«Ἀντί στεφάνου» πρός τόν Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας Μακάριο

Ὀ ἐμβληματικός Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί σεβάσμιος ἀδελφός καί συλλειτουργός, κορυφαῖος θεολόγος τῆς ἐποχῆς μας καί διαπρεπής ἀκαδημαϊκός διδάσκαλος, Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κυρός Ἰωάννης (ὁ Ζηζιούλας), πορεύεται ἤδη ἐκ τῶν παρόντων καί λυπηρῶν πρός τά αἰώνια καί θυμηδῆ, ἀναμένων τή Μέλλουσα Βασιλεία καί τά Ἔσχατα, ἀλήθειες πρός τίς ὁποῖες ἦταν πάντοτε προσανατολισμένη ἡ θεολογική του σκέψη, ἀφοῦ κατά τά γραφόμενά του: «ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὑπόστασή της, ἡ ὀντολογία της εἶναι Ἐσχατολογική»[1]. Καί πῶς θά μποροῦσε, ἄλλωστε, νά εἶναι διαφορετικά, ἀφοῦ ὁ μακαριστός Ἱεράρχης σέ ὅλη του τή ζωή, μέ ἀπαράμιλλη συνέπεια καί πιστότητα, παρέμεινε ἐκκλησιοκεντρικός, δίχως ἐκπτώσεις καί παραχωρήσεις στά θεμελιώδη ἐκκλησιολογικά πιστεύματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Μέ ρωμάλεα, πρωτότυπη καί βαθιά σκέψη, φιλοσοφικό στοχασμό, στέρεη γνώση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καί τῆς θεολογίας τῶν Πατέρων, ὁ ἀοίδιμος Γέροντας Μητροπολίτης Ἰωάννης ἔδωσε νέα καί δυναμική πνοή στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, συνέβαλε μοναδικά στή διάλυση συνδρόμων ἐνδορθόδοξης ἐσωστρέφειας ἀλλά καί στήν ἀλλαγή τῆς εἰκόνας τῆς ὀρθοδόξου Παραδόσεως στό παγκόσμιο θεολογικό γίγνεσθαι. Συνάμα, στό πρόσωπο τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία τοῦ 20ου καί τοῦ 21ου αἰῶνος συνάντησε τήν ἁρμονική σύνθεση τῆς σκέψης τῶν Πατέρων μέ τίς σύγχρονες θεολογικές τάσεις, ἀλλά καί τά αἰτήματα τοῦ μετανεωτερικοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἀναζητοῦσε ἀπαντήσεις, πού μέσα ἀπό τίς παραδοσιοκρατικές νόρμες ἀδυνατοῦσε νά βρεῖ.

Τό ἔργο τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου ἔχει τύχει εὐρύτατης ἀποδοχῆς καί μελέτης, μέ ἕνα πλῆθος βιβλίων καί διατριβῶν νά ἔχουν παραχθεῖ ἀπό τή μελέτη του, τόσο ἀπό ὁμόδοξους ὅσο καί ἀπό ἑτερόδοξους θεολόγους, δεῖγμα καί αὐτό τῆς τεράστιας σπουδαιότητάς του. Ἡ ἀποτίμηση τοῦ περιεχομένου, τοῦ εὔρους καί τῆς ποιότητας τῆς θεολογικῆς παραγωγῆς τοῦ κεκοιμημένου Ἱεράρχου εἶναι ἕνα ἐγχείρημα, πού θά ἀπασχολήσει ἐντατικά τόν θεολόγο τοῦ μέλλοντος, ὁ ὁποῖος ἀπό τήν ἀσφάλεια τῆς χρονικῆς ἀπόστασης θά ἀποκρυσταλλώσει τά συμπεράσματά του. Ἕνα ὅμως, εἶναι τό θεμελιῶδες καί συστατικό χαρακτηριστικό τῆς θεολογίας τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου, ὅπως ἔχει ἄλλωστε ἐπισημάνει καί ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος: «εἶναι ἐκκλησιαστικὴ θεολογία, ἡ ὁποία συνδυάζει τὴν παραδοσιακότητα πρὸς τὴν ἐπικαιρότητα»[2].

Ὁ μακαριστός Ἱεράρχης εἴτε διαλέγεται καί θεολογεῖ περί τοῦ δόγματος, εἴτε περί τῆς Εὐχαριστίας καί τῶν Μυστηρίων, εἴτε περί Συνόδων καί Κανόνων, εἴτε περί τοῦ Ἐπισκόπου, εἴτε περί τοῦ προσώπου, εἴτε περί τῆς Κτίσεως καί τοῦ ἀνθρώπου, τό κάνει πάντοτε ἐντός τῶν ἐκκλησιαστικῶν πλαισίων, διότι ἡ Ἐκκλησία συνιστᾶ καί περιέχει τό ὅλον. Ἡ θεολογία τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου δέν εἶναι μιά θεολογία νοησιαρχική, ἀτομική – οὔτε κἄν προσωπική θά τολμοῦσα νά πῶ – ἀλλά μιά θεολογία ἡ ὁποία κυοφορεῖται, ἐκπορεύεται καί γεννᾶται μέσα στήν Εὐχαριστία καί ἀπό τήν Εὐχαριστία, ὡς τήν κατ᾽ ἐξοχήν ταυτοτική πραγματικότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ἀρτιότερο εἰκονολογικό ἀντικατοπτρισμό τῆς Μέλλουσας Βασιλείας, γι᾽ αὐτό καί παραμένει πάντοτε θεολογία ἐκκλησιαστική, δηλαδή αὐθεντικά ὀρθόδοξη. Ὁ Περγάμου Ἰωάννης εἶχε πνευματικό περιεχόμενο καί γι᾽ αὐτό ἄλλωστε κατάφερε σέ ὅλη τήν πορεία τῆς ζωῆς του νά κρατήσει μία θεολογική καί ἐκκλησιαστική σταθερότητα καί πιστότητα, σημαντικό στοιχεῖο πρός μίμηση γιά τούς σύγχρονους τοῦ ἱεροῦ καταλόγου, τῶν ὁποίων τά ἔσχατα – πολλάκις – ἀποδεικνύουν τήν πνευματική τους ἀνεπάρκεια.

