Α΄ Κορινθίους Θ΄ 2-12

«Δέν ἐκάμαμεν χρῆσιν τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ, ἀλλά τά ὑπομένομεν ὅλα διά νά μήν φέρωμεν κανένα ἐμπόδιον εἰς τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ».
Πολύς λόγος γίνεται στίς ἡμέρες μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, γιά τήν ὑπόθεση τῶν δικαιωμάτων μας. Ὁ καθένας ἔχει δικαιώματα στήν ζωή αὐτή καί στόν κόσμο. Ὅλοι διεκδικοῦν δικαιώματα, ὅλοι ὑπερασπίζονται τά κεκτημένα τους. Ὅλοι δέν ὑποχωροῦν, δέν παραιτοῦνται ἀπό κανένα, ἔστω κι ἀπό μικρό, δικαίωμά τους.
Κι ὅμως ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ μέ κορυφαῖο τόν ἀπόστολο Παῦλο ἀλλιῶς ἔβλεπαν τήν ὑπόθεση τῶν δικαιωμάτων τους. Ἔτσι λοιπόν ἀκούσαμε σήμερα ὅσα ἔγραψε σχετικῶς ὁ θεῖος Ἀπόστολος στήν πρός Κορινθίους ἐπιστολή του. Σέ δύο γραμμές εἶναι τά ἑξῆς:
Οἱ Κορίνθιοι ἦσαν μαθητές τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Αὐτός τούς εἶχε διδάξει τά περί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου του.

Εἶχε μείνει μαζί τους τρισήμισυ περίπου χρόνια. Ἔφυγε καί ἄρχισαν διάφοροι νά τόν συκοφαντοῦν, ὅτι τάχα δέν ἦταν ἀπόστολος τοῦ κύρους πού εἶχαν οἱ 12 ἀπόστολοι, ὅτι ἦταν ἄγαμος καί πολλά ἄλλα. Τούς ἔγραψε λοιπόν, κι αὐτά ἀκούσαμε ὅτι εἶχε δικαίωμα νά παντρευτεῖ ἀλλά δέν τό θέλησε, εἶχε δικαίωμα νά τρέφεται ἀπό τούς πιστούς οἱ ὁποῖοι εἶχαν καθῆκον καί ὑποχρέωση καί ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά συντηροῦν αὐτοί τούς πνευματικούς ἐργάτες καί τούς πνευματικούς διδασκάλους τους. Κι ὅμως λέγει ὁ ἀπόστολος δέν ἔκαμα χρῆσιν ὅλων αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων μου γιά νά μήν φέρω ἐμπόδιο στήν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μου. Σκέφθηκα ὅτι δέν πρέπει νά στεναχωρήσω ἕνα ἀδελφό κάνοντας χρήση ἔστω καί νόμιμων δικαιωμάτων μου. Παραιτήθηκα ὅλων αὐτῶν γιά νά μήν σκανδαλισθεῖ κάποιος καί ἐγκαταλείψει τόν Χριστόν, τήν Ἐκκλησία καί τόν πνευματικό ἀγῶνα.
Τί λέτε ἀδελφοί μου,
Ποιός ἀπό ἐμᾶς ἔχει τέτοια καί τόση πνευματική δύναμη; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος παραιτήθηκε τῶν νόμιμων δικαιωμάτων του, χάριν ὠφελείας τῶν πνευματικῶν του τέκνου. Ἐμεῖς δέν ἔχουμε διάθεση ὄχι γιά τρίτους, ἀλλά χάρι τῆς οἰκογένειάς μας, τῶν παιδιῶν μας, τῶν συζύγων μας νά παραιτηθοῦμε. Καί ὑπάρχουν πολλά παραδείγματα γιά νά μᾶς ἀποδείξουν τήν κατάληξιν αὐτοῦ τοῦ ἐγωϊστικοῦ καί ἀφιλάδελφου πνεύματος.
Κι ὅμως θά πρέπει νά ἔχουμε τήν μεγαλοψυχία καί τό κουράγιο νά παραιτηθοῦμε ἀπό ἕνα νόμιμο δικαίωμά μας προκειμένου νά βοηθήσουμε κάποιο ἄλλο, προκειμένου νά προφυλάξουμε κάποιο ἄλλο, προκειμένου νά προστατέψουμε μία ἱερή ὑπόθεση.
Πολλοί σέ τέτοιες περιπτώσεις σκέπτονται τήν ἀνταπόκριση ἤ τήν ἀνταπόδοση τοῦ ἄλλου, τήν ἀναγνώριση τῆς θυσίας πού ἔκαναν. Θέλουν νά τούς ποῦν ἕνα εὐχαριστῶ. Μία τέτοια σκέψη εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὁ Χριστός εἶπε, ὅτι ὅταν σοῦ ποῦν εὐχαριστῶ καί σέ τιμήσουν γιά κάποια θυσία πού ἔκανες, ἔλαβες τόν μισθό σου ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἄρα δέν μπορεῖς νά περιμένεις ἀπό τόν Θεό τιμή καί ἔπαινο γιά τήν θυσία σου. Ἀλλά καί στήν περίπτωση πού δέν σοῦ ποῦν εὐχαριστῶ ἀλλά σύ γογγύσεις καί ἀρχίσεις νά διαμαρτύρεσαι ἐπειδή οἱ ἄλλοι δέν ἀνεγνώρισαν τούς κόπους σου πάλι ζημιώθηκες πνευματικῶς. Μέ τόν γογγυσμό ἔχασες τόν μισθό τῆς θυσίας σου.
Τό συμπέρασμα ὅλης αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι ὡς χριστιανοί ὀφείλουμε νά παραιτούμαστε καί νά θυσιάζουμε τά δικαιώματά μας ὅταν πρόκειται ἀπ’ αὐτήν τήν παραίτηση ἄλλοι νά κερδίσουν πνευματικῶς καί νά οἰκοδομηθοῦν καί νά προοδεύσουν στήν χριστιανική ζωή.
Πολλῷ δέ μᾶλλον ὀφείλουμε νά παραιτούμαστε γιά νά μήν σκανδαλίσουμε τούς ἀδελφούς μας οἱ ὁποῖοι ὡς ἀστήρικτοι καί ἀδύναμοι θά σκανδαλισθοῦν.
Ἄς μιμηθοῦμε γιά ἄλλη μία φορά τήν συμπεριφορά τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί ἄς προσπαθήσουμε νά ταπεινώσουμε τούς ἑαυτούς μας δεχόμενοι ἔτσι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Οι αποφάσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση

Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 164ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, κα­τά την πραγ­μα­το­ποι­η­θεί­σα μέ­σω τη­λε­δι­α­σκέ­ψε­ως συ­νε­δρί­α­σή Της, της Τρί­της 20ής Α­πρι­λί­ου 2021,...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η μετάθεση της τελετής της Αναστάσεως θα φέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα»

Στην πρωινή εκπομπή «Από τις 6» της ΕΤ1 μίλησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, σχετικά με την λειτουργία των Ναών την Μεγάλη...

Ιλίου Αθηναγόρας: Συμβιβαστική λύση για να μην μείνουν κλειστές οι εκκλησίες

Για τις συζητήσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας προκειμένου να βρεθεί λύση για την λειτουργία των ναών ενόψει Πάσχα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς...

Πάτερ ημών: click-take away

Σχόλιο εν όψει της εισόδου μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα  Μητροπολίτου Φαναρίου Aγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικῆς Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος Δεν θα μιλήσω για τον...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: “H Ανάσταση πρέπει να γίνει κανονικά στις 12 τα μεσάνυχτα”

Για τις λειτουργίες των εκκλησιών κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και το αίτημα της Ιεράς Συνόδου προς την κυβέρνηση μίλησε στο LIVE...
video

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη;

Γιατί να κάνω ελεημοσύνη; Πώς μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Γιατί χρειάζεται να κάνουμε ελεημοσύνη; Με ποιον τρόπο μπορώ να κάνω ελεημοσύνη; Ο μεγάλος διδάσκαλος...

«Μεθόδευση, Υποβάθμιση και Κατάργηση Δομών.» Το τρίπτυχο της νέας δομής της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Εντείνονται οι ανησυχίες όσων φοβούνται ότι το προετοιμαζόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και κατάργησή της. Με τίτλο “«Μεθόδευση,...

Συναξάρι 20ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου Ζακχαίου τοῦ ἀρχιτελώνου καί ἀποστόλου. Ὁ Ἅγιος Ζακχαῖος ἔζησε κατά τούς χρόνους...
video

Ο ΣΤ’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Τον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό για την φετινή Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ετέλεσε απόψε, Κυριακή Ε΄ των Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών στην...
video

Το αγώνισμα της Μετανοίας – Ομιλία Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου στον Στ’ Κατανυκτικό Εσπερινό (video)

 Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, κατά την Ακολουθία του Στ’ και τελευταίου Κατανυκτικού Εσπερινού...

Η 5η Εβδομάδα της Σαρακοστής την Ι.Μ. Χαλκίδος

Κατά την πέμπτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, με περιορισμένη συμμετοχή πιστών,...

Συνέρχεται αύριο η Δ.Ι.Σ.

Συνέρχεται εκ νέου για τον μήνα Απρίλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 20 Απριλίου 2021, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 164ης...

E΄ Κυριακή των Νηστειών στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας

Την E΄ Κυριακή των Νηστειών 18 Απριλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον υπό κατασκευή Ιερό...

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν καί Δοξολογία γιά τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Ναυπάκτου

Τήν Κυριακή 18 Ἀπριλίου, Ε΄ Κυριακή Νηστειῶν, ἡμέρα καί τῆς Ἐπετείου τῆς Ἀπελευθέρωσης τῆς Ναυπάκτου ἀπό τούς Τούρκους (18 Ἀπριλίου 1829), στόν Ἱερό Μητροπολιτικό...

«Θαυμαστή Του Σωτήρος, Η Δι’ Ημάς Φιλάνθρωπος Γνώμη…»

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Λαρίσης χοροστάτησε στον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος,...