Ἡ δεκάτη Σεπτεμβρίου[1] εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου, μητροπολίτου Σμύρνης, τοῦ ἀπὸ Δράμας καὶ Ζιχνῶν. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται ἐπίσημα, ἱδιαιτέρως τὴν προσεχὴ δεκαπταετία, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου μὲ πανηγυρικό Ἐσπερινό τὴν παραμονὴ, 9η Σεπτεμβρίου καὶ πανηγυρικό Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς. Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀναιρεθέντων καὶ τελειωθέντων ἐν τῇ Μικρασίᾳ, Ἀρχιερέων,[2] Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Μοναχῶν, λαϊκῶν τὲ ἀνδρῶν, γυναικῶν καὶ παιδίων προΐσταται ὁ ποιμενάρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου Ἱερόθεος.

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος σχετίζεται ἱστορικὰ μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας καὶ μὲ τὴν εὐρύτερη περιοχή τῆς κεντρικῆς καὶ τῆς ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Τὸ ἔτος 1902 ἐξελέγη καὶ χειροτονήθηκε μητροπολίτης τῆς τότε ἑνιαῖας μητροπόλεως Δράμας, Φιλίππων καὶ Ζιχνῶν, μὲ ἔδρες τὴν πόλη τῆς Δράμας, ἀλλὰ καὶ -ἐπὶ μακρὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ ἐπὶ ἁγίου Χρυσοστόμου [1902-1910]- τὴν κωμόπολη τῆς Ἀλιστράτης, ἡ ὁποία ἀνήκει στῆν Ἱερὰ Μητρόπολη Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου. Παρέμεινε ἐδὼ, ἀναπτύσσοντας πλούσιο ποιμαντικό, ἐθνικό, χριστιανικό καὶ ἑνωτικό ἔργο, συμβάλλοντας θεμελιακὰ στὸν Μακεδονικό ἀγώνα. Μετετέθη τὸ 1910 στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σμύρνης, ὅπου καὶ μαρτύρησε.

Ἱερούργησε καὶ κήρυξε στὸν μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου Νέας Ζίχνης, στὸν καθεδρικό Ἱ. Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου Νευροκοπίου, στὸν, τότε καθεδρικό, Ἱ. Ναό ἁγίου Ἀθανασίου Ἀλιστράτης, στὸν Ἱ. Ναό ἁγίας Παρασκευῆς Πρώτης καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα χωριὰ τῶν Ζιχνῶν καὶ τοῦ Νευροκοπίου˙ διῆλθε ὅλη τὴν ἔκτασή της μητροπολιτικῆς ἐπαρχίας, ἀγιάζοντας, εὐλογώντας, ἐνισχύοντας, κηρύττοντας, βοηθώντας τοὺς πάντες, θεμελιώνοντας καὶ χτίζοντας Ἐκκλησίες καὶ Σχολεία, συγκροτώντας μὲ τὰ λόγια, τὰ ἔργα καὶ τὸ παραδείγμά του τὴν ὀρθόδοξη ταυτότητα καὶ την ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδηση στὸ σύνολο τῶν ἀνθρρώπων τοῦ ποιμνίου του. Τὸ πρώτο σχολείο τῆς Νέας Ζίχνης, τὸ σημερινό Δημαρχείο, θεμελιώθηκε ἀπὸ ἐκεῖνον.

Ὁ  Ἅγιος  Χρυσόστομος, ὡς Μητροπολίτης Δράμας καὶ Ζιχνῶν, σὲ Θεία Λειτουργία στήν Πρώτη Σερρῶν.

Τὰ ἴχνη τῆς ἱστορικῆς καὶ πνευματικῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου, ὡς προκατόχου Μητροπολίτου καὶ ὡς ἁγίου τοῦ τόπου μας, εἶναι τεκμηριωμένα, εὐδιάκριτα, ζωντανά καὶ εὐώδη˙ βιώνουμε δὲ καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ὑπέρ Πίστεως καὶ Πατρίδος ἀγώνων του στὴν περιοχή μας, ἀφοὺ ἡ Μακεδονία εἶναι μέρος τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.

Τιμοῦμε τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου, μητροπολίτου Σμύρνης, τοῦ ἀπὸ Δράμας καὶ Ζιχνῶν καὶ ἐν Σμύρνῃ μαρτυρικῷ καὶ ἀδίκῳ θανάτῳ τελειωθέντος, προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι τὴν προστασία καὶ τὴν μεσιτεία του πρὸς τὸν Κύριο γιὰ ἕνα δικό του ποίμνιο, τὴν μικρή, μεθοριακὴ καὶ ὀλιγάνθρωπη Ἱερὰ Μητρόπολη Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου, εὐχόμενοι ὅλοι νὰ μιμηθοῦμε τὴν ἀκλόνητη πίστη, τὸν ἔνθερμο ζῆλο καὶ τὸ ἄριστο καὶ ἅγιο ὑπόδειγμα τοῦ βίου τοῦ ἅγίου μας.

