Κοσμοσυρροή στή μνήμη του. Κατάμεστος ὁ περικαλλής Ἱ. Ναός Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, ὅπου, ἐπί τριήμερον, ἐτελεῖτο ἡ Θεία Λειτουργία, «ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αίωνίου ἀναπαύσεως» αὐτοῦ. Βουβή συγκίνησις ἐπικρατεῖ πού ἀναβαίνει ὡς εὐῶδες θυμίαμα θερμῆς προσευχῆς στό θρόνο τῆς Τρισηλίου Θεότητος. Καί δέν εἶναι μόνον ἡ Χίος, πού προσέρχεται αὐθόρμητα, γιά νά προσφέρει τιμή καί προσευχή γιά μιά σπάνια καί ὑπέροχη Ἀρχιερατική μορφή, ἀλλά καί ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί μάλιστα ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολι Βελγίου, Λουξεμβούργου καί Κάτω Χωρῶν, μέ ἐπικεφαλῆς τόν σεπτόν Ποιμενάρχην της κ. Ἀθηναγόραν, πού ἐκπροσωπεῖ καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κύριον Κύριον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ,  μετά πλειάδος Κληρικῶν.

Ἀρχίζει ἡ Νεκρώσιμη Ἀκολουθία μέ τό «Εὐλογητός ὁ Θεός…» ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκον, πού ἐκπροσωπεῖ καί τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Κύριον ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, πλαισιούμενον ἀπό τόν ἐκ τῆς ἡρωικῆς Νήσου τῶν Ψαρῶν καταγόμενον Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ καί σχεδόν τό σύνολον τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου μετά τοῦ Ἀρχιδιακόνου Αὐτῆς.

Ἡ, μετά κατανύξεως καί ἱεροπρεπείας, βυζαντινή ἀπόδοσις τῶν ὕμνων τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας γαληνεύει τίς θλιμμένες καί ταραγμένες ψυχές μας καί τίς γεμίζει μέ οὐράνιο φῶς, τίς καλεῖ σέ προσδοκίαν ἀναστάσεως, «ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν».

Παρόντες καί Ὀφφικιἀλοι τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἄρχων Ἀκτουάριος της Μ.τ.Χ.Ε κ. Τρομπούκης, Ἰατρός, καί ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας κ. Δημ. Ζαννῖκος, Πρωτοψάλτης,  καί οἱ ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες τῆς Χίου σέ ἀνώτατη πολιτειακή καί Στρατιωτική παρουσία, ὅπως ὁ κ. Δήμαρχος Χίου Σταμάτιος Κάρμαντζης, ὁ Περιφερειάρχης Χίου κ. Παντελῆς Βρουλῆς, ὁ Στρατιωτικός Ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Ταξιάρχου καί τῆς 96 Α.Δ.Τ.Ε., ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Παῦλος Καλογεράκης, ὁ Διευθυντής Β τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας κ. Ἰωάννης Ἀραμπαντζῆς, ὁ Ἐκπρόσωπος τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Παιδείας κ. Στυλιανός Καμπούρης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Μπουρνιᾶς, ὁ Ἀντιδήμαρχος Τεχνικῶν Ἔργων κ. Ἰωάννης Ξενάκης, ὁ Περιφερειακός κ.Παντελῆς Μπουγδάνος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου κ. Ἰωάννης Γεωργιάδης, ἡ Διευθύντρια τῆς Β΄βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου κ. Εὐτυχία Μ. Βλυσίδου καί πολλοί ἄλλοι.

Μετά τό πέρας τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας, τόν προσήκοντα Ἐπικήδειον Λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, Λουξεμβούργου καί Κάτω Χωρῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος εἶπε:

Ἀκολούθησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε  καί τάς συλλυπητηρίους εὐχάς καί τήν πατρικήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, εἰπών:

Στή συνέχεια ὡμίλησεν Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου Αἰδ. Σταῦρος Τριανταφύλλου, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν μεγάλην προσφοράν τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου γιά  τήν ἀνάδειξη καί ἀναγνώριση τῆς Ὀρθοδοξίας στό κέντρο τῆς Εὐρώπης, τήν ὀργάνωση τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καί τήν στελέχωσή των. Χαρακτηριστικά εἶπε: «Βρῆκε 7 Ἐνορίες καί ἄφησε 30 !»

