Ἡ πρόσφατη Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι σημαντική καί ἔθεσε τόν δάκτυλο στόν τύπο τῶν ἥλων, ἀναφερόμενη στούς ψευδοπροφῆτες πού δημιουργοῦν προβλήματα στήν Ἐκκλησία καί τόν λαό.

Ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή καθορίζει ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοί προφῆτες καί ποιοί εἶναι οἱ ψευδοπροφῆτες. Οἱ Προφῆτες ὁμιλοῦσαν ἐξ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ οἱ ψευδο-προφῆτες ὁμιλοῦν ἀπό τόν ἑαυτό τους καί «ἐξαπατοῦν τόν λαό μέ τίς ψευδεῖς προφητεῖες τους καί τόν ὁδηγοῦν στήν καταστροφή».

Τό κρίσιμο σημεῖο τῆς Ἐγκυκλίου εἶναι ὅτι «στήν σημερινή ἐποχή πληθαίνουν οἱ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παρασύρει ἕναν ἀριθμό πιστῶν καί κινδυνεύουν νά καταλήξουν σέ σχίσμα ἤ αἵρεση», καί προσδιορίζει ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ψευδοπροφῆτες. Εἶναι «ὅλοι γενικά οἱ πλανεμένοι ἄνθρωποι», «εἶναι τά ζιζάνια πού φύτευσε ὁ διάβολος στόν ἀγρό τοῦ Κυρίου γιά νά μήν τελεσφορήσει τό ἔργο τῆς θείας Οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων». Αὐτοί «στρέφουν τήν προσοχή τους σέ ἀρρωστημένες καταστάσεις καί δραστηριότητες καί ἐνασχολήσεις πού δέν ὡφελοῦν σέ τίποτε, ἀλλά μᾶλλον προξενοῦν θόρυβο καί ταραχή καί σκανδαλισμό καί σχίσιμο τοῦ ἀρράφου χιτῶνος τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τοῦ Χριστοῦ».

Ἀφοῦ δίνονται διάφορα παραδείγματα, ἡ Ἐγκύκλιος καταλήγει: «Ἄς μένουμε πιστοί στήν παράδοση πού ἔχουμε παραλάβει μέσα στήν Ἐκκλησία μας, ἄς ἀποφεύγουμε ὅσους αὐτοαπομονώνονται καί ἄς τιμοῦμε καί ὑπακοῦμε στούς ποιμένες καί Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀγρυπνοῦν ὑπέρ ἡμῶν, καί ἄς ἐπιδιώκουμε πρό πάντων «τά τῆς εἰρήνης καί τά τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους», γιά νά ἀναπαύεται μέσα μας ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος∙ τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Ἑνότητος».

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀναφέρεται σέ ποικίλες ἑτεροδιδασκαλίες καί ἐνέργειες, πού ἐκφράζονται ἀπό μέλη τῆς Ἐκκλησίας, πού διασποῦν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, δημιουργοῦν προβλήματα στόν εὐλογημένο θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, καί καταλήγουν σέ σχίσματα καί διαιρέσεις, καί δέν ἀναφέρεται σέ ἕνα ἤ δύο μεμονωμένα γεγονότα. Γι’ αὐτό, θεωρῶ, ὅτι παρερμηνεύθηκε τό βαθύτερο νόημα τῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅταν περιορίστηκε σέ μερικές περιπτώσεις.

Φυσικά, θεωρῶ, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν ἔλαβε ἀπόφαση νά ἐκδώση αὐτήν τήν σοβαρή Ἐγκύκλιο μέ τίτλο «τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί οἱ ψευδο-προφῆτες», χωρίς εἰδικό λόγο.

Πάντοτε ὑπῆρχαν διάφορες ἑτεροδιδασκαλίες καί αὐτονομήσεις ἀπό τόν ἱερό θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά στήν ἐποχή μας, μέ ἀφορμή τήν πανδημία ἐκδηλώθηκαν ὅλα αὐτά τά ρεύματα, πού ὑπῆρχαν στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο καί ὑπονομεύουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Διαβάσαμε καί ἀκούσαμε τόν τελευταῖο καιρό «θεωρίες», «ἀπόψεις», «διδασκαλίες», πού προέρχονται ἀπό θεολόγους, λαϊκούς, μοναχούς, Κληρικούς, πού δημιούργησαν ἔντονο προβληματισμό γιά τήν ἀποσπασματικότητά τους, γιά τήν θεολογική ἀνεπάρκειά τους, καί δείχνουν ἔλλειμμα ἀληθινῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας.

Γιά ὅλες αὐτές τίς ἐνέργειες καί ἀπόψεις πού τραυματίζουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί προκαλοῦν σχίσματα καί διαιρέσεις μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἀναφερόταν ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Θεωρῶ ὅτι τό «θεολογικό» ὑπόβαθρο ὅλης αὐτῆς τῆς κίνησης πού ἐκδηλώθηκε στήν Ἐκκλησία, μέ ἀφορμή τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν πανδημία ἦταν ἡ ἄποψη ὅτι ἡ σύνολη Ἐκκλησία μέ τίς ἀποφάσεις πού ἔλαβε γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ὑπέπεσε στό ἁμάρτημα τῆς βλασφημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δηλαδή μερικοί, χρησιμοποιώντας καί «θεολογικά» ἐπιχειρήματα διατύπωσαν τήν ἄποψη ὅτι ἡ σύνολη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπέπεσε στό ἁμάρτημα τῆς βλασφημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού δέν πρόκειται νά συγχωρηθῆ, ἐνῶ αὐτοί πού διατύπωσαν αὐτήν τήν ἄποψη εἶναι οἱ «μόνοι καθαροί».

Ἀκριβῶς γι’ αὐτόν τόν λόγο θά παραθέσω στήν συνέχεια ἕνα κείμενο πού συνέταξα, καί μέ τήν βοήθεια τῶν συνεργατῶν μου, μέ τίτλο «Ἡ βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τά μέτρα γιά τήν πανδημία», γιά νά δῆ κανείς πῶς μέ ὕπουλο τρόπο ὑφέρπει μέσα στήν Ἐκκλησία ἡ ψευδοπροφητεία, ἡ ὁποία ὑπονομεύει τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...

Η Πάρος τίμησε τον Όσιο Αρσένιο

Αρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε την Πέμπτη 18-8-2022 στην Πάρο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Άγιο Αρσένιο στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, τελέσθηκε την Τετάρτη 17-8-2022 το απόγευμα στην πανηγυρίζουσα...

Το «ύστατο χαίρε» στην Γερόντισσα Αρσενία

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως τελέσθηκε την Τρίτη 16-8-2022 το απόγευμα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου, η Εξόδιος Ακολουθία της...

Ευχαριστήριες και συγχαρητήριες ευχές για τη συνδρομή στη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με αφορμή τη λήξη των κατασκηνωτικών...

Έτη πολλά, πανευφρόσυνα και καρποφόρα

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει ολόθερμες συγχαρητήριες ευχές προς τον Σεπτό Γέροντά...

Πανδήμως εόρτασαν το θαύμα του Αγίου Βλασίου

Σήμερα Τρίτη 17 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ...

Ο Γρεβενών Δαβίδ για την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Ένας απλός αριθμός. Με τον αγώνα όμως του Μίλτου Τεντόγλου μεταμορφώνεται σε διάκριση,...

Τριήμερος εορτασμός της Παναγίας στα Γρεβενά

Η λαμπρή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της «αμετάθετου ελπίδας» όλων μας, γέμισε με χαρά και τον τόπο μας, τα Γρεβενά. Την παραμονή, ο Σεβασμιώτατος...