι εζήσαμεν.

Δεν πρόκειται να συναντήσωμεν και πάλιν τας χρονικάς στιγμάς του παρελθόντος. Ο ποταμός του χρόνου δεν «στρέφεται εις τα οπίσω», όπως ο Ιορδάνης κάποτε. «Δις εις τον αυτόν ποταμόν ουκ αν εμβαίης», είπε κατηγορηματικά ο αρχαίος φιλόσοφος, ο Ηράκλειτος, δια τον ποταμόν του χρόνου. Η κατεύθυνσίς του είναι πάντοτε προς τα εμπρός εις μίαν ευθείαν γραμμήν, η οποία επείγεται να φθάση εις την συντέλειαν του κόσμου.

Ο χρόνος είναι πολύ σύντομος, δεύτερον. «Ποιά γαρ η ζωή υμών;ατμίς γαρ έσται η προς ολίγον φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη», όπως γράφει ο Αδελφόθεος Ιάκωβος (δ 14) «Σκιάς όναρ» και «άνθος έαρος». Πόσον συντόμως επέρασεν ο μέχρι σήμερον χρόνος της ζωής μας! Ωσάν να είναι χθεσινά μερικά γεγονότα, τα οποία όμως απέχουν από εμάς ολοκλήρους δεκαετίας. Πόσον γρήγορα παρέρχεται ο,τι δεν είναι αιώνιον και πόσον ευκόλως λησμονείται ο,τι δεν επαναλαμβάνεται!

Και όμως, αυτός ο τόσο σύντομος χρόνος της ζωής μας έχει αξίαν αναντικατάστατον, τρίτον. Διότι από αυτόν θα εξαρτηθή η θέσις μας εις την αιωνιότητα. Με το νόμισμα του χρόνου εξαγοράζομεν το άχρονον και με την ενάρετον βιοτήν μας εδώ, θα εξασφαλίσωμεν την αιωνίαν σωτηρίαν μας εκεί. Εάν ο άνθρωπος εσκέπτετο τας προεκτάσεις της ζωής του εις την αιωνιότητα και τας συνεπείας της εδώ πολιτείας του δια την αθανασίαν, θα ήτο καλύτερος, προσεκτικώτερος, αγιώτερος. Θα εστάθμιζε τας ενεργείας του, θα ήλεγχε τους λόγους του, θα ανέκρινε τους διαλογισμούς του.

Αδελφοί! Ο χρόνος της ζωής μας είναι μία δωρεά του Θεού. Μακροθυμεί Εκείνος και ανέχεται. Περιμένει και δεν οργίζεται. Μάλιστα! Εάν ωργίζετο, θα είχεν εξαλείψει την ανθρωπότητα της σήμερον. Θα έρριπτε τους κεραυνούς της οργής Του, τους μύδρους της αγανακτήσεώς Του και θα εστίλβωνε την δίστομον ρομφαίαν της Δικαιοσύνης Του. Αλλά, «θέλει πάντας ανθρώπους σωθήναι».

Ας μετανοήσωμεν και ας συνέλθωμεν. Ας επιστρέψωμεν «επί τας πηγάς των υδάτων» ως άτομα και ως Έθνος και ως ανθρωπότης. Ας εκμεταλλευθώμεν τον χρόνον της ζωής μας τον ανεπίστρεπτον και σύντομον και πολύτιμον. ζωής μας τον ανεπίστρεπτον και σύντομον και πολύτιμον.

«Έως καιρόν έχομεν». Διότι «έρχεται νυξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεσθαι». Η νυξ η αδυσώπητος και βεβαία του θανάτου πλησιάζει. Ας γίνη προσευχή μας καθημερινή και «κάθωρος στεναγμός» η ευσεβής επίκλησις: «Κύριε, παράτεινον το έλεός Σου τοις γινώσκουσί Σε».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 21ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη  τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰανουαρίου, ἐπισκόπου, Προκούλου ἤ Πρόκλου, Σώσσου καί Φαύστου τῶν διακόνων,...

Προβληματισμός και αναστάτωση…

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση υποδέχτηκε κλήρος και λαός το γε­γο­νός ό­τι ό­λοι οι Ι­ε­ροί Να­οί θα πα­ρα­μέ­νουν α­νοι­κτοί για τους πι­στούς σε ό­λες...

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Οι αποφάσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση

Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 164ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, κα­τά την πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σα μέ­σω τη­λε­δι­α­σκέ­ψε­ως συ­νε­δρί­α­σή Της, της Τρί­της 20ής Α­πρι­λί­ου 2021,...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η μετάθεση της τελετής της Αναστάσεως θα φέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα»

Στην πρωινή εκπομπή «Από τις 6» της ΕΤ1 μίλησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, σχετικά με την λειτουργία των Ναών την Μεγάλη...

Ιλίου Αθηναγόρας: Συμβιβαστική λύση για να μην μείνουν κλειστές οι εκκλησίες

Για τις συζητήσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας προκειμένου να βρεθεί λύση για την λειτουργία των ναών ενόψει Πάσχα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς...

Πάτερ ημών: click-take away

Σχόλιο εν όψει της εισόδου μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα  Μητροπολίτου Φαναρίου Aγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικῆς Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Δεν θα μιλήσω για τον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: “H Ανάσταση πρέπει να γίνει κανονικά στις 12 τα μεσάνυχτα”

Για τις λειτουργίες των εκκλησιών κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και το αίτημα της Ιεράς Συνόδου προς την κυβέρνηση μίλησε στο LIVE...
video

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη;

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη; Πώς μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Γιατί χρειάζεται να κάνουμε ελεημοσύνη; Με ποιον τρόπο μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Ο μεγάλος διδάσκαλος...

«Μεθόδευση, Υποβάθμιση και Κατάργηση Δομών.» Το τρίπτυχο της νέας δομής της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Εντείνονται οι ανησυχίες όσων φοβούνται ότι το προετοιμαζόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και κατάργησή της. Με τίτλο “«Μεθόδευση,...

Συναξάρι 20ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Ζακχαίου τοῦ ἀρχιτελώνου καί ἀποστόλου. Ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ἔζησε κατά τούς χρόνους...
video

Ο ΣΤ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Τον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό για την φετινή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ετέλεσε απόψε, Κυριακή Ε΄ των Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στην...
video

Το αγώνισμα της Μετανοίας – Ομιλία Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Στ’ Κατανυκτικό Εσπερινό (video)

 Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, κατά την Ακολουθία του Στ’ και τελευταίου Κατανυκτικού Εσπερινού...

Η 5η Εβδομάδα της Σαρακοστής την Ι.Μ. Χαλκίδος

Κατά την πέμπτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, με περιορισμένη συμμετοχή πιστών,...

Συνέρχεται αύριο η Δ.Ι.Σ.

Συνέρχεται εκ νέου για τον μήνα Απρίλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 164ης...

E΄ Κυριακή των Νηστειών στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας

Την E΄ Κυριακή των Νηστειών 18 Απριλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον υπό κατασκευή Ιερό...