Τήν Κυριακήν, 25ην Μαρτίου/7ην Ἀπριλίου 2019, Δ΄  Κυριακήν τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἑωρτάσθη μέ μετάθεσιν ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ πλησίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου – Κνέσσετ.

Ἡ ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἑορτάζεται εἰς τήν Μονήν αὐτήν  μίαν ἑβδομάδα μετά τήν Γ’ Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἐπειδή ἡ  Ἐκκλησία διατηρεῖ τήν παράδοσιν, ὅτι εἰς αὐτήν τήν περιοχήν ἐφυτεύθη ὑπό τοῦ Λώτ τό ξύλον, ἐκ τοῦ  ὁποίου κατεσκευάσθη  ὁ Σταυρός, ἐφ’ οὗ ἐσταυρώθη ὁ Κύριος ἡμῶν διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν.

Τῆς θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἑορτῇ προεξῆρξεν  ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Καλλίστου καί τοῦ διακόνου π. Χάντερ Μπαράμκη,  ψαλλούσης τῆς μοναχῆς Ἰουστίνης, παρουσίᾳ τῆς  κ. Αἰκατερίνης Τζίμα καί  μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί μελῶν τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου ἡμῶν ἐξ Ἱερουσαλήμ τῶν κατεχομένων περιοχῶν.

Ἅμα τῷ τέλει τῆς θείας Λειτουργίας, ἐδεξιώθη τό ἐκκλησίασμα εἰς τό προαύλιον τῆς Μονῆς, τήν μεσημβρίαν δέ παρέθεσε τράπεζαν εἰς τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν, ἄλλους Ἁγιοταφίτας Πατέρας καί εἰς τά μέλη τοῦ Προξενείου ὁ ἡγούμενος αὐτῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.