Την γραφική και ιστορική πόλη του μεταξιού επισκέφθηκε για δεύτερη φορά εντός ολίγων ημερών ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, την Κυριακή, 16η του μηνός Ιανουαρίου ε.έ., για να λειτουργήσει στον Ιερό Ενοριακό Ναό αγίου Αθανασίου, εγγιζούσης της πανηγύρεώς του. Ο Ιερός ναός Ναός του Αγίου Αθανασίου στο Σουφλί είναι κτίσμα του 1848 και έχει περίτεχνο τέμπλο, έργο του Μάστορα Στρατή Κελεδούρη, τεχνίτη από την Ανατολική Θράκη.

Ο Σεβασμιώτατος προσεγγίζοντας την αναγνωσθείσα ευαγγελική περικοπή, περί της θεραπείας των 10 Λεπρών, μεταξύ άλλων, τόνισε· «Πολλοί ἦσαν οἱ εὐεργετηθέντες κατά τήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀδελφοί, ἀλλά ἕνας ὁ εὐγνώμων. Πολλοί οἱ θεραπευθέντες στό σῶμα, ἕνας ὅμως μόνον ἔχει ὑγιαίνουσα ψυχή. Εἶναι συγκλονιστικό τό περιστατικό τῆς θεραπείας τῶν δέκα λεπρῶν, πού ἀκούσαμε σήμερα στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας. Αὐτό πού συγκλονίζει δέν εἶναι ἡ συμπεριφορά τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος φέρθηκε κατά τρόπο ἀναμενόμενο. Σκόρπισε ἀγάπη, ὅπως ἔκανε πάντοτε. Ἔδωσε τή θεραπεία καί λύτρωσε ἀπό τόν ἐπικείμενο θάνατο, σάν παντοδύναμος ἰατρός καί σάν πηγή τῆς ζωῆς πού εἶναι. Ἐκεῖνο πού πραγματικά μᾶς συγκλονίζει καί μᾶς προβληματίζει εἶναι ἡ συμπεριφορά τῶν εὐεργετηθέντων λεπρῶν· ἐνῶ θεραπεύονται δέκα μόνον ὁ ἕνας ἐπιστρέφει γιά νά εὐχαριστήσει τόν Κύριο.

»Αὐτός ὁ ἕνας πρώην λεπρός ἐκπροσωπεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους πού δέχονται τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ εὐχαριστιακά καί δοξολογικά. Ἐκπροσωπεῖ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν τή δύναμη καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στήν καθημερινότητά τους καί ξέρουν πώς καθετί πού ἀπολαμβάνουν εἶναι δῶρο καί ὄχι δικαίωμα. Ἐκπροσωπεῖ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι παραδέχονται ὅτι χρειάζονται τήν παρουσία τοῦ Κυρίου, ὅτι χαίρονται μέ τήν παρουσία αὐτή, ὅτι δέν ἔχουν μόνον ἀπαιτήσεις καί γι’ αὐτό ἐκτιμοῦν ὅλων τῶν μορφῶν τίς δωρεές.

»Αὐτός ὁ ἕνας θεραπευμένος λεπρός ἐκπροσωπεῖ ὅλους ἐκείνους πού πλησιάζουν τόν Ἰησοῦ μ’ ἕνα στοιχειῶδες ἦθος. Δέν ἔρχονται κοντά στό Χριστό γιά νά ἁρπάξουν, νά κερδίσουν, ν’ ἀναδειχθοῦν καί νά καταξιωθοῦν. Ἔρχονται κοντά στόν Κύριο μέ τό ἦθος τῆς ἐλευθερίας, μέ τήν ποιότητα τῆς ἀγάπης, μέ τήν εἰλικρίνεια τῆς ἀληθινῆς προσευχῆς. Δέν πλησιάζουν γιά νά κουρσέψουν, ἔρχονται γιά νά μαθητεύσουν. Ὁ ἕνας καί μοναδικός αὐτός θεραπευμένος λεπρός ἐκπροσωπεῖ ὅλους ἐκείνους πού γεύονται τό μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία οἰκοδομεῖ μία ἀληθινή σχέση καί γνωριμία, μία πραγματική συγγένεια καί ὄχι μία καιροσκοπική καί πρόσκαιρη συμφεροντολογική συναλλαγή.

