Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἔπειδή ἔγιναν διάφορα σχόλια ὕστερα ἀπό τήν πρωτόδικη καταδίκη τοῦ Ἱερέως π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου ἀπό τό Μικτό Ὀρκωτό Δικαστήριο Λευκάδος, θέλει νά ἐνημερώση τά ἀκόλουθα:

Ἡ ὑπόθεση τοῦ Κληρικοῦ π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου ἀπα­σχό­λησε τήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας καί στό παρελθόν, ἀπό τοῦ ἔτους 2012. Γιά ἐλάσσονα τότε ἐκκλησιαστικά παραπτώματα κινή­θηκε ἡ ἐκκλησιαστική διαδικασία, ἡ ὁποία δέν ὁλοκληρώθηκε. Καί μετά τήν ἀσκηθεῖσα ποινική δίωξη ὑπό τῆς Εἰσαγγελικῆς ἀρχῆς ὁ μακαριστός Μητρο­πολίτης κυρός Κοσμᾶς, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πράξη 144/9-7-2021 τόν ἔθεσε σέ δια­θε­σιμότητα, τήν μή προβλεπόμενη ἀπό τό ἐκκλησιαστικό, πειθαρχικό δίκαιο, ἄνευ στερήσεως τῶν ἀποδοχῶν του. Νά σημειωθῆ δέ ὅτι ἡ περικοπή τῶν ἀποδοχῶν τῆς μισθοδοσίας σέ ἕναν Κληρικό γίνεται ὅταν καί ὅπως σαφῶς τό ἐπιτάσσει ὁ νόμος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ὅταν ἀνέλαβε τήν Τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτω­λίας καί Ἀκαρνανίας, τόν Ἰανουάριο 2022, διέγνωσε τό πρόβλημα. Ἐπειδή ὡς Τοποτηρητής ἔχει καθορισμένες διοικητικές ἁρμοδιότητες, ἀναφέρθη­κε μέ ἔγγραφό του, τήν 24 Ἰανουαρίου 2022,  δηλαδή ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἀναλήψεως τῆς Τοπορητείας, στήν Ἱερά Σύνοδο γιά τό γεγονός αὐτό καί τήν ἐρώτησε γιά τό πῶς νά χειρισθῇ τό θέμα, ἐπει­δή γινόταν εὑρύτατη συζήτηση μεταξύ τοῦ πληρώματος τῆς τοπικῆς Ἐκκλη­σίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὕστερα ἀπό ἀπόφασή της κατά τήν 8η Φεβρουαρίου 2022 ἔδωσε στόν Τοποτηρητή τήν ἄδεια νά προβῆ σέ ἐκκλησιαστικές ἀνακρίσεις  γιά τόν Ἱερέα ὁ ὁποῖος βρισκόταν στήν φυλακή ἐν ὄψει ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεώς του. Γράφεται στό ἔγγραφο: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος… ἀπεφάσισεν ὅπως παράσχῃ ὑμῖν ἄδειαν ἵνα διανεργήσετε ἀνακρίσεις εἰς βάρος τοῦ Ἱερέως π. Θεοδώρου Δροσοπαναγιώτου τοῦ Δημοσθένους τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας διά κανονικά παραπτώματα». Κατόπιν τούτου ἀνατέθηκε τήν 29η Μαρτίου 2022 ἡ ἀνακριτική διαδικασία σέ Ἐφημέριο τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως.

