Πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα… ἐμεῖς μπορεῖ νὰ τὸ ξεχνᾶμε, ἀλλὰ κάποιες πόλεις ἔχουν μπεῖ γιὰ τὰ καλὰ στὸ κλίμα τῶν ἑορτῶν, ἔχουν φορέσει τὰ γιορτινά τους…!

Ἡ κάθε πόλη, ἐπιφυλάσσει μιὰ μεγαλοπρεπὴ ὑποδοχὴ στὰ Χριστούγεννα… τὰ γιορτάζει μὲ τὸ δικό της τρόπο… γίνεται πόλη τοῦ φωτός!

Κάθε φορὰ ποὺ πλησιάζουν οἱ μέρες γιὰ τὰ Χριστούγεννα, μὲ πιάνει μιὰ ἀνεξήγητη προσμονή, λὲς καὶ εἶμαι ἀκόμη δέκα χρόνων…!
Κάθε χρόνο εἶχα τὴν ἴδια λαχτάρα… τὴν ἴδια χαρά… καὶ ὅλα αὐτὰ γιατί;… μήπως, γιὰ τὸ στολισμένο δέντρο στὸ σαλόνι;… τὰ πολύχρωμα λαμπιόνια στὶς βεράντες;… τὰ μοσχοβολιστὰ γλυκὰ καὶ τὰ χαριτωμένα παιδάκια ποὺ λένε τὰ κάλαντα;…

Αὐτά, ὅμως, τὰ ἔνιωθα κάθε φορά, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τελευταῖα χρόνια, ποὺ ξαφνικὰ κάτι ἄλλαξε…!

Δὲν εἶναι ὅτι, δὲ χαίρομαι, ὄχι-ὄχι φίλοι μου, ὄχι!… μέσα μου συνυπάρχουν περίεργα ὁ ἐνθουσιασμὸς μὲ τὸ φόβο… ἡ μελαγχολία μὲ τὸν προβληματισμό…!

Λίγο πρὶν τὶς γιορτὲς στολίζουμε τὸ δέντρο… στολίζουμε τὸ σπίτι μὲ λογιῶν-λογιῶν μπάλες, γιρλάντες, κορδέλες καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλα μπιχλιμπίδια…!

Μερικές, ὅμως, οἰκογένειες, θὰ στολίσουν “λυπημένο” δέντρο καὶ ὅλοι ξέρουμε γιατί… ἴσως, νὰ μὴ στολίσουν καθόλου, γιατί, ἴσως, νὰ μὴν ἔχουν σπίτι νὰ τὸ βάλουν…!!!
Ἕνα ὄμορφο, πολύχρωμο κουτάκι, μὲ κόκκινη κορδέλα γιὰ δῶρο, ὅλοι τὸ θέλουμε…!

Ἐμεῖς, ὅμως, ἴσως,νὰ μὴν μποροῦμε νὰ προσφέρουμε, γιατὶ τὰ δῶρα πλέον, δὲν τὰ σηκώνει ἡ τσέπη μας, εἶναι πολυέξοδα… εἶναι εἶδος πολυτελείας…!

Ἔφτασαν τὰ Χριστούγεννα…!

Πόσοι κατανοοῦν, πραγματικὰ τὸ γεγονός;…

Πόσοι διδάσκονται καὶ βιώνουν τὴν εὐσπλαχνία;…

Πόσοι φωτίζονται πραγματικά;…

Τὰ ἐκκοσμικευμένα Χριστούγεννα, γιορτάζουν τὸ γεγονὸς μὲ πολλὰ τεχνιτὰ φῶτα… ἄλλα ἔντονα, ἄλλα χαμηλά… καὶ ἄλλα μὲ ποικίλους χρωματισμοὺς τονισμένα…!
Τελικά, ποιός εἶναι ὁ λόγος ποὺ τὸ φῶς κυριαρχεῖ παντοῦ, ἔστω καὶ μὲ ποικίλους καὶ τεχνιτοὺς τρόπους δοσμένο;

Ὁ φωτισμὸς ποὺ βλέπουμε δεξιὰ καὶ ἀριστερά, εἶναι ἡ μεγάλη ἐπιθυμία τοῦ κάθε ἀνθρώπου νὰ ἀνακαλύψει “τὸ Φῶς τὸ τῆς γνώσεως”…

Αὐτὸ τὸ Ἀληθινὸ τὸ Φῶς, ποὺ θὰ καταυγάσει τὰ ὅποια σκοτάδια, γιὰ
νὰ καταφέρει νὰ βιώσει τὴν ἀλήθεια, ποὺ κάθε χρόνο προβάλλουν τὰ
Χριστούγενα. Μιὰ ἀλήθεια ποὺ τὴν προσπερνᾶμε, καθὼς παραμένουμε
κολλημένοι στὰ ἐξωτερικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἑορτῆς, στὰ στολίδια, τὰ δῶρα καὶ τὰ διακοσμητικά, ἐπειδὴ αὐτὰ ἕλκουν καὶ ἐντυπωσιάζουν…!

