Ἡ ἀνάρτηση στό τέλος Ἰουλίου στό Τwitter ἀπό τήν Ἀμερικανική Πρεσβεία στήν Ἀθήνα τῆς ἐπικήρυξης τοῦ State Department τῶν ΗΠΑ πού δίνει ἀμοιβή ἕως καί 5.000.000 δολλάρια σέ ἐκείνους πού θά προσφέρουν πληροφορίες γιά πέντε Χριστιανούς κληρικούς μεταξύ τῶν ὁποίων καί γιά τόν Ἑλληνορθόδοξο Μητροπολίτη Χαλεπίου Παῦλο, πού ἀπήχθησαν τά προηγούμενα χρόνια ἀπό Τζιχαντιστές στήν Συρία καί ἔκτοτε ἀγνοοῦνται προκάλεσε ἰσχυρή αἴσθηση καί ἐπανέφερε στήν ἐπικαιρότητα τό θέμα τῆς τύχης τῶν ἀπαχθέντων προσώπων. Τό Ἀμερικανικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν προτίθεται νά πληρώσει ὅσους καταθέσουν στοιχεῖα γιά τόν Ἑλληνορθόδοξο Κληρικό Μαχέρ Μαφούζ, τόν Ἀρμενοκαθολικό Μάϊκλ Καγιάλ πού ἀπήχθησαν στίς 9/2/2013 τριάντα χιλιόμετρα ἔξω άπό τό Χαλέπι, γιά τόν Ἑλληνορθόδοξο Μητροπολίτη Χαλεπίου Παῦλο Γιαζίγκι) καί τόν Μονοφυσίτη «Ἀρχιεπίσκοπο» Χαλεπίου Γρηγόριο Γιοχάνα Ἰμπραχίμ πού ἀπήχθησαν στίς 22/4/2013 καί γιά τόν Ἰταλό Ἰησουΐτη Πάολο Ντάλ Ὄλιο πού ἀπήχθη στίς 29/7/2013 στήν Ράκα καί πού ὅλοι κατέληξαν ὅμηροι τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους.

Ἡ ἐπικήρυξη αὐτή στοχεύει εὐθέως τήν γειτονική Τουρκία, γιατί ὁ Τοῦρκος αὐτοεξόριστος δημοσιογράφος Ἀμπτουλάχ Μποζκούρτ μέ ἄρθρο του στίς 13/4/2017 στό «Stocholm Center for Freedom» ἔχει καταγγείλει ὅτι ὁπλαρχηγοί ἀπαγωγεῖς τοῦ Μητροπολίτου Παύλου Γιαζίγκι καί τοῦ Μονοφυσίτη «Ἀρχιεπισκόπου» Χαλεπίου Γρηγορίου Γιοχάνα Ἰμπραχίμ εἶναι ὁ Μαγομέντ Ἀμπντουραχμάνοφ ἤ ἀλλιῶς Ἀμπού Μπανάτ ἀπό τό Νταγκεστάν καί ὁ Ἀχμάντ Ραμαζάνοφ ἀπό τό Γκρόζνι τῆς Τσετσενίας, οἱ ὁποῖοι συνδέονται μέ τήν Τουρκική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν ΜΙΤ. (Ἐπίκαιρα 3/8/2019)

Ὁ Ἀμπντουραχμάνοφ ὅπως ἔγραψε ὁ Μπόζκουρτ στρατολογήθηκε ἀπό τήν Τουρκική ΜΙΤ πού τοῦ παρεῖχε ὅπλα καί ἐφόδια ἐνάντια στό καθεστώς τοῦ Προέδρου τῆς Συρίας Μπασάρ Αλ Ἄσαντ. Οἱ δύο τρομοκράτες εἶχαν σχέσεις μέ τόν Τοῦρκο Μελβούτ Κουσμάν, ἐξτρεμιστή Ἰσλαμιστή μέσα στό αὐτοκίνητο τοῦ ὁποίου συνελήφθησαν σέ μπλόκο τῆς Τουρκικῆς Ἀστυνομίας, κοντά στά σύνορα Τουρκίας-Συρίας στό χωριό Μπαρσινάρ στήν ἐπαρχία Χατάϊ (Ἀντιόχεια). Ἄν καί ὁ Ἀμπντουραχμάνοφ βρισκόταν στήν λίστα μέ τά ὀνόματα πού ἀπαγορευόταν ἡ εἴσοδος στήν Τουρκία ἐπισήμως, μαζί μέ τόν Ραμαζάνοφ καί τήν Φατίχ Μαντέντ ἀφέθησαν ἐλεύθεροι καί αὐτό τό γεγονός κατά τόν Μποζκούρτ ἀποδεικνύει ὅτι ἦταν προστατευόμενοι τῆς Τουρκικῆς ΜΙΤ.

