Ὑπάρχουν περιπτώσεις αὐτοκτονιῶν στήν Ἁγία Γραφή ὅπως ὑπάρχουν σέ μεγάλο βαθμό καί σήμερα. Τί κάνει ἡ Ἐκκλησία γι᾽αὐτό; Αὐτό πού κάνει ἡ Ἐκκλησία γιά τήν αὐτοκτονία εἶναι ἕνα συνεχές κάλεσμα πρός τούς ἀνθρώπους. Ἕνα κάλεσμα νά ἔρθουν καί νά ζήσουν μέσα της τήν ζωή πού προτείνει. Μέσα στήν Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ σταδιακά τήν πνευματική του ὑγεία καί ἡ αὐτοκτονία γίνεται μιά λέξη ἄγνωστη γι᾽αὐτόν. Ἡ προσπάθεια νά βρεῖ κάποιος τόν Θεό καί νά ἑνωθεῖ μαζί Του προσφέρει μιά μοναδική ὄρεξη γιά ζωή! Μέ τήν προσπάθεια αὐτή βρίσκεις τόν ἀδελφό σου καί τόν ἑαυτό σου. Ἡ μεγάλη ἀλήθεια εἶναι ὅτι στήν Ἐκκλησία δέν θά πεθάνουμε ἔστω καί ἄν πεθάνουμε!

«Ἄκου ἕνα βιβλίο» μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Κανάκη

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ἄνθρωποι, καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι, ἐνημερώνονται γιά πολλά ἀπό τά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν μέσω διαδικτύου. Μέ τήν πληκτρολόγηση μίας καί μόνο λέξης στίς μηχανές ἀναζήτησης ἔχουν μπροστά τους ὁποιαδήποτε πληροφορία γιά ὁποιοδήποτε θέμα. Ἐκεῖ βρίσκει κάποιος πληροφορίες γιά ἁπλά, καθημερινά ζητήματα, ἀλλά καί γιά ἄλλα, πού ἀφοροῦν στήν ἴδια τήν ζωή του, στήν ὕπαρξή του, στίς ἀπορίες του σχετικά μέ τό Θεό καί τά μέλλοντα. Ἔτσι ἀπό καιρό προσπαθοῦμε νά ἀνεβάζουμε γραπτά κείμενα γιά τήν κατήχηση τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν τέτοια ἐνδιαφέροντα, ἀλλά καί γιά ἕναν γενικότερο προβληματισμό. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀναγκαῖο νά βρίσκεται ἐκεῖ πού οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν. Ἡ φωνή τῆς Ἀλήθειας εἶναι ἀνάγκη νά βρεθεῖ  δίπλα τους. Ὅμως οἱ συνθῆκες τῆς καθημερινότητας, πολλές φορές, δέν δίνουν τήν δυνατότητα οὔτε κἄν νά διαβάσει ὁ ἄνθρωπος γιά λίγη ὥρα, ἔστω καί μέσω διαδικτύου. Αὐτή ἡ σκέψη μᾶς ἔκανε νά προχωρήσουμε σέ μιά σειρά ὁμιλιῶν μέ τόν τίτλο «Ἄκου ἕνα βιβλίο». Μέ τόν τρόπο αὐτό μπορεῖ κάποιος πράγματι νά ἀκούσει ἀποσπάσματα γραπτῶν θεολογικῶν ἤ ἱστορικῶν κειμένων ἐπενδυμένων μέ μουσική ὑπόκρουση.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.