»Ὁ ἕνας καί μοναδικός αὐτός εὐγνώμων Σαμαρείτης διδάσκει ξεκάθαρα πώς ἡ ἀνθρωπιά δέν ἐξαρτᾶται, οὔτε ἀπό τόν ἀριθμό, οὔτε τήν ἐθνότητα, οὔτε τήν ὁμάδα στήν ὁποία ἀνήκει κάποιος. Ἀπαιτεῖται μόνον ἡ διάθεση τῆς καρδιᾶς, ἡ καθαρότητά της καί ἡ ἄδολη καί πραγματική εὐγένεια. Ὁ εὐγνώμων λεπρός μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ ἕνας καί ὁ μόνος μπορεῖ νά κάνει τή διαφορά καί νά καλύψει τό κενό καί τήν ἀσχήμια πού ἀφήνουν οἱ πολλοί. Μᾶς διδάσκει πώς ὁ δρόμος τῆς ἐπιστροφῆς καί τῆς εὐγνωμοσύνης στό Θεό εἶναι στενός, ἐπειδή τόν βαδίζουν ἐλάχιστοι, ἀφοῦ οἱ πιό πολλοί, καί μάλιστα πολλές φορές οἱ λεγόμενοι ἐκλεκτοί, προτιμοῦν νά περπατήσουν στή φαρδιά λεωφόρο τῆς λησμοσύνης τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἀχαριστίας. Μᾶς διδάσκει πώς ἡ ἀληθινή σοφία βρίσκεται στό νά συνειδητοποιεῖς μέ Ποιόν συνομιλεῖς, νά ξέρεις τί ζητᾶς καί νά ἐκτιμᾶς αὐτό πού παίρνεις καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά χτίζεις ἀγαπητική σχέση μ’ Αὐτόν πού σοῦ τό χάρισε.

»Ὁ ἕνας καί μοναδικός πρώην λεπρός ἀποδεικνύει μέ τή στάση του πώς ἡ δύναμη τῆς μονάδας εἶναι πιό μεγάλη ἀπό τή δύναμη τῆς ποσότητας, ὅταν αὐτή ἡ μονάδα δοξάζεται καί δικαιώνεται ἀπό τό Χριστό, πού εἶναι πέρα ἀπό ἀριθμούς καί μεγέθη. Ὁ μοναδικός αὐτός ἄνθρωπος παρουσιάζει τήν ἀληθινή χαρά, ἡ ὁποία σέ κάνει νά ἐπιστρέφεις στόν Δωρεοδότη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ πηγή της. Χαρά δέν εἶναι νά γίνεσαι ἀχόρταγος καταναλωτής της πού, ἀφοῦ τή γευθεῖς, μετά προσπαθεῖς ἐγωιστικά νά τήν κρατήσεις μόνο γιά σένα. Ὁ πρώην λεπρός γίνεται τό ζωντανό παράδειγμα ἀληθινῆς θεραπείας, διότι ἡ ἀληθινή θεραπεία δέν ἔχει σχέση μόνο μέ τήν ὑγεία τοῦ σώματος. Ἡ ἀληθινή θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου ἔχει σχέση μέ τήν ὑγεία, τό φῶς, τήν ποιότητα καί τήν ἰσορροπία τῆς ψυχῆς. Τά ὑγιῆ καί εὔρρωστα σώματα, πού θά ὁδηγήσουν τίς ψυχές πού φιλοξενοῦν στήν κόλαση, δέν ἀποτελοῦν εὐλογία καί προνόμιο ἀλλά ἀληθινή συμφορά, εἰδικά μάλιστα ὅταν κατοικοῦνται ἀπό ψυχές ἄρρωστες καί ἀχάριστες. Ὅταν ἡ ὑγεία ξεκινάει ἀπό μέσα, τότε ἀξίζει νά ὑπάρχει καί ἐξωτερικά. Ὅταν ὅμως ὑπάρχει μόνον στό σῶμα, τότε ἡ τραυματισμένη καί ἄρρωστη ψυχή θά νοσήσει ἀκόμη πιό πολύ.