Στίς 28/5/2013 κυκλοφόρησε στά Τουρκικά ΜΜΕ βίντεο μέ τίς ἐκτελέσεις τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου Παύλου Γιαζίγκι, τοῦ Μονοφυσίτη «Ἀρχιεπισκόπου» Χαλεπίου Γρηγορίου Γιοχάνα Ἰμπραχίμ καί ἑνός ἀκόμη κληρικοῦ. Ὁ Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος Γιαζίγκι εἶχε εἰσέλθει στήν Συρία στίς 22/4/2013 καί συναντήθηκε μέ τόν Μονοφυσίτη «Ἀρχιεπίσκοπο» Γρηγόριο Γιοχάνα ἀλλά ἀπήχθησαν ἀπό τούς Τζιχαντιστές στό χωριό Κάφρ Νταέλ, δέκα χιλιόμετρα ἀπό τό Χαλέπι. Κρατήθηκαν αἰχμάλωτοι ἀπό τήν Τζιχαντιστική Ὀργάνωση Τζαΐς Αλ Μουχατζιρίν Βαλ Ανσάρ (Στρατό ἐμιγκρέδων καί ὑποστηρικτῶν), χαρακτηρισμένη ὡς τρομοκρατική ὀργάνωση ἀπό τίς ΗΠΑ καί τόν Καναδά. Ὅταν οἱ Τούρκοι ἀστυνομικοί στό Ἰκόνιο εἶδαν τό βίντεο μέ τούς ἀποκεφαλισμούς ἀναγνώρισαν τόν Ἀμπντουραχμάνοφ πού εἶχαν συλλάβει μερικές μέρες νωρίτερα. Ἐνημέρωσαν τήν ἀστυνομία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία πραγματοποίησε ἐπιχείρηση γιά τήν σύλληψή τους στίς 4/7/2013. Συνελήφθησαν ὁ Κουσμάν, ὁ Ἀμπντουραχμάνοφ, ὁ Ραμαζάνοφ καί ἄλλοι ὕποπτοι ἐνῶ βρέθηκαν τά ροῦχα πού φοροῦσε ὁ Μαγομέντ Ἀμπντουραχμάνοφ τήν ὥρα τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ, καθώς καί ἕνα μαχαίρι ὅμοιο μέ αὐτό πού χρησιμοποιήθηκε, ὅπως φαίνεται στό βίντεο. Ἀρχικά οἱ συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι ἀπό τό Τουρκικό Δικαστήριο καί ὁδηγήθηκαν σέ φυλακή τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Στοιχεῖα ὑπῆρχαν πάμπολα γιά νά ἀπαγγελθοῦν στούς συλληφθέντες κατηγορίες γιά τρομοκρατία καί παράνομη ὁπλοκατοχή, ἀλλά καί γιά νά κατηγορηθοῦν γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος δηλ. γιά τούς ἀποκεφαλισμούς τοῦ Μητροπολίτου Παύλου καί τοῦ Μονοφυσίτη «Ἀρχιεπισκόπου» πού ἔγιναν ἐκτός Τουρκικῶν συνόρων καί γι’ αὐτό οἱ εἰσαγγελεῖς χρειάζονταν τήν ἄδεια τοῦ Τουρκικοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης. Τό Ὑπουργεῖο ἀπέρριψε τό αἴτημα τῆς Εἰσαγγελίας Κων/πολεως, ὁ δέ Τοῦρκος Ὑπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγ ἀπάντησε στίς 25/8/2014 σέ ἐρώτηση πού κατατέθηκε στήν Τουρκική Βουλή, σχετικά μέ τό θέμα ὅτι συνεβούλευσε τούς εἰσαγγελεῖς νά συνεχίσουν τήν ἔρευνα καί νά ἐπανέλθουν ὅταν θά περνοῦσε ἡ ὑπόθεση στήν ἀκροαματική διαδικασία γιά νά ζητήσουν ἄδεια σχετική μέ ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος πού τελέστηκαν ἐκτός Τουρκικῶν συνόρων, ἐνῶ στήν πραγματικότητα ὅπως γράφει ὁ δημοσιογράφος Μποζκούρτ ὁ Ὑπουργός ἀποθάρρυνε τούς εἰσαγγελεῖς νά ἀπαγγείλουν κατηγορίες γιά τούς ἀποκεφαλισμούς.