Ψηφίσματα ἐξεδόθησαν καί ἀνεγνώσθησαν ἐκ μέρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τόσον τῆς Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου, ὅπου ἡ κατοικία στήν ὁποία ἔμενε μετά τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀντωνίου καί τῆς συζύγου του Βικτωρίας καί τῆς ὅλης Οἰκογενείας του καί οἱ ὁποῖοι, μέ  θυσιαστική ἀγάπη, τόν ὑπηρέτησαν ἐπί δέκα περίπου ἔτη, μέχρι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας του, ὅσον καί τῆς γενετείρας του Ἁγίου Γεωργίου Βασιλεωνοίκου Χίου, ὅπου καί ἐτάφη σέ οἰκογενειακό Τάφο.

Ἡ μυροβόλος, μαρτυρική, ἁγιοτόκος καί ἁγιοτρόφος Χίος θά ἐνθυμεῖται πάντοτε καί θά σεμνύνεται γιά τόν ἐκλεκτόν τοῦ Χριστοῦ Ἱεράρχην ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ καί ὁ μοσχομύριστος καί εὐωδιαστός «Κάμπος τῆς Χίου», μέ τά ἀνθηρά περιβόλια του, μέ τά ὁποῖα γειτνιάζει  ὁ Τάφος του, θά τόν προπέμπει, ὀρθρινά κι ἑσπερινά, στήν Ἀνάσταση!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση της Παναγίας Τρυπητής

Μετ' ιδιαιτέρας χαράς και τιμής ενημερώνουμε τον ευλαβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ότι με τη Χάρη του Τριαδικού Θεού και τις...

Κάθε δημιούργημα του Θεού οφείλει με τον δικό του τρόπο να Τον δοξολογεί

Στην Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καίσαρι Κορινθίας χοροστάτησε χθες Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στην Θ. Λειτουργία...

Eκδήλωση για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου στην Σύνοδο

Σήμερα, Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Μεγάλου Συνοδικού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση για την...

Δοξολογία επί τη επετείω της τελευταίας μάχης της Θεσσαλικής Επαναστάσεως του 1878

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, προέστη της επισήμου Δοξολογίας επί τη επετείω της τελευταίας μάχης της...

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος, συνυπέγραψαν προγραμματική...

Η Tιμία Κάρα του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου στη Μύκονο

Με την άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, ο οποίος ανταπεκρίθη προθύμως σε σχετικό αίτημα του Σεβασμιωτάτου κ, Δωροθέου...

Επίσκεψη του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κωνσταντίνο Λύρο δέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός στα Γραφεία...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησαν σήμερα Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, ο Υποστράτηγος του Π.Σ. Νι­κό­­λαος Ρουμελιώτης, Συντονιστής Επιχειρή­σεων Πελοποννήσου, Δυτι­κής...

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία για τους μαθητές της Νέας Περάμου από τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος ετέλεσε την Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Νέας...

Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ' Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ τυγχάνει ἐξόχως διδακτικός καί εὐεργετικός. Ἀποτελεῖ βιβλική ἀρχή καί πρεπόντως ἀνακηρύσσεται ὡς «ἀρχή σοφίας»,...

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η αναδημιουργία του κόσμου

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Με αφορμή την μεγάλη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μέρος μελέτης...

Πανηγύρι της πίστης και της λευτεριάς

«Πανηγύρι της πίστης και της λευτεριάς» κατά τον ποιητή η 25η Μαρτίου. Ημέρα που καλούμαστε να θυμηθούμε τους αγώνες που έκαναν οι ηρωϊκοί προγονοί μας,...

Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

Τρία σημαντικότατα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. To πρώτο είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τον οποίο εορτάζουμε σήμερα με χαρά...

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Αγίας Φωτεινής Υμηττού

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Την 24η και 25η Μαρτίου επί τη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου πανηγυρίζει με λαμπρότητα  ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της...

Δικαίωση Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας από το Δικαστήριο

Σουηδικό Δικαστήριο, με πρόσφατη απόφασή του, επεδίκασε στο Σουηδικό Συνδικάτο Εργαζομένων “Vision”, την καταβολή χρηματικής αποζημιώσεως στην Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας, μετά...