Κατά το τριήμερο 16 με 18 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Σεβ. Μητροπολίτου Βράτσας (Εκκλησία της Βουλγαρίας) κ. Γρηγορίου επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Βράτσας για να λάβει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις για την μνήμη του Αγίου Σωφρονίου Βράτσας, μεταφέροντας και την τιμία Κάρα του Αγίου Κλήμενεντος από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας.

Φέτος συμπληρώθηκαν 280 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Σωφρονίου (1739 στην πόλη Κότελ, σημαντικό επαρχιακό κέντρο της υπώρειες του Αίμου), 225 χρόνια από την εις επίσκοπον Βράτσας χειροτονία του (1794) καθώς της και 55 χρόνια από την αγιοκατάταξή του.

Της εορταστικές εκδηλώσεις έλαβαν μέρος ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος και πολλοί άλλοι αρχιερείς. Το απόγευμα της Δευτέρας 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε υποδοχή της τιμίας Κάρας του Αγ. Κλήμεντος στον ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος, όπου τιμάται η μνήμη του Αγ. Σωφρονίου. Ακολούθησε προεόρτιος εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελέημονος, ο οποίος στο τέλος του Εσπερινού ομίλησε.

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Βράτσας παρουσίαση χειρογράφων του Αγίου Σωφρονίου που μεταφέρθηκαν από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Σόφιας και ακολούθησε επιστημονική ημερίδα. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας τελέστηκε ο εσπερινός της εορτής του Αγίου Σωφρονίου χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Βράτσας κ. Γρηγορίου, ο οποίος κήρυξε κι το θείο λόγο. Μετά τον εσπερινό πραγματοποιήθηκε εορταστική μουσική εκδήλωση.

Το πρωί της Τετάρτης τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο με την παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Βουλγαρίας κ. Νεοφύτου. Μετά τη θ. Λειτουργία ο μακαριώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος του Αγίου Σωφρονίου.

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίαςκ. Παντελεήμονα  συνόδευσαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ.. Αθηναγόρας Μπίρδας, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας Αρχιμ. Πορφύριος Μπατσαράς και άλλοι κληρικοί.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΤΣΑ

Ἀνταποκρινόμενοι μέ χαρά στήν ἀδελφική πρόσκληση τοῦ Σεβα­σμιω­τάτου ἀδελφοῦ Μητροπο­λί­του Βράτσας κυρίου Γρηγορίου ἤλθαμε ἀπό τή Βέροια μεταφέρ­ο­ντας τήν τιμία καί χαριτόβρυτη κάρα τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ἀρχιε­πι­σκόπου Ἀχρίδος, τοῦ θαυμα­τουρ­γοῦ, τοῦ μαθητῶν τῶν ἁγίων αὐταδέλφων καί ἰσαποστόλων Κυ­ρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσα­λο­νικέων, τῶν φωτιστῶν τῶν Σλά­βων καί ἁπάσης τῆς Εὐρώπης.

Γιά τήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προ­δρό­μου Σκήτης Βεροίας καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης ἡ σεπτή κάρα τοῦ ἁγίου Κλή­μεντος ἀποτελεῖ ὄντως θησαύρι­σμα πολύτιμο καί ἱερό, ἀποτελεῖ πηγή εὐλογίας καί χάριτος γιά ὅλη τήν περιοχή, πρός τήν ὁποία προσ­φεύγουν οἱ πιστοί καί λαμβάνουν ἀπό τόν ἅγιο Κλήμεντα τή χάρη τήν ὁποία τοῦ ζητοῦν.