Στήν ἀπολογία του στό δικαστήριο ὁ Μαγουμέντ Ἀμπντουραχμάνοφ ἀποκάλυψε ὅτι συνεργαζόταν στενά μέ τήν τουρκική ΜΙΤ, κατέθεσε ὅτι αὐτός καί ἄλλοι Τζιχαντιστές ἦταν σέ συνεχῆ ἐπικοινωνία μέ τήν ΜΙΤ καί εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἀφοῦ φυλακίστηκα ἐδῶ στήν Τουρκία ἔγραψα γράμματα στήν ὑπηρεσία (ΜΙΤ) ἀλλά δέν ἔλαβα καμμία ἀπάντηση. Ὅσο βρισκόμασταν στήν Συρία μᾶς παρεχόταν βοήθεια ἀπό τήν Τουρκία μέ τήν μορφή ὅπλων, χρημάτων καί ὀχημάτων. Δέν καταλαβαίνω τήν παρούσα δύσκολη θέση μου καί γιατί κρατοῦμαι στήν φυλακή». Ἀπό τίς φράσεις αὐτές σημειώνει ὁ δημοσιογράφος Μπόζκουρτ φαίνεται ὅτι ἡ Τουρκία καί ἡ ΜΙΤ πῆραν ἀποστάσεις ὥστε νά προστατευθοῦν ἀπό διεθνεῖς νομικές ἐπιπλοκές.

Στήν κατάθεσή του ὁ Ραμαζάνοφ δήλωσε ὅτι πολεμοῦσε στήν Συρία ὡς «Ἐμίρης» τῆς Τζαΐς Αλ Μουχατζιρίν Βαλ Ἀνσάρ, κατέθεσε ὅτι ὁ ἄνδρας στό βίντεο πού ἀποκεφαλίζει τόν ἕνα κληρικό εἶναι ὁ Ἀμπντουραχμάνοφ, ὁ ὁποῖος ἐκτελοῦσε ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου τῆς «Σαρία» καί ὅτι συμμετεῖχε σέ ἕναν ἀκόμα ἀποκεφαλισμό.

Οἱ δύο τρομοκράτες καταδικάστηκαν ἀπό τήν Τουρκική Δικαιοσύνη σέ ἑπτάμιση χρόνια κάθειρξης ὁ καθένας ὡς μέλη τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης, καί ἀπελάθηκαν. Δέν τούς ἀπαγγέλθηκαν ὅμως ποτέ κατηγορίες γιά τούς ἀποκεφαλισμούς ἐνῶ στίς 28/10/2018 ὁ Τοῦρκος βουλευτής τῆς ἀντιπολιτεύσεως Τούμα Τζελίκ κατέθεσε ἐρώτηση στήν Τουρκική Βουλή γιατί δέν ἀποδόθηκαν κατηγορίες στούς τζιχαντιστές γιά τίς δολοφονίες τῶν κληρικῶν. Ἡ Τουρκική Κυβέρνηση δέν ἔχει μέχρι σήμερα ἀπαντήσει.

Μετά τά ἀνωτέρω ἡ ἐπικήρυξη τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἐπιδιώκει νά δείξει ὅτι ὑπάρχει μία νέα στροφή τῶν ΗΠΑ κατά τῆς τρομοκρατίας σέ ὅλο τόν κόσμο καί μέ ὅλα τά μέσα, ἐνῶ ἡ οὐσία αὐτῆς τῆς ἀφάτου τραγικότητος εἶναι ὅτι τό Ἰσλάμ εἶναι ἡ Τρομοκρατία καί οἱ ἀπάνθρωπες Σοῦρες τοῦ Κορανίου πού ὁδηγοῦν ἀνθρώπινα ὄντα νά μεταβάλωνται σέ ἀνθρωπόμορφα τέρατα καί νά σφαγιάζουν τούς συνανθρώπους τους στό ὄνομα ἑνός ἀνύπαρκτου καί κίβδηλου Θεοῦ. Στό Κοράνιο κεφ. 47, στ. 3, δίδεται ἡ δῆθεν θεϊκή ἐντολή «στήν σύγκρουσι μέ τούς ἀπίστους στό πεδίο τῆς μάχης ξεριζῶστε τους τά κεφάλια μέχρι νά τά τσακίσετε πλήρως.» καί στό στ. 4 «ὅταν συναντᾶτε τούς ἀπίστους φονεύετε καί κατασφάζετε, συγκρατοῦντες στερεά τά δεσμά», στό δέ κεφ. 8, στ. 17, οἱ δήμιοι τοῦ Ἰσλάμ ἀναφέρονται ὡς οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ δολοφόνου «Θεοῦ», μέ τήν διαβεβαίωση «δέν φονεύετε ἐσεῖς αὐτούς ἀλλά ὁ Θεός. Ὅταν ἀκοντίζεις δέν εἶσαι ἐσύ πού ἀκοντίζεις, εἶναι αὐτός ὁ Θεός γιά νά δοκιμάσει τούς πιστούς διά λαμπρᾶς δοκιμασίας. Ὁ Κύριος ἀκούει καί γνωρίζει τά πάντα» καί στό στ. 40, θεμελιώνεται ὁ διά μέσου τῶν αἰώνων θρησκευτικός φασισμός, ὁλοκληρωτισμός καί ἡ ὠμή βία τοῦ Ἰσλάμ μέ τή Σούρα: «Πολεμεῖτε αὐτούς μέχρις ὅτου δέν θά ὑπάρχει ἄλλη θρησκεία παρά τοῦ μόνου Θεοῦ».

