Στίς 26 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μάρτυρος Θεοκλήτου τοῦ Φαρμακοῦ, μάρτυρος τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων καί σχετιζομένου μέ τήν Ἁγία ἒνδοξο Μάρτυρα καί Ἰσαπόστολο Φωτεινή τή Σαμαρείτιδα, τῆς ὁποίας ἡ ὁμολογία πίστεως στόν Χριστό καθώρισε οὐσιαστικά καί τήν ἒκβαση τῆς δικῆς του συναντήσεως μέ τόν Κύριό μας. Εἶναι ἀληθές ὃτι ἐλάχιστα πράγματα γνωρίζουμε γιά τό βίο τοῦ Ἁγίου Θεοκλήτου, μά σειρά ἰδίως κληρικῶν στήν Ὀρθοδοξία φέρουν τό ὂνομά Του, τό ὁποῖο καταγλάϊσε μέ τό τίμιο αἷμα του.

Τήν ἡμέρα αὐτή ἂγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ὁ ὁποῖος ἀπό Παναγιώτης Ἀθανασόπουλος ἐκοσμήθη μέ τό ὂνομα τοῦ σήμερα ἑορτάζοντος Ἁγίου ἀπό τόν Γέροντά του, ἀείμνηστο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρό ΘΕΟΚΛΗΤΟ τόν Φιλιππαῖο, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ὁσιακά στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν τό 1995, ἀφοῦ διεποίμανε ἀγλαόκαρπα καί θεοτίμητα τή Μητρόπολή του ἐπί 30 χρόνια (1965-1995).

Ἒτσι φέτος λόγῳ κορωναϊοῦ ὁ Ποιμενάρχης μας μέ τή συνοδεία του ἐθεώρησε καλό νά τιμήση τόν προστάτη του Ἃγιο στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης στήν Ἀρναία, πού ἐντάσσεται στό ὃλο μεγαλοπρεπές Μέγαρο τῆς Μητροπόλεως καί τό ὁποῖο ἀνήγειρε ὁ ἀοίδιμος προκάτοχός του κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, κατόπιν γενναίας ἐπιχορηγήσεως τοῦ τότε Ὑπουργοῦ κ. Χρήστου Πάχτα, βλαστοῦ τῆς Ἀρναίας.

Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου τ.ἒ., στίς 5:30 τό ἀπόγευμα ἐψάλη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ὁ ὁποῖος προσῆλθε φιλάδελφα στή χαρά τοῦ συνεπισκόπου του. Παρέστησαν πολλοί Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ὁ ἐπιτρεπόμενος ἀπό τίς προβλεπόμενες ἀπό τήν Πολιτεία ἀποφάσεις Λαός, πρός ἀποφυγήν τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας τοῦ covid-19. Στήν προσλαλιά του ὁ ἃγιος Κίτρους, φίλος τοῦ Ἐπισκόπου μας ἀπό τά παλιά, ἒκανε λόγο γιά τόν τιμώμενο Ἃγιο, παρατηρῶντας ὃτι λίγοι φέρουν τό ὃνομά Του, μά οὐσιαστικά ὃλοι οἱ Χριστιανοί ὀφείλουμε νά εἲμαστε θεόκλητοι, κεκλημένοι δηλαδή ἀπό τόν Κύριό μας στή χαρά τῆς μακαριότητός καί βασιλείας Του. Εὐχήθη δέ τά δέοντα στόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη μας.


Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τοῦ Ὂρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ ἑορτάζων Ἐπίσκοπός μας, συμπαραστατούμενος ἀπό πλειάδα Κληρικῶν μας, τόσο λειτουργούντων, ὃσο καί συμπροσευχομένων. Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε γλαφυρότατα ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, ἀναφερθείς τόσο στή βιοτή τοῦ Ἁγίου, ὃσο –λόγῳ τῶν ὁνομαστηρίων τοῦ Μητροπολίτου μας- καί στή θέση τοῦ Ἐπισκόπου στήν καθόλου Ἐκκλησία. Γιά τόν Μάρτυρα Θεόκλητο παρετήρησε ὃτι μέ τό αἷμα Του βαπτίσθηκε στό ὂνομα τοῦ Χριστοῦ μας καί Τόν ἐνεδύθη ὡς τίμιο χιτῶνα Του, πρᾶγμα πού καθώρισε τελικῶς καί τό ὃνομά Του. Γιά τόν Ἐπίσκοπο στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή εἶπε ὃτι ἀποτελεῖ λειτουργική ἐπιλογή τοῦ Κυρίου μας στό θεανθρώπινο καθίδρυμά Του τήν Ἐκκλησία, ἑντός τῆς ὁποίας ὁ τρίτος βαθμός τῆς Ἱερωσύνης ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση τῆς δικῆς Του παρουσίας καί εἰκόνα καί τόπο καί τύπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Εὐχήθη δέ τά δέοντα στόν ἑορτάζοντα.