Αὐτὸς ὁ φωτισμός, ὅμως, δὲν εἶναι τὸ Φῶς…! μᾶς εἶναι λιγοστός, ἴσως, γιατὶ δὲν ἔχουμε καταλάβει τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς, τὸ πῶς θὰ προσεγγίσουμε ἤ θὰ ζήσουμε τὴν ἑορτή…!

Συνήθως, φωτίζουμε τὸ σπίτι καὶ ὄχι τὴν ψυχή μας…!

Στολίζουμε τὸ σπίτι μας καὶ ἡ ψυχή μας, εἶναι γεμάτη σκουπίδια…!

Στρώνουμε πλούσια ἑορταστικὰ τραπέζια καὶ περιφρονοῦμε τὸ δικό Του Τραπέζι, τὴ Θεία Κοινωνία…!!!

“Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου…” ἐσὺ μονάχα τὸ ἀκοῦς… ἐμᾶς, ἄσε μας… “ἀγρὸν ἠγόρασα”…!!!

Γιορτάζουμε τὴν Χριστοῦ γέννα, καὶ ἀπὸ ὅλα ἀπουσιάζει ὁ Χριστός… ἀρκεῖ νὰ περάσουμε ἐμεῖς καλά…!!!!!! Τί τραγικὴ ἀντινομία;…
Θὰ περάσουν τὰ Χριστούγεννα, ὅπως τόσα καὶ τόσα, καὶ ὁ Χριστὸς θὰ παραμείνει ξένος στὴν καρδιά μας…!!!

“Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον…”

Ὁ ᾿Ιωσήφ, φίλοι μου, ὁ σεμνὸς ἐκεῖνος βουλευτὴς καὶ κρυφὸς μαθητὴς ἀπὸ τὴν Ἀριμαθαία, κοιτάζοντας μὲ θαυμασμὸ καὶ δέος τὰ φοβερὰ αὐτὰ σημεῖα, ἔρχεται μπρὸς στὸν Πιλᾶτο γιὰ τὸ ὕστατο χρέος, ἱκετεύοντάς τον θερμὰ λέγοντας:

“Σὲ ἱκετεύω… δός μου τοῦτον τὸν ξένο… δός μου ἐτοῦτον τὸν νεκρό, ποὺ βλέπω σταυρωμένο… οἱ ἄνθρωποι, σὰν ξένο βρέφος τὸν δέχτηκαν στὸν κόσμο… σὰν ξένο τὸν θανάτωσαν, γιατί;… γιατὶ τὸν ἐμίσησαν…
Ἄρχοντα, δός μου τοῦτον τὸν ξένο… Ἐκεῖνον ποὺ εὐεργέτησε τὸν κάθε πονεμένο… Ἐκεῖνον ποὺ ἀγκάλιασε κάθε φτωχὸ καὶ ξένο…
Δός μου τοῦτον τὸν ξένο, πού, σὰν ξένος, δὲν εἶχε ποῦ νὰ γείρει τὸ κεφάλι του…”

Γεννήθηκε καὶ ἔζησε σὰν ξένος…

Ξένος ὁ Χριστός;…

Ναί, φίλοι μου, ξένος!!! Σὰν ξένος ἦλθε ὁ Χριστὸς στὴ γῆ… ὅταν γεννήθηκε, δὲν φιλοξενήθηκε ἀπὸ ἀνθρώπους σὲ κάποιο συγγενικὸ ἢ φιλικὸ σπίτι, ἀλλὰ σ᾿ ἕνα σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ… κούνια Του, ἔγινε ἕνα παχνὶ ἀλόγων ζῴων!… Ἀμέσως, ἀναγκάσθηκε νὰ ξενιτευθεῖ, γιὰ νὰ γλυτώσει ἀπὸ τὴ θηριωδία τοῦ βρεφοκτόνου Ἡρώδου… καὶ σὰν ξένος κατοίκησε στὴν ξένη γῆ τῆς Αἰγύπτου…!

Ἀργότερα, οἱ Ἑβραῖοι, τοῦ ἔδωσαν νὰ πιεῖ τοῦ Πάθους τὸ ποτῆρι…

Ξένος ἀκόμη καὶ ὁ τάφος, ποὺ δέχθηκε τὸ καταπληγωμένο σῶμα Του, διότι δὲν ἀνῆκε σὲ Αὐτόν…!!!

Καὶ ὅμως, αὐτὸς ὁ τόσο ξένος, γνωρίζει νὰ ξενίζει, νὰ φιλοξενεῖ μὲ ἀγάπη… νὰ φιλοξενεῖ, ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἡ ἁμαρτία τοὺς ἀποξένωσε ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ…!