Μετά τήν ποινική ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεως τοῦ π. Θεοδώρου Δροσο­παναγιώτου ἀπό τό Μικτό Ὀρκωτό Δικαστήριο Λευκάδος τήν 18ην Ἰουλίου 2022 καί τήν ποινή πού τοῦ ἐπεβλήθη, κάθειρξη 27 ἐτῶν, ὁ Τοποτηρητής, ὅπως εἶχε καθῆκον, καί ὕστερα ἀπό τήν ὡς ἄνω ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, προέβη σέ τέσσερες ἐνέρ­γειες. Πρῶτον, ζήτησε ἀπό τήν Εἰσαγγελεία τοῦ Πρωτοδικείου Λευκάδος ἀπόσπασμα τῆς ἀποφάσεως τοῦ Δικαστηρίου∙ δεύτερον, ἀπηγόρευσε στόν Ἱερέα προσωρινῶς μέ­χρι τήν ἔκδοση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐκκλη­σιαστικοῦ Δικα­στη­ρίου κάθε ἱερο­πραξία∙ τρίτον, ἔδωσε ἐντολή στόν ἐκκαθαριστή ἀποδοχῶν τῶν Ἐφη­μερίων νά τοῦ ἀποδίδεται τό 50% τῶν ἀποδοχῶν του μέχρι νά τελεσιδικήση ἡ ὑπό­θεση, σύμφωνα μέ τόν ψηφισθέντα προσφάτως νόμο 4957/ΦΕΚ 21 Ἰουλίου 2022∙ καί τέ­ταρτον, ἔδωσε ἐντολή στόν ἐκκλησιαστικό ἀνακριτή νά ἐπισπεύση τήν διαδικασία τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνα­κρίσεων, ζητώντας νά τοῦ δοθῆ, ὅπως τό ἐπιτάσσει ὁ νόμος, καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Μικτοῦ Ὀρκωτοῦ Δικαστηρίου Λευκάδος, μέ τόν σχετικό φάκελλο τῆς δικογραφίας.

Εἶναι εὐνόητον ὅτι τά ἐκκλησιαστικά παραπτώματα πρέπει νά τιμω­ροῦνται, κατά τά ὑπό τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν νόμων διαγο­ρευόμενα, οἱ Κληρικοί πρέπει νά εἶναι ὑπόδειγμα στήν κοινωνία σύμφωνα μέ τούς ἱερούς κανόνας, ὅπως πράγματι συμβαίνει μέ τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Πράγματι, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας διαθέτει ἀξιόλογους Κληρικούς, διακόνους καί μοναχούς πού ἐπιτελοῦν τό ἔργο τους μέ ὑπευθυνότητα καί δημιουργικότητα.

 Ἡ δέ ἐκκλησιαστική δικαιοσύνη πρέπει νά λειτουργῆ ἔγκαιρα καί ἀποτε­λεσματικά γιά νά προλαμβάνονται ἤ καί νά θεραπεύονται τά σκάνδαλα, τά προ­ε­ρ­χό­μενα ἀπό κανονικά παραπτώματα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τίμησε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ

Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και Αγίας Ελέσης, στο προάστιο Kogarah του Σύδνεϋ, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός...

Εκδήλωση μνήμης για τα εκατό χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Με επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα την Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην κατάμεστη αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Φυλής, στα Άνω...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ανακηρύχθηκε Πάτρωνας-Κηδεμόνας του Αυστραλο-Ελληνικού Μνημείου της Μελβούρνης

Το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της εκδηλώσεως μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Αυστραλο-Ελληνικό Μνημείο της Μελβούρνης, για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή,...

Η εορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης, στο τόπο καταγωγής του

Η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης εορτάστηκε στην ακριτική κωμόπολη της Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, και στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου...
video

O Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’ – Αύριο είναι Κυριακή Α΄ ΛΟΥΚΑ (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, για την Κυριακή Α΄ Λουκά. "μη φοβάσαι... από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους" “Ο...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς

Στην Ακολουθία του Εσπερινού που τελέστηκε στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς χοροστάτησε σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ. Ακολούθησε...

«Αγκαλιάζοντας τη Γη της Μικράς Ασίας»

Καθώς φέτος συμπληρώνεται ένας αιώνας από τον ξεριζωμό της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου...

«Πρώτα η υγεία μου ή η σωτηρία της ψυχής μου;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού φθάσαμε σήμερα στο τέλος της φετινής ιεραποστολικής και...

Αγιασμός στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής στην Πάρο

Με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος τέλεσε τον Αγιασμό της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του...

Η εορτή της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Ερμούπολη, όπου φυλάσσεται από το 1955 η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, έργο του...

Θεμελίωση Ιερού Ναού στο Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδος

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Αιμιλιανό Χρήστου-Προϊστάμενο του Μητροπολιτικού Ι. Ν. Αγ....

Εγκαίνια της Lamiaexpo 2022 από τον Φθιώτιδος Συμεών

Τον Αγιασμό των Εγκαινίων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας «Lamiaexpo 2022» τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών παρουσία σύσσωμης της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της...

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Μυρτιδιώτισσας στην Πύλο

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τάξη και την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε το εσπέρας της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της...

«Μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου…»

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές ευχές της Εκκλησίας μας κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, το γνωστό στον...