Καί εἴμαστε βαθύτατα εὐγνώμο­νες πρός τόν ἅγιο Κλήμεντα γιατί εὐδόκησε ἡ τίμια κάρα του νά θη­σαυρίζεται στήν περιοχή μας. Ὅ­μως δέν θά ἦταν δυνατό νά κρύ­ψουμε αὐτόν τόν μεγάλο πνευμα­τικό θησαυρό, δέν θά ἦταν δυνα­τόν νά κρύψουμε τήν εὐλογία πού προσφέρουν τά ἱερά λείψανα τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, τά ὁποῖα, ὅπως καί ὅλα τά σεπτά λείψανα τῶν ἁγί­ων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπέτρε­ψε ὁ Θεός νά σωθοῦν, ὥστε νά προσφέρουν τήν εὐλογία καί τή χάρη τους σέ ὅλους τούς πιστούς, ἀλλά καί νά ἀποτελοῦν διαπρύ­σι­ους κήρυκες τῆς ἀληθείας ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή εἶναι ἐφικτή γιά ὅσους ἀγωνίζονται καί ὅτι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ βρίσκει τρόπους νά θαυ­ματουργεῖ μέσω «ὀστέων ξηρῶν», ὅπως λέγει καί ὁ προφήτης, ὥστε νά δοξάζεται καί δι᾽ αὐτῶν τό ὄνο­μα τοῦ Θεοῦ.

Αὐτή ἡ σκέψη ὤθησε καί ἐμᾶς νά κάνουμε τό μακρύ αὐτό ταξίδι ἀπό τή Βέροια γιά νά ἔρθουμε ἐδῶ, στή Βράτσα, πού ἑορτάζει ἕνα δικό της ἅγιο, ἕνα δικό της ποιμένα, τόν ἅγιο Σωφρόνιο Μητροπολίτη Βρά­τσας, ἐν πνεύματι τέκνο τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, τοῦ συνεχιστοῦ τοῦ ἔρ­γου τῶν ἁγίων Κυρίλλου καί Με­­θοδίου στήν περιοχή σας· μετα­φέροντας τήν τιμία κάρα τοῦ ἁγίου Κλήμεντος, ὁ ὁποῖος δέν ἐφείσθη κόπων καί ταλαιπωριῶν προκειμένου νά κηρύξει τό Εὐαγ­γέλιο στούς Σλαβικούς λαούς, πρός προσκύνηση καί εὐλογία τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ τῆς Ἱερᾶς σας Μη­τροπόλεως.

Εὐχαριστώντας σας ἀπό καρδίας γιά τήν ἀδελφική σας πρόσκληση, εὔχομαι ταπεινά ἡ χάρη τοῦ ἁγίου Κλήμεντος νά σᾶς στηρίζει καί νά σᾶς ἐνισχύει στή θεοφιλῆ ποιμα­ντο­ρία σας καί νά εὐλογεῖ τό ποί­μνιό σας.

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Μέ ἰδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ ποιμε­νάρ­χου σας, Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­πολίτου Βράτσας κυρίου Γρη­γορίου, στίς ἑορταστικές ἐκδηλώ­σεις πρός τιμήν τοῦ προκατόχου του ἁγίου Σωφρονίου ἐπισκόπου Βράτσας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς τρι­πλῆς ἐπετείου, τῶν 280 ἐτῶν ἀπό τή γέννησή του, τῶν 225 ἀπό τήν ἐπίσκοπο χειροτονία του καί τῶν 55 ἀπό τήν ἀναγραφή τους στίς Ἁγιο­λογικές δέλτους.

Συμμετέχουμε ὄχι μόνο διά τῆς προσωπικῆς μας παρουσίας στίς ἐκδηλώσεις αὐτές ἀλλά καί ἔχο­ντας μεταφέρει ἕναν πολύτιμο πνευ­ματικό θησαυρό, τήν τιμία καί χαριτόβρυτη κάρα τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος, ἀρχιεπισκόπου Ἀχρί­δος τοῦ θαυματουργοῦ, ἀπό τήν Ἱε­ρά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκή­της Βεροίας, κατόπιν εὐγενοῦς παρακλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας.