Ποῦ τοὺς φιλοξενεῖ;

Στὸ ἰδιόκτητο ξενοδοχεῖο Του…! τὸ ξενοδοχεῖο αὐτό, εἶναι ἡ Ἐκκλησία Του, τὴν ὁποία ἀπέκτησε μὲ τὸ ἴδιο Του τὸ αἷμα…!!!
Τὰ Χριστούγεννα, φίλοι μου, ἦρθαν… ἂς ἀναθεωρήσουμε τη ζωή μας… ἂς κάνουμε μιὰ αὐτοκριτική… ἂς ἑτοιμάσουμε τὴ φάτνη τῆς καρδιᾶς μας μὲ τὴ μετάνοια, ὥστε νὰ γεννηθεῖ ὁ Χριστός, ὄχι σὰν ξένο βρέφος…! γιατί, ὅσες φορὲς καὶ ἂν ἑορτάσουμε τὰ Χριστούγεννα, ἂν δὲν γεννηθεῖ ὁ Χριστὸς στὴν καρδιά μας, πιό τὸ ὄφελος;…
Αὐτὲς τὶς μέρες ἀνταλλάσσουμε, μεταξύ μας, δῶρα…

Ὁ Χριστός, γιὰ τὴ γέννησή Του, ζητᾶ ἀπὸ ἐμᾶς ἕνα δῶρο… ἕνα δῶρο ποὺ δὲν στοιχίζει… αὐτὸ ποὺ ζήτησε καὶ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο, ὅταν τοῦ εἶπε: “Ἱερώνυμε, δῶσε μου τὶς ἁμαρτίες σου, γιὰ νὰ τὶς ξεπλύνω μὲ τὸ αἷμα μου”…!!!

Στοχαστής

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ Θεία Μετάληψη. Εἶναι ὁ πυρήν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία πιστή...

Η Εκκλησία δεν κλείνεται σε τοίχους. Ο Θεός εντός μας είναι. Πού Τον ψάχνομε, επιτέλους;

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και από ώρας 7:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, τελέστηκε η Ακολουθία του...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

«Οἱ τά ἐπίγεια φρονοῦντες»

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος κ. Ἐμμανουήλ  «… Οἵδα αι ταπεινοῦσθαι οἵδα καί περισσεύειν ἐν παντί καί ἐν πᾶσι μεμύημαι καί χορτάζεσθαι και πεινᾶν και περισσεύειν και ὑστερεῖσθαι. Πάντα ἰσχύω ἐν...

Η ευλογημένη γυμνότητα ή Περί της Παρθενίας του Πνεύματος

(ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΒΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου Γενικού Διευθυντού Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει καί τιμᾶ την Ε΄ Κυριακή...

Αυστραλίας Μακάριος: «Ο καρπός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος έρχεται μέσα από τη δοκιμασία»

Κεκλεισμένων των θυρών τελέστηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου, η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν του...

Στο Ωνάσειο για τοποθέτηση βηματοδότη ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος εισάγεται σήμερα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για προγραμματισμένη τοποθέτηση βηματοδότη, μετά από σύσταση των θεραπόντων...

Αρχιεπίσκοπος: Δύναμη και κουράγιο και θα νικήσουμε

Πρωτόγνωρες χαρακτήρισε τις σημερινές εικόνες με τους δρόμους έρημους και τις Εκκλησίες κλεισμένες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος από τον ιερό...
video

«Μέσα στην Αγκαλιά της Παναγίας αισθανόμαστε σιγουριά και ασφάλεια»

Με δάκρυα στα μάτια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών χοροστάτησε και ωμίλησε το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου στην Ιερά Ακολουθία του Ακαθίστου...

Ο Αρχιεπίσκοπος για το κλείσιμο των ιερών ναών και τη Θεία κοινωνία

Είναι η ώρα που μας απασχολούν αυτά τα ερωτήματα. Το κλείσιμο των ιερών ναών και η Θεία κοινωνία  ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών...

Παρακαλούμε την Παναγία μας, όπως τότε έσωσε την Πόλη, έτσι και τώρα να σώσει την Πατρίδα μας

Κεκλεισμένων των θυρών λόγω των προβλεπόμενων μέτρων της Πολιτείας για την προστασία των πολιτών από την πανδημία του νέου κορωνοϊού Covid-19, πραγματοποιήθηκε το εσπέρας...

Ο γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης για την παρουσία μας εις τον ναόν

« Η θεία λειτουργία είναι αληθώς μία δωρεά του Αγίου Πνεύματος εις ημάς τους ανθρώπους. Είναι μία μυσταγωγία του Πνεύματος, ένας τρόπος Αποκαλύψεως του...

Ο Ακάθιστος Ύμνος

του Ιωάννου Φουντούλη (+) Στην επίσημη λειτουργική γλώσσα η ακολουθία αυτή ονομάζεται «Ακάθιστος Ύμνος» ή μονολεκτικά «Ακάθιστος» από την ορθία στάση, που τηρούσαν οι πιστοί...

Ο Ακάθιστος Ύμνος στο Παρίσι

Κεκλεισμένων των θυρών ετελέσθη η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ. Η Γαλλία...

Μητροπολίτης Ἰερεμίας: Νά κοινωνήσετε μόνοι στό σπίτι σας μέ Μέγα Ἁγιασμό

ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ Ἀδελφοί χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ζοῦμε ὅλοι μαζί τήν ἀγωνία γιά τό θανατηφόρο κακό,...