Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου το βράδυ τελέστηκε, κεκλεισμένων των θυρών, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας η τελετή αλλαγής του έτους χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος.
 
Στο τέλος της ιερής ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος διάβασε σχετική ευχή, ευλόγησε την βασιλόπιτα την οποία και διένειμε στους πατέρες της Ιεράς Μονής και ευχήθηκε πατρικώς σε όλους.
 
Η τελετή μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος».
 
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: Λίγη ὥρα μετά τήν εἴσοδό μας στόν νέο χρόνο ἡ σκέψη μας στρέφεται, ὅπως εἶναι φυσικό, στόν χρόνο πού πέρασε. Ἕναν χρόνο τόσο διαφορετικό ἀπό ὅλους ὅσους ζήσαμε στό παρελ­θόν. Ἕναν χρόνο διαφορετικό ἀκόμη καί σέ αὐτές τίς τελευταῖες στιγμές του, κατά τίς ὁποῖες ἄλλες φορές βρισκόμασταν ὅλοι μαζί στόν ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τόν χρόνο πού μᾶς χάρισε καί νά τοῦ ζητήσουμε τήν εὐλογία καί τή χάρη του γιά τόν νέο χρόνο.Ἦταν μία εὐλογημένη εὐκαιρία γιά ὅλους τούς μοναχικούς ἀνθρώπους ἀλλά καί γιά ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦσαν «ἀπό Θεοῦ ἄρξασθαι» τή νέα χρονιά, γι᾽ αὐτό καί ἦταν χιλιάδες αὐτοί πού ἐρχόταν γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.
 
Ἔστω ὅμως καί ἄν οἱ συνθῆκες τῆς πανδημίας δέν μᾶς τό ἐπιτρέ­πουν, ἔστω καί ἄν ὅσα ζήσαμε φέτος ἦταν δύσκολα καί ὀδυνηρά γιά ὅλους μας, ἀπόψε δέν μπο­ροῦμε παρά νά στρέψουμε τό βλέμ­μα στόν χρόνο πού πέρασε, νά κάνουμε μία ἀνασκόπηση, ὄχι ἀπό συνήθεια ἀλλά ἀπό ἐσωτερική ἀνάγκη. Νά στρέψουμε τό βλέμμα γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε νά φθάσουμε μέ­χρι αὐτή τή στιγμή ὑγιεῖς καί ἀνοίγει μπροστά μας τήν προοπτι­κή τοῦ νέου χρόνου. Νά στρέψου­με τό βλέμμα μας σέ ὅλα ὅσα έπέτρεψε ὁ Θεός νά ζήσουμε τόν χρόνο πού κλείνει καί νά σκε­φθοῦμε πῶς τά διαχειρισθήκαμε, πῶς τά ἀξιοποιήσαμε καί συγχρό­νως πῶς μποροῦν νά μᾶς βοηθή­σουν στή ζωή μας τόν νέο χρόνο.
 
Ὁ χρόνος πού κλείνει ἀπόψε ἦταν ὄντως ἕνας δύσκολος χρό­νος. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τόν εἶχε ἀφιερώσει, μέσα ἀπό τό ἐγκόλπιο ἡμερολό­γιό της, σέ ἕναν σύγχρονο ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, στόν ἅγιο Ἀμφιλόχιο τῆς Πάτμου, ἕναν ἅγιο πού κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς του ἀντιμετώπισε πολλά ἐμπόδια καί ἀνυπέρβλητες δυσκο­λίες. Ἀγωνίσθηκε ὅμως γιά νά τίς ὑπερνικήσει καί νά κάνει πράξη στή ζωή του τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά στηρίξει μέ κάθε τρόπο τούς ἀδελφούς του.
 
Εἶναι ἀκόμη ἕνας χρόνος στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τήν ἐπέ­τειο τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση ἑνός ἄλλου ἁγίου τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἀρχιεπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ θαυ­μα­τουργοῦ, ἑνός ἁγίου πού ἔλαμψε μέ τήν ὑπομονή του καί ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀπεκάλυψε σέ ἕνα πνευματικό του τέκνο, «ἐδιώχθη, ὑπέμεινε καί ἐσώθη».
 