Καί δέν ἦταν δυνατόν νά μήν ἀντα­­­ποκριθοῦμε στό εὐλαβές αὐτό αἴτημα τοῦ Ἁγίου Βράτσας, ὁ ὁ­ποῖος ἤθελε νά προβάλλει αὐτές τίς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Σω­φρονίου ἐπισκόπου Βράτσας καί τόν ἅγιο Κλήμεντα, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶπα καί χθές, ἀποτελεῖ τόν κατά πνεῦμα πατέρα τοῦ τιμωμέ­νου ἁγίου Σωφρονίου, καθώς ὁ ἅγιος Κλήμης ἦταν αὐτός ὁ ὁποῖος ὡς συνεχιστής τῶν διδασκάλων του ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων καί φωτι­στῶν τῶν Σλάβων, συνέχισε τό ἱε­ραποστολικό τους ἔργο στούς σλα­βικούς λαούς καί ἐργάσθηκε γιά τόν εὐαγγελισμό τους.

Τό ἴδιο κατ᾽ ἀναλογία ἔκανε καί ὁ ἅγιος Σωφρόνιος, ὁ ὁποῖος σέ χρό­νια δύσκολα, σέ χρόνια σκλαβιᾶς ὑπό ἕνα ἀλλόθρησκο κατακτητή, ἀγωνίσθηκε γιά νά διατηρήσει ὁ Βουλγαρικός λαός τήν ὀρθόδοξη πίστη του καί τήν πνευματική του ταυτότητα.

Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος ἔχει ὅμως δύο ἀκό­μη κοινά χαρακτηριστικά μέ τόν ἅγιο Κλήμεντα. Τό πρῶτο εἶναι ὅτι καί ἐκεῖνος, ὅπως καί ὁ ἅγιος Κλήμης, μετέφρασε πολλά συγ­γράμ­ματα πατέρων ἀπό τήν ἑλλη­νική στή βουλγαρική γλώσ­σα, συμβάλλοντας τόσο στήν πνευ­μα­τική οἰκοδομή τῶν ἀν­θρώ­πων ὅσο καί στήν καλλιέργεια τῆς βουλ­­γα­ρικῆς γλώσσης καί λο­γο­τεχνίας.

Τό δεύτερο εἶναι ὅτι καί ἐκεῖνος, ὁ ἅγιος Σωφρόνιος, ἐδιώχθη, ὅπως ἐδιώχθη καί ὁ ἅγι­ος Κλήμης, καί ἀναγκάσθηκε νά ἐγκαταλείψει τήν πατρίδα του καί νά ζήσει σέ ἄλ­λη περιοχή, ἐπι­βε­βαι­ώνοντας τόν λόγο τοῦ Κυ­ρίου ὅτι «οἱ θέ­λο­ντες εὐσε­βῶς ζῆν διωχθήσο­νται».

Αὐτά τά κοινά στοιχεῖα μεταξύ τῶν δύο ἁγίων μας αὐξάνουν τή χαρά μας γιά τήν ἐδῶ παρουσία μας καί συμμετοχή μας στούς ἑορτασμούς γιά τόν ἅγιό σας, τόν ἅγιο Σωφρόνιο Βράτσας, καί εὐχα­ριστοῦμε ἀπό καρδίας τόν Σεβα­σμι­ώτατο, διότι μᾶς προσέφερε μέ τήν πρόσκλησή του τήν εὐκαιρία νά συμμετά­σχου­με στίς ἐκδηλώ­σεις τίς ὁποῖες ὀρ­γάνωσε πρός τι­μήν του καί νά συνεορτάσουμε μαζί σας.

Εὐχόμεθα ταπεινά ἡ χάρη τῶν δύο ἁγίων, τοῦ ἁγίου Κλήμεντος Ἀρχίδος καί Σωφρονίου Βράτσας, νά τόν ἐνισχύουν ὥστε νά συνε­χί­σ­ει νά ποιμαίνει θεοφιλῶς τήν ἐπαρχία του καί νά εὐλογοῦν τόν εὐσεβῆ λαό της.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 2ας Ἰουνίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικηφόρου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος, ὁ...

