Στίς 26 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου τοῦ Φαρμακοῦ, μάρτυρος τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων καί σχετιζομένου μέ τήν Ἁγία ἒνδοξο Μάρτυρα καί Ἰσαπόστολο Φωτεινή τή Σαμαρείτιδα, τῆς ὁποίας ἡ ὁμολογία πίστεως στόν Χριστό καθώρισε οὐσιαστικά καί τήν ἒκβαση τῆς δικῆς του συναντήσεως μέ τόν Κύριό μας. Εἶναι ἀληθές ὃτι ἐλάχιστα πράγματα γνωρίζουμε γιά τό βίο τοῦ Ἁγίου Θεοκλήτου, μά σειρά ἰδίως κληρικῶν στήν Ὀρθοδοξία φέρουν τό ὂνομά Του, τό ὁποῖο καταγλάϊσε μέ τό τίμιο αἷμα του.

Τήν ἡμέρα αὐτή ἂγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ὁ ὁποῖος ἀπό Παναγιώτης Ἀθανασόπουλος ἐκοσμήθη μέ τό ὂνομα τοῦ σήμερα ἑορτάζοντος Ἁγίου ἀπό τόν Γέροντά του, ἀείμνηστο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρό ΘΕΟΚΛΗΤΟ τόν Φιλιππαῖο, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ὁσιακά στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν τό 1995, ἀφοῦ διεποίμανε ἀγλαόκαρπα καί θεοτίμητα τή Μητρόπολή του ἐπί 30 χρόνια (1965-1995).

Ἒτσι φέτος λόγῳ κορωναϊοῦ ὁ Ποιμενάρχης μας μέ τή συνοδεία του ἐθεώρησε καλό νά τιμήση τόν προστάτη του Ἃγιο στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης στήν Ἀρναία, πού ἐντάσσεται στό ὃλο μεγαλοπρεπές Μέγαρο τῆς Μητροπόλεως καί τό ὁποῖο ἀνήγειρε ὁ ἀοίδιμος προκάτοχός του κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, κατόπιν γενναίας ἐπιχορηγήσεως τοῦ τότε Ὑπουργοῦ κ. Χρήστου Πάχτα, βλαστοῦ τῆς Ἀρναίας.

Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου τ.ἒ., στίς 5:30 τό ἀπόγευμα ἐψάλη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ὁ ὁποῖος προσῆλθε φιλάδελφα στή χαρά τοῦ συνεπισκόπου του. Παρέστησαν πολλοί Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ὁ ἐπιτρεπόμενος ἀπό τίς προβλεπόμενες ἀπό τήν Πολιτεία ἀποφάσεις Λαός, πρός ἀποφυγήν τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας τοῦ covid-19. Στήν προσλαλιά του ὁ ἃγιος Κίτρους, φίλος τοῦ Ἐπισκόπου μας ἀπό τά παλιά, ἒκανε λόγο γιά τόν τιμώμενο Ἃγιο, παρατηρῶντας ὃτι λίγοι φέρουν τό ὃνομά Του, μά οὐσιαστικά ὃλοι οἱ Χριστιανοί ὀφείλουμε νά εἲμαστε θεόκλητοι, κεκλημένοι δηλαδή ἀπό τόν Κύριό μας στή χαρά τῆς μακαριότητός καί βασιλείας Του. Εὐχήθη δέ τά δέοντα στόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη μας.


Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ ἑορτάζων Ἐπίσκοπός μας, συμπαραστατούμενος ἀπό πλειάδα Κληρικῶν μας, τόσο λειτουργούντων, ὃσο καί συμπροσευχομένων. Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε γλαφυρότατα ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, ἀναφερθείς τόσο στή βιοτή τοῦ Ἁγίου, ὃσο –λόγῳ τῶν ὁνομαστηρίων τοῦ Μητροπολίτου μας- καί στή θέση τοῦ Ἐπισκόπου στήν καθόλου Ἐκκλησία. Γιά τόν Μάρτυρα Θεόκλητο παρετήρησε ὃτι μέ τό αἷμα Του βαπτίσθηκε στό ὂνομα τοῦ Χριστοῦ μας καί Τόν ἐνεδύθη ὡς τίμιο χιτῶνα Του, πρᾶγμα πού καθώρισε τελικῶς καί τό ὃνομά Του. Γιά τόν Ἐπίσκοπο στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή εἶπε ὃτι ἀποτελεῖ λειτουργική ἐπιλογή τοῦ Κυρίου μας στό θεανθρώπινο καθίδρυμά Του τήν Ἐκκλησία, ἑντός τῆς ὁποίας ὁ τρίτος βαθμός τῆς Ἱερωσύνης ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση τῆς δικῆς Του παρουσίας καί εἰκόνα καί τόπο καί τύπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Εὐχήθη δέ τά δέοντα στόν ἑορτάζοντα.