»Ἡ ἐπιστροφή, ἀγαπητοί μου, τοῦ θεραπευμένου λεπροῦ γίνεται παράδειγμα πρός μίμηση γιά ὅλους τούς πιστούς. Ὀφείλουμε ἡ ζωή μας νά εἶναι μία συνεχής καί ἀδιάκοπη ἐπιστροφή στόν Δημιουργό καί Λυτρωτή μας. Ὀφείλουμε ἡ ζωή μας νά εἶναι μία διαρκής Εὐχαριστία σ’ Ἐκεῖνον πού δέν κουράζεται νά μᾶς δίδει τά πάντα γιά πάντα. Ἡ ἐπιστροφή μας στό Χριστό εἶναι ἡ συντήρηση καί ἀνανέωση τῆς σχέσης μας μαζί Του. Ποτέ νά μήν ξεχάσουμε πώς αὐτή ἡ σχέση μέ τόν Κύριο εἶναι ἡ λύτρωσή μας, ὁ Παράδεισος καί ἡ σωτηρία μας».

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας, στην οποία παρέστησαν ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος και ο Διοικητής της 50ής Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Δημήτριος Αραμπατζής,  ο Σεβασμιώτατος, αφού συνεχάρη τον δραστήριο εφημέριο της ενορίας Πρεσβ. Νικόλαο Καλφόπουλο, χειροθέτησε Αναγνώστη το νεαρό μαθητή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής -Παράρτημα Σουφλίου- Νεκτάριο Κουντουράκη, υιό του Πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Τίμιος Σταυρός πυξίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου»

Με λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο εόρτασε η όμορφη πόλη της Μαλεσίνας  τους Προστάτες και Πολιούχους της Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.           Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της...

Ομιλία εις την Κυριακή της Σαμαρείτιδος επί του Ευαγγελίου

Όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, επεκτεινόμενη σε πενήντα μέρες, εορτάζομε την από τους νεκρούς ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των και κτιτόρων του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. Το Σάββατο...

Πανδήμως ο λαός της Γλυφάδας τίμησε τους πολιούχους και προστάτες του Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄ και...

Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της Νέας Περάμου

Με σεμνότητα εορτάσθηκε, το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης σε Μεγαλόπολη και Καραβά

Την μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Τοποτηρητής της Ιεράς...

Λαμπρή η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών και έντονης προσμονής, η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε φέτος, με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, την ιερά μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων...

Η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Καλαμάτα

Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο...

O Εσπερινός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Πάρο

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε την Παρασκευή 20-5-2022 το απόγευμα στο Πανηγυρίζον Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου. Ο Σεβασμιώτατος...

Πανηγυρικός Εσπερινός των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων στη Βέροια

Την Παρασκευή 20 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο...

Ο πανηγυρικός Εσπερινός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Μεγάλο Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Ο Σεβασμιώτατος...

Το πυροσβεστικό όχημα της Μητροπόλεως Ταμασού σε κατάσβεση δύο πυρκαγιών

Μελη της Μητροπόλεώς μας, οι Ανδρέας Γεωργίου, Παναγιώτης Χαραλάμπους και Αλέξανδρος Δημοσθένους, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιών, έσπευσαν σήμερα Παρασκευή, 20 Μαΐου...

Απότμημα Τιμ. Ξύλου και Λείψανα των Αγ. Κων/νου και Ελένης υποδέχθηκε η Καλαμάτα

Με λαμπρότητα και κατάνυξη η πόλη της Καλαμάτας υποδέχθηκε απόψε απότμημα εκ του Τιμίου Σταυρού και αποτμήματα Λειψάνων των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τα...

Σερρών Θεολόγος: »Η Οδύσσεια των ιερών κειμηλίων της Μακεδονίας»

Του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Unesco, ότι αρχίζουν επίσημα συνομιλίες ανάμεσα στα Υπουργεία Πολιτισμού του Ηνωμένου...