Κυριακή των Aγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεος, την Κυριακή Ζ΄ από του Πάσχα (των αγίων 318 θεοφόρων πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) 31 Μαΐου 2020, χοροστάτησε...

Μητρ. Κορίνθου: Οι Πιστοί οφείλουμε να υπακούμε στην Σύνοδο και στους Επισκόπους

Στον Ενοριακό Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου λειτούργησε χθες Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, πλαισιούμενος από τους συνοδούς του...

Πένθιμες κωδωνοκρουσίες στον Ι.Ν. της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως

Με πένθιμη κωδωνοκρουσία το μεσημέρι της 29ης Μαΐου 2020, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την αποφράδα ημέρα, στην εκκλησιαστική κοινότητα του ναού της Αγίας...

Αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Κόρινθο

Ιερά Αγρυπνία τέλεσε την Παρασκευή, 29η προς 30η Μαΐου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην...

Συλλείτουργο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος Ησυχίου

Τήν Κυριακήν, 18ην / 31η Μαΐου 2020, Κυριακήν τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν καταδικασάντων τόν Ἄρειον καί δογματισάντων τό ὁμοούσιον τοῦ Υἱοῦ...

Ἅγιος Κωνσταντίνος ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν (2 Ιουνίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μεταξύ των χιλιάδων Νεομαρτύρων, οι οποίοι ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό και έδωσαν τη ζωή τους, στα μαύρα...

Ευχαριστήρια επιστολή Μητροπολίτη Σπάρτης προς τους συμμετέχοντες στο οικογενειακό του πένθος

Θερμά Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὁλόψυχη συμμετοχή Σας στό οἰκογενειακό μας πένθος. Τά ἐγκάρδια ἐπαινετικά λόγια Σας, γιά τόν ἀείμνηστο ἀδελφό μας, εἶναι πολύ παρηγορητικά...

Νέος Καθηγούμενος της Ι. Μονής Αγ. Βλασίου Στυλίδος ο Αρχιμ. Άγγελος Ανθόπουλος

Η αρχή του Θέρους ξεκίνησε για την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με μία ιδιαίτερα ευλογημένη τελετή και με μία πολύ χαρμόσυνη είδηση.   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Μας χρειάζεται Χριστός και Ελλάδα, για να στερεώσουμε την καρδιά μας

Πριν δεκατρία χρόνια, το Σάββατο 2 Ιουνίου του έτους 2007, η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας υποδέχθηκε, στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά Αιτωλού στο...

Τα πρώτα εγκαίνια Ιερού Ναού από τον Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ιερώνυμο

Με ιδιαίτερη ευλάβεια, λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια τελέστηκαν χθες, Κυριακή (31 Μαΐου), τα εγκαίνια του ιερού παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου παλαιάς Κουλούρας Αιγίου, υπό...

Τους υπουργού Εθνικής Αμύνης και Υγείας θα δεχθούν οι Συνοδικοί Αρχιερείς

Στο πλαίσιο των Συνεδριών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Ιούνιο, ο Μακαριώτατος Πρόεδρος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και τα...

«H ποιμαντική εμπλέκεται με διάφορα προγράμματα, γιατί είναι μια ποιμαντική «που θέλει να ξεκουράζει τον άνθρωπο»

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ....

Λαμπρά η πανήγυρις του Πανναξιακού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκοιλιωτίσσης

Την Κυριακή 31-5-2020 (Κυριακή των Αγίων Πατέρων) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας χοροστάτησε της Ακολουθίας του Όρθρου, ευλόγησε τους προσφερθέντες Άρτους και ιερούργησε στον νέο...

Παναγία Πελεκητή: Η «βασίλισσα» των Αγράφων

Είναι ένα από τα μοναστήρια που ξεχωρίζουν. Το τοπίο, η αρχιτεκτονική του, η ιστορία του καθιστούν την Ιερά Μονή της Παναγίας Πελεκητής προσκυνηματικό κέντρο....