Ὁ χρόνος πού τελειώνει σήμερα μᾶς ἔφερε ὅλους ἀντιμέτωπους μέ ἀσυ­νήθιστα γεγονότα καί κατα­στά­σεις πού δέν μπορούσαμε οὔτε νά φαντα­σθοῦμε. Καί δέν τά ἔφερε μόνο σέ μᾶς, ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο, πού δοκιμάσθηκε καί δοκιμάζεται ἀπό μία πρωτόγνωρη πανδημία. Ζήσαμε περιορισμένοι στά σπίτια μας, χωρισμένοι ἀπό οἰκεῖα καί προσ­φιλῆ μας πρόσωπα, στερη­μέ­νοι ἰδιαιτέρως ἀπό τή λειτουργική καί μυστηρια­κή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Αἰσθαν­­θήκαμε φοβισμένοι καί ἀδύναμοι, ἀνήσυχοι γιά τόν ἑαυτό μας καί γιά τούς συνανθρώπους μας, γιά τίς ἐξελίξεις καί τίς συνέπειες τῆς πανδημίας. Ὅλα αὐτά μᾶς προκάλεσαν πόνο καί θλίψη, καί ὅλοι εὐχόμευα καί ἐλπίζουμε ὅτι σύντομα θά περάσουν καί θά ἀνήκουν μόνο στό παρελθόν.
 
Ναί, τό εὐχόμεθα καί προσευχό­μεθα γι᾽ αὐτό. Ἀλλά ἄς μήν ξεχά­σουμε καί ἄς ἐκμεταλλευ­θοῦ­με τίς ἐμπειρίες πού ἀποκομίσαμε ἀπό τή δοκιμασία τῆς πανδημίας. Ἄς ζη­τή­σουμεταπεινά τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά τίς ἀδυνα­μίες καί τίς παραλείψεις μας καί ἄςτοῦ ἐκφράσου­με τήν ἀπέραντη εὐγνω­μο­σύνη μας, γιατί μᾶς ἀξιώνει νά εἰσέλ­θουμε μέ τή χάρη του σέ λίγο ὑγιεῖςστό νέο ἔτος.
 
Ἡ σκέψη μας αὐτή τήν ὥρα στρέ­φεται πρός τούς ἀδελφούς μας, τό ἰατρικό καί νοση­λευτικό προσωπι­κό πού κατέβαλεκαί καταβάλλει ὅλους αὐτούς τούς μῆ­νες ὑπεράνθρωπες προ­σπά­­θειες γιά νά σώσουν τούς ἀδελφούς μας πού νόσησαν καί κιν­δύνευσαν ἀπό τόν κορωνοϊό. Τούς ἐκφράζουμε τήν εὐ­γνω­μοσύ­νη μας καί εὐχόμεθα ἀπό καρδίας ὁ Θεός νά τούς ἐνισχύει στό ἔργο τους καί νά τούς ἀνταποδώσει τήν προσφορά τους.
 
Ἡ σκέψη μας βρίσκεται καί σέ ὅλους ἐκείνους πού ἀπό διάφορες θέσεις ἐξυπηρέτησαν τό δύσκολο αὐτό διάστημα τίς ἀνάγκες μας καί ἐργάσθηκαν γιά τήν προστα­σία μας ἀπό τήν πανδημία, ἀλλά καί ἐκείνους οἱ ὁποῖοι κάτω ἀπό ἀντίξοες συνθῆκες ἀγρυπνοῦσαν καί ἀγρυπνοῦν γιά τήν ἀσφά­λεια τῆς πατρίδος μας καί στά σύνορα καί στά νησιά μας.
 
Ἰδιαιτέρως ὅμως ὁ νοῦς μας στρέ­φεται πρός τούς ἀδελφούς μας πού νοση­λεύονται καί ἐκεί­νους πού δοκιμάσθηκαν ἀπό τή στέρηση τῶν προσ­φιλῶν τους προ­σώ­πων, καί ἐπικαλούμεθα τή χάρη καί τήν ἄνωθεν παρη­γορία.Ἰδιαιτέρως στρέφεται ὁ νοῦς μας καί ἡ προσευχή μας σέ ἐκείνους πού ἔχασαν τή ζωή τους, στούς δύο ἀρχιερεῖς τῆς Μακεδονίας μας, στόν Ἅγιο Λαγκαδᾶ κυρό Ἰωάννη καί στόν Καστορίας κυρό Σεραφείμ, στούς ἱερεῖς, στούς μοναχούς, στίς μοναχές καί σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἀδελφούς μας καί τίς ἀδελφές μας πού ἔχασαν τή μάχη μέ τόν κορωνοϊό. Ὁ Θεός νά τούς ἔχει κοντά του.
 