Ὁ Σεβασμιώτατος, πρό τῆς Ἀπολύσεως καί τήν εὐλογία τῶν κολλύβων τοῦ Ἁγίου, τέλεσε Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντός του κυροῦ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, ἀπευθύνοντας λίγα λόγια πρός τό ἐκκλησίασμα. Παρετήρησε ὃτι ὁ Ἐπίσκοπος στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση τῆς παρεδιδομένης στήν Ἐκκλησία Ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ μας, καθότι εἶναι φορέας τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καί μέ ὃρκους ἒχει δώσει ὑποσχέσεις κατά τή χειροτονία του νά εἶναι ὁ ἀληθής μάρτυς τῆς Σαρκώσεως, τῶν Θαυμάτων, τοῦ Κηρύγματος, τῆς Μεταμορφώσεως, τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Τάφου, τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας, δηλαδή ὁ αὐθεντικός φύλακας καί ἑρμηνευτής τῆς μιᾶς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπενθύμισε ὃτι γιά τήν Ὀρθοδοξία Παράδοση εἶναι “ὃ,τι πανταχοῦ, πάντοτε καί ὑπό πάντων ἐμπιστεύθη”, κατά τόν Ἱλάριο Πικταυΐου (“Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est”). Δηλαδή, ὁ Ἐπίσκοπος μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καθίσταται-ὁφείλει νά καθίσταται- ἀληθής μάρτυς Χριστοῦ, ἂλλως δέν ἒχει θέση μέσα στήν Ἐκκλησία, γίνεται αἰτία σκανδαλισμοῦ, γίνεται αἳρεσις καί δέν προσμετρᾶται στούς ἀληθινούς μάρτυρες (testes veritatis) τῆς Ἐκκλησίας! Εὐχαρίστησε δέ ὃλους γιά τήν παρουσία τους, τόν σεπτό Ἱερό Κλήρο, τούς Ἀντιδημάρχους κ.κ. Ἰωάννη Σιμώνη καί Χρῆστο Κομπόγιαννο, τήν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πολυγύρου κα Μαρία Ἀβέρη, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Ἀρναίας κ. Ἀγαπητό Κιάτο, τόν Τοπικό Σύμβουλο Γαλατίστης κ. Δημήτριο Γούσιο καί τόν εὐλογημένο μας Λαό, πού παρά τά μέτρα πού ἒλαβε ἡ Πολιτεία πρός ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ προσῆλθε προσεκτικώτατα τηρῶντας τά νενομισμένα.

Για να δείτε από τον Πανηγυρικό Εσπερινός φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.

Για να δείτε από την Θεία Λειτουργία φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα.

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα. Στο παρόν βίντεο του καναλιού μας θα ασχοληθούμε με την οσιακή μορφή του μακαριστού Γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεΐτη ή...

Συναξάρι 14ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἀριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου, ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα.   Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀρίσταρχος,...

Χειροτονία νέου διακόνου στο Αγρίνιο

Τη χειροτονία ενός νέου Κληρικού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, την Κυριακή Δ’ Νηστειών, 11 Απριλίου 2021. Ο Σεβ. Ποιμενάρχης...

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου στην Εξόδιο Ακολουθία του εθνικού ευεργέτη Ιάκωβου Τσούνη

Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου με στρατιωτικές τιμές εν ενεργεία Υποστρατήγου ο εθνικός ευεργέτης, Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος δώρισε...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του Καθηγουμένου της Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών Καλάμου Αττικής

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μέ βαθειά συγκίνηση πληροφορήθηκε την εκδημία του μακαριστού ήδη Καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών του...

Η 4η εβδομάδα της Σαρακοστής στην Μητρόπολη Θηβών

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, Κυριακή Δ΄ Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο «Η Μήτηρ του...

«Μη Αποστρέψης Το Πρόσωπόν Σου Από Του Παιδός Σου….»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον Κατανυκτικό Εσπερινό, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Στην ομιλία...

Μείζων των αρετών η αγάπη

Η πορεία μας προς την ηθική μας τελείωση περνά μέσα από διάφορες βαθμίδες πνευματικής ζωής. Ο πνευματικός μας αγώνας που διεξάγουμε, ιδιαίτερα αυτή την...

Στην Χριστιανική Ορθόδοξη Ελλάδα γίνεται συντονισμένη προσπάθεια αποξένωσις των ανθρώπων από τον Θεό

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά Με την Χάρη του Αγίου Θεού, εισήλθαμε στον λειτουργικό χρόνο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σιγά σιγά πλησιάζουμε στη συγκλονιστικότερη...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Θετικός στον κορονοϊό o Mητροπολίτης Καρπενησίου

Κατόπιν πυρετού που εμφάνισε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 12/4, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου  υποβλήθηκε σε rapid test, το οποίο ήταν θετικό. Ως εκ...

Συναξάρι 13ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μαρτίνου, πάπα Ρώμης, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος...
video

Ομιλία Δημητριάδος Ιγνατίου στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό – Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Βόλου (video)

Παρακολουθήστε την επίκαιρη ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στα πλαίσια της σειράς κατανυκτικών ομιλιών που πραγματοποιεί, μετά το...

Εξεδόθη και κυκλοφορεί επετειακός τόμος με κείμενα και ομιλίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Με την Χάρη του Θεού κατά το τρέχον έτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωμάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...
video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...