Ἡ Ἱερὰ Εἰκών τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, τοποθετημένη κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἐπὶ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ θρόνου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἁγίου Γεωργίου Ν. Ζίχνης, ὅπου ἱερουργοῦσε ὡς Μητροπολίτης Δράμας καὶ Ζιχνῶν.

[1] Πρόκειται γιὰ τὴν ἠμερομηνία τοῦ ἒν χρήσει σήμερα (Γρηγοριανοῦ) ἡμερολογίου, στὴν ὁποία ἀντιστοιχεῖ ἡ 28η Αὐγούστου τοῦ «παλαιοῦ» (Ἰουλιανοῦ) ἠμερολογίου, ποὺ χρησιμοποιούταν ἐπίσημα τὸ 1922. Ἡ ἀκριβέστερη χρονική τοποθέτηση τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου εἶναι τὸ πρωἰ τῆς 28ης Αὐγούστου/10ης Σεπτεμβρίου 1922. Δεύτερη ἐκδοχὴ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ βράδυ τῆς συλλήψεώς καὶ φυλακίσεώς του, δηλαδή ἡ 27η Αὐγούστου/9η Σεπτεμβρίου 1922.

[2] Χρήζει ἀναφορᾶς ὅτι ἀκόμη ἕνας ἐθνοϊερομάρτυς Ἀρχιερεῦς τῆς Μικρασίας, σύγχρονος τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου, ὁ ἅγιος Εὐθύμιος, ἐπίσκοπος Ζήλων, τιμάται ἰδιαιτέρως στὸ προσφυγικό χωριό Ν. Μπάφρα τῆς μητροπόλεώς μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πνευματική έκκληση του Φθιώτιδος Συμεών για τους πληγέντες πλημμυροπαθείς

Ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τα θύματα της βιβλικής καταστροφής που προξένησε η πρόσφατη θεομηνία “ΙΑΝΟΣ” σε περιοχές της Μητροπόλεως Φθιώτιδος έστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Ωρεών Φιλόθεος : «Ποιο είναι το κέρδος του χριστιανού από την άρνηση του εαυτού του»

Με λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η μνήμη του Αγ. Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της οικογενείας του στην περιοχή του Ζωγράφου καθώς εορτάζει το ιερό παρεκκλήσιο...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αληθινή ελευθερία είναι ο Σταυρός του Χριστού»

Για το νόημα της ελευθερίας ομίλησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμέων στον πανηγυρίζοντα Ι. Ν. Αγ. Ευσταθίου στα Κουμπουριανά Αμφικλείας, όπου συλλειτούργησε...

Σε εξέλιξη οι εργασίες ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού στο Νοσοκομείο Αιγίου

Την Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον ανοικοδομούμενο διώροφο Ιερό Ναό του Νοσοκομείου Αιγίου, αφιερωμένο...

Εκδήλωση για τη Μικρασιατική Καταστροφή στην Ενορία της Αγίας Αικατερίνης στο Σύδνεϋ

Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος παραβρέθηκε στην εκδήλωση μνήμης με θέμα "Οι τραυματικές συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής στο σύγχρονο...

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Μάνης Διδυμοτείχου ιερούργησε την Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ., ο Σεβασμιώτατος...

Μοναχική Κουρά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος πολιούχου Πειραιώς

Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου Πειραιώς, τελέστηκε σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η μοναχική Κουρά του κ.Βασιλείου Τζουμανέκα, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.Σεραφείμ. Ιδιαίτερη...

Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού στο Καμποχώρι Ημαθίας

Την Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού 20 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίου...

Κυριακή μετά την ύψωση τού Τιμίου Σταυρού στην Μουσθένη Παγγαίου

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020,  μετά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου...

Η εορτή του Αγίου Ευσταθίου στο Μάννα της Σύρου

Στο ιερό Παρεκκλήσιο της Παναγίας, της επιλεγομένης «των κυνηγών», στην ειδυλλιακή περιοχή «Πότισμα», στο Μάννα της Σύρου, ιερούργησε υπαιθρίως σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος...

Η Μεσσήνη υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας

Με μια σεμνή τελετή η πόλη της Μεσσήνης υποδέχθηκε σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2020, την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας, εκ της Ιεράς...

Ποιον να πιστέψουμε και ποιον ν’ ακολουθήσουμε;

Του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, Άρθρο στο Βήμα της Κυριακής 20- 9- 2020 Η έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς μας βρίσκει όλους προβληματισμένους και ανήσυχους....

Η εορτή του Αγίου Ευσταθίου στην Τανάγρα

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, που η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Αγίου Ευσταθίου και της συνοδείας...

Η Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγ. Βασιλείου Λαγκαδά

Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκαν κατά το διήμερο της 19ης...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου στο Ακόντιο Διποταμίας

Κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, βρίσκεται το χωριό Ακόντιο, που ανήκει στην Αρχιερατική Περιφέρεια της Διποταμίας Καστοριάς. Το χωριό αυτό, δυστυχώς, έχει ερημώσει...