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Βρεσθένης: «Αγαπάμε υπερβαλλόντως τον λαό του Θεού»

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Όπως κάθε χρόνο, την παραμονή της αποδόσεως του Πάσχα έγινε βραδινή ακολουθία, στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως. Από τις 20:30...

Μνημόσυνο υπέρ των αοιδίμων υπερασπιστών της Βασιλίδος των πόλεων στην Καστοριά

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Καστοριάς τελέστηκε σήμερα, 29 Μαΐου 2020, Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, στο τέλος της οποίας...

«Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἰωάν. 17,6)

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τὴν λεγομένην Ἀρχιερατικὴν προσευχὴν τοῦ Κυρίου μας, τὴν ὁποίαν βαθύτατα συγκινημένος ἀπηύθυνε κατὰ τὴν Μεγάλην Πέμπτην πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του,...

«Προσέχετε τους αιρετικούς»

Αποστολικά Μηνύματα 31/5/2020 Κυριακή Εβδόμη, των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου «Προσέχετε τους αιρετικούς» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Σήμερα είναι η Κυριακή...

Εορτάστηκε η μετακομιδή των Λειψάνων του Αγ. Λουκά του Ιατρού στην Ι.Μ. Δοβράς

Το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, πανηγύρισε ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως του Ιατρού στην Ιερά Μονή...
video

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος. Τι είναι αυτό το εμβόλιο και ποιος είναι υπεύθυνος στο να γίνει υποχρεωτικό; Πότε θα είναι έτοιμο...

Ο Παλαιοχριστιανικός Ναός της Νάξου Παναγιά η Δροσιανή

Η Νάξος είναι κατάσπαρτη από Eκκλησίες, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, Εκκλησίες με ανεικονικό διάκοσμο, τοιχογραφημένες βυζαντινές Εκκλησίες έχει επισημάνει η αρχαιολογική έρευνα περισσότερες από ό,τι σε...

Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν Ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας – Τουρκίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης  κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθεςδηλώσεις: «Ἐδοκίμασα ὀδυνηρή ἔκπληξη, διαβάζοντας σέ σοβαρή ἡμερήσια ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, ὅτι “ἡ Ἀλβανία εἶναι σχεδόν...

Συναξάρι 30ῆς Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἐμμελείας. Ἡ Ὁσία Ἐμμέλεια καταγόταν ἀπο εὐσεβῆ οἰκογένεια τῆς Καισάρειας τῆς...

Φθιώτιδος: «Μονάχα με την δύναμη και την Χάρη των Αγίων μας μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη ζωή μας»

Στο όμορφο, ακριτικό και ιστορικό χωριό Ανάβρα Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Γούρα), το οποίο αποτελεί και το τελευταίο χωριό της Μητροπόλεως μας στα όρια με...

Πανήγυρις Ιερού Ησυχαστηρίου Αναλήψεως του Κυρίου Σκούρτων

Η Ανάληψη του Κυρίου εορτάστηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου σε όλους τους Ναούς της Μητροπολιτικής μας επαρχίας. Ιδιαιτέρως δε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Ἐμφανής καί ἐνορχηστρωμένος, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λατρείας – Mανιωδῶς κατεπολεμήθη ἡ Θεία Κοινωνία

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον τήν 29ην Μαΐου 2020 καί ὥραν 11ην π.μ.,...

Ο Δικηγόρος Ν. Καλλιούρης για την αγορά πολυτελούς διαμερίσματος από την Ι.Α. Αυστραλίας

Αξιότιμοι κύριοι, Αναφέρομαι στην επιχειρηθείσα από ανώνυμους κύκλους της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας έμμεση, αλλά έντεχνη ανάμιξη του ονόματος του θείου μου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας...

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας εδέχθη την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τήν πρωίαν τῆς 29ης Μαΐου ε.ε., ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου εἰς πλαίσια τῆς τριημέρου ἐπισκέψεώς της εἰς τήν Θράκην, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον...

Αναγνώρισης Ι. Μονής Παναγίας Δομιανών

Μετά από προσπάθειες δύο και πλέον ετών, η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγέλλει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της, πως με το ΦΕΚ...