Ὅπως κάθε ἀρχή ἔτσι καί ἡ ἀρχή τοῦ νέου χρόνου μᾶς γεμίζει μέ προσ­δοκίες καί μέ αἰσιοδοξία. Ἄς στηρίξουμε τήν αἰσιοδοξία μας στήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ἄς τόν ἱκετεύσουμε νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή δοκιμασία τῆς πανδημίας. Ἄς τόν παρακαλέσου­με νά μᾶς ἀξιώσει διά πρεσβειῶν τῆςὙπε­ρα­γίας Θεοτόκου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, νά διέλθουμε τόν νέο χρόνο μέ ὑγεία καί νά εἶναι γιά ὅλους μας ἕνας χρόνος εἰρηνικός, ἕνας χρόνος στόν ὁποῖο θά ζήσουμε πιό κοντά στόν Θεό καί στήν Ἐκκλησία μας, πιό κοντά στή λατρευτική καί μυστηριακή ζωή πού στερηθήκαμε τόν χρόνο πού κλείνει, ἕνας χρόνος στόν ὁποῖο θά ζήσουμε ἀκολουθώντας μέ μεγαλύτερη συνέπεια τό θέλη­μα τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἔχουμε πλού­σια τή χάρη καί τήν εὐλογία του στή ζωή μας καί στόν κόσμο μας, τήν ὁποία εὔχομαι ταπεινῶς νά χα­ρί­ζει ὁ Κύριος σέ ὅλους σας.
 

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 13ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μαρτίνου, πάπα Ρώμης, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος...
video

Ομιλία Δημητριάδος Ιγνατίου στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό – Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Βόλου (video)

Παρακολουθήστε την επίκαιρη ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στα πλαίσια της σειράς κατανυκτικών ομιλιών που πραγματοποιεί, μετά το...

Εξεδόθη και κυκλοφορεί επετειακός τόμος με κείμενα και ομιλίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Με την Χάρη του Θεού κατά το τρέχον έτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωμάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...
video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...
video

Δ΄ Νηστειῶν στήν Ναύπακτο – κήρυγμα Μητροπολίτου (video)

Τήν Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, 11 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του,...

Η τέταρτη εβδομάδα της Τεσσαρακοστής στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Κατά την τέταρτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, έστω και κεκλεισμένων των...

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών στην Σίφνο

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου ιερούργησε σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βρύσης, Αρχιμ. Ιωαννίκιου,...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στον πληγωμένο Άγιο Γεώργιο Τυρνάβου

Κυριακή της Δ’ Εβδομάδος των Νηστειών και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στα προπύλαια του τραυματισμένου από...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας στο Λίβερπουλ για το διορισμό νέου ιερέως

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο Λίβερπουλ του Σύδνεϋ, μετέβη το πρωί της Κυριακής, 11 Απριλίου, Δ' Κυριακής των Νηστειών,...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην κωμόπολη του Μελιγαλά

Στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου,  στην κωμόπολη του Μελιγαλά προέστη της Θείας Λειτουργίας, κατά την Κυριακή της Δ' εβδομάδος των...

Χειροθεσία Οικονόμου από τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Αγναντιάς τέλεσε την θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος,...

Συναξάρι τῆς 12ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου, ἐπισκόπου Παρίου τοῦ Ἑλλησπόντου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.  Ὁ Ἅγιος...

Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά Ιερούργησε σήμερα Κυριακή Δ’ Νηστειών (11/04/2021) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, ο οποίος τέλεσε και την εις Διάκονον...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η πίστη είναι μία διαρκής πορεία εμπιστοσύνης και αγάπης στον Θεό»

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας λειτούργησε σήμερα, Κυριακή Δ΄ Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία περιορισμένου αριθμού πιστών,...