Ὁ Σεβασμιώτατος, πρό τῆς Ἀπολύσεως καί τήν εὐλογία τῶν κολλύβων τοῦ Ἁγίου, τέλεσε Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντός του κυροῦ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, ἀπευθύνοντας λίγα λόγια πρός τό ἐκκλησίασμα. Παρετήρησε ὃτι ὁ Ἐπίσκοπος στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση τῆς παρεδιδομένης στήν Ἐκκλησία Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ μας, καθότι εἶναι φορέας τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καί μέ ὃρκους ἒχει δώσει ὑποσχέσεις κατά τή χειροτονία του νά εἶναι ὁ ἀληθής μάρτυς τῆς Σαρκώσεως, τῶν Θαυμάτων, τοῦ Κηρύγματος, τῆς Μεταμορφώσεως, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Τάφου, τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας, δηλαδή ὁ αὐθεντικός φύλακας καί ἑρμηνευτής τῆς μιᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπενθύμισε ὃτι γιά τήν Ὀρθοδοξία Παράδοση εἶναι “ὃ,τι πανταχοῦ, πάντοτε καί ὑπό πάντων ἐμπιστεύθη”, κατά τόν Ἱλάριο Πικταυΐου (“Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est”). Δηλαδή, ὁ Ἐπίσκοπος μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καθίσταται-ὁφείλει νά καθίσταται- ἀληθής μάρτυς Χριστοῦ, ἂλλως δέν ἒχει θέση μέσα στήν Ἐκκλησία, γίνεται αἰτία σκανδαλισμοῦ, γίνεται αἳρεσις καί δέν προσμετρᾶται στούς ἀληθινούς μάρτυρες (testes veritatis) τῆς Ἐκκλησίας! Εὐχαρίστησε δέ ὃλους γιά τήν παρουσία τους, τόν σεπτό Ἱερό Κλήρο, τούς Ἀντιδημάρχους κ.κ. Ἰωάννη Σιμώνη καί Χρῆστο Κομπόγιαννο, τήν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πολυγύρου κα Μαρία Ἀβέρη, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Ἀρναίας κ. Ἀγαπητό Κιάτο, τόν Τοπικό Σύμβουλο Γαλατίστης κ. Δημήτριο Γούσιο καί τόν εὐλογημένο μας Λαό, πού παρά τά μέτρα πού ἒλαβε ἡ Πολιτεία πρός ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ προσῆλθε προσεκτικώτατα τηρῶντας τά νενομισμένα.

Για να δείτε από τον Πανηγυρικό Εσπερινός φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.

Για να δείτε από την Θεία Λειτουργία φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμάτα

Στο Παρεκκλήσιο, της Ιστορικής Ιεράς Μονής Βελανιδιάς, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, τίμησαν τον προστάτη τους Άγιο τα Μέλη της...

Η εορτή της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής στην Ι.Μ. Γρεβενών

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, παραμονή της εορτής της Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, χοροστάτησε στους Πανηγυρικούς Αρχιερατικούς Εσπερινούς του...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στους Μολάους για την Πολιούχο Αγία Παρασκευή

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια εόρτασε η ενορία των Μολάων την Πολιούχο και προστάτιδά της, Αγία Παρασκευή. Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής τελέστηκε Αρχιερατικό...

Στο Ιερό Προσκύνημα των Τεμπών και στη Σπηλιά ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών , χοροστάτησε στην Ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος της Αγίας Παρασκευής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....

H εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης στο Περιβόλι Γρεβενών

Την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, ιερούργησε στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Περιβολίου...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Μητροπολίτου Βεροίας Παντελεήμονος

Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου το απόγευμα τελέστηκε στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη...

Εξεδήμησε προς κύριον ο Σύγκελλος π. Αθανάσιος Γκότσης

Αγγέλλεται μετά λύπης ότι χθες ημέρα Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021, εξεδήμησε εις Κυριόν, μετά από τροχαίο δυστύχημα, ο Σύγκελλος κυρός Αθανάσιος (κατά κόσμον Ελευθέριος)...

Η εορτή της Αγίας Παρασκευής στην Ι.Μ. Κορίνθου

Πανηγύρισε κι εφέτος ο Ενοριακός Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής Βραχατίου. Συγκεκριμένα την Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021, τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός κατά την διάρκεια του...

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας και Ιαματικός Παντελεήμων {27 Ιουλίου}

Ενός νέου ανθρώπου και γιατρού την ιερή μνήμη εορτάζει και τιμά σήμερα η Εκκλησία, του αγίου μεγαλομάρτυρα και ιαματικού Παντελεήμονος. Από την πρώτη εποχή...

Ἡ Ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Ναύπακτο

Ἡ ἁγία ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευή εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητή στήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ἐκτός ἀπό τόν Ἱερό Ναό της στήν πόλη τῆς Ναυπάκτου,...

Η πανήγυρις της πολιούχου της Χαλκίδας Αγίας Παρασκευής

Με λαμπρότητα και ευλάβεια, αλλά και με πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας του πληθυσμού, που επιβάλλει η Πολιτεία και συνιστά η Ι. Σύνοδος της...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να ζητήσουμε από την Αγία Παρασκευή πνευματικό φως»

Στην Λοκρίδα και στον Δομοκό ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών για τον εορτασμό της μνήμης της Αγίας Παρασκευής.     Χθες στον Πανηγυρικό...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «τότε θα είστε πολύτιμοι για όλον τον κόσμο!»

Στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, βρέθηκε για ακόμη μία φορά, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος  κ.Ιγνάτιος, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό...

Ο Παραμυθίας Τίτος ιερουργός στην εορτάζουσα Ιερά Μονή της Αγίας και ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη της Αγίας και ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, στην ομώνυμη Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Πούντας στο Καναλάκι Πρεβέζης, με ...

Η Κομοτηνή τίμησε την Πολιούχο Αγία Παρασκευή

Τήν Κυριακή, 25ῃ Ἰουλίου 2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, ἀρχικῶς στόν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς 21ης...