Ἡ Μήτηρ, Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, τό πάνσεπτο Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο θρηνεῖ τήν ἀπώλεια ἑνός ἐκ τῶν ἐπιφανεστέρων Ἱεραρχῶν του καί ἑνός φλογεροῦ ὑπερασπιστή τῶν ἀπαραγράπτων ἱεροκανονικῶν Του δικαίων, ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία θρηνεῖ τόν Πρύτανη τῶν θεολόγων καί «ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι» (Α’ Θεσ. 4, 15) τόν σοφό διδάσκαλο καί σεβάσμιο ἀδελφό Ἱεράρχη.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!!!

[1] Μητρ. Περγάμου Ἰωάννου, Εὐχαριστίας Ἐξεμπλάριον, Ἐκδ. Εὐεργέτις, 22011, σ. 115.
[2] Πατριαρχικόν Γράμμα ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Περγάμου εἰς Ἑταῖρον τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, 25/10/2011.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Άγιον Όρος | Η Εξόδιος Ακολουθία του Γέροντος Εφραίμ της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Ανδρέα

Ρεπορτάζ: Aθανάσιος Τζάνης Στην Σκήτη του Αγίου Ανδρέα (Σεράι) στις Καρυές του Αγίου Όρους τελείτε αυτή την ώρα η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Γέροντος Εφραίμ. Όπως...

Αγιασμός εγκαινίων Κέντρου Ημέρας για άτομα με άνοια στην Άρτα

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, το μεσημέρι, στον 1ο όροφο του παλαιού Νοσοκομείου Άρτας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ετέλεσε τον Αγιασμό των...

Ορκωμοσία νέου ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεώς Μονεμβασίας και Σπάρτης

Το πρωί της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023, στο Επισκοπείο στη Σπάρτη, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου, του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεώς...

«Ὁ θάνατός σου, Κύριε, ἀθανασίας γέγονε πρόξενος…»

Σήμερα Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος τέλεσε πλαισιούμενος υπό πλειάδος Ιερέων, στον Ι. Ναό Αγών Αποστόλων Πέτρου και Παύλου...

Ο Μητρ. Χαλκίδος επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου...

Ο Γέροντας Γαβριήλ… Μια σύγχρονη αγία μορφή της Κύπρου!

Καθηγητής Χρήστος Κ. Οικονόμου Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστήμιου Λευκωσίας Όταν προσεγγίζουμε άγιες μορφές, όπως ο Γέροντας Γαβριήλ, Ηγούμενος της κατεχόμενης Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, στη Σαλαμίνα της...

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις» (Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται) Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον...
video

Πώς μπορώ να έχω τον Θεό μαζί μου;

Πώς μπορώ να έχω τον Θεό μαζί μου; Θέλω στη ζωή μου τον Χριστό ή όχι; Πόσοι από εμάς έχουμε δώσει τον εαυτό μας,...

Πρόγραμμα υιοθέτησης Βυζαντινών ναϋδρίων: Πρώτες επισκέψεις σχολείων

Στό πλαίσιο τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ Προγράμματος ποῦ ἐκπονεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας    «Υἱοθετῶ ἕνα βυζαντινό μνημεῖο», ἐπισκέφτηκαν τό μεταβυζαντινό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Καρύδη...

Άγιος Υπάτιος Επίσκοπος Γαγγρών

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ιδιαίτερη τιμητική θέση κατέχουν στην Εκκλησία μας οι άγιοι θεοφόροι Πατέρες, οι οποίοι πήραν μέρος στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους,...

Καθαίρεση κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας πληροφορεί τον ευαγή κλήρο και τον Ορθόδοξο λαό της πέμπτης ηπείρου ότι, με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του...

Ο Ακάθιστος Ύμνος: Ιστορία, Δομή, Περιεχόμενο, Σύνθεση

Ιδιαίτερη είναι η αγάπη και ξεχωριστός ο σεβασμός, με τον οποίο το σύνολο των πιστών περιβάλλει την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου. Αγάπη και σεβασμός...

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αρσένιο Νάξου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, του χωρίου Αγίου Αρσενίου, μετέβη την Τετάρτη 29-3-2023 το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος. Ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος μαζί με μαθητές

Προσκεκλημένος από σχολικές κοινότητες, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε τα παρακάτω Σχολεία. Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος...

Εφραιμέσθω τα Ουράνια! Αχ αυτή η φωτογραφία! (+π.Εφραίμ Σεραγιώτης)

Αχ αυτή η φωτογραφία των δυο Εφραίμ! Εδώ, απέναντι από τούτον τον δίαυλο των ουρανίων ραδιοκυμάτων… Χαμογελαστοί και μαζί, σε μια προεικόνιση, αιώνιας δοξολογίας… Η...